Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:2288

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
08-04-2014
Datum publicatie
29-04-2014
Zaaknummer
CV 12-20471
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

werknemer vordert pensioenbijdrage uit voor VUT gereserveerde gelden; stelling van werknemer dat naast de arbeidsovereenkomst met de Zwitserse vennootschap een slapende arbeidsovereenkomst met de Nederlandse vennootschap is blijven bestaan wordt verworpen; cao is niet op deze werknemer en arbeidsovereenkomst met buitenlandse vennootschap van toepassing; de Nederlandse vennootschap heeft geen wanprestatie gepleegd of onrechtmatig te handelen door de werknemer bij tot standkomen van de arbeidsovereenkomst of bij de beëindigingsovereenkomst met de Zwitserse vennootschap niet te wijzen op de cao regeling met betrekking tot de pensioenbijdrage uit de voor VUT gereserveerde gelden; geen verworven recht; geen aanspraak op pensioenbijdrage op grond van aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid; beroep van werknemer op beperkende werking van redelijkheid en billijkheid afgewezen; regeling in beëindigingsovereenkomst over finale kwijting is derdenbeding. De Nederlandse vennootschappen kunnen zich daarop beroepen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2014-0406
AR 2014/255
PJ 2014/104
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling Privaatrecht

Rolnummer: CV 12-20471

Vonnis van: 8 april 2014

F.no.: 497

Vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eisende partij

nader te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. R.P.J. ter Haseborg

t e g e n

1.

de besloten vennootschap PPG Industrial Coatings BV

gevestigd te Waddinxveen en kantoorhoudende te Veenendaal

hierna te noemen: PPG Industrial Coatings BV

2.

de besloten vennootschap PPG Coatings Nederland BV

gedaagde partij

hierna te noemen: PPG Coatings Nederland BV

gezamenlijk te noemen: PPG

gemachtigde: mr. H.C. Tonino

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Op de inleidende dagvaarding, inhoudende de vordering van [eiser], met omvangrijke producties van 18 juni 2012 en de namens [eiser] genomen akte inbreng producties heeft PPG bij conclusie van antwoord met producties gereageerd. Bij instructie tussenvonnis van 11 september 2012 is besloten tot schriftelijk voortprocederen, waarna de volgende processtukken zijn genomen:

 • -

  namens [eiser] de conclusie van repliek;

 • -

  namens PPG de conclusie van dupliek.

Vervolgens heeft op verzoek van [eiser] op 18 februari 2013 een pleidooi plaatsgevonden. Bij die gelegenheid is [eiser], vergezeld van zijn gemachtigde, verschenen. PPG is verschenen bij [naam], vergezeld van hun gemachtigde. De beide gemachtigden hebben mede aan de hand van een pleitnota gepleit. De griffier heeft van het verhandelde ter zitting handgeschreven aantekeningen gemaakt, welke aan het procesdossier zijn toegevoegd.

De zaak staat voor vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

feiten en omstandigheden

1.

Als gesteld en niet (voldoende) weersproken, staan de volgende feiten en omstandigheden vast:

1.1.

De thans [leeftijd]-jarige [eiser] (geboren op [geboortedatum]) treedt op [datum] bij Sigma Coatings BV in dienst.

1.2.

Bij brief van 1 juni 2000, welke brief [eiser] niet voor akkoord heeft ondertekend, biedt Sigma Coatings BV [eiser] een dienstverband voor onbepaalde tijd bij Sigma Coatings BV aan voor een jaarsalaris van € 78.791,64 (NLG 173.634,00) bruto, inclusief vakantietoeslag en dertiende maand. De aangeboden functie is “[functie]”, waarvoor [eiser] in Cieszyn (Polen) zal worden gestationeerd.

1.3.

Op briefpapier van SigmaKalon BV wordt [eiser] bij overeenkomst van 9 augustus 2000 tewerk gesteld bij Polifarb in Polen. In de aanhef van de brief is onder meer het volgende opgenomen:

We herewith confirm your secondment to Polifarb in Poland (host country) for a period of three years commercing from 1st July 2000. The secondment is arranged according to the terms and conditions detailed in the SigmaKalon Foreign Secondment Manual.

You shall be employed by Sigma Coatings BV, Netherlands in accordance with the terms of the labour agreement. The commencement of your employment is effective from 1st June 2000. You do not have rights to continuity of service for your previous period of employment with Sigma Coatings.

For the period of your secondment, your terms and conditions of employment will be in accordance with the labour agreement of the Sigma Coatings BV, modified by the terms of this letter of secondment, any attachments and any local conditions of employment applicable to you as a secondee to the Polifarb organisation.

Voorts is onder meer opgenomen:

Benefits

With regard to company or state benefit schemes, the following provisions will be made:

a. Company pension schemes and savings plans

Company benefits such as pension schemes will be maintained in the home country. Benefits and employee contributions will be calculated as if there was no expatriation. Other savings plans which derive from home country tax rules cannot be continued.

............

Pension

The Company will consent to the transfer of the pension contributions you have accrued with PPG to the Sigma Fund providing that the rules of the fund and statutory/tax legislation permit such a transfer.

1.4.

In the “International Mobility within SigmaKalon”, versie 25 februari 2004, is onder meer het navolgende opgenomen:

9.

Pension schemes

It is the intention that during the international mobility the person stays on the ‘home’ pension scheme. The administration to pay and withhold the premiums concerned will be done by the ‘home’ company and invoiced to the ‘host’ company.

If local or international legislation doesn’t allow that the ‘home’ country scheme is continued, contribution for both systems will be paid and the secondee accepts that with the final calculation of the pension rights only the rights in the most advantageous system will be for the employee and the rights of the other scheme will be used to fund the totality of the rights guaranteed by the ‘home’ pension scheme.

In case of a local contract (long-term mobility) the local pension scheme will always be applicable.

1.5.

Op 22 december 2004 is een overeenkomst, getiteld `Special Multi-Party Agreement’, gesloten tussen Sigma Coatings Industry Netherlands BV, de Poolse onderneming Polifarb Cieszyn-Wroclaw SA en [eiser]. In de preambule van deze drie partijen overeenkomst is onder meer het navolgende opgenomen:

In view of the development of the international career of the Employee and the extension of Sigma Coatings Industry Netherlands BV, the Dutch Employer, which is also the original Employer, has offered the Employee, who herewith explicitly accepts, an international function, which shall be executed simultaneously on the territories of different countries in service of on the one hand the Dutch Employer and on the other the Polish Employer.

........

Taking into account this offer and the acceptation by the Employee, parties have the explicit wish to add an attachment to the original contract between the Dutch Employer and the Employee of 01-06-2000, whereby the new position of the Employee is defined as well as the reciprocal rights and duties of all parties of the underlying agreement.

Therefore the existing contract between the Dutch Employer and the Employee in view of the international employment is extended, respectively in mutual agreement changed or amended as follows.

The original labour agreement between the Dutch Employer and the Employee remains effective unless for those exceptions made in the underlying attachment or in eventual executive service agreements with the Polish Employer.

1.6.

De statutaire naam `Sigma Coatings BV’ is blijkens het historisch overzicht van het Handelsregister met ingang van 1 juni 2006 gewijzigd in `SigmaKalon Deco Nederland BV’. Op 29 mei 2008 is de naam opnieuw gewijzigd en luidt – thans nog steeds - `PPG Coatings Nederland BV’.

PPG Coatings Nederland BV is de enig aandeelhouder van PPG Industrial Coatings BV. Volgens het historisch overzicht van het Handelsregister was de handelsnaam van deze op 2 december 2002 opgerichte vennootschap tot 23 juni 2006 `Sigma Coatings Industry Netherlands BV’. Deze handelsnaam is per 23 juni 2006 gewijzigd in `SigmaKalon Industrial Coatings BV’ en per 21 mei 2008 opnieuw gewijzigd in de thans nog steeds geldende statutaire naam `PPG Industrial Coatings BV’.

1.7.

Bij brief van 8 juli 2008 deelt PPG Industrial Coatings BV aan [eiser] mede:

Naar aanleiding van uw mededeling over de indiensttreding bij PPG Industries in Rolle, bevestigen wij u de beëindiging van uw dienstverband bij PPG Industrial Coatings BV. Als datum voor de uitdiensttreding geldt 1 augustus 2008.

1.8.

Op 23 juni 2008 gaat [eiser] met PPG Industries Europe Sàrl, Rolle – hierna te noemen: PPG Sàrl - een arbeidsovereenkomst aan. [eiser] is vanaf 1 augustus 2008 aangesteld als [functie]. In de overeenkomst is onder meer het navolgende opgenomen:

The assignment in Switserland will be a continuation of SigmaKalon career service and this contract will take into account the accumulated service seniority from earlier SigmaKalon assignments.

.........

Employee shall be entitled to an annual fixed salary of CHF 460.000,-- payable in 13 same monthly rates as per the end of the calender month after deduction of the contributions to social security, pension plans and similar contributions to be borne by Employee as required by applicable laws and regulations. ......

..........

It is a legal requirement that the Employee contributes to the Swiss state social security scheme (AVS, AI, Unemployment) and join the contributory Company’s Pension Fund (LPP) in accordance with the Swiss Legislation and the rules of the Company’s Pension Fund.

1.9.

Uit enige door [eiser] verzonden en ontvangen e-mails in mei en juni 2010 blijkt dat [eiser] de CAO onderhandelingen in Nederland volgt. Uit de door [eiser] per e-mail ontvangen informatie blijkt dat ook de VUT-regeling in die onderhandelingen aan de orde is.

1.10.

PPG Industrial Coatings BV informeert eind 2010 haar medewerkers bij algemene brief over de in de nieuwe CAO gemaakte afspraken betreffende de levensloop.

Tijdens de informatiesessies in november hebben wij u geïnformeerd over hoe wij om willen gaan met de gelden die, conform de CAO afspraak, beschikbaar zijn voor de medewerkers die geboren zijn tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 en die niet onder de brancheovergangsregeling voor oud D&M vallen.

Bijgaand ontvangt u daarom een formulier om te kiezen voor storting in uw pensioenregeling of storting in de levensloopregeling. ....

[eiser] stelt dat hij deze brief niet heeft ontvangen.

1.11.

Op 12 januari 2011 sluit [eiser] met PPG Sàrl een beëindigingsovereenkomst. Partijen komen overeen dat het dienstverband op 31 januari 2011 eindigt. In de beëindigingsovereenkomst is onder meer het navolgende opgenomen:

Clause 1 Basis of Agreement

1.1.

The parties have entered into this Agreement to record and implement the terms upon which they have agreed to terminate the Employee’s employment relationship with the Company and settle all outstanding claims which the Employee has or may have against the Company or any member of the PPG Industries Inc. group (the “Group”) arising out of or in connection with or as a consequence of the Employee’s employment and/or its termination. The terms set out in this Agreement constitute the entire agreement between the parties and are without admission of any liability on the part of the Company or the Group.

1.2.

The Company is entering into this Agreement for itself and as agent for and trustee of all Group companies and is duly authorised to do so.

........

Clause 11 Full and Final Settlement / No knowledge of other Claims.

11.1.

This Agreement has effect for the purpose of settling and compromising without any admission of liability on the part of the Company or any Group companies by means of full and final settlement all claims in all jurisdictions under contract, tort, statute or otherwise which the Employee has or may have at the date of this Agreement or which may arise in the future, and whether known or not, against the Company or any Group companies and its officers, shareholders, officers and/or employees arising out of or in connection with or as a consequence of his employment and/or its termination.

.........

11.3.

The Company confirms that it is aware of no other claim or grounds to make a claim against the Employee arising out of or in connection with or as a consequence of his employment and/or its termination or in relation to any other matters howsoever arising.

Ingevolge artikel 13 van de beëindigingsovereenkomst is het recht van Zwitserland op die overeenkomst van toepassing en behoren geschillen uit die overeenkomst tot de exclusieve jurisdictie van “the courts and tribunals of the canton of Vaud, Switzerland”.

1.12.

PPG Coatings Nederland BV – mede uit naam van en ten behoeve van PPG Coatings Europe BV, PPG Industrial Coatings BV en PPG Europe BV – komt met de vakbonden – FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie – een CAO overeen voor de duur van een jaar, ingaande op 1 maart 2011 en eindigend op 1 maart 2012 (artikel 20). Bijlage VII bij deze CAO, getiteld `Protocol Extra Pensioenstorting’, heeft betrekking op de VUT-regeling en luidt:

Doel:

Per 1 januari 2006 is de VUT-regeling bij werkgever afgeschaft voor alle werknemers die op 31 december 2005 jonger waren dan 55 jaar. Het bedrag dat jaarlijks voor de VUT-regeling gereserveerd dient te worden is vanaf 1 januari 2006 daarom afgenomen. Werkgever stelde jaarlijks in beginsel 4% van de salarissom beschikbaar voor de VUT-regeling. Nu niet de gehele 4% meer nodig is voor de financiering van de VUT-regeling, zijn partijen overeengekomen dit percentage per 1 januari 2011 beschikbaar te stellen aan alle werknemers voor een storting in het pensioen (waarbij de werkgever de voorkeur heeft dit via de bijspaarmodule op basis van beschikbare premie te realiseren).

Bandbreedte:

Voor de uitvoering van de afspraak uit de CAO 2010-2011 “Protocol levensloop” is een bedrag beschikbaar van € 1.009.987,- voor alle werknemers geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 en die op 31 december 2010 in dienst waren bij PPG. De te besteden brandbreedte is de ruimte tussen 4% van de loonsom ten opzichte van de VUT voorzieningen in een jaar.

1.13. De gemachtigde van [eiser] bericht PPG Coatings Nederland BV bij brief van 27 maart 2012 dat [eiser] recentelijk kennis heeft gekregen van het Protocol Extra Pensioenstorting bij de CAO. [eiser] maakt op die regeling aanspraak. PPG wijst die aanspraak af.

vordering

2.

[eiser] vordert bij vonnis, zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 1. een verklaring voor recht dat PPG Industrial Coatings BV en/of PPG Coatings Nederland BV onrechtmatig jegens [eiser] heeft/hebben gehandeld dan wel jegens [eiser] wanprestatie heeft/hebben gepleegd;

 2. PPG Industrial Coatings BV of PPG Coatings Nederland BV te veroordelen tot betaling van:

 € 80.865,44 bruto, vermeerderd met de wettelijke rente en de wettelijke verhoging vanaf 1 september 2011, door storting in een door [eiser] aan te wijzen pensioenfaciliteit;

 voorzover de vordering tot storting van het bedrag van € 80.865,44, vermeerderd met de wettelijke rente en de wettelijke verhoging, in de pensioenfaciliteit wordt afgewezen, PPG Industrial Coatings BV en/of PPG Coatings Nederland BV te veroordelen tot betaling van de VUT-vergoeding, zoveel mogelijk op een wijze waarbij het bedrag in een door [eiser] aan te wijzen pensioenfaciliteit wordt gestort;

 de proceskosten, de nakosten daaronder begrepen.

