Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:3277

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-05-2014
Datum publicatie
17-06-2014
Zaaknummer
13-751227-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Klaagschrift ex artikel 552a van het WvSV deels gegrond en deels ongegrond.

De officier van justitie heeft ogv artikel 552qd lid 3 WvSv gevorderd verlof te verlenen om de inbeslaggenomen goederen en/of bescheiden aan de officier van justitie ter schikking te stellen teneinde de onder klager in beslag genomen goederen en/of bescheiden definitief ter beschikking te stellen voor het in België lopende strafrechtelijk onderzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM,

INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER

Parketnummer: 13/751227-14

RK nummer: 14/2383

BESCHIKKING

Op het klaagschrift ex artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering (hierna te noemen Sv) van:

[klager],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres A, te plaats],

klager.

Inhoud van het klaagschrift

Het klaagschrift – dat ter zitting nader is gespecificeerd – strekt er toe dat het klaagschrift gegrond wordt verklaard en de officier van justitie te bevelen de onder klager in beslag genomen telefoons en € 800,- aan klager te retourneren omdat hiermee geen enkel strafvorderlijk belang is gediend.

Procesgang

Het klaagschrift is op 11 april 2014 ter griffie van deze rechtbank ontvangen. De rechtbank heeft ter zitting van 16 mei 2014, klager en zijn raadsman mr. T. den Haan, advocaat te Amsterdam en de officier van justitie in openbare raadkamer gehoord.

Beoordeling

Naar aanleiding van een verzoek om rechtshulp, gedateerd 14 augustus 2013, afkomstig van de

Belgische justitiële autoriteiten waarin werd gevraagd om de instelling van een

gemeenschappelijke onderzoeksteam als bedoeld in artikel 552qa van Wetboek van

Strafrecht met de daartoe bevoegde Nederlandse justitiële autoriteit is op 4 oktober 2013 te Amsterdam een overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijke onderzoeksteam

opgemaakt. In het kader van dit onderzoek zijn er op 25 maart 2014 goederen en/of bescheiden onder klager in beslag genomen.

De officier van justitie heeft op 24 april 2014 de rechtbank op de voet van het bepaalde in artikel 552qd lid 3 Wetboek van Strafvordering gevorderd verlof te verlenen om de inbeslaggenomen goederen en/of bescheiden aan de officier van justitie ter schikking te stellen teneinde de onder klager in beslag genomen goederen en/of bescheiden definitief ter beschikking te stellen voor het in België lopende strafrechtelijk onderzoek.

Standpunt van klager

Ter zitting heeft klager het klaagschrift beperkt tot de in beslag genomen Blackberry telefoon (itemnummer 4724486) en € 800,- (itemnummer 4724455). De overige goederen en bescheiden zijn of zullen immers aan klager worden geretourneerd. Namens klager heeft zijn raadsman aangevoerd dat hij met betrekking tot de telefoon en het geldbedrag persisteert bij hetgeen hij in het klaagschrift heeft gesteld.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is van mening dat het klaagschrift gegrond kan worden verklaard met betrekking tot de in beslag genomen € 800,- omdat dit geld digitaal is gemaakt en niet meer voor het bewijs kan worden gebruikt. Ten aanzien van de telefoon dient het klaagschrift ongegrond te worden verklaard. Het onderzoek ten aanzien van de telefoon is nog niet afgerond. Zodra een kopie van de inhoud ervan is gemaakt, zal de telefoon aan klager geretourneerd worden.

Overwegingen rechtbank

Met betrekking tot het in beslag genomen geldbedrag, te weten € 800,- zal het beklag gegrond worden verklaard omdat op de door de officier van justitie aangevoerde reden, moet worden geoordeeld dat het strafvorderlijke belang zich niet tegen teruggave verzet.

Ten aanzien van de in beslag genomen Blackberry telefoon zal het beklag ongegrond worden verklaard nu het strafvorderlijke belang zich op dit moment nog tegen teruggave verzet. De officier van justitie heeft echter toegezegd dat deze, nadat van de inhoud een kopie is gemaakt, aan klager zal worden geretourneerd.

Beslissing

De rechtbank verklaart het klaagschrift GEGROND voor zover dit betrekking heeft op

€ 800,- (itemnummer 4724455) en gelast de teruggave hiervan aan klager.

en

De rechtbank verklaart het klaagschrift ONGEGROND voor zover dit betrekking heeft op de Blackberry telefoon (itemnummer 4724486).

Deze beschikking is gegeven door

mr. A.R.P.J. Davids, voorzitter,

mrs. S.A. Krenning en H.J. van Harten, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D. Smeets griffier

en uitgesproken in openbare raadkamer van deze rechtbank en kamer op 30 mei 2014.