Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:4380

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
15-07-2015
Datum publicatie
20-07-2015
Zaaknummer
HA ZA 14-810
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Renteswap. Samenstel van overeenkomsten. Overeenkomst gezien de omstandigheden zo uitgelegd dat partijen naast de renteswap een gefixeerde opslag op de lening zijn overeengekomen. Door afnemer op de lening betaalde rentetermijnen moeten, voor zover zij zien op het verhoogde opslagpercentage, terug als onverschuldigd betaald.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/570514 / HA ZA 14-810

Herstelvonnis van 15 juli 2015

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [plaats],

eiser,

advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

de naamloze vennootschap

ING BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. R.P. Raas te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiser] en ING genoemd worden.

1 Het voornemen tot verbetering

1.1.

De rechtbank heeft zich ambtshalve voorgenomen om het op 17 juni 2015 in deze zaak gewezen vonnis te verbeteren, omdat zij van oordeel is dat sprake is van een kennelijke fout in rechtsoverweging 4.2 van het vonnis, die zich voor eenvoudig herstel leent. De passage die begint na het woord ‘verhoogde’ betrof geen stelling van ING in de procedure, zoals in het vonnis abusievelijk is overwogen, maar van [eiser]. Nu het geen dragende overweging in het vonnis is, kan naar het oordeel van de rechtbank worden volstaan met schrapping van de passage.

1.2.

De rechtbank heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich over dit voornemen uit te laten. ING heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Bij brief van 6 juli 2015 heeft mr. C.H.D.W. van den Borne namens [eiser] aan de rechtbank bericht geen bezwaar tegen de voorgenomen verbetering te hebben.

2 De beslissing

De rechtbank

2.1.

bepaalt dat rechtsoverweging 4.2 van het op 17 juni 2015 tussen [eiser] en ING gewezen vonnis, waar staat

“Toen vanaf eind 2008 de Euribor rente ging dalen profiteerde [eiser] hier weliswaar niet van, omdat hij aan zijn swapovereenkomst gebonden was, maar zo lang hij zijn maandelijkse betalingen onder de swap maar voldeed, verwachtte hij niet voor verrassingen te komen staan. Toch is het zo niet gegaan, omdat ING tussentijds de renteopslag op de leningsovereenkomst verhoogde, stellende dat de swapovereenkomst door de aanhoudende rentedaling een negatieve waarde had gekregen, waardoor het risico dat [eiser] niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen, steeg. Omdat ING daarom een groter kredietrisico liep, was zij genoodzaakt tot het verhogen van de debetrenteopslag, aldus ING.”

wordt gewijzigd in

“Toen vanaf eind 2008 de Euribor rente ging dalen profiteerde [eiser] hier weliswaar niet van, omdat hij aan zijn swapovereenkomst gebonden was, maar zo lang hij zijn maandelijkse betalingen onder de swap maar voldeed, verwachtte hij niet voor verrassingen te komen staan. Toch is het zo niet gegaan, omdat ING tussentijds de renteopslag op de leningsovereenkomst verhoogde.”,

2.2.

bepaalt dat deze verbetering onder de vermelding van de datum 15 juli 2015 wordt vermeld op de minuut van het vonnis van 17 juni 2015,

2.3.

gelast elk van partijen, voor zover zij dit niet reeds hebben gedaan, de ontvangen grosse dan wel het ontvangen afschrift van het vonnis van 17 juni 2015 na ontvangst van dit herstelvonnis aan de griffie van de rechtbank te retourneren.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.C.H. Blankevoort en in het openbaar uitgesproken door mr. L.S. Frakes op 15 juli 2015.1

1 type: coll: