Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:2063

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
11-02-2014
Datum publicatie
18-04-2014
Zaaknummer
CV EXPL 13-1752
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kort voor vertrek boeken passagiers via internet vliegreis naar India. Bij aankomst in India blijken passagiers niet over de vereiste visa te beschikken. De passagiers worden niet tot India toegelaten en op de eerstvolgende vlucht via Londen naar Nederland teruggevlogen. De passagiers verwijten de vliegmaatschappij dat bij het boeken en het inchecken niet is gecontroleerd of de passagiers de vereiste visa voor India hebben en dat de passagiers bij het boeken niet zijn gewaarschuwd dat voor India een visumplicht geldt. Geen schending van EU verordening 261/2004. Kantonrechter is van oordeel dat op de lichtvaartmaatschappij de verplichting rust hetzij te wijzen op een visumvereiste hetzij de consument er expliciet op te wijzen dat de consument zelf heeft na te gaan of er een visum vereist is en zo ja dat de passagier dit zelf tijdig heeft te regelen. Bij overeenkomst kan in ieder geval ten voordele van de consument van deze verplichting worden afgeweken. Is door consument niet gesteld of gebleken. In dit geval heeft luchtvaartmaatschappij passagiers erop gewezen dat zij zelf hebben na te gaan of er een visumvereiste geldt. Geen tekortkoming vliegmaatschappij.

De kantonrechter is voorts van oordeel dat op een vliegmaatschappij de verplichting rust bij het inchecken te controleren of een passagier een geldig visum heeft. De luchtvaartmaatschappij heeft die verplichting in dit geval geschonden, zodat er sprake is van een tekortkoming. De door de passagiers gevorderde schadevergoeding staat niet in causaal verband met deze tekortkoming. Vordering afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2014/130
RCR 2014/53
S&S 2014/118
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling Privaatrecht

zaaknummer: 1407321 \ CV EXPL 13-1752

vonnis van: 11 februari 2014

func.: 341

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

1.

[eisers]

wonende te [woonplaats]

2.

[eisers]

wonende te [woonplaats]

eisers

nader te noemen: [eisers]

procedeert voor beide eisers in persoon

t e g e n

de buitenlandse vennootschap BRITISH AIRWAYS PLC

kantoorhoudende te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: British Airways

gemachtigde: aanvankelijk mr. P.J. Verdam, thans mr. J. Lameijer

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Op de dagvaarding van 18 december 2012 met producties heeft British Airways bij conclusie van antwoord met producties gereageerd. Bij instructie tussenvonnis van 26 maart 2013 is besloten tot schriftelijk voortprocederen, waarna de volgende processtukken zijn genomen:

 • -

  namens [eisers] een conclusie van repliek met producties;

 • -

  namens British Airways een conclusie van dupliek met productie.

Hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft [eisers] niet meer op die door British Airways bij dupliek overgelegde productie gereageerd. De zaak staat voor vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

feiten

1.

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

Op 10 september 2012 hebben [eisers] twee vliegtickets geboekt via de webwinkel van Vliegtickets.nl (www.vliegtickets.nl) bij British Airways voor een vlucht van Amsterdam Schiphol via London Heathrow naar New Delhi en vice versa.

1.2.

[eisers] heeft om het boekingsproces te kunnen voltooien het vinkje aangeklikt bij

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden & privacy statement en de Thuiswinkel organisatie voorwaarden en verklaar dat ik de gegevens volledig en correct heb ingevoerd”.

Indien vervolgens op de hyperlink bij algemene voorwaarden wordt geklikt verschijnt een pop-up scherm met de navolgende tekst:

Vliegtickets.nl is een bemiddelingskantoor tussen verschillende dienstverlenende partijen. Wanneer u bij ons een reservering maakt sluit u een reserveringsovereenkomst af via een derde partij, welke zorg draagt voor een correcte afhandeling van uw reserveringsopdracht tussen u als reiziger en de desbetreffende leverancier. Op de door u gereserveerde dienst zijn de voorwaarden van de betrokken dienstverlener(s,) van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de betrokken dienstverlener(s) verkrijgen.
Wanneer u een reservering maakt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel organisatie, de ANVR Consumentenvoorwaarden, Stichting Garantiefonds Reisgelden alsmede onze aanvullende Algemene Voorwaarden.

Welke voorwaarden zijn van toepassing:
Lijndienst- en lowcost vliegtickets: ANVR Boekingsvoorwaarden, algemene voorwaarden van vliegtickets.nl en de vervoersvoorwaarden van deluchtvaartmaatschappij. (…)”

Naar de voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel organisatie, de ANVR Consumentenvoorwaarden, Stichting Garantiefonds Reisgelden, alsmede de Algemene Voorwaarden van vliegtickets.nl is direct een hyperlink beschikbaar. Naar de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij zelf niet, deze zijn te raadplegen via de website van de luchtvaartmaatschappij, in dit geval via de website van British Airways.

1.3.

In de Algemene Voorwaarden van vliegtickets.nl staat onder meer het navolgende:

U dient er zelf zorg voor te dragen om in het bezit te zijn van de juiste reisdocumenten. Dit geldt onder andere voor paspoort en visumvereisten voor de landen die u gaat bezoeken of waar u een mogelijke overstap of tussenlanding maakt. Indien u een enkele reis heeft gereserveerd kunnen er per bestemming afwijkende visumvereisten gelden. U kunt te allen tijde informatie omtrent paspoorten en visa verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van de landen die u bezoekt of waar u overstapt.

1.4.

Op de reserveringbevestiging die op 10 september 2012 per mail aan [eisers] is verzonden is op de laatste pagina onder meer het navolgende vermeld:

U bent zelf verantwoordelijk voor geldige reisdocumenten, zoals paspoort (…) en eventuele visa (ook voor de plaatsen waar u een stopover of een overstap maakt) (www.visumdienst.nl) (…).

1.5.

In artikel 13 van de Algemene Vervoersvoorwaarden van British Airways is het navolgende bepaald:

13a1) You (not us) must:
• check the relevant entry requirements for any country you are visiting and
• present to us all passports, visas, health certificates and other travel documents
needed for your journey.
13a2) You must obey all laws, regulations and orders of any countries you fly from, enter or travel through or in which you are a transit passenger.
13a3) We will not be liable to you if:
• you do not have all necessary passports, visas, health certificates and other
travel documents
• your passport, visa, health certificates or other travel documents are invalid or

out of date or
• you have not obeyed all relevant laws
13b) (...) Before you travel, you must present to us valid paspoort, visas, health certificates and other travel document you need for your travel.

1.6.

Voor het verkrijgen van een visum naar India is minimaal 9 werkdagen gemoeid.

1.7.

De heenvlucht van Amsterdam Schiphol naar New Delhi is uitgevoerd op 15 september 2012. [eisers] hebben zich bij het inchecken en verkrijgen van hun boardingpassen laten bijstaan door een dame van British Airways.

1.8.

Bij aankomst op de luchthaven van Delhi zijn [eisers] wegens het ontbreken van een visum niet tot India toegelaten. Bij schriftelijk bevel van de Immigratie Autoriteiten van India zijn [eisers] door British Airways per direct teruggezet op de eerst volgende vlucht naar London Heathrow.

1.9.

Eind september/begin oktober 2012 heeft [eisers] via Vliegtickets.nl een klacht ingediend bij British Airways waarbij zij nauwgezet hebben weergegeven hoe de reis is verlopen.

1.10.

British Airways heeft bij e-mail aan Vliegtickets.nl van 12 oktober 2012 als volgt geantwoord op de klacht van [eisers]:

“(...) Het spijt ons te vernemen dat uw cliënten een vervelende ervaring hebben gehad. Volgens de Algemene Vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage zijn passagiers persoonlijk verantwoordelijk voor het bezit van de juiste reisdocumenten. Veel landen leggen momenteel een boete op aan vervoersmaatschappijen waarmee passagiers hebben gereisd, die niet in het bezit waren van de vereiste documenten. Tevens dienen deze maatschappijen zorg te dragen voor het vervoer naar het land van herkomst. British Airways verwacht van haar medewerkers dat zij de passagiers te allen tijde op de juiste manier behandelen. Uw cliënten hebben dit niet als zodanig ervaren. Wij zullen uw informatie dan ook doorsturen naar de betreffende afdeling voor evaluatie. Wij betreuren de situatie waarin uw cliënten zich bevonden hebben ten zeerste en begrijpen dat zij teleurgesteld zijn over de gang van zaken. Wij bieden hiervoor onze oprechte excuses aan. Wij kunnen helaas niet overgaan tot compensatie. (...)”

