Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:5078

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
19-08-2015
Datum publicatie
21-08-2015
Zaaknummer
C-13-569925 - HA ZA 14-764
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis. Bewijsopdracht. Voorshands bewezen dat creditfacturen verschuldigd zijn. Tegenbewijs toegelaten. Eveneens bewijs opgedragen ten aanzien van verrekening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/569925 / HA ZA 14-764

Vonnis van 19 augustus 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LG ELECTRONICS BENELUX SALES B.V.,

gevestigd te Amstelveen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J.A. Tempelman,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JACK'S COMPANY B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. [naam gedaagde 2],

wonende te [woonplaats] ( [provincie] ),

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DEMF HOLDING & MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Laren (Noord-Holland),

gedaagden in conventie,

Jack’s Company B.V, tevens eiseres in reconventie,

advocaat mr. S.A. van der Velden.

Eiseres in conventie zal hierna LG worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid met Jack's c.s. en afzonderlijk als Jack's, [gedaagde 2] en DEMF.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het ambtshalve gewezen tussenvonnis van 1 oktober 2014 waarbij een comparitie van partijen is gelast, met de daarin vermelde processtukken,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 5 januari 2015, met de daarin vermelde processtukken, waaronder de conclusie van antwoord in reconventie,

 • -

  de brief van 13 januari 2015 van mr. Tempelman met opmerkingen over het proces-verbaal,

 • -

  de brief van 20 januari 2015 van mr. Van der Velden met opmerkingen over het proces-verbaal,

 • -

  het eenstemmig verzoek van partijen het vonnis uit te stellen in verband met schikkingsonderhandelingen,

 • -

  het verzoek vonnis te wijzen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

LG is een onderneming die zich bezighoudt met de verkoop van elektronische producten.

2.2.

Jack's is een marketing- en communicatiebureau, gespecialiseerd in strategische marketingadviezen en het bouwen en (doen) exploiteren van handelsmerken. [naam 1] (hierna: [naam 1] ) is directeur van Jack's.

2.3.

[gedaagde 2] is van 1 juli 2011 tot 31 januari 2014 werkzaam geweest bij LG op basis van een consultancy overeenkomst van 30 juni 2011 (hierna: de Consultancy Agreement) tussen LG en DEMF (van welke vennootschap [gedaagde 2] directeur-grootaandeelhouder is). [gedaagde 2] vervulde als consultant een positie als commercieel directeur en was als zodanig betrokken bij de marketing van LG producten in Nederland. In de Consultancy Agreement staat onder meer (met LGEBN wordt LG bedoeld):

"1.4 In performing the Services, Consultant shall comply, to the best of his knowledge, with all business conduct, regulatory and health and safety guidelines established by LGEBN with respect to LGEBN's business. The Consultant shall warrant that it shall diligently and to the best of its ability carry out the Services required of him.

1.5 (…)

Consultant agreed that he will comply with the house rules and other applicable regulations. (…)

1.6

The Consultant shall have the right to accept work commissioned by third parties provided that the Consultant shall previously consult with LGEBN as regards any engagements which may reasonably be expected to result in a conflict of interest.

(…)

4. Liability and indemnification

4.1

The Consultant shall be liable for and indemnify and hold harmless LGEBN, its agents and employees, from and against all suits, actions, legal or administrative proceedings, claims, demands, damages, judgments, liabilities, interest, attorneys' fees, costs and expenses of whatsoever kind or nature (including but not limited to special, indirect, incidental, consequential damages), whether arising before or after completion of the performance of the Services covered by the Agreement, in any manner caused or claimed to be caused by the acts, omissions, faults, breach of express or implied warranty, breach of any of the provisions of the Agreement, or negligence of the Consultant, or of anyone acting under its direction or control or on its behalf, in connection with the Services furnished by the Consultant to LGEBN under the Agreement."

2.4.

Jack's en NDC Mediagroep B.V. (hierna: NDC) hebben van 14 tot en met 17 maart 2013 een woonbeurs georganiseerd genaamd [naam woonbeurs] (hierna: de Woonbeurs). [gedaagde 2] heeft namens LG een inschrijfformulier voor de Woonbeurs ingediend waarbij LG aan NDC een sponsorbedrag van € 39.000,= heeft betaald. Op de laatste pagina van de toepasselijke sponsorvoorwaarden staat een propositie aan participanten van de "Huiskamer" van LG, waarin een "kickbackregeling" is opgenomen. Kort gezegd komt die regeling erop neer dat bij deelname van andere participanten aan de huiskamer van LG door Jack’s aan LG steeds per participant een bedrag zal worden terugbetaald en dat bij zes participanten het betaalde sponsorbedrag tot € 30.500,= door Jack’s wordt terugbetaald.

2.5.

Bij e-mail van 5 maart 2013 heeft [naam 2] van Jack’s met betrekking tot voornoemde Woonbeurs aan LG gemaild:

“We hebben de standindeling (…) en we hebben de deelnemers als volgt ingedeeld:

1) Leolux

2) Forbo

3) Pastoe

4) Vesta

5) MediaMarkt

In het midden zijn er twee huiskamers voor LG. (…)

Heb ook een afbeelding van de meubels die Leolux in de huiskamer van LG plaatst bijgesloten. Dan heb je alvast een indruk. [naam 3] is nog druk bezig met de tv-meubels van Pastoe. Zodra we daar afbeeldingen van binnen hebben, sturen we die gelijk.

Nu dat we besloten hebben om MediaMarkt een eigen stand te geven hebben we maar 4 deelnemers en dus 8 schermen voor de deelnemers nodig i.p.v. de afgesproken 10 schermen. (…)

Wat ons wel handig lijkt is om bij Pastoe en Vesta (…) bij elk scherm een eigen laptop aan te sluiten (…)”.

2.6.

Jack's heeft vier creditnota's met een betalingstermijn van telkens 14 dagen aan LG verzonden inzake de Woonbeurs. Het betreft (telkens exclusief BTW):

- creditnota [(...)] 064 van 17 april 2013 ten bedrage van € 9.500,=,

- creditnota [(...)] 137 van 21 juni 2013 ten bedrage van € 5.000,=,

- creditnota [(...)] 139 van 17 juli 2013 ten bedrage van € 10.270,=,

- creditnota [(...)] 166 van 18 juli 2013 ten bedrage van € 4.500,=.

2.7.

LG en Jack's zijn op 27 mei 2013 een Master Services Agreement (de MSA) aangegaan voor de verrichting door Jack's van marketingactiviteiten ten behoeve van het "Studio 84 project" van LG, dat handelde om de promotie van 84-inch televisieschermen van LG. Dit project zou bestaan uit verschillende fases, "Waves" genoemd, waarvoor LG steeds afzonderlijk opdracht zou geven. "Wave 1" van het project is in 2013 afgerond. In de MSA is onder meer bepaald:

"7.1 Warranties

Service Provider hereby represents and warrants the following, throughout the Term:

(…)

(e) the execution, delivery, and performance of this Agreement by Service Provider has been duly authorized by all necessary corporate action and does not conflict with, or result in a material breach of the articles of incorporation or by-laws (or similar constitutional documents) of Service Provider and constitutes a valid and legally binding obligation of Service Provider enforceable in accordance with its terms;

(…)

ARTICLE 10 - COMPLIANCE WITH RELEVANT LAWS

Service provider shall at all times comply with all laws, rules, regulations, and ordinances applicable to the Agreement, including, but not limited to, all fair labour, equal opportunity, and environmental compliance laws, rules, regulations, and ordinances. Where necessary, the Service Provider shall furnish to LGE any information required to enable LGE to comply with any applicable laws, rules, and regulations in its use of the Services.

(…)

ARTICLE 11 - LIABILITY AND INDEMNIFICATION

11.1

Service Provider shall be liable for and indemnify and hold harmless LGE, its agents and employees, from and against all suits, actions, legal or administrative proceedings, claims, demands, damages, judgments, liabilities, interest, attorneys' fees, costs and expenses of whatsoever kind or nature (including but not limited to special, indirect, incidental, consequential damages), whether arising before or after completion of the performance of the Services covered by the Agreement, in any manner caused or claimed to be caused by the acts, omissions, faults, breach of express of implied warranty, breach of any of the provisions of the Agreement, or negligence of the Service Provider, or of anyone acting under its direction or control or on its behalf, in connection with the Goods or Services furnished by Service Provider to LGE under the Agreement.

(…) "

2.8.

LG en Jack's hebben een project opgezet voor het kledingbedrijf WE, dat ging om de vervaardiging van een "digital signature" in vestigingen van WE. LG zou hiervoor de benodigde apparatuur (monitoren) leveren. Na een pilotfase in 2013 is het project door WE beëindigd. In een gespreksverslag d.d. 8 augustus 2012 van een bespreking gehouden op 3 augustus 2012 tussen onder meer een medewerker van WE, [gedaagde 2] en [naam 1] staat, voor zover relevant:

“2. HOA

In een Heads of agreement model zijn de basis gedachten voor financiële inzet/participatie van verschillende partijen vastgelegd, partijen spreken af dat direct na 27 augustus a.s., op basis van een planningsmodel dat naar iedereen zal worden toe gezonden, afspraken zullen worden gemaakt om te komen tot gedetailleerde uitwerking, resulterend in het definitieve projectplan dat half september 2012 gereed zal zijn.”

2.9.

Per e-mail van 23 augustus 2013 heeft Jack's twee facturen voor 'Wave 2' van het Studio 84 project aan LG verzonden. Het betreft factuur [(...)] 138 van 21 juni 2013 ten bedrage van € 10.270,= (excl. BTW) en factuur [(...)] 145 van 27 juni 2013 ten bedrage van

€ 10.270,= (excl. BTW). De e-mail luidt, voor zover relevant:

"Bijgaand tref je nog 2 facturen aan die niet in jullie administratie voorkomen. Factuurnr. [(...)] (is wel bij jullie ingeboekt) is een credit op factuur [(...)] en vallen tegen elkaar weg. Factuur [(...)] komt hiervoor in de plaats."

2.10.

Per e-mails van 29 augustus, 2 oktober en 26 november 2013 heeft LG aan Jack's laten weten dat factuurnummer [(...)] 138 en [(...)] 145 niet correct zijn omdat er geen werkzaamheden voor 'Wave 2' door LG zijn goedgekeurd en ook niet zijn uitgevoerd door Jack's.

2.11.

In een interne e-mail van 3 februari 2014 van [naam 4] van LG aan onder meer de CFO van LG staat onder andere:

“As discussed this morning rules and conditions kickback bonus to Jacks Company: (…)

The maximum bonus can become € 22000,- if Jacks Company achieve a turnover from 1th jan 2014 until 1 February 2016 Euro 750k (…)

Can you make me a contract which we can send to Jacks Company?”

2.12.

Tussen LG en Jack’s is een geschil ontstaan over (onregelmatigheden in) de door Jack’s in het kader van de onder 2.4 tot en met 2.7 genoemde projecten aan LG verzonden facturen. LG heeft Jack’s in kort geding gedagvaard. Bij vonnis van 22 mei 2014 zijn de vorderingen van LG afgewezen omdat nader feitenonderzoek was vereist en spoedeisend belang ontbrak. In het kader van voornoemd kort geding heeft [gedaagde 2] , die toen niet meer voor LG werkzaam was, ter onderbouwing van de standpunten van Jack’s een op 17 april 2014 ondertekende schriftelijke verklaring afgelegd, welke verklaring ook in de onderhavige procedure is overgelegd en die - voor zover van belang - luidt:

“ [gedaagde 2] erkent dat LG, in afwijking op de Master Services Agreement, met Jack’s overeenstemming heeft bereikt over en aan Jack’s opdracht is gegeven voor het project

‘Studio 84 “LG-Wave 2’. [gedaagde 2] was hiertoe gemachtigd en deze wijze van opdrachtbevestiging was gebruikelijk tussen partijen. [gedaagde 2] bevestigt het bestaan en de verschuldigdheid van de bij het project (…) behorende facturen met nrs. [(...)] en [(...)] .

Voorts heeft [gedaagde 2] namens LG aan Jack’s verzocht de tekst en factuurdatum op de creditnota nr. [(...)] te wijzigen van ‘Studio 84 “LG Wave 2’ op datum 21-06-2013, naar ‘NDC [naam woonbeurs] ’ op datum 17-07-2013. De creditnota nr. [(...)] ziet derhalve op het project ‘Studio 84” LG Wave 2’.

Ten slotte verklaart [gedaagde 2] dat door WE, DASYM, LG en JACK in augustus 2012 een bedrag ad € 66.000 is geaccordeerd ter conceptontwikkeling voor het Project WE, waarbij de drie eerstgenoemde partijen dit bedrag naar evenredigheid zouden betalen. Hierbij zou LG dit bedrag vanuit een kickbackregeling over geleverde produkten voldoen. Hiertoe zou LG een overeenkomst met Jacks opstellen. (…)”

2.13.

LG heeft zich bij brief van 14 mei 2014 aan onder meer [gedaagde 2] op het standpunt gesteld dat de door [gedaagde 2] op 17 april 2014 afgelegde verklaring in strijd is met de waarheid en dat hij daarmee jegens LG onrechtmatig althans in strijd met contractuele en wettelijke verplichtingen heeft gehandeld. LG heeft [gedaagde 2] en DEMF in kort geding aangesproken wegens schending door [gedaagde 2] en DEMF van hun vertrouwelijkheidsverplichtingen jegens LG en de dreiging dat zij deze verplichtingen wederom zouden schenden. Bij vonnis van 17 juli 2014 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van LG afgewezen.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

LG vordert, kort samengevat:

Met betrekking tot de kickbackvergoedingen ter zake de Woonbeurs

 1. te verklaren voor recht dat Jack's toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens LG ter zake van de uitbetaling van creditfacturen met betrekking tot door LG betaalde sponsorbedragen voor de Woonbeurs;

 2. Jack's te veroordelen tot betaling van € 23.389,45, dan wel een zodanig bedrag als de rechtbank juist zal achten, vermeerderd met wettelijke handelsrente;

 3. Jack's te veroordelen in de buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met wettelijke handelsrente;

Met betrekking tot de gefingeerde facturen en de verklaring van [gedaagde 2] van 17 april 2014

te verklaren voor recht dat door (i) het (doen) opmaken en (doen) verzenden van valse facturen, (ii) het voor LG verzwijgen van deze omstandigheid en het gedurende langere tijd aan LG verschaffen van onjuiste informatie omtrent de verschuldigdheid van deze facturen, en/of (iii) het (doen) afleggen van onjuiste verklaringen door [gedaagde 2] :

I. Jack's toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens LG onder de MSA en/of onrechtmatig heeft gehandeld jegens LG en/of

II. DEMF toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens LG onder de Consultancy Agreement en/of onrechtmatig heeft gehandeld jegens LG en/of

III. [gedaagde 2] onrechtmatig heeft gehandeld jegens LG;

Jack's c.s. te veroordelen om (hoofdelijk) de schade te vergoeden die LG ten gevolge van de onder D. bedoelde toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige gedragingen heeft geleden, zoals LG die bij akte in het geding zal brengen dan wel zoals nader op te maken bij staat, althans een zodanig bedrag aan schadevergoeding als de rechtbank juist zal achten, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente;

Met betrekking tot de kosten van het geding

Jack's c.s. (hoofdelijk) te veroordelen in de kosten van het geding, waaronder de volledige advocaatkosten.

3.2.

Kort gezegd vordert LG betaling door Jack's van kickbackvergoedingen ter zake van de sponsoring van de Woonbeurs. Voorts stelt LG dat Jack's c.s. in strijd met contractuele verplichtingen en/of onrechtmatig jegens LG heeft gehandeld door het opmaken en aan LG verzenden van valse facturen en door aan LG ruim acht maanden voor te wenden dat deze facturen juist waren en/of door het (doen) afleggen van onjuiste verklaringen omtrent de rechten en verplichtingen van LG.

3.3.

Jack's c.s. voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5.

Jack’s vordert in reconventie, kort samengevat:

Met betrekking tot de twee creditnota's van de Woonbeurs en de facturen inzake Studio 84 'Wave 1'

A. veroordeling van LG tot betaling van € 439,88 (exclusief BTW) aan Jack's, vermeerderd met de wettelijke handelsrente;

Met betrekking tot het project WE

Primair:

veroordeling van LG tot betaling van € 22.000,= (exclusief BTW) aan Jack's, vermeerderd met de wettelijke handelsrente;

Subsidiair:

te verklaren voor recht dat Jack's haar vordering van € 22.000,= (exclusief BTW), althans het thans opeisbare bedrag, rechtsgeldig heeft verrekend met de vordering van LG van € 23.389,45, onder gelijktijdige veroordeling van LG tot betaling van het bedrag van € 3.230,55 aan Jack's, althans het nog door LG verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke handelsrente;

Met betrekking tot de kosten van het geding

met veroordeling van LG in de kosten van het geding, waaronder de nakosten en vermeerderd met rente.

3.6.

LG voert verweer.

3.7.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

Facturen met betrekking tot de Woonbeurs

4.1.

LG vordert uitbetaling van creditfacturen van Jack’s ter zake van de Woonbeurs van in totaal € 29.270,= (excl. BTW). Met deze vordering verrekent LG de factuur van Jack’s ter zake van 'Wave 1' in het Studio 84 project. Na verrekening resteert volgens LG nog een vordering van LG op Jack’s van € 29.270,00 - € 9.939,88 = € 19.330,12 exclusief BTW en € 23.389,45 inclusief BTW. Dit bedrag dient volgens LG te worden vermeerderd met vertragingsrente vanaf 22 augustus 2013, zijnde de datum waarop LG Jack’s voor het eerst heeft aangemaand.

4.2.

Als onbetwist staat vast dat tussen LG en Jack’s is overeengekomen dat Jack’s zich zou inspannen sub-partnerships te verkopen voor de huiskamer van LG op de Woonbeurs, waarvoor LG vervolgens per betalende sub-partner een kickbackvergoeding zou krijgen van Jack’s. Jack’s stelt twee betalende sub-partners te hebben aangedragen namelijk Leolux Venlo en Mediamarkt. Jack’s heeft hierop twee creditnota’s (met nummer [(...)] 166, van

18-7-2013 van € 4.500,= voor Mediamarkt en nummer [(...)] 137 van 21-6-2013 van € 5.000,= voor Leolux Venlo) voor een totaalbedrag van € 9.500,= (ex BTW) opgesteld. Dat Jack’s deze creditnota’s verschuldigd is aan LG is tussen partijen niet in geschil en staat dus vast. Volgens Jack’s zijn alleen voornoemde twee sub-partnerships verkocht als deelnemers aan de huiskamer van LG op de Woonbeurs. Omdat aldus de resultaten voor de Woonbeurs tegenvielen is door LG en Jack’s naar een oplossing gezocht. Daarop is volgens Jack’s door LG voorgesteld om de tegenvallende resultaten van de Woonbeurs op te vangen door het marketingbudget uit 'Wave 2' te gebruiken. Jack’s stelt zich op het standpunt met [gedaagde 2] te zijn overeengekomen dat creditnota’s [(...)] 064 en [(...)] 139 ten aanzien van de Woonbeurs uitsluitend om administratieve redenen zijn uitgebracht en zijn gecompenseerd door facturen met betrekking tot 'Wave 2' van het Studio 84 project. Creditnota [(...)] 064 zou zijn gecompenseerd door factuur [(...)] 138 en creditnota [(...)] 139 door factuur [(...)] 145. [gedaagde 2] heeft in zijn verklaring van 17 april 2014 (zie r.o. 2.11) deze gang van zaken ook bevestigd. Aldus zijn volgens Jack’s de volgende facturen uitgebracht:

Creditering Compensatie-factuur

[(...)] 166 18-7-2013 € 4.500,= (Mediamarkt)

[(...)] 137 27-6-2013 € 5.000,= (Leolux Venlo)

[(...)] 064 17-4-2013 € 9.500,= (onverschuldigd) 135138 21-6-2013 € 10.270,=

[(...)] 139 21-6-2013 € 10.270,= (onverschuldigd) 135145 27-6-2013 € 10.270,=

4.3.

LG heeft dit betwist en voert aan dat de creditnota’s [(...)] 064 en [(...)] 139 verschuldigd zijn omdat meer dan twee betalende sub-partners hebben deelgenomen aan de huiskamer van LG op de Woonbeurs aan LG een kickbackvergoeding verschuldigd is. Het betreft Forbo (of Novilon), Pastoe en Vesta. Ter ondersteuning van haar betoog heeft LG foto’s van de huiskamer van LG op de Woonbeurs in het geding gebracht waarop stands zijn te zien met de namen van voornoemde bedrijven en zij verwijst naar de e-mail van Jack’s van 5 maart 2013 waarin deze deelnemers aan de huiskamer door Jack’s ook worden genoemd. LG wijst er op dat in elk geval een bijdrage in natura is voldaan door Vesta en Pastoe, waarmee tenminste een op geld waardeerbare prestatie is geleverd aan Jack's en dat zij hebben bijgedragen in de kosten van de Woonbeurs hetgeen volgens LG Jack's noopt tot creditering aan LG van een deel van het door LG betaalde sponsorbedrag. Voorts heeft LG aangevoerd geen facturen voor 'Wave 2' van het Studio 84 project te hebben geaccepteerd, omdat LG geen opdracht heeft gegeven tot uitvoering van 'Wave 2', zodat er voor dat project geen werkzaamheden zijn verricht door Jack’s.

4.4.

De rechtbank is van oordeel dat LG in beginsel recht heeft op uitbetaling van de door Jack's aan LG verzonden creditfacturen. Voorts blijkt uit de door LG in het geding gebrachte foto's van de huiskamer van LG op de Woonbeurs, alsmede uit de e-mail van Jack's van 5 maart 2013, dat er meer participanten hebben deelgenomen aan de huiskamer van LG dan Mediamarkt en Leolux, namelijk ook Forbo, Pastoe en Vestal. Niet betwist is dat per (betalende) participant aan de huiskamer van LG een bedrag aan LG als kickbackvergoeding zou worden voldaan. LG maakt aanspraak op de kickbackvergoeding en stelt daartoe dat de creditnota’s zien op kickbackvergoeding voor de deelname van Forbo, Pastoe en Vestal. Dat acht de rechtbank voorshands bewezen en Jack’s wordt toegelaten tot tegenbewijs van die voorshands bewezen geachte stelling.

Indien Jack's niet slaagt in dat bewijs, is zij gehouden de creditnota's aan LG te voldoen, tenzij Jack's zich terecht heeft beroepen op verrekening van deze creditnota's met facturen voor 'Wave 2' van het Studio 84 project. De bewijslast ten aanzien van deze verrekening ligt bij Jack's, zodat Jack’s uit proceseconomische redenen reeds nu zal worden toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat LG heeft ingestemd met verrekening van de twee creditfacturen ten aanzien van de Woonbeurs met de door Jack’s verzonden facturen inzake 'Wave 2'. Indien Jack’s niet slaagt in voornoemde bewijsopdrachten zal de vordering van LG tot betaling van de creditfacturen worden toegewezen.

Studio 84 project: facturen met betrekking tot ‘Wave 1’

4.5.

LG betwist niet gehouden te zijn tot betaling van factuur [(...)] 154 van € 5.010,= (exclusief BTW) en factuur [(...)] 164 van € 4.929,88 (exclusief BTW), derhalve totaal € 9.939,88 (exclusief BTW) ter zake van ‘Wave 1’, maar verrekent deze met de creditnota's van Jack's inzake de Woonbeurs.

4.6.

Of dit beroep op verrekening van LG kan slagen hangt samen met het te leveren bewijs zoals hiervoor onder 4.4 overwogen, zodat iedere verdere beslissing op dit punt zal worden aangehouden.

Wanprestatie Jack's, onrechtmatig handelen

4.7.

LG betoogt dat Jack's door het opmaken en toezenden van valse facturen ter zake van 'Wave 2' van het Studio 84 project, het niettemin bij voortduring aanspraak maken op betaling door LG van die facturen en het pas na dagvaarding in kort geding toegeven dat sprake is geweest van een opzetje met [gedaagde 2] , toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen onder de MSA. LG wijst ter ondersteuning van haar betoog op artikel 7.1. van de MSA. Gegeven de erkenning van Jack's dat de facturen voor 'Wave 2' van het Studio 84 project niet door LG verschuldigd zijn omdat de gefactureerde werkzaamheden niet daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, hoeft het volgens LG geen betoog dat de "execution, delivery and performance of the Agreement" door Jack's bij het toezenden van deze valse facturen bepaald niet betrekking hebben gehad op "a valid and legally binding obligation of Service Provider enforceable in acordance wit its terms". Jack's heeft aldus dan ook inbreuk gemaakt op de garantiebepaling van artikel 7.1. MSA.

Voorts wijst LG op artikel 10 van de MSA. Gezien de onrechtmatigheid van de handelwijze van Jack's bij het opmaken en toezenden van de valse facturen voor 'Wave 2' van het Studio 84 project en de omstandigheid dat Jack's daarmee ook inbreuk maakt op de verplichtingen onder de wet om een regelmatige boekhouding te voeren, is er geen sprake van dat Jack's zich aan het toepasselijk recht heeft gehouden zoals door dit artikel 10 van de MSA is vereist. Tenslotte betoogt LG dat voor zover geen inbreuk op de MSA wordt aangenomen, Jack's door het opmaken en toezenden van de valse facturen onrechtmatig jegens LG heeft gehandeld.

4.8.

Jack’s c.s. betwist tekort te zijn geschoten onder de MSA en/of onrechtmatig te hebben gehandeld jegens LG. De MSA is op de rechtsverhouding tussen LG en Jack’s ter zake de Woonbeurs niet van toepassing. Van onrechtmatig handelen door het opmaken van valse facturen is ook geen sprake, aldus Jack’s, nu de facturen inzake Project Studio 84 ‘Wave 2’ zijn opgesteld op instigatie van LG.

4.9.

Nu het antwoord op de vraag of sprake is van wanprestatie of onrechtmatig handelen van Jack's afhangt van het al dan niet te leveren bewijs zoals hiervoor onder 4.4. is overwogen, zal de rechtbank iedere beslissing op dit punt aanhouden.

Wanprestatie of onrechtmatig handelen [gedaagde 2] en DEMF

4.10.

LG betoogt dat uit de verklaring van 17 april 2014 van [gedaagde 2] in samenhang met de erkenning door Jack's dat de facturen voor 'Wave 2' van het Studio 84 project gefingeerd waren, blijkt dat [gedaagde 2] klaarblijkelijk de hand heeft gehad in het samen met Jack’s opstellen van de valse facturen en daarover dan ook nog eens liegt in zijn verklaring van 17 april 2014. Dit terwijl [gedaagde 2] aan LG steeds heeft voorgehouden dat voor 'Wave 2' geen opdracht was verstrekt en de betrokken facturen niet verschuldigd waren. Door dit handelen is ook de Consultancy Agreement geschonden. Zie artikel 1.4, 1.5 en 1.6 waarin de "business conduct" richtlijnen en andere "house rules" van LG geenszins de actieve misleiding van de directie van LG toestaan. [gedaagde 2] heeft zijn taken niet "diligently and to the best of its ability" uitgevoerd. Er zijn geen afspraken tussen [gedaagde 2] en Jack's over 'Wave 2' van het Studio 84 project met betrekking tot de gefingeerde facturen met LG besproken, zoals wel is vereist in artikel 1.6. van de Consultancy Agreement nu deze tot een "conflict of interest" zouden kunnen en ook hebben geleid.

