Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:7501

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
22-10-2015
Datum publicatie
30-10-2015
Zaaknummer
594879 / KG ZA 15-1220
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Deurwaarderskortgeding. De deurwaarder mag de executie van een databestand met gegevens voortzetten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JBP 2015/129 met annotatie van K. Konings
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/594879 / KG ZA 15-1220 AB/CB

Vonnis in kort geding van 22 oktober 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TULS BEHEER B.V.,

gevestigd te Doesburg,

advocaat mr. F. van Vierssen te Ede,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WOMAN CAPITAL B.V.,

gevestigd te Hilversum,

verschenen bij haar directrice [XXX] .

Partijen zullen hierna Tuls Beheer en Woman Capital worden genoemd.

1 De procedure

Bij proces-verbaal van 7 oktober 2015, waarvan een fotokopie aan dit vonnis zal worden gehecht, heeft Mohammed Azouagh, gerechtsdeurwaarder te

Amsterdam (hierna de deurwaarder), een kort geding aanhangig gemaakt tussen Tuls Beheer als executant en Woman Capital als geëxecuteerde, als bedoeld in artikel 438 lid 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Ter terechtzitting van 13 oktober 2015 is de zaak behandeld. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig: mr. Van Vierssen namens Tuls Beheer, [XXX] namens Woman Capital en de deurwaarder.

2 De feiten

2.1.

Bij vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland van 21 januari 2015 is Woman Capital veroordeeld om – kort gezegd – een bedrag van € 54.606,81, te vermeerderen met wettelijke handelsrente, beslag-, proces- en nakosten, aan Tuls Beheer te betalen.

2.2.

Bij exploot van 17 juni 2015 heeft de deurwaarder op verzoek van Tuls Beheer en ten laste van Woman Capital executoriaal beslag gelegd op voor overdracht vatbare data, welke data staan opgeslagen op een server van Creapolis Media B.V. te Amsterdam, verder te noemen Creapolis Media. Daarbij heeft de deurwaarder Creapolis Media aangesteld als bewaarder van het databestand. De deurwaarder is voornemens het beslagen databestand in opdracht van Tuls Beheer openbaar te verkopen.

3 Het geschil

3.1.

Woman Capital is een Head Hunters bureau met een ‘Executive Search’ karakter. Zij richt zich met name op topvrouwen. Woman Capital ontwikkelt al twee jaar geen commerciële activiteiten meer. Het (in beslaggenomen) databestand bestaat uit informatie van circa 10.000 zogenaamde topvrouwen uit het bedrijfsleven verdeeld over circa 6.000 organisaties. De informatie bestaat uit onder meer namen, adressen, telefoonnummers, huidige functie, eerdere functies, specialisaties, expertises, cv’s, inkomensgegevens, en een aantal categorieën zoals: interessant/niet interessant, topvrouw, High Potential, ondernemer en concurrentie.

Creapolis Media, bij wie de data op één van haar servers staan opgeslagen, faciliteert op haar beurt een speciaal daarvoor ingericht digitaal portaal waarmee de data en de daarin genoemde informatie door middel van een internetapplicatie door Woman Capital kunnen worden geraadpleegd.

3.2.

De deurwaarder is onlangs geconfronteerd met (ongeveer veertig) bezwaren van personen die in het databestand zijn opgenomen. De bezwaren werden geuit tegenover Woman Capital, die zeheeft doorgezonden naar de deurwaarder. De bezwaren hadden wat betreft de inhoud een grote gelijkenis met elkaar en luidden als volgt :

“In de krant las ik dat er sprake is van een verkoop van de database van Woman Capital. Mochten er gegevens over en van mij in enige database van Woman Capital zijn opgenomen dan wil ik niet dat Woman Capital deze gegevens aan derden verstrekt, om niet of anderszins.

Kunt u mij de ontvangst van deze email bevestigen en bevestigen dat aan mijn verzoek wordt voldaan?”