1.11.

In artikel 2 “Definities” van de Verordening nr. 261/2004 wordt bij de definitie van ‘instapweigering’ het navolgende vermeld:

“instapweigering”: weigering om passagiers op een vlucht te vervoeren, hoewel zij zich voor instappen hebben gemeld volgens de voorwaarden van artikel 3, lid 2, zonder dat de instapweigering is gebaseerd op redelijke gronden zoals redenen die te maken hebben met gezondheid, veiligheid of beveiliging, of ontoereikende reisdocumenten;

1.12.

Ter plaatse - in India – via tussenkomst van de Nederlandse ambassade alsnog een visa aanvragen behoorde niet tot de mogelijkheden, mede omdat [eisers] op zondag arriveerde in India en op zondag de Nederlandse ambassade gesloten is.

vordering

2.

[eisers] vorderen dat British Airways bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:

primair:
I. € 1.141,12 vermeerderd met wettelijke rente, binnen acht dagen na dagtekening,
respectievelijk na betekening van het vonnis;

subsidiair
II. € 3.000,00 aan smartengeld binnen acht dagen na dagtekening, respectievelijk na
betekening van het vonnis;

primair en subsidiair
III. proceskosten, vermeerderd met wettelijke rente en nakosten.

3.

[eisers] stellen hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat British Airways de verplichtingen die voortvloeien uit de Verordening (EG) Nr. 261/2004 (hierna te noemen: de Verordening) en de Nederlandse beleidsregels niet is nagekomen. Volgens [eisers] volgt uit de Verordening dat luchtvaartmaatschappijen passagiers de instap in het vliegtuig c.q. de vlucht dienen te weigeren, indien er onder andere sprake is van ontoereikende reisdocumenten. Dit standpunt is in verband met de handhaving van de Verordening verduidelijkt in een Nederlandse beleidsregel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. [eisers] wijzen er op dat in artikel 2 sub a van voornoemde beleidsregel is vastgesteld, dat wanneer de passagier niet beschikt over toereikende reisdocumenten, dit een redelijke grond is om de betreffende passagier te weigeren op een vlucht te vervoeren. [eisers] menen dat uit deze bepalingen in ieder geval een impliciete verplichting tot instapweigering volgt.
Indien [eisers] op de onderhavige vlucht waren geweigerd omdat de documenten niet toereikend waren, dan was British Airways conform artikel 14 van de Verordening verplicht [eisers] te informeren over hun rechten. Volgens [eisers] hadden zij er op gewezen moeten worden dat zij hun vlucht konden omboeken naar een andere vlucht met een andere bestemming.

British Airways is ernstig tekortgeschoten in de uitvoering van de overeenkomst door [eisers] zonder toereikende reisdocumenten toe te laten op de vlucht. Volgens [eisers] heeft dit gezorgd voor enorme consequenties aan hun zijde. Zij hebben meer dan 30 uur in het vliegtuig gezeten omdat zij bij aankomst in India direct op de eerste vlucht naar Amsterdam zijn teruggezet en hebben daarnaast ook aanzienlijke financiële schade geleden.

4.

Subsidiair doen [eisers] een beroep op artikel 6:162 BW. [eisers] voeren aan dat zij weinig ervaring hebben met het boeken van reizen c.q. vliegtickets. [eisers] heeft dan ook contact opgenomen met de Customercare van British Airways en gevraagd of het vliegticket op zich voldoende is om hun reis naar India te verwezenlijken. Customer Care heeft vervolgens aangegeven dat zij met de geboekte vliegtickets op reis konden en heeft verder geen woord gerept over het vereiste van een visum. Volgens [eisers] hebben zij er gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat uitsluitend de vliegtickets voldoende waren om hun reis te verwezenlijken. [eisers] menen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de door [eisers] geleden schade volledig voor hun rekening dient te komen, omdat [eisers] anders zouden hebben gehandeld indien zij door British Airways op de hoogte waren gesteld van de juiste informatie.

verweer

5.