Ter onderbouwing van de vordering voert [eiser] samengevat het navolgende aan.

3.

[eiser] is in 2000 opnieuw een arbeidsovereenkomst met Sigma Coatings BV, thans geheten PPG Coatings Nederland BV, aangegaan. Vervolgens is hij door Sigma Coatings BV in Polen gedetacheerd, waartoe een detacheringsovereenkomst is opgesteld. De detacheringsovereenkomst is op 1 augustus 2008 geëindigd. Aan de arbeidsovereenkomst tussen Sigma Coatings BV en [eiser] is toen geen einde gekomen.

Naast de (slapende) arbeidsovereenkomst met Sigma Coatings BV is [eiser] op 23 juni 2008 een arbeidsovereenkomst met PPG Sàrl aangegaan, bij welke vennootschap hij op 1 augustus 2008 in dienst is getreden. De arbeidsovereenkomst met PPG Sàrl is bij beëindigingsovereenkomst van 12 januari 2011 op 31 januari 2011 geëindigd. De (slapende) arbeidsovereenkomst van [eiser] met thans PPG Coatings Nederland BV is niet geëindigd en bestaat nog steeds.

In de beëindigingsovereenkomst is weliswaar een finale kwijting opgenomen, maar die bepaling ziet alleen op de arbeidsovereenkomst van [eiser] met PPG Sàrl en niet (tevens) op de arbeidsovereenkomst van [eiser] met PPG Industrial Coatings BV, althans PPG Coatings Nederland BV.

4.

In 2008 wenste [eiser] zijn functie bij PPG Sàrl het liefst vanuit Nederland te vervullen en daarvoor een dienstverband met PPG Industrial Coatings BV aan te gaan. Voor een belangrijk deel van zijn werkzaamheden moest hij ook in Nederland zijn. Vanwege Zwitserse regelgeving met betrekking tot de vennootschapsbelasting had PPG belang dat [eiser] in dienst zou treden van PPG Sàrl en dat hij zijn functie vanuit Zwitserland zou vervullen.

Aan de wens van PPG heeft [eiser] voldaan onder de voorwaarde dat zijn arbeidsvoorwaarden bij indiensttreding in Zwitserland niet slechter zou zijn dan de arbeidsvoorwaarden bij indiensttreding van de Nederlandse vennootschap en dat hij geen verworven rechten zou hoeven opgeven. In de overeenkomst met PPG Sàrl is dit onder meer aldus uitgewerkt dat bij gebreke van ontslagbescherming in Zwitserland op voorhand een vertrekregeling is overeengekomen, de openstaande vakantiedagen zijn afgekocht en het pensioen is voortgezet. Bij repliek heeft [eiser] een specifiek bewijsaanbod gedaan.

5.

In de arbeidsovereenkomst met Sigma Coatings BV, thans geheten PPG Coatings Nederland BV, is de CAO van toepassing verklaard. In de arbeidsovereenkomst is een zogeheten incorporatiebeding opgenomen. PPG heeft tijdens het dienstverband van [eiser] ook altijd jegens hem aan die CAO uitvoering gegeven, zoals met betrekking tot de vakantiedagen, ATV dagen en het pensioen.

6.

Op 1 januari 2006 is de VUT regeling afgeschaft. Over de gevolgen van de afschaffing van de VUT-regeling hebben de vakbonden met PPG afspraken gemaakt, die zijn neergelegd in bijlage VII bij de CAO 2011-2012. [eiser] heeft eerst eind 2011/begin 2012 van die regeling kennis gekregen en nagenoeg meteen daarop jegens PPG aanspraak gemaakt.

7.

Om voor de VUT-regeling in aanmerking te komen dient een werknemer volgens het Protocol Extra Pensioenstorting aan de volgende criteria te voldoen:

 • -

  geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954;

 • -

  op 31 december 2010 in dienst van PPG.

[eiser] voldoet aan beide criteria. Zijn dienstverband met PPG Industrial Coatings BV, althans PPG Coatings Nederland BV, is niet geëindigd, maar slapende gebleven en bestond daardoor ook op 31 december 2010 nog.

[eiser] berekent de aan hem toekomende VUT vergoeding op € 80.865,44 bruto.

8.

Voorzover [eiser] niet aan de criteria voor de VUT-regeling in bijlage VII (Protocol Extra Pensioenstorting) van de CAO 2011-2012 voldoet, dient op basis van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 lid 1 BW, de regeling ook op [eiser] van toepassing te worden verklaard.

Voorzover een bepaling in die regeling eraan in de weg staat dat de VUT-regeling op [eiser] van toepassing is, is een beroep op die bepaling op grond van artikel 6:248 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Ter onderbouwing voert [eiser] onder meer het navolgende aan. Op verzoek van PPG is [eiser] bij een Zwitserse vennootschap in dienst getreden, terwijl gezien zijn werkzaamheden en collega’s die een Europese functie uitoefenen, hij ook in dienst had kunnen zijn bij PPG Industrial Coatings BV. De positie van [eiser] is vergelijkbaar met zijn collega [naam 2] die voor de VUT-regeling in aanmerking is gekomen. PPG is een complexe internationale organisatie, zodat het werkgeversbegrip in de CAO 2011-2012 niet te beperkt moet worden uitgelegd. Bij indiensttreding bij PPG Sàrl is afgesproken dat [eiser] geen verworven rechten bij PPG zou verliezen en hij in arbeidsvoorwaardenrechtelijke zin er niet op achteruit zou gaan.

9.

PPG pleegt wanprestatie door aan [eiser] niet de VUT vergoeding toe te kennen. Voorzover hij voor de VUT vergoeding niet in aanmerking komt, heeft PPG onrechtmatig jegens hem gehandeld, althans jegens hem wanprestatie gepleegd door bij indiensttreding bij PPG Sàrl, althans ten tijde van het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst, hem er niet op te wijzen dat hij (mogelijk) zijn VUT rechten zou verliezen. Dit is ook in strijd met goed werkgeverschap ex artikel 7:611 BW. In die periode bestonden al plannen om de resterende VUT-fondsen aan te wenden voor oudere werknemers. Als PPG [eiser] juist en volledig had geïnformeerd over de (mogelijke) gevolgen van zijn indiensttreding en beëindiging van zijn dienstverband bij PPG Sàrl dan had hij hier rekening mee kunnen houden.

verweer

10.

PPG voert verweer. PPG betwist dat na 1 augustus 2008 enige arbeidsovereenkomst met PPG (slapend) is voortgezet. Voorts is de CAO niet op de arbeidsovereenkomst met [eiser] van toepassing verklaard. [eiser] voldoet niet aan de criteria in bijlage VII bij de CAO. Het door [eiser] gevorderde bedrag is onjuist berekend. PPG is niet in verzuim gesteld, zodat geen wettelijke rente is verschuldigd. De VUT vergoeding is geen loon, zodat geen aanspraak op de wettelijke verhoging kan worden gemaakt. Ter onderbouwing voert PPG samengevat het navolgende aan.

11.

[eiser] is nimmer in dienst geweest bij PPG Coatings Nederland BV. [eiser] was in dienst van PPG Industrial Coatings BV en is vervolgens gedetacheerd in Polen, waarbij zijn arbeidsovereenkomst met PPG Industrial Coatings BV in stand bleef. Op 1 augustus 2008 is de arbeidsovereenkomst met PPG Industrial Coatings BV geëindigd en is [eiser] in dienst getreden bij PPG Sàrl. PPG Industrial Coatings BV heeft per 1 augustus 2008 ook een eindafrekening opgemaakt en het bedrag aan [eiser] uitgekeerd.

12.

In de beëindigingsovereenkomst met PPG Sàrl is mede ten behoeve van PPG een finale kwijting opgenomen. In die beëindigingsovereenkomst is Zwitsers recht van toepassing verklaard en is de Zwitserse rechter bevoegd verklaard. Het onderhavige geschil vloeit (mede) uit de beëindigingsovereenkomst voort, zodat de kantonrechter niet bevoegd is over het geschil te oordelen.

13.

PPG betwist dat de CAO 2011-2012 op [eiser] van toepassing is. Allereerst is in de arbeidsovereenkomst van PPG met [eiser] de (toen geldende) CAO niet van toepassing verklaard. Voorts valt [eiser] niet onder de in de CAO opgenomen definitie van werknemer, zodat ook om die reden de CAO niet van toepassing is. Aan de CAO is tijdens het dienstverband van [eiser] met PPG ook geen uitvoering gegeven. [eiser] heeft altijd hoge posities bij PPG bekleed en heeft steeds vrijelijk over zijn arbeidsvoorwaarden onderhandeld en daarover met PPG afspraken gemaakt.

14.

Voorzover de CAO op de arbeidsovereenkomst van [eiser] van toepassing is, voldoet [eiser] niet aan de criteria voor de VUT-regeling. Eén van de voorwaarden is dat [eiser] op 31 december 2010 in dienst moet zijn bij PPG. [eiser] was toen in dienst van PPG Sàrl, welke buitenlandse vennootschap bij de CAO geen partij is.

Voorzover [eiser] op de VUT-regeling in de CAO aanspraak kan maken, betwist PPG de hoogte van het gevorderde bedrag. Bij de berekening gaat [eiser] ten onrechte uit van 1 februari 2011. Dit dient 1 augustus 2008 te zijn. Alsdan is het te betalen bedrag € 28.000,00. Ter onderbouwing is een berekening van PricewaterhouseCoopers overgelegd.

15.

PPG betwist dat op grond van de redelijkheid en billijkheid [eiser] alsnog in aanmerking dient te komen voor de VUT regeling en dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat PPG op de criteria in de CAO 2011-2012 een beroep doet. Zo wordt [eiser] ten opzichte van [naam 2] niet ongelijk behandeld. [naam 2] had een minder zware functie en minder verantwoordelijkheden dan [eiser] en verdiende (daardoor) minder dan de helft van het bruto salaris van [eiser]. Voor het geval PPG ten onrechte [naam 2] in aanmerking heeft laten komen voor de VUT-regeling betekent dat niet automatisch dat ook [eiser] daarvoor in aanmerking dient te komen. Voorts heeft mee te wegen dat bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met [eiser] aan hem een vergoeding is toegekend die het gemis aan inkomsten tot zijn pensioneringsleeftijd goeddeels compenseert. Ook heeft mee te wegen dat op PPG geen verplichting rustte [eiser] te informeren over de VUT-regeling in de CAO.

16.

PPG betwist dat zij jegens [eiser] onrechtmatig heeft gehandeld of jegens hem wanprestatie heeft gepleegd. Zo betwist PPG dat bij de overstap van [eiser] naar PPG Sàrl met hem is afgesproken, dat er geen verworven rechten verloren zou gaan en alles gelijk zou blijven. De afspraken van [eiser] met PPG Sàrl zijn in de arbeidsovereenkomst nauwkeurig omschreven. Zo kreeg [eiser] een veel hoger salaris, moet het hogere salaris geacht worden eventuele verliezen te compenseren, werd hij deelnemer van het Pensioenfonds van PPG Sàrl, werd de pensioenregeling van [eiser] in Nederland premievrij gemaakt en was op de arbeidsovereenkomst Zwitsers recht van toepassing. [eiser] kan op een extra pensioenstorting geen aanspraak maken, zodat PPG bij zowel het totstandkomen van de arbeidsovereenkomst met PPG Sàrl als de beëindigingsovereenkomst met PPG Sàrl ook geen informatieplicht heeft geschonden. Hierbij dient te worden meegewogen dat [eiser] toen rechtskundige bijstand had en dat [eiser] van de CAO onderhandelingen op de hoogte was en daardoor in ieder geval ten tijde van de beëindigingsovereenkomst bekend was, althans had kunnen zijn, van de VUT regeling. Voorts was in de CAO van 2008 al opgenomen dat het voornemen bestond een bepaald bedrag voor een levensloopbijdrage voor de werknemers geboren tussen 1950 en 1954 te beschikking te stellen.

17.

PPG betwist de gevorderde wettelijke rente en de wettelijke verhoging. Zo is een extra pensioenstorting geen loon in de zin van artikel 7:625 BW. Voorzover het wel als loon heeft te gelden, dient het bedrag, gelet op de omstandigheden van het geval, te worden gematigd.

beoordeling

geschil

18.

Partijen zijn verdeeld over de vraag of [eiser] aanspraak kan maken op storting van een pensioenbijdrage uit de gelden die PPG voor de VUT-regeling heeft gereserveerd in zijn pensioenfaciliteit.

arbeidsovereenkomst met PPG

19.

Voor het beantwoorden van deze vraag dient eerst te worden nagegaan of op 31 januari 2011 nog een arbeidsovereenkomst met PPG Industrial Coatings BV of PPG Coatings Nederland BV bestond.

20.

Uit hetgeen partijen hebben verklaard en aan stukken hebben overgelegd leidt de kantonrechter het navolgende af.

In augustus 2000 is [eiser] een dienstverband aangegaan met Sigma Coatings BV, thans geheten PPG Coatings Nederland BV. PPG Coatings Nederland BV heeft [eiser] gedetacheerd bij de Poolse onderneming Polifarb. Deze detachering had tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst tussen [eiser] en PPG Coatings Nederland BV in stand bleef. Tijdens de detachering is op 2 december 2002 opgericht de thans geheten PPG Industrial Coatings BV.

PPG stelt dat (kort na die oprichting) een overgang van onderneming heeft plaatsgevonden ten gevolge waarvan de arbeidsovereenkomst van [eiser] met PPG Coatings Nederland BV van rechtswege is overgegaan op PPG Industrial Coatings BV. [eiser] heeft dit gemotiveerd betwist.

De kantonrechter stelt vast dat in ieder geval op 22 december 2004 een driepartijen overeenkomst tussen [eiser], Polifarb Cieszyn-Wroclaw SA en Sigma Coatings Industry Nederlands BV (thans geheten PPG Industrial Coatings BV) tot stand is gekomen. In die overeenkomst wordt ervan uitgegaan dat [eiser] in dienst is van PPG Industrial Coatings BV en bij die vennootschap in dienst blijft. Voorts heeft [eiser] geen concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat het volgens hem nog steeds bestaande dienstverband met PPG Coatings Nederland BV vanaf (in ieder geval) eind december 2004 nog enige inhoud heeft gehad. Zo heeft [eiser] geen salarisstrook of brief of enig ander document overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat [eiser] na december 2004 nog een dienstverband met PPG Coatings Nederland BV had.

De kantonrechter gaat er derhalve vanuit dat [eiser] (in ieder geval) vanaf eind december 2004 het dienstverband met PPG Coatings Nederland BV was geëindigd en [eiser] alleen in dienst was van PPG Industrial Coatings BV.

Op 1 augustus 2008 is aan dat dienstverband van [eiser] met PPG Industrial Coatings BV een einde gekomen. Dit is door PPG Industrial Coatings BV bevestigd bij brief van 8 juli 2008. Voorts is [eiser] met ingang van 1 augustus 2008 een nieuwe zelfstandige arbeidsovereenkomst aangegaan met PPG Sàrl, waarin zijn arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn verbeterd. Aan de arbeidsovereenkomst met PPG Sàrl is met instemming van [eiser] op 1 februari 2011 een einde gekomen.

CAO

21.

Voor de beoordeling van het geschil dient voorts te worden nagegaan of de CAO op de arbeidsovereenkomst van [eiser] van toepassing is.

De kantonrechter is van oordeel dat in de arbeidsovereenkomsten van PPG met [eiser] geen incorporatiebeding is opgenomen. Het beroep van [eiser] op de detacheringsovereenkomst van 9 augustus 2000 faalt. Uit de terminologie en de aard van de overeenkomst volgt dat in die overeenkomst is verwezen naar de arbeidsovereenkomst tussen [eiser] en (toen geheten) Sigma Coatings BV en niet naar de CAO. De enkele stelling van [eiser] dat ten aanzien van algemene onderwerpen als vakantiedagen de CAO regeling is gevolgd, is onvoldoende om aannemelijk te achten dat partijen de toepassing van de CAO op de arbeidsovereenkomst met de leidinggevende [eiser] zijn overeengekomen.

Voorts heeft voor de CAO 2011-2012 te gelden dat [eiser] voor de periode dat die CAO geldt niet in dienst was van één van de vennootschappen waarop de CAO van toepassing is verklaard. Zo is [eiser] al sedert 1 augustus 2008 niet meer in dienst van PPG Industrial Coatings BV en geldt de CAO niet voor werknemers van PPG Sàrl. Voorts is de leidinggevende [eiser] geen werknemer in de zin van artikel 1 sub c van de CAO 2011-2012.

Dit betekent dat de CAO 2011-2012 niet op de arbeidsovereenkomst van [eiser] van toepassing is.

22.

Het voorgaande leidt ertoe dat [eiser] geen rechtstreeks beroep toekomt op bijlage VII Protocol Extra Pensioenstorting van de CAO 2011-2012. Allereerst is deze CAO niet op zijn arbeidsovereenkomst van toepassing. Ten tweede was [eiser] op 31 december 2010 niet in dienst bij PPG, waaronder niet is begrepen PPG Sàrl.

onrechtmatige daad/wanprestatie januari 2011?

23.

Alsdan rijst de vraag of PPG onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld, althans jegens hem wanprestatie heeft gepleegd, door hem niet te wijzen op bijlage VII Protocol Extra Pensioenstorting van de CAO 2011-2012 waardoor hij die regeling niet heeft meegenomen in de beëindigingsovereenkomst met PPG Sàrl.

24.

De kantonrechter is van oordeel dat PPG geen wanprestatie heeft gepleegd, omdat zij in of omstreeks januari 2011 niet in een contractuele verhouding tot [eiser] stond.

25.

De kantonrechter is van oordeel, dat in het geval

 • -

  een leidinggevende werknemer een arbeidsovereenkomst met een buitenlandse (zuster)vennootschap heeft;

 • -

  die buitenlandse vennootschap en leidinggevende werknemer besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen;

 • -

  de voormalige werkgever al bijna 3 jaar niet meer in een contractuele relatie tot die werknemer staat;

 • -

  die leidinggevende werknemer niet bij zijn voormalige werkgever navraag doet over bijvoorbeeld de gevolgen van de beëindigde VUT-regeling;

 • -

  die leidinggevende werknemer in ieder geval uit de door hem ontvangen e-mails wist danwel kon weten dat de gevolgen van de beëindigde VUT-regeling in 2010 onderwerp van gesprek in de CAO onderhandelingen was;

 • -

  de werknemer voor zijn 65ste de arbeidsovereenkomst met die buitenlandse vennootschap beëindigt en in dat kader een substantiële vergoeding bedingt die hem in staat stelt het inkomensverlies tot zijn 65ste op te vangen;

 • -

  de CAO waarin de gevolgen van de beëindigde VUT-regeling is opgenomen niet op de werknemer van toepassing is en de werknemer ook niet voldoet aan de in de CAO opgenomen voorwaarden voor het verkrijgen van een pensioenstorting uit de gelden die voor de VUT-regeling waren gereserveerd;

de voormalige werkgever niet onrechtmatig jegens de (voormalige) werknemer handelt door hem niet op eigen initiatief te wijzen de regeling betreffende de beëindigde VUT in de CAO 2011-2012.

onrechtmatige daad/wanprestatie augustus 2008?

26.

Voorts rijst de vraag of PPG onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld, althans jegens hem wanprestatie heeft gepleegd, door ten tijde van het totstandkomen van de arbeidsovereenkomst met PPG Sàrl hem niet te wijzen op een mogelijke bijdrage uit de voor de VUT gereserveerde bedragen in verband met de afschaffing van de VUT op 1 januari 2006.

27.

