Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:4242

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
31-01-2014
Datum publicatie
16-07-2014
Zaaknummer
C/13/557142 / KG ZA 14-24
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

executiegeschil over dwangsommen; technische fout; Vara heeft zich onvoldoende ingespannen om de veroordeling na te leven door na de upload van de her-montage niet op de door haar beheerde media te controleren of het onrechtmatige fragment daadwerkelijk was verwijderd. Zij heeft daarmee dwangsommen verbeurd. Voor Pretium moest echter duidelijk zijn dat het om een vergissing ging, omdat het onrechtmatige fragment op enkele van de door Vara beheerde media was vervangen door de her-montage. Uit de keuze van Pretium om niet meteen bij Vara aan te kloppen blijkt dat het haar niet zozeer ging om beperking van haar reputatieschade, waar de veroordeling wel toe strekte. Pretium executeert de dwangsommen dan ook voor een ander doel dan waarvoor die zijn opgelegd. Misbruik van recht. Gedeeltelijk vernietigd door Hof A'dam op 9 december 2014.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/557142 / KG ZA 14-24 HJ/EB

Vonnis in kort geding van 31 januari 2014

in de zaak van

de vereniging

OMROEPVERENIGING BNN-VARA (voorheen OMROEPVERENIGING VARA),

gevestigd te Hilversum,

eiseres in conventie bij conceptdagvaarding,

verweerster in reconventie,

advocaten mr. R.S. Le Poole en mr. L. Broers te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRETIUM TELECOM B.V.,

gevestigd te Haarlem,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. A. Killan en mr. D.P. Kuipers te ’s-Gravenhage.

Partijen zullen hierna ook wel Vara en Pretium worden genoemd.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 17 januari 2014 heeft Vara gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Pretium heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening, en vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte. Vara heeft de vordering in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.


Ter zitting waren aan de zijde van Vara aanwezig M. Rietkerk, eindredacteur Kassa, B. den Ouden, bedrijfsjurist, E. Leenders, webmaster, mr. Le Poole en mr. Broers. Aan de zijde van Pretium waren aanwezig J.M.K. Nyks, directeur, en B.R. de Rijck van der Gracht, financieel directeur, met mr. Killan en mr. Kuipers.

2 De feiten in conventie en reconventie

2.1.

Pretium is een telecommunicatiebedrijf.

2.2.

Vara (waaronder mede de rechtsvoorganger van Vara wordt begrepen) is een publieke omroep. Zij zendt wekelijks onder de naam Kassa een consumentenprogramma uit op de televisie. Per uitzending wordt een aantal onderwerpen besproken.

2.3.

In de uitzending van 10 maart 2012 (hierna: de Uitzending) heeft Vara aandacht besteed aan klachten over Pretium. Vara heeft een aantal van de bij haar binnengekomen klachten geselecteerd en daarover drie reportages gemaakt. Een van de klachten betrof de klacht van een zekere mevrouw [X].

2.4.

Bij vonnis van 20 november 2013 van de rechtbank Amsterdam (hierna ook: het Vonnis) is omroepvereniging Vara (de rechtsvoorganger van eiseres) op vordering van Pretium onder meer veroordeeld om binnen twee weken na betekening van dat vonnis het mevrouw [X] betreffende deel van de uitzending te verwijderen en verwijderd te houden uit de diverse media waarop de uitzending is terug te zien en die Vara direct of indirect beheert, of waarvoor zij voor de plaatsing verantwoordelijk is, op straffe van een dwangsom van € 20.000,00 per dag, met een maximum van € 500.000,00. Het vonnis luidt, voor zover hier van belang:

“(…)

4.11

Pretium Telecom heeft er recht en belang bij dat Vara wordt gelast op straffe van een dwangsom het ((mevrouw [X], vzr.) betreffende gedeelte) van de uitzending niet langer voor het publiek beschikbaar te stellen via media waarover Vara beschikkingsmacht heeft. (…) Daarmee is in voldoende mate recht gedaan aan de door het onderwerp door Pretium Telecom geleden reputatieschade. (…)”

2.5.

Pretium heeft het Vonnis op 21 november 2013 aan Vara betekend.

2.6.

Fragmenten van de Kassa uitzendingen (de afzonderlijke onderwerpen die per uitzending aan bod zijn gekomen) kunnen alleen worden bekeken op de Kassa website (via het archief of het zaaksdossier). De fragmenten van uitzendingen van Kassa worden door de web-redactie van Kassa zelf op de Kassa website geplaatst.

2.7.

Hele uitzendingen van Kassa kunnen worden bekeken via de website UitzendingGemist of de Kassa website. Vara maakt voor de Kassa website verplicht gebruik van het afspeelprogramma van UitzendingGemist door deze te ‘embedden’ in de website van Kassa.

2.8.

Vara maakt voor het plaatsen van gehele uitzendingen van Kassa op de websites van Kassa en UitzendingGemist verplicht gebruik van de diensten van NPO ICT. Laatstgenoemde fungeert als Internet Service Provider voor het gehele publieke bestel. Via de infrastructuur van NPO ICT kunnen derden op het internet tv-programma’s bekijken van de publieke omroepen, onder andere via UitzendingGemist, maar ook via de eigen websites van de publieke omroepen. NPO ICT neemt alle programma’s die op Nederland 1, 2 en 3 worden uitgezonden op en digitaliseert deze uitzendingen.

2.9.

In de middag van 3 december 2013 heeft R. van den Ochtend, verantwoordelijk voor de programma’s van Vara op UitzendingGemist, aan NPO ICT geschreven, voor zover hier van belang:

“Voor de Kassa uitzending van zaterdag 10 maart 2012 willen we een hermontage. Reden is een vonnis van de rechtbank. Zodra wij (Erik Leender/Rop Beesems) de MXF hebben zorgen wij voor de upload (…)”

2.10.

Op 3 en 4 december 2013 is de her-montage ingesteld en ge-upload in het systeem van NPO ICT.

2.11.

Vara heeft aan het begin van het her-gemonteerde fragment ten behoeve van de Kassa website een still van de heer Nyks, de directeur van Pretium, toegevoegd. Verder wordt de titel van het fragment, “Nog steeds veel klachten over Pretium”, herhaald onder in beeld wanneer het fragment wordt bekeken. Deze tekst verdwijnt na enige seconden vanzelf, maar verschijnt weer (gedurende enkele seconden) telkens als de muis wordt bewogen.

2.12.

Vara heeft ervoor gezorgd dat de Uitzending op 5 december 2013 van YouTube is verwijderd, door bij YouTube bezwaar te maken tegen het exploiteren van de Uitzending door een derde.

2.13.

Bij brief van 2 januari 2014 aan Vara heeft Pretium aanspraak gemaakt op het maximum aan dwangsommen (€ 500.000,00) omdat zij heeft geconstateerd dat het mevrouw [X] betreffende deel van de Uitzending, gerekend vanaf 6 december 2013, nog zeker 25 dagen te zien is geweest op de website van Kassa.

2.14.

Nog diezelfde dag heeft Vara maatregelen genomen zodat de Uitzending niet meer vanaf de Kassa website bekeken kon worden.

2.15.

Een e-mail van R. van den Ochtend, web-redacteur bij Vara, aan de bedrijfsjurist van Vara van 14 januari 2014 bevat, voor zover van belang, de volgende passage:

“(…) Omdat een hermontage niet zo vaak voorkomt, kan ik mij nog goed herinneren dat ik op de website van UitzendingGemist heb gekeken of de gehermonteerde uitzending goed was ge-upload. Ik heb daarbij gecontroleerd of de juiste dingen waren verwijderd uit de gehermonteerde uitzending en dat was het geval. (…)”

2.16.

Vara heeft als productie 12 het navolgende e-mailverkeer tussen haarzelf en NPO ICT overgelegd. In de daarin genoemde punten 1, 2 en 3 staat telkens eerst een samenvatting van Vara vermeld, met daarachter, in het geel, de reactie van NPO ICT. Het e-mailverkeer – waarbij de geel gemaakte antwoorden hier onderstreept zullen worden weergegeven – luidt, voor zover hier van belang:

“1.

Wij de VARA, hebben op 3 december 2013 op de gebruikelijke wijze bij jullie, de NPO, een verzoek gedaan tot vervanging van de Kassa uitzending van 10 maart 2012 door een hergemonteerde versie.

Naar aanleiding van dat verzoek heeft de NPO ICT zoals te doen gebruikelijk de oorspronkelijke uitzending in haar systeem off line gehaald (revoke) en hebben jullie op

4 december 2013 de hergemonteerde versie geplaatst.

Klopt.

2.

Jullie hebben die revoke uitgezet in/op al jullie systemen. Het proces verloopt vanaf dan volledig geautomatiseerd. De revoke heeft ertoe geleid dat de oorspronkelijke uitzending op al jullie servers en in alle players permanent onbeschikbaar c.q. ontoegankelijk werd gemaakt. Ook in het systeem ODI, één van jullie oude systemen, waar de site kassa.vara.nl gebruik van maakt werd de revoke uitgezet. Vervolgens is er een hermontage beschikbaar gekomen en is de uitzending (de nieuwe uitzending) weer vrijgegeven. Door een technische fout ergens in jullie systeem is daarbij op het ODI-platform de originele uitzending weer beschikbaar gemaakt aan kassa.vara.nl

Omdat dit een geautomatiseerd proces is en jullie geen foutmelding hebben ontvangen, is deze fout niet opgemerkt.

Klopt, maar wel een kleine nuance alleen in de Silverlight player is de oude versie weer beschikbaar gekomen, de Flash en NPO player speelden wel de hermontage af.

3.

Ik heb begrepen dat dit nooit eerder is voorgekomen en dat jullie er niet op bedacht waren dat een dergelijke fout in het systeem zat of kon zitten.

Jullie zijn enorm geschrokken en zijn u aan het onderzoeken of het ook bij andere hermontage aanvragen of revokes is misgegaan.

Klopt (…) inmiddels hebben we een nieuwe versie van de leverancier waarmee dit is opgelost. (…)

2.17.

Vara heeft als productie 16 een overzicht in het geding gebracht van de ip-adressen die de Uitzending hebben bekeken in de periode van 5 december 2013 tot en met 2 januari 2014. Daaruit blijkt de Uitzending in totaal 314 keer is bekeken vanaf 31 ip-adressen, te weten 152 keer door het kantoor van de advocaten van Pretium, 12 keer door het kantoor van de advocaten van Vara en 13 keer door NPO. Verder blijkt uit het overzicht dat een zestal niet-geïdentificeerde ip-adressen de Uitzending 7 keer of meer (tot 44 keer) heeft bekeken. De Uitzending is vanaf

16 niet-geïdentificeerde ip-adressen 1, 2 of 3 keer bekeken.

2.18.

Bij appeldagvaarding van 14 januari 2014 is Vara in hoger beroep gekomen van het Vonnis.

3 Het geschil in conventie

3.1.

Vara vordert, kort gezegd:

primair

Pretium te veroordelen tot het staken en gestaakt houden van de executie van het Vonnis ter incasso van dwangsommen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

subsidiair

de dwangsommen te matigen tot nihil;

meer subsidiair

de dwangsommen te matigen tot één overtreding van het Vonnis;

nog meer subsidiair

de dwangsommen te matigen tot een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag; en

Pretium te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding.

3.2.

Aan haar vordering legt Vara ten grondslag, samengevat weergegeven, dat zij geen dwangsommen heeft verbeurd omdat zij er alles aan heeft gedaan om het Vonnis na te leven. Het feit dat de Uitzending na 5 december 2013 nog te zien is geweest, is het gevolg van een technische fout, waarvan Vara geen verwijt kan worden gemaakt. Verder stelt Vara dat de gevolgen van de overtreding van het Vonnis beperkt zijn gebleven. Bovendien wijst zij erop dat zij hoger beroep tegen het Vonnis heeft ingesteld. Als het Vonnis in appel geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd kan dat met zich brengen dat Vara reeds op die grond geheel geen dwangsommen, dan wel een lager bedrag aan dwangsommen verbeurt. Zij stelt een spoedeisend belang bij haar vordering te hebben.

3.3.

Pretium voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in reconventie

4.1.

Pretium vordert, samengevat:

  1. Vara te gebieden de aangepaste versie van de Uitzending, althans de still van Nyks en de ondertitel “Nog steeds veel klachten over Pretium” te verwijderen en verwijderd te houden op straffe van een dwangsom;

  2. Vara te gebieden de exploitanten van websites, die de onrechtmatige onderdelen van de aangepaste versie van de Uitzending hebben overgenomen, te verzoeken om die Uitzending te verwijderen en verwijderd te houden, op straffe van een dwangsom;

  3. Althans zodanig maatregel te nemen als de voorzieningenrechter passend acht;

  4. Vara te veroordelen in de proceskosten.

4.2.

