Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:3236

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
26-05-2015
Datum publicatie
29-05-2015
Zaaknummer
EA VERZ 15-288
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kantonrechtersformule bij bepaling hoogte vergoeding niet toegepast, gelet op korte dienstverband en gedragingen van werkgever.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/951
AR-Updates.nl 2015-0488
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 3991008 EA VERZ 15-288

beschikking van: 26 mei 2015

func.: 515

beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap Smart Carriers Services B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

nader te noemen: Smart Carriers Services,

gemachtigde: mr. M.J. Draaisma,

t e g e n

[verweerder],

wonende te [plaats],

verweerder,

nader te noemen: [verweerder],

gemachtigde: mr. S. Schouten.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Smart Carriers Services heeft op 25 maart 2015 een verzoek ingediend dat strekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

[verweerder] heeft op 5 mei 2015 een verweerschrift ingediend.

Het verzoek is mondeling behandeld ter terechtzitting van 12 mei 2015. Smart Carriers Services is verschenen bij [naam 1], vergezeld door de gemachtigde. [verweerder] is in persoon verschenen, vergezeld door de gemachtigde. Partijen hebben het woord gevoerd. Na verder debat is een datum voor beschikking bepaald. De griffier heeft aantekeningen gemaakt die aan het dossier zijn toegevoegd.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Uitgangspunten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van de overgelegde bewijsstukken, wordt in dit geding het volgende tot uitgangspunt genomen:

1.1.

[verweerder], geboren op [datum], is sedert 1 maart 2014 in dienst van verzoekster. Het bruto salaris op basis van een werkweek van 40 uren bedraagt € 13.333,33 per maand.

1.2.

[verweerder] was voor de arbeidsovereenkomst bij Smart Carrier Services werkzaam bij Electrolux, een klant van Smart Carrier Services.

1.3.

Voorafgaand aan de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst hebben er op initiatief van Smart Carrier Services gesprekken plaatsgevonden met [verweerder] over de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden daarvan.

1.4.

In een namens Smart Carrier Services door [naam 2] en [verweerder] ondertekende “offer of Employment” van 11 december 2013 is opgenomen dat [verweerder] per 1 maart 2014 in dienst zou treden als Chief Operations Officer (hierna COO).

1.5.

In een e-mail van 21 januari 2014 van [verweerder] aan [naam 2] van Smart Carrier Services wordt in de details van de overeenkomst melding gemaakt van de functietitel COO.

1.6.

In de tussen partijen getekende arbeidsovereenkomst is opgenomen dat [verweerder] de positie van Business Development Director (hierna BDD) zal bekleden.

1.7.

Bij brief van 4 december 2014 heeft [verweerder] gereageerd op een eerder tussen hem en Smart Carrier Services gehouden gesprek over de uitvoering van de werkzaamheden. In de brief is opgenomen, voor zover hier van belang:

Thank you for your time on Wednesday the 3rd of December to discuss the open concerns I have with my positioning within Smart Carriers BV. I would have written this letter sooner but as you will read below I was positively and professionally expecting the issues to be resolved. As discussed, I understand that many things have been evolving since I arrived into the company in March 2014. But I need to strongly express my concerns, mainly related to me not being in my position of C.O.O (Chief Operating Officer) which is the position you hired me for back in December 2013 and the position that my wife and I left our prevlous careers and home in Italy for, after being head hunted by yourself and [naam 3]. I understand that we have had many changes within the company in recent weeks with the departure of my direct line manager and CEO [naam 3], and the arrival of [naam 4] (consultant) who as you know is currently leading the business carve out from [naam 5] and in the interim (probable long term) directing the Smart Carriers operations and developing a change in strategic direction. Some back ground information most of which you will obviously be aware of but now I need to officially document in the pages below.

(..)