Uit het hiervoor overwogene volgt dat [eiser] op of omstreeks 1 augustus 2008 al zeer vele jaren niet (meer) in een contractuele relatie stond tot PPG Coatings Nederland BV, zodat in ieder geval de vordering op grond van wanprestatie jegens deze vennootschap wordt afgewezen.

28.

Hiervoor is reeds overwogen dat de CAO niet op [eiser] van toepassing was. Dat geldt ook voor de periode op of omstreeks 1 augustus 2008. Voorts heeft [eiser] onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat hij op of omstreeks 1 augustus 2008 jegens PPG een “verworven recht” op de VUT of op de voor de VUT gereserveerde gelden had. Dit betekent dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat PPG jegens [eiser] in of omstreeks 1 augustus 2008 onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld of wanprestatie heeft gepleegd.

Doordat [eiser] onvoldoende concrete feiten en omstandigheden heeft gesteld dat toen van een “verworven recht” reeds sprake was, behoeft hij niet tot het door hem aangeboden bewijs te worden toegelaten dat toen is afgesproken althans door PPG aan hem is toegezegd dat zijn dienstverband met PPG Sàrl niet tot verlies van verworven rechten zou leiden.

aanvullende werking redelijkheid en billijkheid

29.

Voorzover [eiser] betoogt dat in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met PPG Industrial Coatings BV in of omstreeks 1 augustus 2008 de in artikel 6:248 lid 1 BW neergelegde aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengt dat aan hem een pensioenbijdrage toekomt vanwege de beëindiging van de VUT-regeling op 1 januari 2006 heeft [eiser] onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat PPG toen tot een dergelijke regeling was gehouden.

30.

Voorzover [eiser] betoogt dat de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid in januari 2011 met zich meebrengt dat PPG tot een extra pensioenstorting in verband met de beëindiging van de VUT gehouden is, wordt dit betoog verworpen doordat [eiser] in januari 2011 al geruime tijd niet meer in een contractuele verhouding tot PPG stond.

31.

Voorzover [eiser] betoogt dat PPG Sàrl op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid tot een extra pensioenstorting is gehouden miskent [eiser] dat PPG Sàrl geen procespartij is en bovendien op die rechtsverhouding Zwitsers recht van toepassing is.

beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid

32.

[eiser] heeft onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid welk contractueel recht – behoudens de hierna te bespreken finale kwijting - door PPG wordt ingeroepen en aan toekenning van een extra pensioenstorting in de weg zou staan, zodat aan de beoordeling van de vraag of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat PPG zich op dat contractuele recht beroep niet wordt toegekomen.

finale kwijting

33.

Zelfs al zou worden aangenomen dat [eiser] recht heeft op een bedrag van PPG in verband met de afschaffing van de VUT-regeling, rijst de vraag of [eiser] dat recht thans nog jegens PPG kan inroepen.

34.

In de beëindigingsovereenkomst met PPG Sàrl heeft [eiser] ingestemd met een finale kwijting. Volgens de tekst van die bepaling wordt niet alleen finale kwijting verleend jegens PPG Sàrl maar jegens “any member of the PPG Industries Inc. group”. Tot die groep behoren ook de procespartijen PPG.

35.

De kantonrechter is van oordeel dat in deze bepaling aan PPG een eigen recht wordt toegekend waarop zij een beroep kan doen. De finale kwijting in de beëindigingsovereenkomst is daarmee een derdenbeding. PPG heeft in deze procedure op dat derdenbeding een beroep gedaan.

36.

Alsdan rijst de vraag of de kantonrechter bevoegd is daarover te oordelen en zo ja welk recht daarop van toepassing is. Ten tijde van het pleidooi hebben beide partijen verklaard, dat in hun rechtsverhouding de rechten van PPG uit die beëindigingsovereenkomst naar Nederlands recht dient te worden beoordeeld en dat de kantonrechter bevoegd is daarover een oordeel te geven.

37.

De kantonrechter stelt voorop dat een finale kwijting er mede toe strekt voor beide partijen duidelijkheid te scheppen en dat zij over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. De regeling wordt juist opgenomen voor het geval dat later anders mocht blijken te zijn.

In dit geval wordt het derdenbeding ingeroepen door de voormalige werkgever van [eiser] in een situatie waarbij de zustervennootschap met [eiser] een beëindigingsovereenkomst heeft gesloten waarin aan hem een beëindigingsvergoeding is toegekend die er mede toestrekt dat hij zijn inkomensverlies tot zijn pensionering zoveel mogelijk beperkt. In een dergelijk geval kan PPG op de finale kwijting met betrekking tot de door [eiser] gestelde extra pensioenstorting een beroep doen en is niet van een zodanige uitzonderlijke situatie sprake dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat PPG zich op dat ook jegens haar gemaakte finale kwijtingsbeding beroept.

38.

Het voorgaande leidt ertoe dat de vordering wordt afgewezen. [eiser] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering van [eiser] af;

veroordeelt [eiser] in de proceskosten aan de zijde van PPG gevallen, welke worden begroot op € 2.400,00 wegens salaris gemachtigde;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen te Amsterdam, door mr. D.H. de Witte, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 april 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.