Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:7664

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
13-08-2015
Datum publicatie
09-11-2015
Zaaknummer
13/730020-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Kaderbesluit 2009/829/JBZ, Europees toezichtsbevel, toezicht op schorsingsvoorwaarden in Hongarije. Zie ECLI:NL:RBAMS:2015:7665 voor de erkenningsbeslissing van de Hongaarse rechter

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/730020-15

BEVEL SCHORSING

VOORLOPIGE HECHTENIS

De rechtbank heeft kennis genomen van het ter terechtzitting gedane verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis van:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Hongarije) op [geboortedatum] 1985,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

met adres [adres, te plaats] (Hongarije),

gedetineerd in [detentieadres (Nederland)] .

De rechtbank heeft acht geslagen op het dossier, waaronder de stukken die op de voorlopige hechtenis van verdachte betrekking hebben. Voorts heeft zij de behandeling van de strafzaak tegen verdachte ter terechtzitting van 13 augustus 2015 in aanmerking genomen.

De rechtbank acht termen aanwezig de schorsing van de voorlopige hechtenis van voornoemde verdachte te bevelen, onder na te noemen voorwaarden.

BESLISSING:

Beveelt de schorsing van de voorlopige hechtenis van verdachte met ingang van het moment waarop de erkenningsbeslissing van de tenuitvoerleggingsstaat (Hongarije) door het Internationaal Rechtshulp Centrum Haarlem is ontvangen en tot het moment van de uitspraak onder de voorwaarden:

1. verdachte zal zich niet aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis onttrekken, als het bevel tot schorsing wordt opgeheven;

2. indien verdachte wegens het feit waarvoor de voorlopige hechtenis is bevolen, tot een andere straf dan vervangende vrijheidsstraf wordt veroordeeld, zal verdachte zich aan de tenuitvoerlegging daarvan niet onttrekken;

3. verdachte zal, voor zover aan de schorsing voorwaarden zijn verbonden betreffende het gedrag van de verdachte, ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

3. verdachte zal aan iedere oproeping in deze zaak van de kant van justitie of politie gevolg geven;

4. verdachte zal zich gedurende de schorsing niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

5. verdachte zal verblijven op het vaste woonadres in het buitenland dat van haar bekend is bij de rechtbank en de officier van justitie en dat hierboven is vermeld;

6. verdachte zal de rechtbank en de officier van justitie schriftelijk van iedere adreswijziging binnen Hongarije op de hoogte stellen en vervolgens op dat nieuwe adres verblijven;

7. verdachte zal binnen vijf dagen volgend op de inwerkingtreding van de schorsing van de voorlopige hechtenis Nederland verlaten en terugkeren naar Hongarije, binnen welke lidstaat van de Europese Unie toezicht op de schorsingsvoorwaarden zal worden gehouden;

8. verdachte zal Hongarije niet verlaten, anders dan om gevolg te geven aan een oproeping van justitie of politie in Nederland;

9. verdachte zal zich binnen zeven dagen volgend op de inwerkingtreding van de schorsing van de voorlopige hechtenis voor de eerste keer melden bij een politiebureau te [plaats (Hongarije)] ; het specifieke politiebureau dient te worden afgestemd met de officier van justitie;

10. verdachte zal zich vervolgens tweemaal per week melden op voornoemd bureau van politie; de specifieke dagen en tijdstippen waarop zij zich moet melden dienen te worden afgestemd met de officier van justitie en de politie op voornoemd politiebureau;

11. verdachte mag op geen enkele wijze – direct of indirect – contact opnemen, zoeken of hebben met [persoon 1] , [persoon 2] en [persoon 3] ;

Deze beslissing is genomen op 13 augustus 2015 door:

mr. C. Klomp, voorzitter,

mrs. B.E. Mildner en C.J. Petiet, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A. Beerts, griffier.