Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:6798

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
12-06-2015
Datum publicatie
07-10-2015
Zaaknummer
178.2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk. De gewraakte rechter heeft geen zitting in de wrakingskamer die het wrakingsverzoek van verzoeker beoordeelt. Reeds hierom heeft verzoeker naar het oordeel van de rechtbank geen belang bij een inhoudelijke beoordeling van het wrakingsverzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

afdeling privaatrecht

wrakingskamer

Beschikking op het op 10 juni 2015 gedane en onder rekestnummer HA RK 178.2015 ingeschreven verzoek van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker,

welk verzoek strekt tot wraking van mr. E.R.S.M. Marres, rechter te Amsterdam (hierna: de rechter) als lid van de wrakingskamer.

Verloop van de procedure

Na kennisneming van het schriftelijke wrakingsverzoek met bijlagen van 10 juni 2015 heeft de rechtbank bepaald dat een zitting achterwege blijft en het onderzoek gesloten.

Gronden van de beslissing

1. Van de volgende feiten wordt uitgegaan:

- Verzoeker is de gedaagde partij in een kantonzaak geregistreerd onder zaaknummer [ ]. De eisende partij is de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V. Deze zaak wordt behandeld door kantonrechter mr. E.F.A. van Buitenen (hierna: mr. Van Buitenen).

- Bij brief van 12 mei 2015 heeft verzoeker tegen mr. Van Buitenen een wrakingsverzoek ingediend. Dit verzoek is geregistreerd onder rekestnummer HA RK 144.2015. De mondelinge behandeling van het verzoek is bepaald op 12 juni 2015. De wrakingskamer die het verzoek behandelt bestaat uit de navolgende rechters: mr. M.G. Tarlavski-Reurslag, voorzitter, mr. A.W.C.M. van Emmerik en mr. P.B. Martens, leden.

- Bij brief van 10 juni 2015 heeft verzoeker onderhavig verzoek om wraking van de rechter als lid van de wrakingskamer ingediend.

Het verzoek en de gronden daarvan

2. Aan het wrakingsverzoek wordt ten grondslag gelegd hetgeen in de aan deze beschikking gehechte brief van 10 juni 2015 (zonder bijlagen) is vervat.

De beoordeling van het verzoek

3. De rechtbank stelt vast dat de rechter geen zitting heeft in de wrakingskamer die het wrakingsverzoek van verzoeker tegen mr. Van Buitenen beoordeelt. Reeds hierom heeft verzoeker naar het oordeel van de rechtbank geen belang bij een inhoudelijke beoordeling van het wrakingsverzoek. De rechtbank zal het verzoek om wraking daarom kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.

4. Beslist wordt als volgt.

BESLISSING

De rechtbank:

 verklaart het verzoek tot wraking niet-ontvankelijk;

 bepaalt dat de wrakingsprocedure geregistreerd onder rekestnummer HA RK 144.2015 wordt voortgezet in de stand waarin deze zich bevond op het moment dat het wrakingverzoek werd ingediend.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.G. Tarlavski-Reurslag, voorzitter, mr. A.W.C.M. van Emmerik en mr. P.B. Martens, leden, in aanwezigheid van mr. M. van Looij, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 12 juni 2015.

de griffier de voorzitter

Rechtsmiddel

Tegen deze beslissing staat geen voorziening open.