Ter toelichting op haar vordering stelt Pretium, kort weergegeven, dat Vara de periode van twee weken die haar vergund was om de Uitzending van verschillende websites te verwijderen, niet heeft gebruikt om te goeder trouw de veroordeling na te komen, maar om binnen de grenzen van de aan haar opgelegde geboden zoveel mogelijk afbreuk te doen aan die geboden en Pretium en haar directeur, Nyks, opnieuw schade toe te brengen. Zo begint de her-montage met een still van de heer Nyks. Bovendien heeft Vara aan de her-gemonteerde versie op haar eigen Kassa website de ondertitel “Nog steeds veel klachten over Pretium” meegegeven. Die ondertitel is niet alleen geplaatst onder de still van de heer Nyks, maar blijft volgens Pretium gedurende de gehele uitzending van het fragment op de Kassa website in beeld. Daarmee maakt Vara aan haar vaste Kassa kijkers duidelijk dat ‘de vele klachten over Pretium’ aan de heer Nyks persoonlijk te wijten zijn. Bovendien kan er door de ondertitel geen twijfel over bestaan wat de inzet en strekking van de uitzending is. Door haar, en in het bijzonder haar directeur Nyks, op deze wijze opnieuw in een kwaad daglicht te stellen, handelt Vara volgens Pretium onrechtmatig. Zij stelt er een spoedeisend belang bij te hebben dat deze onrechtmatige toevoegingen worden verwijderd.

4.3.

Vara voert verweer.

4.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling in conventie

5.1.

In een geschil over de executie van dwangsommen moet allereerst worden vastgesteld wat doel en strekking zijn van de veroordeling waaraan de dwangsommen zijn verbonden. Daarbij geldt dat de veroordeling niet verder mag strekken dan ter bereiking van het daarmee beoogde doel. De draagwijdte van een gegeven verbod of bevel dient aldus beperkt te worden uitgelegd. Bij beantwoording van de vraag of dwangsommen zijn verbeurd moeten vervolgens de ter uitvoering van het vonnis verrichte handelingen worden getoetst aan de inhoud van de veroordeling, zoals die is uitgelegd. Daarbij geldt dat geen dwangsommen zijn verbeurd indien het onredelijk zou zijn van de veroordeelde meer inspanningen en zorgvuldigheid te vergen dan hij heeft betracht.


5.2. Het vonnis van 20 november 2013 heeft als doel en strekking het bewerkstelligen dat het publiek niet langer kennis kan nemen van de onrechtmatige reportage over mevrouw [X], teneinde verdere reputatieschade van Pretium te voorkomen. Dit blijkt uit rechtsoverweging 4.11 van het Vonnis. Voor zover Pretium meent dat de geboden een ander doel hadden, miskent zij de bedoeling van de rechtbank.

5.3.

Om voornoemd doel te bereiken, is Vara veroordeeld om binnen twee weken na betekening van het vonnis het mevrouw [X] betreffende deel van de litigieuze uitzending te verwijderen en verwijderd te houden uit de diverse media waarop de uitzending is terug te zien en die Vara direct of indirect beheert, of waarvoor zij voor de plaatsing verantwoordelijk is.

5.4.

Pretium heeft onder meer als verweer gevoerd dat Vara dwangsommen heeft verbeurd alleen al omdat zij de Uitzending niet van de server heeft verwijderd, maar deze slechts ontoegankelijk voor het publiek heeft gemaakt, althans getracht te maken. Dat verweer wordt verworpen. Vooralsnog wordt het ervoor gehouden dat de Vara mocht volstaan van het ontoegankelijk maken van de Uitzending voor het publiek. Bij een verderstrekkende maatregel heeft Pretium immers geen belang. Dat Vara de links op de Kassa website, die linkten naar de verboden uitzending, in stand heeft gelaten, valt haar niet te verwijten omdat diezelfde links zouden moeten verwijzen naar de her-gemonteerde uitzending.

5.5.

Vara is van mening dat zij te goeder trouw heeft gehandeld en voldoende inspanning en zorgvuldigheid heeft betracht om het Vonnis na te komen.