February 1 st 2014. After several email communications to try and arrange time for contract signature, I was contacted by [naam 3] assistant [naam 8] to meet with [naam 3] at Schiphol office to review the Employment Contract. February; 9th I met with [naam 3]. We reviewed my terms once again and once again he explained about the Middie East and North America being a high priority of his, I reiterated that as C.O.O I would expect nothing less than to support all operational requirements and the travelling was not a problem for me. He advised me to contact [naam 6] (CEO Middle East) and [naam 7] (CEO North America) and ensure that within the first weeks I am planned to go to both countries to support them, I agreed. [naam 3] then presented to me a draft contract and explained that this would be the version for signature if it is ok with me. I went through the contract and expressed some concerns I had, mainly, that my future title was not in line as it stated Business Development director and not Chief Operating Officer. Termination period was not stated at 6 months, Bonus of 35K (Midpoint 20-50K) euro was missing, Company car I had requested (Hybrid for lower tax) was not stipulated and I asked for written confirmation that I would receive in 2014 the compensation of 20k as promised. I also mentioned that there were several references to Dutch civil law and other union documents that were not present for me to review, [naam 3] promised me to fix it and that [naam 9] (company legal counsel) would resolve it and that I should meet with him to discuss all open points. [naam 3] then explained that there were some delays in removing / redistributing the current C.O.O which is why they had written Business Development Director. As you know and strongly disagreed with at the time) [naam 3] advised for me to take the interim role of Business Development Director focusing on but not limited to the MiddIe East and North America operations. He advised that until the current C.O.O was redistributed it should be kept quiet internally and that to be patient as it will take some months, I agreed to this but stated that I wanted it written in my contract.

(..)

May 2014. I approached [naam 3] and asked when the contract would be finalised. He looked surprised and said he did not know It was not fixed, he told me to leave it with him. I also mentioned that I had not been compensated the sign on bonus in April.

(..)

I contacted yourself [naam 2] after this meeting and expressed concern again, you advised me to be patient and that [naam 3] works in this way, you reassured me I would be C.O.O within Europe in some months and that [naam 3] was delaying the process of removal of the current person in this time due to financial complications. I expressed concern again related to the short term sign on bonus not being recelved and my contract still having many pending items, you were surprised I did not receive it already or that my contract was not fixed still but advised me you would take it up with [naam 3] ([naam 3]).

(..)

Since March on numerous occasions I have been told by [naam 3] and indeed yourself to be patient for some months whilst the current C.O.O was removed from his position and I would then be installed with immediate effect.

(..)

I am more than happy to continue to work with you [naam 2] but I feel now that if [naam 4] does take control of the company I will be removed from the company within some weeks as [naam 4] has clearly expressed his future plans about my salary, my role and my future positioning given the ongoing restructuring plan and budget for doing so, something I feel unfair given the history of Smart Carriers approachlng me to join the company, so I feel that this strategy will only end in a bad way which is something I strongly want to avoid.

1.8.

Op 12 februari 2015 is [naam 4] als [functie] van Smart Carrier Services benoemd.

1.9.

Vanaf begin maart 2015 is [verweerder] niet langer actief voor Smart Carrier Services. Zijn salaris wordt doorbetaald.

1.10.

Op 24 april 2015 is [naam 3], die op 3 november 2014 was geschorst als [functie] van Smart Carrier Services, op staande voet ontslagen.

Verzoek

2. Smart Carriers Services verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen in de zin van een verandering in de omstandigheden van zodanige aard dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen billijkheidshalve zo spoedig mogelijk behoort te eindigen. Daarbij biedt Smart Carrier Services € 7.000,00 bruto als vergoeding ter compensatie van inkomensnadeel en ander nadeel dat [verweerder] naar verwachting zal lijden. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft zij dit bedrag verhoogd naar één maandsalaris. Smart Carriers Services stelt hiertoe, zakelijk weergegeven, het volgende. [verweerder] is door haar aangenomen als BDD. Hij heeft in die functie niet naar behoren gefunctioneerd. Hij heeft weinig tot niets gedaan om die business te ontwikkelen en was daarop ook niet aanspreekbaar. Bij brief van 4 december 2014 heeft [verweerder] meegedeeld dat hij overleg wilde over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Sedertdien heeft [verweerder] ook feitelijk niets meer gedaan. Onder die omstandigheden is er geen grond meer voor een vruchtbare samenwerking, aldus Smart Carrier Services.

