Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:4883

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
02-07-2014
Datum publicatie
28-08-2014
Zaaknummer
13-654310-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak openlijke geweldpleging. Verdachte was niet aanwezig ten tijde van de mogelijke geweldshandelingen door zijn medeverdachte. Niet is gebleken dat de medeverdachte nog een actieve of ondersteunende rol heeft gehad ten tijde van de betrokkenheid van verdachte. Geen nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte. Mishandeling niet ten laste gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/654310-12

Datum uitspraak: 2 juli 2014

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres

[gba-adres].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

1.1.

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 18 juni 2014.

1.2.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. M. Modder, en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. R.F. Ronday, naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat

hij op of omstreeks 24 december 2011 te Amsterdam met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, Weteringschans en/of Kleine Gartmanplantsoen, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [persoon 1] en/of [persoon 2], welk geweld bestond uit

- het eenmaal of meermalen schoppen en/of trappen en/of stompen en/of slaan tegen het gezicht en/of hoofd en/of de keel en/of hals en/of een of meer be(e)n(en), althans tegen het lichaam van voornoemde [persoon 2] en/of

- het eenmaal of meermalen stompen en/of slaan tegen het gezicht en/of hoofd, althans tegen het lichaam van voornoemde [persoon 1],

waarbij hij, verdachte,

- eenmaal of meermalen tegen het gezicht en/of hoofd en/of de keel en/of hals en/of een of meer be(e)n(en), althans tegen het lichaam van voornoemde [persoon 2] heeft geschopt en/of getrapt en/of gestompt en/of geslagen en/of

- eenmaal of meermalen tegen het gezicht en/of hoofd, althans tegen het lichaam van voornoemde [persoon 1] heeft gestompt en/of geslagen,

en welk door hem gepleegd geweld enig lichamelijk letsel voor voornoemde [persoon 2] ten gevolge heeft gehad, te weten een snijwond van 3 cm op de rechterwang en/of een of meer losse voortand(en) en/of een of meer bloeduitstorting(en) rondom het oog en op het voorhoofd en/of een of meer zwelling(en) op/rondom de lippen, terwijl voornoemde [persoon 2] ook bewusteloos is geweest en/of welk door hem gepleegd geweld (tevens) enig lichamelijk letsel voor voornoemde [persoon 1] ten gevolge heeft gehad, te weten een wond op het hoofd en/of een bult aan de linkerzijde van het hoofd en/of een of meer bloeduitstorting(en).

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

Naar het oordeel van de rechtbank is aannemelijk geworden dat er op 24 december 2011 een incident heeft plaatsgevonden tussen twee groepen, waarbij door personen uit beide groepen geweldshandelingen zijn verricht. Daarbij is eveneens aannemelijk geworden dat [persoon 1] (verder: [persoon 1]) en [persoon 2] als gevolg van dit incident letsel hebben opgelopen.

Voor een bewezenverklaring van openlijk geweld is vereist dat wordt vastgesteld dat verdachte het geweld tezamen en in vereniging met een ander of anderen heeft gepleegd. Uit de verschillende getuigenverklaringen komt naar voren dat het incident is begonnen met een woordenwisseling tussen medeverdachte [medeverdachte 1] (verder: [medeverdachte 1]) en [persoon 1], waarop het geweld een aanvang nam. Vast staat dat verdachte en [medeverdachte 2] (verder: [medeverdachte 2]) op dat moment niet bij [medeverdachte 1] waren. Daarmee is op het moment dat [medeverdachte 1] mogelijk geweldshandelingen heeft verricht geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen [medeverdachte 1] en verdachte. Die samenwerking kan naar het oordeel van de rechtbank evenmin worden afgeleid uit de omstandigheid dat verdachte op een later moment eveneens bij het incident betrokken is geraakt. Daarvoor is het van belang dat niet is gebleken dat [medeverdachte 1] op dat moment nog een actieve of ondersteunende bijdrage heeft geleverd aan het geweld. Evenmin is gebleken dat er contact en/of overleg is geweest tussen verdachte en [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] of dat [medeverdachte 1] verdachte heeft gevraagd hem te helpen bij het gevecht.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank – anders dan de officier van justitie – van oordeel dat niet kan worden bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het openlijk in vereniging plegen van geweld. Verdachte dient daarvan te worden vrijgesproken. De rechtbank komt vervolgens niet toe aan de vraag of verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een vorm van mishandeling, nu dit niet is ten laste gelegd.

5 Ten aanzien van de benadeelde partij

Nu het handelen van verdachte niet onder het bereik van het ten laste gelegde feit valt en daarom aan verdachte – zonder toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht – geen straf of maatregel is opgelegd, zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij [persoon 2] in de vordering niet-ontvankelijk is. De benadeelde partij kan zijn vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

6 Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissingen.

Verklaart het ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart de benadeelde partij [persoon 2] niet-ontvankelijk in zijn vordering.

Dit vonnis is gewezen door

mr. H.P. Kijlstra, voorzitter,

mrs. R.A. Sipkens en E.J. Verster, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. C. Wolswinkel, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 2 juli 2014.

De oudste en jongste rechter en de griffier zijn buiten staat te tekenen.