Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:7665

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
05-10-2015
Datum publicatie
09-11-2015
Zaaknummer
13/730020-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Hongaarse rechter erkent schorsingsbeslissing van Nederlandse rechter, in Hongarije wordt toezicht op schorsingsvoorwaarden die door de Nederlandse rechter zijn opgelegd gehouden. Voor schorsingsbeslissing Nederlandse rechter zie: ECLI:NL:RBAMS:2015:7664

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

De Kantonrechtbank Nyíregyháza heeft op 5 oktober 2015 te Nyíregyháza

in de zaak van verdachte

[verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1985 te [geboorteplaats] , naam van moeder: [moeder van verdachte] , wonende te [adres, te plaats (Hongarije)] , verblijfadres: Nederland, [detentieadres] , staatsburger van Hongarije,

de volgende

beslissing

genomen:

De kantonrechtbank erkent de beslissing omtrent toezichtmaatregelen van de Rechtbank Amsterdam met kenmerk 13/730020-15 en zal deze ten uitvoer leggen.

De Kantonrechtbank beveelt dat verdachte tot de aanvang van de inhoudelijke behandeling van de tegen haar lopende strafzaak, doch uiterlijk tot 6 maanden na het onherroepelijk worden van deze beslissing haar vaste woonadres niet mag verlaten en stelt daarbij de volgende toezichtmaatregelen vast:

1 )

verdachte zal zich niet aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis onttrekken, als het bevel tot schorsing wordt opgeheven,

2 )

indien verdachte wegens het feit waarvoor de voorlopige hechtenis is bevolen, tot een andere straf dan vervangende vrijheidsstraf wordt veroordeeld, zal verdachte zich aan de tenuitvoerlegging daarvan niet onttrekken;

3 )

indien de rechtbank de schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte aan voorwaarden heeft verbonden zal ze in het kader van de vaststelling van haar identiteit haar medewerking verlenen aan het afnemen van vingerafdrukken en/of haar identiteitsbewijs zoals omschreven in artikel 1 van de Nederlandse Wet op de Identificatieplicht op verzoek tonen,

4 )

verdachte zal aan iedere oproeping in deze zaak van de kant van justitie of politie

gevolg geven,

5 )

verdachte zal zich gedurende de schorsing niet aan een strafbaar feit schuldig maken,

6 )

verdachte zal verblijven op het vaste woonadres in het buitenland dat van haar bekend

is bij de rechtbank en de officier van justitie, namelijk [adres, te plaats (Hongarije)] .

Ze zal het grondgebied van de gemeente [plaats (Hongarije)] niet verlaten, anders dan om gevolg te geven aan een oproeping van justitie of politie in Nederland,

7 )

verdachte zal de rechtbank die de beslissing over de erkenning van het vonnis heeft genomen (Nyíregyházi Járásbíróság, 8. Bny.502/2015.) van iedere adreswijziging binnen Hongarije op de hoogte stellen en vervolgens op dat nieuwe adres verblijven,

8 )

verdachte zal binnen vijf dagen volgend op de inwerkingtreding van de schorsing

van de voorlopige hechtenis Nederland verlaten en terugkeren naar Hongarije alwaar ze zich zal houden aan de schorsingsvoorwaarden,

9 )

verdachte zal Hongarije niet verlaten, anders dan om gevolg te geven aan een

oproeping van justitie of politie in Nederland,

10 )

verdachte zal zich binnen zeven (7) dagen volgend op de inwerkingtreding van de

schorsing van de voorlopige hechtenis voor de eerste keer melden bij het bureau van

het politiekorps van de gemeente [plaats (Hongarije)] ,

11 )

verdachte zal zich vervolgens tweemaal per week melden bij het bureau van

het politiekorps van de gemeente [plaats (Hongarije)] . De specifieke dagen en tijdstippen waarop zij zich moet melden dienen te worden afgestemd met de officier van justitie en bureau van

het politiekorps van de gemeente [plaats (Hongarije)] ,

12 )

verdachte zal op geen enkele wijze (middellijk of onmiddellijk) contact opnemen met

[persoon 1] , [persoon 2] en [persoon 3] [e/v [persoon 4] ].

Indien verdachte verzuimt gevolg te geven aan haar in 7.) genoemde verplichting kan een administratieve boete worden opgelegd.

Indien verdachte verzuimt gevolg te geven aan haar in het kader van de toezichtmaatregelen opgelegde verplichtingen zal de rechtbank de bevoegde Nederlandse justitiële autoriteit hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

De [Hongaarse] rechter-commissaris zal de bevoegde Nederlandse justitiële autoriteit tien (10) dagen vóór het verstrijken van de termijn van de erkende toezichtmaatregelen van het verstrijken van die maatregelen op de hoogte stellen.

Indien de bevoegde Nederlandse justitiële autoriteit de beslissing omtrent het in stand houden van de toezichtmaatregelen vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn aan de [Hongaarse] Rechtbank toezendt zijn de algemene regels omtrent de erkenning van beslissingen van overeenkomstige toepassing.

Indien de bevoegde Nederlandse autoriteit ondanks de kennisgeving van de [Hongaarse] rechter-commissaris niet vóór de verstrijking van de termijn ervan om instandhouding van de toezichtmaatregelen verzoekt zal de rechter-commissaris overgaan tot opheffing hiervan.

Tegen deze beslissing kan binnen 3 dagen na betekening bezwaar worden gemaakt.

MOTIVERING:

Tegen verdachte [verdachte] loopt in Nederland momenteel een strafrechtelijk onderzoek wegens de verdenking mensenhandel en witwassen. Verdachte zit momenteel gedetineerd in [detentieadres] , Nederland.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beslissing van 2 september 2015, kenmerk ETM-U-2015037108 de schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte bevolen met de hierboven genoemde voorwaarden.

Het Internationaal Strafrecht Centrum heeft bij verzoek van 2 september 2015, met kenmerk ETM-U-2015037108 verzocht om erkenning van de beslissing van de rechtbank tot het tijdstip van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

Het rechtshulpverzoek voldoet aan de voorwaarden die in artikel 73, lid 1 van Wet CLXXX van het jaar 2012 zijn gesteld. Het getuigschrift dat in bijlage 5 van voornoemde wet is genoemd is meegezonden. Om die reden erkent de rechtbank de beslissing van de Rechtbank Amsterdam omtrent de schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte en zal deze ten uitvoer leggen.

Blijkens artikel 78, lid 1 kiest de [Hongaarse] rechter-commissaris de wijze van uitvoering van de toezichtmaatregel die in de beslissing van een lidstaat is gesteld die het meeste bij het Hongaarse recht past.

Blijkens artikel 79, lid 2 kunnen deze maatregelen zijn: een gebiedsverbod, een verbod om het woon/verblijfadres te verlaten dan wel huisarrest.

Blijkens artikel 80, lid 2 onder a) kan de rechter-commissaris een verbod om het woon/verblijfadres te verlaten instellen voor een termijn van maximaal zes (6) maanden.

Blijkens artikel 81, lid 1 stelt de rechter-commissaris die heeft besloten omtrent erkenning van de toezichtmaatregel de autoriteit van de lidstaat die de beslissing heeft genomen in kennis uiterlijk tien (10) dagen vóór het verstrijken daarvan.

Lid 2 bepaalt dat indien de bevoegde justitiële autoriteit van de betreffende lidstaat de beslissing omtrent het in stand houden van de toezichtmaatregelen vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn aan de rechtbank toezendt de algemene regels omtrent de erkenning van beslissingen van overeenkomstige toepassing zijn.

Lid 3 bepaalt dat indien de bevoegde autoriteit van een lidstaat ondanks de in artikel 1 genoemde kennisgeving van de rechter-commissaris niet vóór het verstrijken van de termijn ervan om instandhouding van de toezichtmaatregelen verzoekt de rechter-commissaris tot opheffing hiervan zal overgaan.

Nyíregyháza, 5 oktober 2015

[handtekening]

mr. István Bur

rechter-commissaris

[rond stempel met wapen de Kantonrechtbank Nyíregyháza]

Voor kopie conform:

[onleesbaar]

ambtenaar