British Airways betwist de vordering en voert ten verwere aan dat geen sprake is geweest van wanprestatie dan wel van een onrechtmatige daad aan haar zijde. Op British Airways rust geen verplichting om passagiers voorafgaand aan het boeken van een vlucht te wijzen op eventuele visumvereisten. De verantwoordelijkheid om voor geldige reisdocumenten te zorgen rust op de passagier. British Airways wijst ter ondersteuning hiervan onder meer op haar algemene voorwaarden.

In tegenstelling tot wat [eisers] beweren, meent British Airways dat [eisers] wel degelijk akkoord zijn gegaan met de algemene voorwaarden van British Airways. British Airways wijst in dit kader op het vinkje dat is aangeklikt bij de akkoordverklaring algemene voorwaarden ten einde het boekingsproces te kunnen voltooien en het pop-up scherm. British Airways meent op grond hiervan dat [eisers] zich akkoord heeft verklaard met haar algemene voorwaarden.

Voorts wijst British Airways erop dat ook de algemene voorwaarden van vliegtickets.nl op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. [eisers] zijn er gelet hierop wel degelijk op gewezen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het in bezit hebben van geldige reisdocumenten. Op het moment dat [eisers] c.s de reserveringsbevestiging ontving was het weliswaar te laat om nog een visum voor India te regelen, maar [eisers] had op dat moment nog wel kunnen besluiten de vlucht te annuleren of om te boeken. Dat [eisers] de algemene voorwaarden en de reserveringsbevestiging niet goed heeft gelezen dient voor hun eigen rekening te komen.
Voorts wijst British Airways nog op artikel 8:87 BW, waarin staat dat de wederpartij van de vervoerder verplicht is de schade te vergoeden die hij lijdt doordat de documenten met betrekking tot de reiziger, die van haar zijde voor het vervoer vereist zijn, door welke oorzaak dan ook, niet naar behoren aanwezig zijn. Hiermee wordt op reisdocumenten gedoeld, zoals een paspoort of visum. Op grond van dit artikel had British Airways de door de Indiase Immigratie autoriteiten aan haar opgelegde boete in reconventie van [eisers] kunnen vorderen. Coulancehalve heeft zij dit niet gedaan, aldus British Airways.

6.

Daarnaast bestaat er volgens British Airways geen verplichting voor haar om passagiers te weigeren. Zij is hiertoe wel bevoegd op grond van haar algemene voorwaarden en de Verordening, maar geenszins verplicht.

[eisers] stellen zich op het standpunt dat zij bepaalde rechten niet hebben kunnen genieten nu British Airways hen de toegang tot de vlucht niet heeft geweigerd. British Airways wijst er in dit verband op dat passagiers dergelijke rechten niet hebben indien de weigering te maken heeft met ontoereikende reisdocumenten. In dat geval valt de weigering namelijk niet onder de definitie van “instapweigering” als geformuleerd in artikel 2 onder j. van de Verordening (EG) nr. 261/2004. Passagiers die niet over toereikende reisdocumenten beschikken worden niet beschermd door de Verordening. Uit de Verordening, noch uit de algemene voorwaarden, noch uit de beleidsregel van de Inspectie Leefomgeving en Transport kan worden afgeleid dat het om een verplichting gaat, aldus British Airways.

7.

Ten slotte voert British Airways aan dat [eisers] reeds in hun stelplicht tekortschieten. Zo heeft [eisers] nagelaten de schade - ook in het kader van artikel 6:106 BW - nader te onderbouwen, evenmin hebben zij gemotiveerd gesteld waarom deze schade aan British Airways zou kunnen worden toegerekend, aldus laatstgenoemde.

beoordeling

8.

[eisers] hebben via tussenkomst van Vliegtickets.nl via internet een overeenkomst gesloten met British Airways. Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of British Airways jegens [eisers] in de uitvoering van de overeenkomst tekort is geschoten, althans jegens hen onrechtmatig heeft gehandeld, door [eisers] voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst niet te waarschuwen voor het visumvereiste voor India, althans bij het instappen voor de vlucht naar New Dehli hun reisbescheiden niet op de aanwezigheid van een visum voor India hebben gecontroleerd.

9.

Tussen partijen is niet in geschil dat deze vraag naar Nederlands recht dient te worden beantwoord. Nu [eisers] de overeenkomst in Nederland hebben gesloten met een partij die in Nederland kantoorhoudt en de vlucht vanuit Nederland is aangevangen, gaat ook de kantonrechter van de toepasselijkheid van het Nederlands recht uit.