Voorts betoogt LG dat voor zover hier geen eigen tekortkoming door DEMF zou worden aangenomen in de nakoming van haar verplichtingen onder de Consultancy Overeenkomst, DEMF voor dit handelen door [gedaagde 2] aansprakelijk is op grond van artikel 4.1. van de Consultancy Overeenkomst.

4.11.

Jack's c.s. betwisten dat [gedaagde 2] of DEMF de Consultancy Agreement heeft geschonden. Van het opmaken van valse facturen en bewuste misleiding van LG door DEMF of [gedaagde 2] is volgens Jack’s evenmin sprake. [gedaagde 2] heeft steeds gepoogd tot een oplossing van de gerezen geschillen te komen en heeft de CFO van LG op de hoogte gehouden. Van misleiding was dus geen sprake. Omdat [gedaagde 2] geen toegang meer heeft tot zijn e-mail account bij LG kan hij geen bewijs leveren van de bekendheid van LG met de pogingen van [gedaagde 2] om tot oplossingen te komen, aldus steeds Jack’s c.s.

4.12.

De rechtbank zal ook de beslissing op dit punt aanhouden totdat duidelijk is of Jack's zal slagen in het haar onder rechtsoverweging 4.4. opgedragen bewijs.

Onrechtmatige daad [gedaagde 2] en DEMF, wanprestatie DEMF?

4.13.

LG stelt dat [gedaagde 2] door valse facturen op te maken en toe te zenden, deze omstandigheid voor LG verborgen te houden en LG bewust van onjuiste informatie te voorzien omtrent de ware aard van deze facturen en het (doen) afgeven door [gedaagde 2] van onjuiste verklaringen in de kort geding procedure door [gedaagde 2] onrechtmatig jegens LG is gehandeld in de zin van artikel 6:162 BW. Daarnaast is DEMF aansprakelijk voor het handelen van [gedaagde 2] op grond van artikel 6:170 dan wel 6:171 BW. Voorts acht LG DEMF op grond van artikel 4.1. van de Consultancy Agreement aansprakelijk voor de bewust door [gedaagde 2] in kort geding afgelegde onjuiste verklaring, ondanks dat dit heeft plaatsgevonden na afloop van de Consultancy Agreement.

4.14.

Een en ander wordt door Jack's c.s. betwist.

4.15.

Ook op dit punt zal iedere verdere beslissing worden aangehouden vanwege de samenhang met het aan Jack's in rechtsoverweging 4.4. opgedragen bewijs.

Volledige advocaatkosten

4.16.

LG voert aan dat zowel Jack's onder artikel 11.1 van de MSA, als DEMF, onder artikel 4.1 van de Consultancy Agreement, zich contractueel hebben verbonden LG volledig te vrijwaren van alle kosten en schade die LG oploopt ten gevolge van door hen, dan wel door personen onder hun controle (zoals voor DEMF: [gedaagde 2] ), gepleegde "acts, omissions, faults, breach of express or implied warranty, breach of any of the provisions of the Agreement, or negligence". In dit geval is sprake van "breach of express warranties" en een "breach of any of the provisions of the Agreement" en/of "negligence". Dit betekent volgens LG dat Jack's c.s. aansprakelijk is voor de volledige advocaatkosten van LG.

4.17.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal ook de beslissing op dit punt worden aangehouden.

in reconventie

Met betrekking tot de twee creditnota's van de Woonbeurs en de facturen inzake Studio 84 'Wave 1'

4.18.

Jack's c.s. stelt dat Jack's na verrekening van de twee creditnota's inzake de Woonbeurs (nummer [(...)] 166 van 18 juli 2013 van € 4.500,= en nummer [(...)] 137 van 27 juni 2013 van € 5.000,=) met de door LG erkende facturen inzake Studio 84 'Wave 1' (nummer [(...)] 154 van 10 juni 2013 van € 5.010,= en nummer [(...)] 164 van 17 juli 2013 van € 4.929,88) nog een bedrag te vorderen heeft van LG van € 439,88.

4.19.

LG heeft erkend de twee facturen inzake Studio 84 'Wave 1' verschuldigd te zijn, maar heeft deze verrekend met de creditfacturen inzake de Woonbeurs.

4.20.

Nu voor deze vordering van Jack's allereerst van belang is of Jack's alle creditnota's ter zake de Woonbeurs al dan niet is verschuldigd aan LG, zal gelet op hetgeen in rechtsoverweging 4.4. in conventie is overwogen, iedere beslissing op dit punt worden aangehouden.

Facturen met betrekking tot project WE

4.21.

Jack’s vordert een bedrag van € 22.000,= en stelt met WE, DASYM en LG een (mondelinge) overeenkomst te hebben gesloten waarbij is afgesproken dat laatstgenoemde partijen ter conceptontwikkeling voor het project WE in evenredigheid zouden bijdragen aan het investeringsbedrag van € 66.000,=. LG zou dit bedrag vanuit een kickbackregeling over geleverde producten voldoen. Dit blijkt ook uit de verklaring van [gedaagde 2] van 17 april 2014. Jack’s heeft diensten geleverd ter conceptontwikkeling inzake het project WE en er heeft een pilot plaatsgevonden in het najaar van 2013. WE en DASYM hebben zich aan de betaling voor de conceptontwikkeling gehouden. Jack’s heeft dus recht op de kickbackvergoeding van LG. Dat de afspraak is gemaakt om het bedrag middels een kickbackregeling over geleverde producten te voldoen blijkt volgens Jack’s uit het feit dat LG intern de kickbackregeling nader heeft uitgewerkt. Volgens Jack’s c.s. doet de stelling van LG dat niet is afgesproken dat het bedrag van EUR 22.000,= verschuldigd is, niet af aan de overeengekomen kickbackregeling waarbij de geldelijke bijdrage nog nader moest worden uitgewerkt in een percentage over geleverde producten. [naam 4] (Sales CD&S) van LG heeft in een e-mail van 3 februari 2014 de kickbackregeling nader uitgewerkt. Aldus zou Jack’s 3% kickback verkrijgen op de door LG gemaakte omzet op tussen 1 januari 2014 en 1 februari 2016 geleverde producten aan WE, met een maximale kickback voor Jack’s van € 22.000,=. De overeenkomst is niet getekend omdat de CFO van LG het geschil met betrekking tot de Woonbeurs niet wilde oplossen, aldus steeds Jack’s.

4.22.

LG wijst op besprekingsverslagen ten aanzien van het WE-project van 8 augustus en 20 september 2012 waarin staat dat over de financiële inzet van partijen nog nadere afspraken zouden worden gemaakt. Tot dergelijke nadere afspraken is het echter niet gekomen, aldus LG.

4.23.

De rechtbank overweegt als volgt. In het kader van het gemotiveerde en onderbouwde verweer van LG dat er geen nadere afspraken zijn gemaakt omtrent de financiële afwikkeling van het WE-project en gelet op de omstandigheid dat het WE-project na de pilotfase is beëindigd, hetgeen door Jack’s ook niet wordt ontkend, is de rechtbank van oordeel dat Jack’s onvoldoende heeft gesteld waaruit blijkt dat desalniettemin tussen partijen is overeengekomen dat LG een financiële vergoeding zou betalen aan Jack’s van € 22.000,=. Een nog nader uit te werken overeenkomst met betrekking tot een kickbackvergoeding (waarover intern door LG is gecommuniceerd in de e-mail van [naam 4] van 3 februari 2014) is daarvoor immers onvoldoende. Reeds omdat niet is voldaan - vanwege de vroegtijdige beëindiging van het WE-project - aan de voorwaarden uit die e-mail, namelijk dat door Jack’s “a turnover from 1th jan 2014 until 1 Februari 2016” van “750k” diende te worden gerealiseerd om aanspraak te kunnen maken op de maximale kickbackvergoeding van € 22.000,=. Het WE project is immers na een pilotfase in 2013 al beëindigd. Nu Jack’s onvoldoende heeft gesteld waarom zij desalniettemin aanspraak zou kunnen maken op betaling door LG van € 22.000,= in het kader van het WE-project, komt de rechtbank aan een bewijsopdracht op dit punt niet toe.

4.24.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

laat Jack's toe tot het tegenbewijs van de voorshands bewezen geachte stelling dat naast Mediamarkt en Leolux ook Forbo, Pastoe en Vesta (al dan niet in natura) betalende participanten waren aan de Huiskamer van LG op de Woonbeurs;

5.2.

draagt Jack's op te bewijzen dat LG heeft ingestemd met verrekening van de twee creditfacturen (creditnota's [(...)] 064 en [(...)] 139 ) ten aanzien van de Woonbeurs met de door Jack’s verzonden facturen inzake 'Wave 2';

5.3.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 2 september 2015 voor uitlating door Jack's of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en/of door een ander bewijsmiddel,

5.4.

bepaalt dat Jack's indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel bewijsstukken wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

5.5.

bepaalt dat Jack's c.s., indien zij getuigen wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden november 2015 tot en met januari 2016 direct moet opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.6.

bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. G.H. Marcus in het gerechtsgebouw te Amsterdam aan de Parnassusweg 220,

5.7.

bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.8.

houdt iedere verdere beslissing aan,

in reconventie

5.9.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus, rechter, bijgestaan door mr. A. Vogelzang, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 19 augustus 2015.1

1 *