Verweer

3. [verweerder] betwist dat er gewichtige redenen voor ontbinding zijn in de door Smart Carriers Services bedoelde zin, maar verzet zich niet tegen de verzochte ontbinding. [verweerder] verzoekt om een vergoeding toe te kennen van € 160.000,00 bruto. [verweerder] voert daartoe, kort weergegeven, het volgende aan. Smart Carrier Services heeft zich schuldig gemaakt aan slecht werkgeverschap. Zij heeft stelselmatig gemaakte afspraken niet nageleefd, is toezeggingen niet nagekomen en heeft niet gereageerd op vragen. Bovendien worden gemaakte afspraken tussen [verweerder] enerzijds en [naam 3] en [naam 2] namens Smart Carrier Services anderzijds ontkend. Op verzoek van Smart Carrier Services heeft [verweerder] eind 2013 ervoor gekozen om voor Smart Carrier Services in Nederland te gaan werken, waarbij een vast dienstverband in Italië heeft opgezegd om samen met zijn vrouw, die ook haar baan heeft opgezegd naar Nederland te komen. Smart Carrier Services heeft de functie van COO in het vooruitzicht gesteld, maar door een intern conflict is hem uiteindelijk de mogelijkheid in die functie te gaan werken onthouden. Door de gang van zaken heeft hij reputatieschade geleden, nu deze periode bij Smart Carrier Services slecht is voor zijn cv. Het is de vraag of hij zijn carrière op het beoogde niveau kan voortzetten. Bij het vinden van een nieuwe baan is een forse terugval in salaris niet onwaarschijnlijk, aldus [verweerder]. Onder deze omstandigheden is er aanleiding voor een hoge vergoeding.

Beoordeling

4. De kantonrechter heeft zich ervan vergewist of het verzoek verband houdt met een opzegverbod. Daarvan is geen sprake.

5. Nu partijen het erover eens zijn dat er geen mogelijkheden meer zijn voor een vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst, zal deze worden ontbonden.

6. De volgende vraag is of aan [verweerder] een vergoeding moet worden toegekend. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt het volgende in aanmerking genomen.

7. In dit geding is op basis van de verklaring van [verweerder], in combinatie met de e-mail van [naam 3], en gelet op het summiere niet onderbouwde verweer van Smart Carrier Services, voldoende aannemelijk geworden dat de lezing van [verweerder] over de gebeurtenissen voorafgaand aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst juist is. Dat betekent dat aannemelijk is geworden dat [verweerder] door Smart Carrier Services actief is benaderd om bij haar in dienst te treden. Daarvoor was het nodig dat [verweerder], op dat moment woonachtig in Italië, naar Nederland zou verhuizen. Onbestreden is ook dat ook de echtgenote van [verweerder] daarvoor haar baan heeft opgezegd om naar Nederland te gaan. Verder is op basis van diezelfde stukken, maar ook de overige gegevens zoals hiervoor onder de feiten weergegeven, afdoende naar voren gekomen dat aan [verweerder] de functie van COO in het vooruitzicht is gesteld. Weliswaar is in de getekende arbeidsovereenkomst de functie van BDD opgenomen, maar op geen enkele wijze is door Smart Carrier Services naar voren gebracht dat over deze taak door haar met [verweerder] concrete afspraken zijn gemaakt en voorafgaand aan de tekening van de arbeidsovereenkomst over de inhoud en het takenpakket van BDD is gesproken. Dat daarbij bijvoorbeeld is gesproken over targets die door [verweerder] behaald moesten worden, is niet naar voren gekomen, hetgeen een bevestiging vormt van het betoog van [verweerder].

8. Tegen de hiervoor geschetste achtergrond is verwijt dat Smart Carrier Services in deze procedure aan [verweerder] maakt, dat hij als BDD niet goed heeft gefunctioneerd, een onterecht verwijt, omdat Smart Carrier Services [verweerder] daarvoor niet had aangenomen. Daarbij komt nog dat door Smart Carrier Services op geen enkele wijze aan de hand van concrete voorbeelden, is aangetoond dat [verweerder] niet naar behoren heeft gefunctioneerd en dat dit functioneren een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Smart Carrier Services heeft volstaan met de enkele mededeling hierover, maar tegenover de gemotiveerde betwisting van de zijde van [verweerder], heeft Smart Carrier Services geen nadere onderbouwing kunnen geven op welk terrein [verweerder] tekort is geschoten.

