Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:5868

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
17-08-2015
Datum publicatie
08-09-2015
Zaaknummer
CV EXPL 15-7463
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagden hebben als professionele partijen een foto van eiseres op hun website geplaatst zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen, een vergoeding te betalen of de naam van eiseres te vermelden. Kantonrechter kent een vergoeding toe.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 3986133 CV EXPL 15-7463

vonnis van: 17 augustus 2015

fno.: 991

vonnis van de kantonrechter

i n z a k e

[eiseres] ,

wonende te [plaats] ,

eiseres,

nader te noemen: [eiseres] ,

gemachtigde: mr. L. Verkoren,

t e g e n

1. de besloten vennootschap E.E.N. Media B.V.,

2. de besloten vennootschap Yourscene B.V.,

beiden gevestigd te Amsterdam,

gedaagden,

nader te noemen: gedaagden,

procederend bij [naam 1] .

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

  • -

    de dagvaarding van 18 maart 2015, met producties,

  • -

    het schriftelijke antwoord van gedaagden, met producties.

Bij tussenvonnis van 4 mei 2015 is bepaald dat schriftelijk zal worden voortgeprocedeerd. Vervolgens is ingediend:

- de conclusie van repliek.

Hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld, hebben gedaagden niet meer gereageerd. Vervolgens is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

Gedaagden hebben een foto, die is gemaakt door [eiseres] , zonder haar toestemming op de website van gedaagde sub 2 gezet. Voor het gebruik van de foto is niet betaald en er is evenmin een naamsvermelding geplaatst.

1.2.

De betreffende foto heeft tenminste zeven maanden op de website gestaan en is meer dan 8000 keer bekeken, waarna de foto na interventie van [eiseres] is verwijderd.

Vordering en standpunten partijen

2.1.

[eiseres] vordert een verklaring voor recht dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op haar auteursrechten. Voorts vordert zij hoofdelijke veroordeling tot het gestaakt houden van het gebruik van de foto waar het om gaat, op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert zij een schadevergoeding, welke is begroot op een bedrag van € 499,-, te vermeerderen met de wettelijke rente en veroordeling tot vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten van € 853,67 naast de proceskosten.

2.2.

[eiseres] vordert het tarief voor het gebruik van haar foto aan de hand van de tarievenlijst van Foto Anoniem, welke neerkomt op € 499,- voor gebruik van een foto gedurende zes tot twaalf maanden. Nu haar naamsvermelding ontbrak heeft zij een kans gemist om haar bekendheid als fotografe te vergroten.

2.3.

Gedaagden hebben diverse voorstellen gedaan ter compensatie, maar vinden de geëiste vergoeding buitenproportioneel gelet op de foto en gelet op het online medium. De vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten is eveneens te hoog. Het was onnodig te dagvaarden en extra kosten te maken. Een bedrag van
€ 100,- is een meer dan gepaste vergoeding, aldus gedaagden.

De beoordeling

3.1.

Gedaagden hebben erkend dat zonder toestemming van [eiseres] een foto, waarvan [eiseres] auteursrechthebbende is, gebruikt is op hun website voor de duur van zeven maanden. Voor het plaatsen van deze foto is betaald noch een link- of bronvermelding vermeld. Daarmee staat inbreuk op het auteursrecht toebehorend aan [eiseres] vast.

3.2.

Of gedaagden hiermee schadeplichtig zijn, hangt af of de schade hun kan worden toegerekend. Dat is het geval, indien deze inbreuk te wijten is aan haar schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

3.3.

In geval van een professionele partij wordt niet snel aangenomen dat de inbreuk niet toegerekend dient te worden. Gedaagden zijn professionele partijen. Zij hebben de foto gebruikt in de uitoefening van hun bedrijf. Het gaat niet om een particulier die voor eigen gebruik een foto - al dan niet per abuis - op internet heeft geplaatst. Derhalve is het gedaagden toe te rekenen dat de foto van [eiseres] gedurende zeven maanden onrechtmatig op hun website heeft gestaan. Gedaagden weten of behoren te weten, dit temeer nu zij veelvuldig vergoedingen voor foto’s aan fotoagentuur (contracts-)partijen betalen, dat voor online gebruik van een foto een vergoeding dient te worden betaald.

3.4.

Gelet op productie 4 bij inleidende dagvaarding heeft [eiseres] gedaagden laten aanschrijven. Uit dit schrijven blijkt dat [eiseres] voor rechtmatig gebruik van de foto een tarief van € 360,00 euro zou hanteren. [eiseres] heeft onvoldoende gemotiveerd waarom zij bij dagvaarding het hogere bedrag van
€ 499,00 vordert. Het voorgaande leidt ertoe dat de schade zal worden toegewezen tot een bedrag van € 360,00.

3.5.

De gevorderde verklaring voor recht zal worden afgewezen, aangezien [eiseres] niet nader onderbouwd heeft welk belang zij, naast de gevorderde schadevergoeding, thans nog bij deze vordering heeft.

3.6.

De vordering tot het gestaakt houden van het gebruik van de betreffende foto, gekoppeld aan een dwangsom van € 500,00 per dag of deel van een dag zal worden toegewezen. De dwangsom wordt gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000,00.

3.7.

Gedaagden zullen als grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Gelet op de grondslag van de vorderingen komen de werkelijk gemaakte advocaatkosten van [eiseres] , zoals gevorderd, voor vergoeding in aanmerking op de voet van artikel 1019h Rv. Daarbij geldt dat de door eiseres opgevoerde kosten van eiseres ten bedrage van € 178,67 niet begrepen worden onder de kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

BESLISSING

De kantonrechter:

I. beveelt gedaagden hoofdelijk tot het gestaakt houden van het gebruik van de foto, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag of deel van een dag dat gedaagden met deze veroordeling in gebreke blijft, met een maximum van
€ 10.000,00;

II. veroordeelt gedaagden hoofdelijk, des de een betalende, de ander van betaling tegenover eisende partij is bevrijd, tot betaling aan [eiseres] van € 360,00 aan schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening;

III. veroordeelt gedaagden hoofdelijk, des de een betalende, de ander van betaling tegenover eisende partij is bevrijd, tot betaling van de proceskosten gevallen aan de zijde van [eiseres] , tot op heden begroot op € 78,00 aan griffierecht,
€ 82,63 aan explootkosten en € 675,00 aan werkelijk gemaakte kosten ex artikel 1019h Rv;

IV. veroordeelt gedaagden tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en gedaagden niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

V. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

VI. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Pennink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 augustus 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.