10.

Uit hetgeen partijen hebben aangevoerd en aan stukken hebben overlegd leidt de kantonrechter af, dat

 • -

  de toen [leeftijd] [eisers] 5 dagen voor vertrek via internet een retourvlucht naar India hebben geboekt zonder na te gaan of voor toelating tot India een visum is vereist;

 • -

  British Airways [eisers] bij het totstandkomen van de reisovereenkomst er niet expliciet op hebben gewezen dat voor India een visum is vereist;

 • -

  British Airways bij het inchecken voor de vlucht naar New Dehli niet heeft gecontroleerd of tot de reisdocumenten van [eisers] ook een visum voor India behoorde.

11.

Naar het oordeel van de kantonrechter strekt de Verordening ertoe passagiers die een vlucht hebben geboekt rechtsbescherming te bieden, bestaande uit het daadwerkelijk toelaten tot de geboekte vlucht en het tijdig uitvoeren van de geboekte vlucht, bij gebreke waarvan een luchtvaartmaatschappij onder in die Verordening gestelde voorwaarden aan passagiers compensatie heeft aan te bieden.

Uit de Verordening vloeit niet voort dat op een luchtvaartmaatschappij de verplichting rust bij het aangaan van de reisovereenkomst de passagier te wijzen op een visumvereiste of bij aanvang van de vlucht te controleren of een passagier alle vereiste reisdocumenten heeft en voorzover blijkt dat zulks niet het geval is de luchtvaartmaatschappij verplicht is de passagier de toegang tot de vlucht te weigeren.

In dit geval zijn [eisers] tot de door hun geboekte heenvlucht toegelaten en is de heenvlucht ook tijdig uitgevoerd. Hiermee is op zichzelf de Verordening niet geschonden.

12.

De kantonrechter is van oordeel dat gelet op de aard van de reisovereenkomst – een professionele luchtvaartmaatschappij die zeer geregeld vluchten op onder meer India uitvoert en een consument – op British Airways de verplichting rust hetzij te wijzen op een visumvereiste hetzij de consument er expliciet op te wijzen dat de consument zelf heeft na te gaan of er een visum is vereist en zo ja dit zelf tijdig heeft te regelen.

13.

Niet gesteld of gebleken is dat in de reisovereenkomst tussen [eisers] en British Airways een specifieke bepaling is opgenomen, waaruit kan worden afgeleid dat op British Airways de verplichting rust [eisers] bij het totstandkomen van de overeenkomst en/of tijdig voorafgaand aan de vlucht te wijzen op het visumvereiste voor India. Een dergelijke verplichting voor een luchtvaartmaatschappij vloeit ook niet voort uit een specifieke wettelijke bepaling.

14.

Uit de door partijen aangevoerde feiten en omstandigheden ten tijde van het totstandkomen van de reisovereenkomst leidt de kantonrechter het navolgende af:

 • -

  [eisers] worden verondersteld kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van vliegticket.nl waarin expliciet is opgenomen dat de passagier zelf voor de juiste reisdocumenten, waaronder een visum, heeft zorg te dragen;

 • -

  in de bevestiging per e-mail van de boeking van de vliegreis zijn [eisers] er expliciet op gewezen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor geldige reisdocumenten, zoals een visum.

De kantonrechter laat de algemene vervoersvoorwaarden van British Airways buiten beschouwing. Weliswaar is bij het totstandkomen van de overeenkomst de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, in dit geval British Airways, van toepassing verklaard, maar [eisers] hebben op goede gronden de vernietiging van de algemene vervoersvoorwaarden ingeroepen, nu zij daarvan bij het totstandkomen van de reisovereenkomst geen kennis hebben gekregen, een directe hyperlink ontbrak en die algemene voorwaarden ook niet na het totstandkomen van de reisovereenkomst aan [eisers] zijn toegezonden.

15.

Uit het hiervoor onder r.ov. 14 overwogene volgt naar het oordeel van de kantonrechter dat [eisers] er expliciet op zijn gewezen dat zij zelf hebben na te gaan of voor hun vliegbestemming India een visum noodzakelijk is. Nu British Airways daarmee aan hun uit de aard van de reisovereenkomst voortvloeiende verplichting hebben voldaan, is British Airways in dit opzicht bij het totstandkomen van de overeenkomst niet jegens [eisers] tekort geschoten.

16.

Vervolgens rijst de vraag of British Airways bij het inchecken heeft te controleren of [eisers] over alle noodzakelijke reisdocumenten voor de vlucht naar India, waaronder een visum, beschikken. [eisers] stellen zulks, terwijl dit door British Airways wordt betwist.

17.

Op grond van nationale wetgeving en internationale verdragen rust in het algemeen op een luchtvaartmaatschappij de verplichting een passagier die niet tot het land van bestemming wegens het ontbreken van geldige reisdocumenten, waaronder een visum, wordt toegelaten naar het land van herkomst te brengen. British Airways heeft onbestreden gesteld dat in het geval van India zelfs een boete aan een luchtvaartmaatschappij wordt opgelegd en in dit geval ook aan British Airways is opgelegd. Kennelijk is het naar het recht van India een strafbaar feit als een luchtvaartmaatschappij een passagier zonder geldig visum naar India vervoert.

Voorts kan uit de door British Airways gehanteerde algemene vervoersvoorwaarden worden afgeleid dat zij bij het inchecken nagaat of passagiers onder meer over een geldig visum beschikken. Passagiers zijn namelijk gehouden alle noodzakelijke reisdocumenten (bij het inchecken) aan British Airways te tonen. Luchtvaartmaatschappijen hebben daarbij, gelet op de hiervoor genoemde uit nationale wetgeving en internationale verdragen voortvloeiende verplichting, ook belang ter voorkoming van onnodige kosten en problemen bij de douane in het land van bestemming.

18.

Gelet op deze achtergrond is de kantonrechter van oordeel dat op British Airways de verplichting rust bij het inchecken te controleren of een passagier een geldig visum heeft. Tussen partijen is niet in geschil dat British Airways dit in het geval van [eisers] heeft nagelaten. Daarmee zijn British Airways jegens [eisers] tekort geschoten.

19.

Dit brengt met zich mee dat British Airways jegens [eisers] hebben te vergoeden alle schade die in causaal verband staat tussen het niet controleren van het hebben van een visum bij het inchecken van de vlucht. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan kosten van verblijf op het vliegveld van het land van bestemming.

20.

[eisers] vorderen primair de kosten van de vliegtickets en subsidiair smartengeld.

21.

Naar het oordeel van de kantonrechter staan de kosten van de vliegtickets niet in causaal verband tot de door British Airways geschonden norm. Als British Airways bij het inchecken wel had gecontroleerd dat [eisers] geen visum voor India hadden, zou British Airways [eisers] de toegang tot de vlucht hebben mogen weigeren. Doordat in de rechtsverhouding tussen partijen het aan [eisers] is te wijten dat zij geen visum hebben, rust op British Airways geen verplichting [eisers] een vliegreis met een andere bestemming aan te bieden of hen alsnog naar India te vervoeren zodra zij over een geldig visum zouden beschikken of de kosten van de tickets te vergoeden. Dit betekent dat de kosten van de vliegtickets geen schade is die in causaal verband staat tot de door British Airways geschonden norm.

22.

[eisers] vorderen subsidiair smartengeld. Vergoeding van smartengeld is naar Nederlands rechts slechts mogelijk indien sprake is van één van de drie in artikel 6:106 lid 1 BW genoemde gevallen. De op zichzelf begrijpelijke ongemakken die [eisers] hebben ondergaan doordat zij na aankomst in New Dehli nagenoeg meteen weer naar Amsterdam – via Londen – zijn teruggevlogen valt niet onder één van de drie in de wet genoemde categorieën. Dit betekent dat het subsidiair gevorderde smartengeld eveneens wordt afgewezen.

23.

Nu [eisers] geen schade hebben gesteld en gevorderd die voor vergoeding in aanmerking komt, behoeft de door British Airways opgeroepen vraag of die schade geheel of gedeeltelijk op grond van artikel 6:101 BW voor rekening van [eisers] dient te komen, niet beantwoord te worden.

24.

Bij deze uitkomst van de procedure worden [eisers] veroordeeld in de kosten die aan de zijde van British Airways zijn gevallen.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt [eisers] in de kosten van de procedure, welke worden begroot op € 300,00 wegens salaris gemachtigde;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. D.H. de Witte, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 februari 2014 in tegenwoordigheid van de griffie.