9. De stukken en de toelichting ter terechtzitting maken aannemelijk dat [verweerder] bij Smart Carrier Services het slachtoffer is geworden van een verandering in de directie, waardoor hij in een situatie terecht is gekomen dat degenen die hem naar Smart Carrier Services hebben gehaald en daarbij bepaalde toezeggingen hadden gedaan bij Smart Carrier Services buiten beeld zijn geraakt. [verweerder] werd vervolgens geconfronteerd met nieuwe beleidsbepalers die het oorspronkelijk uitgestippelde traject met [verweerder] niet wensten te bewandelen. Dat [verweerder] in de brief van 4 december 2014 om een oplossing voor deze problematiek heeft gevraagd, is voorstelbaar en de wijze waarop hij dat heeft gedaan, is in de gegeven omstandigheden niet verwijtbaar. De reactie van Smart Carrier Services hierop is echter ondermaats. In plaats van de erkenning van de moeilijke positie waarin [verweerder] terecht was gekomen en te kijken naar een gezamenlijke oplossing, heeft zij slechts aansluiting gezocht bij de mededeling van [verweerder] dat hij wilde praten over de mogelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst en daarin aanleiding gezocht om te concluderen dat [verweerder] niet langer bij Smart Carrier Services wilde werken. Ook heeft zij niet de moeite genomen inhoudelijk op de brief van [verweerder] te reageren. Dat er een conceptbrief gereed zou zijn geweest, is in dit verband niet relevant.

10. De hiervoor geschetste omstandigheden rechtvaardigen de conclusie dat Smart Carrier Services verwijtbaar jegens [verweerder] heeft gehandeld. Bij de vraag welke vergoeding aan [verweerder] moet worden toegekend, speelt naast de hiervoor genoemde omstandigheden ook een rol dat [verweerder] slechts zeer kort in dienst is geweest, waardoor aansluiting bij de kantonrechtersformule geen recht doet aan de situatie van [verweerder] en de ernst van het verwijt van Smart Carrier Services. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt gewicht toegekend aan het feit dat [verweerder] op verzoek van Smart Carrier Services zijn vaste baan in Italië heeft opgegeven. Voorts wordt in aanmerking genomen dat [verweerder] heeft verklaard dat hij op dit moment nog geen uitzicht heeft op een nieuwe baan. Tegen die achtergrond is een vergoeding van (ongeveer) vier maandsalarissen op zijn plaats. In aanmerking genomen de periode die heeft gelegen tussen het eerste aanbod van Smart Carrier Services en het moment van in dienst treden bij Smart Carrier Services, is de verwachting gerechtvaardigd dat [verweerder] deze periode zeker dient te overbruggen. Dat [verweerder] al geruime tijd niet actief meer is, maar door Smart Carrier Services wel is doorbetaald, ligt in de risicosfeer van Smart Carrier Services en heeft geen verlagende invloed op de hoogte van de vergoeding.

11. Nu een hogere vergoeding wordt toegekend dan Smart Carriers Services heeft aangeboden, wordt zij in de gelegenheid gesteld het verzoek in te trekken.

12. De proceskosten worden gecompenseerd in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt, behoudens voor het geval Smart Carriers Services het verzoek intrekt, in welk geval zij met de proceskosten zal worden belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 15 juni 2015;

kent aan [verweerder] een vergoeding toe ten laste van Smart Carriers Services ter hoogte van € 50,000 bruto;

veroordeelt Smart Carriers Services tot betaling van deze vergoeding en verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt dat het onder I t/m III gestelde rechtskracht ontbeert, indien het verzoek door Smart Carriers Services uiterlijk op 10 juni 2015 wordt ingetrokken;

bepaalt dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen, behoudens in het geval Smart Carriers Services het verzoek zal intrekken, in welk geval Smart Carriers Services wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, aan de zijde van [verweerder] tot op heden begroot op € 545,- voor salaris van de gemachtigde, voor zover verschuldigd, inclusief BTW;

veroordeelt Smart Carrier Services tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van deze beschikking heeft plaatsgevonden en Smart Carrier Services niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan de beschikking heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

wijst het meer of anders verzochte af.

Aldus gegeven door mr. E. Pennink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 mei 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.