Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:713

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
21-01-2014
Datum publicatie
20-02-2014
Zaaknummer
557109 / KG RK 14-17
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Verlof tenuitvoerlegging arbitraal vonnis geweigerd.

In een arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw is een eenmanszaak in rechte betrokken.

De arbiter heeft de vordering (in hoofdsom € 5.011,82) jegens de eenmanszaak bij verstek toegewezen en de eenmanszaak veroordeeld in de kosten van arbitrage (€1.985,31). Omdat de eenmanszaak na sommatie niet voldeed aan de veroordeling in het arbitrale vonnis, heeft de verzoekende partij op grond van artikel 1062 Rv om een exequatur verzocht.

Het verlof is echter geweigerd, omdat een eenmanszaak geen rechtspersoonlijkheid heeft en er jegens een eenmanszaak geen executoriale maatregelen kunnen worden getroffen.

Desgevraagd door verzoekster heeft de Raad van Arbitrage geen aanleiding gezien om het arbitrale vonnis te herstellen of aan te vullen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RBP 2014/48
NJF 2015/90
NTHR 2014, afl. 3, p. 153
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

nummers 557109 / KG RK 14-17 HJ/CB

Beschikking van 21 januari 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap

WITTEVEEN + BOS RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.,

gevestigd te Deventer,

verzoekster,

gemachtigde mr. [persoon], bedrijfsjurist.

tegen

de eenmanszaak

[XXX],

gevestigd te [plaats],

verweerster.

1 Verloop van de procedure

Verzoekster heeft op 7 januari 2014 een verzoekschrift ex artikel 1062 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ingediend, welk verzoekschrift aan deze beschikking is gehecht.

2 Gronden van de beslissing

2.1.

Het verzoekschrift strekt tot het verkrijgen van verlof tot tenuitvoerlegging van het op 5 december 2013 tussen verzoekster en verweerster gewezen arbitrale vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA).

2.2.

Het arbitrale vonnis is op 6 december gedeponeerd bij deze rechtbank.

2.3.

De griffier heeft op 7 januari 2014 telefonisch contact opgenomen met de gemachtigde van verzoekster en meegedeeld dat het verlof niet kan worden verleend, omdat verweerster een eenmanszaak is en geen rechtspersoonlijkheid bezit.

2.4.

De gemachtigde van verzoekster heeft zich vervolgens tot de RvA gewend met het verzoek het arbitrale vonnis te herstellen of aan te vullen in die zin dat verweerster ‘de eenmanszaak [XXX]’ moet worden gewijzigd in ‘[YYY] h.o.d.n. [XXX]’.

De RvA zag echter geen aanleiding om het arbitrale vonnis van 5 december 2013 te herstellen of aan te vullen, omdat verzoekster haar vordering had ingesteld tegen de eenmanszaak als partij. Daarna heeft de gemachtigde van verzoekster gevraagd om een beslissing op het onderhavige verzoek.

3 De beoordeling

Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor de onderneming. Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, maar is een economische activiteit van de natuurlijke persoon die de onderneming drijft. Als zodanig kunnen er ook geen executoriale maatregelen jegens een eenmanszaak worden genomen. Het gevraagde verlof zal derhalve worden geweigerd.

4 De beslissing

De voorzieningenrechter

weigert het gevraagde verlof.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, op

21 januari 2014.

Coll.