Naar aanleiding van deze bezwaren heeft de deurwaarder in de veilingvoorwaarden opgenomen dat alleen organisaties die aantoonbaar in dezelfde branche als Woman Capital opereren een bod mogen uitbrengen tijdens de executieverkoop. Andere partijen zoals “sensatiebladen” en “roddeljournalistiek” zullen worden uitgesloten. Verder is het op dit moment niet mogelijk om de database te raadplegen en gegevens te verwijderen, aldus de deurwaarder.

3.3.

De deurwaarder concludeert dat de bezwaren van dien aard zijn dat het onverminderd voortzetten van de executie onjuist zou zijn. Daarom verzoekt de deurwaarder door middel van dit (deurwaarders)kortgeding aan de voorzieningenrechter om een beslissing op de vraag of hij de executieverkoop van het databestand al dan niet kan voortzetten.

3.4.

Zowel de deurwaarder, Tuls Beheer als Woman Capital hebben hun standpunten ter zitting uiteengezet. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het inbeslaggenomen databestand is thans het enige nog overgebleven vermogensbestanddeel van Woman Capital. Zij heeft geen andere middelen om de vordering van Tuls Beheer te voldoen. De deurwaarder heeft onderhandse biedingen voor de koop van het databestand ontvangen variërend tussen € 10.000,-- en

€ 30.000,--. Het belang van Tuls Beheer bij het voortzetten van de executie van het databestand is hiermee gegeven.

4.2.

De onder 3.2. genoemde bezwaren zijn algemeen geformuleerd en niet gemotiveerd. De deurwaarder heeft ongeveer veertig e-mails met bezwaren ontvangen en heeft al deze personen meegedeeld dat zij ter terechtzitting van 13 oktober 2015 kunnen verschijnen. Geen van die personen is echter verschenen om de bezwaren nader toe te lichten.

4.3.

Woman Capital heeft het databestand gemaakt met als doel een goede match te vinden tussen werkgevers en werknemers. De personen die zich bij Woman Capital hebben aangemeld, hebben zich vrijwillig in het databestand laten opnemen. Volgens Woman Capital dient het databestand thans te worden vernietigd in verband met de privacy van de daarin opgenomen personen en om misbruik van vertrouwelijke gegevens te voorkomen. De deurwaarder heeft echter naar aanleiding van de bezwaren in de veilingvoorwaarden opgenomen dat alleen organisaties die aantoonbaar in dezelfde branche als Woman Capital opereren (arbeidsbemiddeling tussen werkgevers en werknemers) een bod mogen uitbrengen tijdens de executieverkoop op het databestand. Hieruit vloeit voort dat degenen die mogen bieden op het databestand gebonden zullen zijn aan dezelfde regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens en privacy als Woman Capital en dezelfde discretie in acht dienen te nemen. Voldoende aannemelijk is dan ook dat de koper van het databestand dit voor hetzelfde doel als Woman Capital zal gebruiken. Hiermee zijn de gegevens van de personen die zijn opgenomen in het databestand en hun privacy vooralsnog voldoende gewaarborgd.

4.4.

Op dit moment is de toegang tot het databestand geblokkeerd en kunnen er geen gegevens worden verwijderd. Indien er personen zijn die niet langer in het databestand opgenomen willen zijn wanneer de eigendom van het databestand wordt overgedragen, kunnen zij aan de koper van het databestand een verzoek doen om daaruit te worden verwijderd. De koper zal hierbij uiteindelijk ook gebaat zijn, omdat er dan een databestand zal overblijven met gegevens van personen die daadwerkelijk willen worden benaderd.

4.5.

De slotsom is dat de bezwaren van Woman Capital en van de personen die in het databestand zijn opgenomen tegen overdracht van hun gegevens aan derden niet in de weg staan aan de executie van het databestand, mede gelet op het belang van Tuls Beheer.

Het is de deurwaarder dan ook toegestaan om de executie van het databestand voort te zetten.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

staat de deurwaarder toe om de executieverkoop van het databestand ten laste van Woman Capital voort te zetten;

5.2.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door C.J.J. Buys, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 22 oktober 2015.1

1 type: CJJB coll: