Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:7709

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
28-10-2014
Datum publicatie
18-11-2014
Zaaknummer
13/728089-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Voorlopige hechtenis, schorsing, Kaderbesluit 829, toezicht op schorsingsvoorwaarden in Hongarije.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/728089-13

BESLISSING

De rechtbank heeft kennis genomen van het ter terechtzitting gedane verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis van:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Hongarije) op [geboortedatum],

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

adres in het buitenland: [adres, te plaats],

gedetineerd in het Huis van Bewaring “[locatie]” te [plaats].

De rechtbank heeft acht geslagen op het dossier, waaronder de stukken die op de voorlopige hechtenis van verdachte betrekking hebben. Voorts heeft zij de behandeling van de strafzaak tegen verdachte ter terechtzitting van 28 oktober 2014 in aanmerking genomen.

De rechtbank acht termen aanwezig de schorsing van de voorlopige hechtenis van voornoemde verdachte te bevelen, onder na te noemen voorwaarden.

BESLISSING:

Beveelt de schorsing van de voorlopige hechtenis van verdachte met ingang van het moment waarop de erkenningsbeslissing van de tenuitvoerleggingsstaat (Hongarije) door het Internationaal Rechtshulp Centrum Haarlem is ontvangen en tot het moment waarop de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen verdachte begint onder de voorwaarden:

1. verdachte zal zich niet aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis onttrekken, als het bevel tot schorsing wordt opgeheven;

2. indien verdachte wegens het feit waarvoor de voorlopige hechtenis is bevolen, tot een andere straf dan vervangende vrijheidsstraf wordt veroordeeld, zal verdachte zich aan de tenuitvoerlegging daarvan niet onttrekken;

3. verdachte zal aan iedere oproeping in deze zaak van de kant van justitie of politie gevolg geven;

4. verdachte zal zich gedurende de schorsing niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

5. verdachte zal verblijven op het adres: [adres, te plaats]

6. verdachte zal de rechtbank en de officier van justitie schriftelijk van iedere adreswijziging op de hoogte stellen;

7. verdachte zal binnen vijf dagen volgend op de inwerkingtreding van de schorsing van de voorlopige hechtenis Nederland verlaten en terugkeren naar Hongarije, binnen welke lidstaat van de Europese Unie toezicht op de schorsingsvoorwaarden zal worden gehouden;

8. verdachte zal Hongarije niet verlaten, anders dan om gevolg te geven aan een oproeping van justitie of politie in Nederland;

9. verdachte zal zich binnen zeven dagen volgend op de inwerkingtreding van de schorsing van de voorlopige hechtenis voor de eerste keer melden bij het, nader door de officier van justitie te bepalen, bureau van politie in zijn woonplaats in Hongarije;

10. verdachte zal zich vervolgens tweemaal per week melden op voornoemd bureau van politie; de specifieke dagen en tijdstippen waarop hij zich moet melden dienen te worden afgestemd met de officier van justitie en de politie op voornoemd politiebureau;

11. verdachte zal op geen enkele wijze (middellijk of onmiddellijk) contact onderhouden met [persoon 1], [persoon 2], [persoon 3], [persoon 4] en [persoon 5];

12. verdachte zal op geen enkele wijze bemoeienis hebben met het werk van prostituees.

Deze beslissing is genomen op 28 oktober 2014 door:

mr. H.P. Kijlstra, voorzitter,

mrs. B.E. Mildner en A.J. Dondorp, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. R.R. Eijsten, griffier,

en ondertekend door de voorzitter en de griffier.

De rechtbank geeft aan de officier van justitie van het arrondissementsparket Amsterdam opdracht dit bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis op grond van artikel 5:3:16 en volgende van het Wetboek van Strafvordering toe te zenden aan de lidstaat van de Europese Unie waar verdachte zijn vaste woonplaats heeft en waarnaar hij heeft aangegeven terug te zullen keren, te weten Hongarije.

De rechtbank geeft de officier van justitie voorts opdracht verdachte van een vertaald exemplaar van deze beslissing te voorzien.

Deze beslissing is genomen op 28 oktober 2014 door:

mr. H.P. Kijlstra, voorzitter,

mrs. B.E. Mildner en A.J. Dondorp, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. R.R. Eijsten, griffier,

en ondertekend door de voorzitter en de griffier.