Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:6028

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
11-08-2015
Datum publicatie
14-09-2015
Zaaknummer
CV EXPL 14-22963
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Oneerlijke handelspraktijk, artikel 6:196b BW (afdeling 3A), onthouden van essentiële informatie aan consument. Sportschool aanbieding voor zes maanden blijkt doorlopend abonnement te zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 3322466 CV EXPL 14-22963

vonnis van: 11 augustus 2015
fno.: 393

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap Club Sportive Diemen BV h.o.d.n. Train More Diemen

gevestigd te Diemen

eiseres

nader te noemen Train More

gemachtigde: mr. O.J. Boeder

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [plaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. R.R. Ramjatan

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende stukken bevinden zich in het procesdossier:

- dagvaarding van 6 augustus 2014, met producties;
- antwoord met producties;
- instructievonnis;
- repliek;

- dupliek;

- vonnis bepaling.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

Train More heeft via de website van Social Deal.nl een voucher voor drie of zes maanden onbeperkt sporten aangeboden, voor het bedrag van € 49,00 respectievelijk € 89,00. Onder “voorwaarden” staat vermeld:
- 7 dagen per week geldig

- de voucher is geldig in Diemen (…)
- maximaal 1 voucher per persoon, alleen voor mensen die afgelopen 6 maanden geen gebruik hebben gemaakt van een gelijksoortige actie
- niet i.c.m. overige acties en geen restitutie op contanten.

1.2.

[gedaagde] heeft de aangeboden voucher uitgeprint en bij Train More Diemen ingeleverd.

1.3.

Door middel van het inschrijfformulier van Train More, waarbij het hokje “Social Deal” is aangekruist, heeft [gedaagde] zich op 3 september 2013 ingeschreven. Op het inschrijfformulier staat vermeld:
Ik maak gebruik van de actie t.w.v. € 89,-
Hiervoor mag ik 6 maanden gebruikmaken van alle sport- en sauna faciliteiten. Ook kan ik onbeperkt gebruikmaken van de zonnebank en onbeperkt Healthdrinks upgraden.
Na 6 maanden wordt mijn abonnement omgezet in een TrainMore Basic lidmaatschap van € 9,95 per week tenzij ik een maand voor einddatum grouponactie opzeg.

Vordering en verweer

2. Train More vordert - na vermindering van eis bij repliek - [gedaagde] te veroordelen tot betaling van:

  1. € 86,24 aan onbetaald gelaten termijnen;

  2. € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;

  3. € 8,68 aan rente, berekend tot en met 6 augustus 2014;

  4. e proceskosten.

3. Aan deze vordering legt Train More ten grondslag dat zij met [gedaagde] een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij Train More sportfaciliteiten ter beschikking heeft gesteld en [gedaagde] daarvoor moet betalen. Dat [gedaagde] zijn bankgegevens niet heeft ingevuld op de overeenkomst, doet niets af aan de automatische omzetting naar een Trainmore Basic lidmaatschap. Het had op de weg van [gedaagde] gelegen om duidelijk op de overeenkomst te vermelden dat hij geen automatische omzetting wenste. Dat heeft hij nagelaten. Train More betwist dat [gedaagde] in november 2013 zijn abonnement heeft opgezegd. Volgens Train More heeft [gedaagde] pas in maart 2014 opgezegd, waarop Train More op grond van de algemene voorwaarden de overeenkomst per 1 mei 2014 heeft beëindigd. Uit coulance heeft Train More haar vordering verminderd tot betaling van het abonnement over maart en april 2014.

4. [gedaagde] heeft de vordering gemotiveerd betwist en daartoe onder meer het volgende aangevoerd. [gedaagde] heeft gebruik gemaakt van de aanbieding via Social Deal om tegen betaling van € 89,00 zes maanden te sporten bij Train More. Op de website van Social Deal.nl, noch in de aanbieding van Train More staat dat er automatisch een lidmaatschap aan wordt gegaan na verloop van de zes maanden onbeperkt sporten.
[gedaagde] wilde alleen gebruik maken van de aanbieding en niet dat het abonnement na afloop zou worden omgezet. Daarom heeft hij het hokje waarin het abonnement wordt omgezet in een “basic fit” lidmaatschap niet aangekruist en zijn bankgegevens niet ingevuld. [gedaagde] heeft het bedrag van de voucher om die reden ook contant betaald. De medewerkster van Train More heeft het hokje aangekruist. Na afloop van de aanbieding, in november 2013, heeft [gedaagde] , om onduidelijkheid te voorkomen, zijn abonnement schriftelijk opgezegd en zijn toegangspas ingeleverd. Hiervan heeft hij geen bevestiging ontvangen. Volgens de medewerker was dat niet nodig, omdat het een kortdurend lidmaatschap via Socialdeal.nl betrof. Alle acties van [gedaagde] wijzen uit dat hij erop gericht was een sportabonnement van uitsluitend zes maanden af te sluiten en niets meer dan dat.

Beoordeling

5. Waar nodig zal hierna nader worden ingegaan op de stellingen en verweren van partijen. Geoordeeld wordt als volgt.

6. Train More heeft op de website van Socialdeal.nl onder meer een kortingsvoucher aangeboden voor de prijs van € 89,00, op basis waarvan de betrokkene voor zes maanden onbeperkt gebruik kon maken van alle sportfaciliteiten, sauna, fitness, groepslessen en, zonnebank, inclusief inschrijfkosten en administratiekosten.

7. [gedaagde] heeft van dit aanbod gebruikt gemaakt. [gedaagde] is een consument. Op de door Train More aangeboden voucher staan de onder 1.1 genoemde voorwaarden vermeld die op het aanbod van toepassing zijn. Dit betekent dat [gedaagde] als consument op grond van de daarop vermelde voorwaarden gebruik kon maken van de aanbieding om, zoals [gedaagde] wenste, zes maanden onbeperkt te sporten. Pas bij inschrijving op de sportschool blijkt dat aan dit onbeperkt sporten voor de duur van zes maanden ook een doorlopend Train More basic fit lidmaatschap is gekoppeld.

8. Artikel 6:193b BW bepaalt dat een handelaar onrechtmatig jegens een consument handelt indien hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is.
Door in haar aanbod tot onbeperkt sporten voor een periode van zes maanden tegen een vaste prijs niet te vermelden dat dit na ommekomst van deze periode wordt omgezet in een basis fit lidmaatschap, heeft Train More de consument op dat moment essentiële informatie onthouden en zo het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar beperkt. Bovendien heeft Train More de consument de mogelijkheid onthouden om bij inwisseling van de voucher direct op te zeggen op dezelfde wijze als de overeenkomst is aangegaan.
Deze handelswijze van Train More is op grond van artikel 6:193b BW en rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (o.a.16 april 2015 C-388/13 Hatóság/UPC) onrechtmatig.

9. Het is in overeenstemming met het doel van de toepasselijke richtlijn om de gevolgen van deze handelswijze voor rekening van Train More te laten komen. Dat betekent dat de overeenkomst tussen partijen na zes maanden is geëindigd. Mitsdien worden de vorderingen van Train More, die uitgaan van voortzetting van de overeenkomst na ommekomst van die zes maanden, afgewezen.

10. Train More wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Train More in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 120,00, inclusief eventueel verschuldigde BTW;

veroordeelt Train More tot betaling van een bedrag van € 15,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Train More niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. E. Pennink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 augustus 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.