Hierin volgt de voorzieningenrechter Vara niet. Weliswaar is aannemelijk geworden dat Vara de intentie had om de veroordeling na te komen en dat de her-montage door een technische fout in de systemen van NPO ICT wel is geplaatst op ‘UitzendingGemist’, maar dat via de website van Kassa de oorspronkelijke uitzending zichtbaar bleef. Dat neemt echter niet weg dat het op de weg van Vara had gelegen om, na de upload van de her-montage, op alle media die direct of indirect door haar worden beheerd, te controleren of het fragment over mevrouw [X] ook daadwerkelijk was verwijderd. Voor een dergelijke controle bestond alle aanleiding, omdat Vara wist dat zij een hoge dwangsom zou verbeuren als zij het fragment over [X] niet tijdig van de door haar (indirect) beheerde media zou verwijderen. Voor Vara was een dergelijke controle ook heel makkelijk uit te voeren en die controle heeft zij ook gedeeltelijk uitgevoerd, te weten ten aanzien van de website UitzendingGemist. Door controle van de Kassa website na te laten en blind te vertrouwen op het computersysteem van de Internet Service Provider, heeft Vara bij de uitvoering van de veroordeling niet de zorgvuldigheid betracht die van haar mocht worden verwacht. Ook heeft zij niet – zoals gebruikelijk is – aan Pretium gevraagd of de manier waarop zij aan de veroordeling had voldaan volgens Pretium juist was. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft Vara dan ook een dwangsom verbeurd. Over de hoogte daarvan het volgende.

5.6.

Partijen hebben het nodige naar voren gebracht over de (on)mogelijkheid om in dit kort geding de hoogte van de dwangsommen aan te tasten. Voor zover het standpunt van Pretium, dat daartoe geen enkele mogelijkheid bestaat, al als juist moet worden aanvaard, neemt dat niet weg dat de bevoegdheid tot (onverkorte) executie van dwangsommen onder omstandigheden misbruik van recht kan opleveren. Of sprake is van misbruik van bevoegdheid, zoals Vara stelt, dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval.

5.7.

Vast staat dat Pretium voor het eerst op 6 december 2013 – één dag na het verstrijken van de aan Vara gegunde termijn – heeft geconstateerd dat de oorspronkelijke uitzending nog te zien was op de Kassa Website. Voor deze ene dag kan in ieder geval niet worden gezegd dat Vara geen dwangsommen heeft verbeurd. Ten aanzien van de daarop volgende dagen geldt het volgende.

5.8.

Voor Pretium moet op 6 december 2013 duidelijk zijn geweest dat Vara inspanningen had verricht om aan het Vonnis te voldoen. De oorspronkelijke Uitzending was vanaf 6 december 2013 immers niet meer te zien op UitzendingGemist en op YouTube. Dit had voor Pretium een aanwijzing moeten zijn dat er aan de zijde van Vara een vergissing in het spel was.

5.9.

In plaats van op 6 december 2013 bij Vara aan te kloppen, heeft Pretium daarmee 27 dagen gewacht. Gedurende al die tijd is de Uitzending nog voor het publiek toegankelijk gebleven, terwijl aannemelijk is dat Vara onmiddellijk tot verwijdering van de Uitzending van de Kassa website zou zijn overgegaan indien Pretium zich al op 6 december 2013 bij haar zou hebben gemeld. Uit deze keuze volgt dat het doel dat Pretium tracht te bewerkstelligen door middel van de tenuitvoerlegging van het vonnis, niet het beperken van haar reputatieschade is. Het voorkomen van verdere reputatieschade aan de zijde van Pretium is wel het doel geweest waartoe de veroordeling aan Vara is opgelegd. Met Vara is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat Pretium haar bevoegdheid om dwangsommen te executeren in dit geval gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verleend. Bovendien heeft Pretium door geen melding te maken van de overtreding, waarvan zij moest beseffen dat die Vara niet bekend was, en de dwangsommen op te laten lopen, van haar bevoegdheid gebruik heeft gemaakt met geen ander doel dan Vara te benadelen. Zowel het gebruik van een bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor deze is verleend als het gebruik van een bevoegdheid met geen ander doel dan een ander te schaden leveren volgens artikel 3:13 Burgerlijk Wetboek (BW) misbruik van recht op.

5.10.

Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat Pretium misbruik van haar executiebevoegdheid maakt, voor zover zij in afwachting van de uitslag van het door Vara tegen het Vonnis ingestelde hoger beroep meer dan € 20.000,00 aan dwangsommen executeert. Als het mindere van het primair door Vara gevorderde, zal de executie van de dwangsommen worden geschorst tot de uitkomst van het hoger beroep, voor zover méér dan € 20.000,00 wordt geëxecuteerd. Bij deze uitkomst behoeft hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht, geen bespreking meer.

5.11.

Pretium zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Vara worden begroot op:

- griffierecht € 608,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.424,00

6 De beoordeling in reconventie

6.1.

Pretium vordert in reconventie verwijdering van een still en een tekst van de website van Kassa. Toewijzing van deze vorderingen houdt een beperking in van het in artikel 10 lid 1 EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden) vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijke beperking is ingevolge artikel 10 lid 2 EVRM slechts toegestaan, indien deze bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving ter bescherming van de in artikel 10 lid 2 EVRM genoemde belangen, waaronder de bescherming van de goede naam of rechten van anderen. Daarnaast dient een dergelijke beperking proportioneel te zijn. Bij de beantwoording van de vraag of aan deze voorwaarden is voldaan dienen alle omstandigheden van het betrokken geval in ogenschouw te worden genomen.

6.2.

De still van Nyks is alleen te zien geweest aan het begin van het her-gemonteerde fragment, en niet van de her-gemonteerde uitzending. Het ging om een beeld uit een interview dat Nyks is afgenomen en dat later in het fragment aan bod komt. Ook voor de titel onderin beeld geldt dat deze alleen te zien is bij het her-gemonteerde fragment en niet van de her-gemonteerde uitzending.

6.3.

Vara voert als verweer dat zij de vormgeving van de fragmenten recentelijk heeft gewijzigd en dat waar fragmenten voorheen werden voorafgegaan door een portret van de presentatrice van Kassa in combinatie met de titel van het programma, deze nu worden voorafgegaan door een still uit het fragment. Vara heeft verklaard dat zij het portret van Nyks als introducerend beeld heeft gebruikt omdat Nyks zich voor het eerst door Kassa heeft laten interviewen en dat die beelden daarom nieuwswaarde hebben. Ook nieuw aan de vormgeving is dat de titel van een fragment kort te zien blijft aan het begin van het fragment, en weer (kort) in beeld komt als de muis wordt bewogen. Dit om de kijker in herinnering te brengen welk fragment hij aan het bekijken is. Omdat de her-montage is gemaakt nadat de nieuwe vormgeving was ingevoerd, is ook de her-montage – anders dan het oorspronkelijke fragment – voorzien van de still en de titel, aldus Vara.

6.4.

Ter zitting is in aanwezigheid van partijen op de Kassa website steekproefsgewijs gecontroleerd of de vormgeving van de fragmenten inderdaad is gewijzigd als door Vara gesteld. Geconstateerd is dat dit inderdaad het geval is. Vooralsnog lijkt het er dan ook op dat de vormgeving van het betreffende fragment niet afwijkt van de thans gebruikelijke. Het feit dat de still en de titel aan het fragment zijn toegevoegd, rechtvaardigt dan ook niet de conclusie dat deze uitsluitend zijn opgenomen met als doel het schaden van Pretium en Nyks. De keuze voor het portret van Nyks komt vooralsnog niet onrechtmatig voor. Pretium heeft immers niet weersproken dat het de eerste keer was dat Nyks zich heeft laten interviewen door Kassa, zodat dit interview nieuwswaarde had. Dat de titel niet onrechtmatig is, lijkt Pretium ook zelf te onderkennen. Haar bezwaren richten zich immers niet op de titel zelf, maar op de – volgens haar – voortdurende aanwezigheid daarvan onder in beeld. Al met al is het gebruik van het portret van Nyks en het in beeld brengen van de titel van het fragment naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet onrechtmatig jegens Pretium, zodat er geen grond is voor de gevorderde inperking van de vrijheid van meningsuiting van Vara.

6.5.

Overigens is ter zitting gebleken dat Vara de still van Nyks al heeft verwijderd. Volgens Vara is zij daartoe meteen overgegaan toen zij uit de eis in reconventie begreep dat Pretium bezwaar had tegen het gebruik van die still. De still is nu alleen nog te zien in de vorm van een klein icoontje naast de titel van het fragment. Hoewel de vordering in reconventie niet strekt tot verwijdering van die still, heeft Vara verklaart het icoontje ook nog te zullen aanpassen, in die zin dat het portret van Nyks daarvoor niet zal worden gebruikt. Pretium heeft dan ook geen belang meer bij toewijzing van de vordering op dit punt.

6.6.

Pretium zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Vara worden wegens samenhang met de conventie begroot op nihil.

7 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1.

schorst de tenuitvoerlegging uit kracht van het vonnis van 20 november 2013 van het meerdere van € 20.000,00 aan dwangsommen totdat in het door Vara aanhangig gemaakte hoger beroep is beslist,

7.2.

veroordeelt Pretium in de proceskosten, aan de zijde van Vara tot op heden begroot op € 1.424,00,

7.3.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.4.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

7.5.

weigert de gevraagde voorzieningen,

7.6.

veroordeelt Pretium in de proceskosten, aan de zijde van Vara tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 31 januari 2014.1

1 type: eB coll: