Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:1764

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
07-04-2014
Datum publicatie
08-04-2014
Zaaknummer
C/13/559173 / KG ZA 14-210
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

kort geding; inbreuk op handelsnaam; 'Garbo Amsterdam'

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/559173 / KG ZA 14-210 SP/EB

Vonnis in kort geding van 7 april 2014

in de zaak van

[A], handelend onder de naam PINK PEARLS AMSTERDAM voorheen GARBO AMSTERDAM,

wonende te Brunssum,

eiseres in conventie bij dagvaarding van 14 maart 2014,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. I.J.L. Daemen te Maastricht,

tegen

[B], handelend onder de naam GARBOFORWOMEN.NL,

wonende te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. A. Bierenbroodspot te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [A] en [B] worden genoemd.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 24 maart 2014 heeft [A] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. [B] heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening, en vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte. [A] heeft de vordering in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en [B] tevens een pleitnota. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren partijen en hun advocaten aanwezig.

2 De feiten

2.1.

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister drijft [B] sinds 1 juli 2008 onder de naam Garbo for Women een onderneming die feesten, evenementen en festivals en de reizen hiernaar toe organiseert. [B] hield zich ook daarvoor – al vanaf 2006 – met de organisatie van feesten onder de naam Garbo bezig. Meestal worden deze evenementen, die zich richten op (lesbische) vrouwen, in Amsterdam georganiseerd – aanvankelijk op de locatie Strand-West en later in het Mirandapaviljoen – maar een enkele maal ook daarbuiten. [B] heeft blijkens het uittreksel onder meer als handelsnaam garboamsterdam.info geregistreerd. Zij exploiteert (tevens) de domeinnaam garboforwomen.nl.

2.2.

In 2010 heeft [A] [B] geholpen met de organisatie van een drietal feesten op het Griekse eiland Lesbos en heeft zij promotiewerkzaamheden verricht voor de door [B] georganiseerde feesten in het Mirandapaviljoen.

2.3.

Op 28 maart 2010 heeft [A] het volgende Benelux beeldmerk gedeponeerd, voor de klasse Kl 35 (reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten):

2.4.

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister is [A] op 15 augustus 2010 onder de naam Garbo Amsterdam een eenmanszaak gestart die zich bezig hield met het bemiddelen in groepsvakanties, een datingbureau en de exploitatie van een informatieve website. Zij maakte daarbij gebruik van de domeinnamen garboamsterdam.com en garboamsterdam.nl. De onderneming van [A] is in september 2010 gelanceerd op één van de feesten op Lesbos. [B] was daarbij niet aanwezig.

2.5.

Op de website garboamsterdam.com publiceerde [A] het webmagazine Garbo Magazine. Op 7 december 2010 was in dat magazine te lezen:

“Verplaatsing naar derde zaterdag van de maand

Het nieuws dat Garbo Amsterdam haar eigen vrouwenfeesten wil gaan organiseren in het Amsterdamse Strand-West, heeft binnen en buiten het netwerk veel losgemaakt. Garbo Amsterdam heeft na dit initiatief willen voorzien in een behoefte; na de verhuizing van Garbo for Women naar het grotere Mirandapaviljoen, waren er veel vrouwen die graag zouden zien dat er opnieuw feesten zouden worden georganiseerd in het geliefde Strand-West.

Aangezien er uit het hele land (en uit het buitenland) vrouwen naar Amsterdam komen om naar vrouwenfeesten te gaan, is Garbo Amsterdam ervan overtuigd dat er plaats is voor meerdere vrouwenfeesten op verschillende locaties in Amsterdam. (…)”

2.6.

Op 14 december 2010 stond in het Garbo Magazine:

“Garbo Amsterdam blaast geliefde locatie nieuw leven in. Strand-West gaat weer open!

Garbo Amsterdam begint het jaar goed! Op 22 januari 2011 verzorgt zij de grandioze heropening van de meest geliefde locatie voor vrouwenfeesten in Amsterdam: Strand-West.

De afgelopen weken hebben we veel berichten ontvangen van vrouwen die het jammer vonden dat er in Strand-West geen vrouwenfeesten meer werden georganiseerd. (…) Voor deze vrouwen hebben we goed nieuws, want op 22 januari 2011 (Daarna derde zaterdag van de maand) organiseert Garbo Amsterdam onder de naam Amsterdam Women’s Parties hier een vrouwenfeest! (…)”

2.7.

Bij brief van 16 december 2010 heeft de advocaat van [B] [A] gesommeerd het gebruik van de handelsnamen Garbo en Garbo Amsterdam te staken. Tevens heeft zij [A] verboden de indruk te wekken dat [B] iets te maken heeft met de door [A] georganiseerde feesten op de locatie Strand-West.

2.8.

Bij e-mail van 30 december 2010 heeft de advocaat van [B] aan de toenmalige juridisch adviseur van [A] geschreven, voor zover hier van belang:

“(…) Er is niets tegen een bespreking, doch het uitgangspunt dient te zijn dat uw cliente het gebruik van de nam Garbo staakt.

Behalve voor het boekhoudkantoor dat ze onder die naam heeft laten registreren bij het Merkenbureau kan zij de naam niet gebruiken en/of geregistreerd houden voor vrouwenfeesten en het verzorgen van publiciteit over vrouwenactiviteiten zoals feesten, vrouwendating, reizen naar vrouwenfeesten, organisatie van feesten, conferenties, etc. en de publicaties daarover via het zgn. GarboAmsterdam magazine, dat dus ook van een andere naam voorzien zal moeten worden.

Tevens is het uw cliente verboden om te suggereren dat door haar georganiseerde parties of andere activiteiten een voortzetting van de Garbofeesten van cliente zouden zijn (…)

Op voorwaarde dat uw cliente de naam wijzigt en de vruchten van het aanhaken bij cliente inlevert (…) zou op woensdag- of donderdagmiddag, 5 of 6 januari a.s. een bespreking plaats kunnen vinden over de regeling van de door cliente geleden schade. (…)”

2.9.

Op 31 december 2010 heeft de juridisch adviseur van [A] deze mail als volgt beantwoord:

“Akkoord, mijn cliente en ik kunnen donderdag 6 januari om 14.30 uur ten kantore van De Raadgevers (…)”

2.10.

In de aanloop naar die bespreking heeft [A] de bedrijfsactiviteiten die onder Garbo Amsterdam vielen, voortgezet onder de naam Pink Pearls. Daarover heeft [A] op 5 januari 2011 de volgende e-mail doen uitgaan aan onder anderen [B]:

“Vorig jaar is Garbo Amsterdam met veel enthousiasme een samenwerking aangegaan met women’s party organisator Garbo for Women. Helaas is deze samenwerking door verschil van inzichten gestrand, en zijn beide organisaties hun eigen weg gegaan. Om verwarring te voorkomen, heeft Garbo Amsterdam nu besloten het nieuwe jaar te beginnen met een nieuwe naam: Pink Pearls Amsterdam.

Omdat we de naam van Greta Garbo niet helemaal hebben willen laten varen, hebben wij ons bij het bedenken van een nieuwe naam wel weer laten inspireren door deze Zweedse filmgodin. De betekenis van haar voornaam is namelijk ‘parel’ en via Pink Pearls Amsterdam blijven wij altijd met Greta Garbo verbonden. (…)”

2.11.

Op 7 januari 2011 heeft [A] aan [B] per e-mail geschreven:

“De domeinnamen (garboamsterdam.com en garboamsterdam.nl, vzr.) worden vandaag nog los gemaakt van de website. Je kunt ze alle 2 morgen hebben en dan kan je deze nog voor je feest koppelen aan je site. (…)”

2.12.

Een e-mail van de advocaat van [B] aan [A] van 12 januari 2011 luidt:

“Vooruitlopend op uw reactie op mijn brief d.d. 7 januari jl. wil ik u er op wijzen, dat uw cliënte de domeinnamen garboamsterdam.com en .nl niet heeft teruggegeven aan clienten, docht in het publieke domein heeft losgelaten. (…) Op vrijdagavond bleek.nl “geregistreerd voor een klant van Webreus” en is .com doorgelinkt naar de webdesigner van uw cliënte (…)”

2.13.

De domeinnamen garboamsterdam.com en garboamsterdam.nl zijn vervolgens weer in handen van [A] terechtgekomen. Vanaf 2013 biedt [A] op de website garboamsterdam.com aan ondernemers de mogelijkheid om het merk en de naam Garbo Amsterdam te gebruiken in ruil voor reclame op de site van Garbo Amsterdam. Op de website staat vermeld dat Garbo Amsterdam wordt gesponsord door Pink Pearls Amsterdam en op de site staat ook een prominente link naar de website van Pink Pearls Amsterdam. De website van Pink Pearls is onder meer bereikbaar via het webadres garboamsterdam.nl.

2.14.

Onlangs heeft [A] geconstateerd dat de website van Garbo for Women onder meer te bereiken is via de webadressen garboamsterdam.eu en garboamsterdam.info.

3 De vordering in conventie

[A] vordert, kort gezegd, [B] te veroordelen:

 • -

  het gebruik van de domeinnamen garboamsterdam.eu en/of garboamsterdam.info te staken en die domeinnamen aan haar, [A], over te dragen, op straffe van een dwangsom;

 • -

  de handelsnaam garboamsterdam.info te doen verwijderen uit de registratie van [B] in het handelsregister, op straffe van een dwangsom;

 • -

  in de proceskosten.

4 De vordering in reconventie

[B] vordert, samengevat weergegeven, [A] te veroordelen:

 • -

  het gebruik van de handelsnamen Garbo Amsterdam, garboamsterdam.nl en/of garboamsterdam.com te staken en deze domeinnamen aan haar, [B], over te dragen, op straffe van een dwangsom;

 • -

  de handelsnaam Garbo Amsterdam te doen verwijderen uit de registratie van [A] in het Handelsregister, op straffe van een dwangsom;

 • -

  in de proceskosten.

5 De standpunten van partijen in conventie en in reconventie

5.1.

[A] stelt, kort gezegd, dat [B] met het gebruik van de domeinnamen garboamsterdam.info en garboamsterdam.eu en de inschrijving van de handelsnaam garboamsterdam.info in het handelsregister inbreuk maakt op het merkrecht en de handelsnaam van [A]. Daarmee veroorzaakt [B] volgens [A] verwarring bij het relevante publiek. Zij stelt er een spoedeisend belang bij te hebben dat [B] die inbreuk zo snel mogelijk staakt.

5.2.

[B] is van mening, samengevat, dat zij de oudste rechten op de naam Garbo heeft en dat het juist [A] is die verwarring tussen beide ondernemingen zaait. Bovendien zijn partijen volgens [B] overeengekomen dat [A] de naam Garbo Amsterdam alleen nog maar zou gebruiken voor een boekhoudkantoor. De activiteiten van Garbo Amsterdam kunnen in de visie van [B] niet onder de noemer boekhouden worden geschaard.

5.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

6 De beoordeling in conventie en in reconventie

6.1.

De vorderingen lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

6.2.

Beide partijen zijn actief op de markt voor (lesbische) vrouwen. Vaststaat dat [B] al vanaf in ieder geval 2006, meestal in Amsterdam, feesten organiseert onder de naam Garbo for Women. Uit de stukken blijkt dat [A] rond 2010 een samenwerking met [B] beoogde aan te gaan en dat zij de gecombineerde activiteiten van partijen naar een hoger, Europees plan wilde brengen. Uit de stukken blijkt tevens dat [B] die ambitie niet deelde. Onduidelijk blijft of [B] ervan op de hoogte was dat [A] haar onderneming Garbo Amsterdam zou noemen. [B] betwist dat zij [A] daarvoor toestemming heeft gegeven, zoals [A] stelt.

6.3.

Wat er ook zij van het voorgaande, kennelijk zijn partijen, nadat [B] tegen het gebruik door [A] van de naam Garbo (Amsterdam) voor soortgelijke activiteiten als door [B] ontplooid bezwaar had gemaakt, begin januari 2011 overeengekomen dat [A] de naam Garbo Amsterdam niet meer zou gebruiken voor haar reisorganisatie, datingbureau en de exploitatie van een informatieve website, maar alleen nog voor de doeleinden waarvoor [A] het Benelux beeldmerk heeft geregistreerd, door [B] als ‘boekhoudkantoor’ aangeduid. Dat blijkt onder meer uit de e-mail van [A] van 5 januari 2011 waarin zij aankondigt onder de naam Pink Pearls verder te gaan, alsmede de e-mail van [A] aan [B] van 7 januari 2011, waarin [A] schrijft dat zij de domeinnamen garboamsterdam.com en garboamsterdam.nl zal losmaken van haar website, opdat [B] die namen ten behoeve van haar feesten kan gebruiken. Als onbetwist staat vast dat de reden dat [B] zich niet tegen het gebruik van de naam Garbo Amsterdam als ‘boekhoudkantoor’ heeft verzet, is geweest dat die activiteiten zodanig verschilden van haar eigen activiteiten, dat er volgens haar geen vrees voor verwarring bestond.

6.4.

Het Benelux beeldmerk is geregistreerd voor reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie en administratieve diensten. Vooralsnog valt niet in te zien dat de activiteiten die [A] ontplooit op de website garboamsterdam.com (slechts) kunnen worden geschaard onder beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie of administratieve diensten. Op de website wordt reclame gemaakt, maar die reclame heeft voor een groot deel betrekking op Pink Pearls, onder welke naam [A] – onder meer – net als [B] feesten voor vrouwen organiseert. Bovendien wordt op de site alleen reclame gemaakt voor ondernemers die actief zijn op de ‘roze’ markt. [A] heeft ter zitting uitgelegd dat zij aan de ondernemers waarvoor zij op haar site reclame maakt, toestemming geeft om het merk en de naam Garbo Amsterdam te gebruiken. Dat Garbo Amsterdam daadwerkelijk de financiële administratie beheert voor de adverteerders, zoals op de website staat, blijkt niet uit de ter zitting door [A] gegeven toelichting. Het zou wel voor de hand hebben gelegen dat [A] deze diensten zou hebben belicht indien zij die werkelijk zou verrichten. Met haar handelen schept [A] naar het oordeel van de voorzieningenrechter gevaar voor verwarring met de activiteiten van [B]. Bovendien geeft de website garboamsterdam.nl toegang tot Pink Pearls, welke onderneming de activiteiten die [A] eerder onder de naam Garbo Amsterdam ontplooide, heeft voortgezet. Voor die domeinnaam geldt hetgeen hiervoor is overwogen in hogere mate. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter schendt [A] met deze activiteiten de afspraken die zij begin 2011 met [B] heeft gemaakt.

6.5.

Maar ook indien die activiteiten wel zouden kunnen worden geschaard onder de klasse waarvoor het beeldmerk is geregistreerd, geldt het volgende. Hoewel de naam van de door [B] gegeven feesten strikt genomen Garbo for Women is, heeft [A] niet betwist dat in de lesbische scene de “Garbo feesten in Amsterdam” al jarenlang een begrip zijn. Tegen deze achtergrond bezien wekken het merk en de handelsnaam van [A], te weten Garbo Amsterdam, dan ook verwarring tussen beide ondernemingen. [A] heeft het merk Garbo Amsterdam pas op 28 maart 2010 geregistreerd. Haar onderneming onder deze naam is zij pas op 15 augustus 2010 gestart en heeft zij, na een onderbreking van enige jaren, in 2013 voortgezet. Haar merk en handelsnaam zijn dan ook van recenter datum dan de – in ruime zin opgevatte – handelsnaam van [B]. [A] kan op grond van artikel 2.23 lid 2 BVIE dan ook niet optreden tegen het gebruik door [B] van de domeinnamen garboamsterdam.eu en garboamsterdam.info. Andersom kan [B] wel op grond van artikel 6:162 BW en artikel 5 van de Handelsnaamwet een verbod vragen op het gebruik door [A] van het merk en de handelsnaam Garbo Amsterdam en de domeinnamen garboamsterdam.com en garboamsterdam.nl.

6.6.

De slotsom van het voorgaande is dat de vordering in conventie zal worden afgewezen en dat de vordering in reconventie zal worden toegewezen. [B] heeft daarbij een voldoende spoedeisend belang. Aan de hand van haar productie 14 heeft [B] voldoende aannemelijk gemaakt dat, indien op internet op de term “Garbo Amsterdam” wordt gezocht, bij de resultaten de ondernemingen van partijen door elkaar heen staan vermeld. [B] heeft er belang bij dat het verwarringsgevaar zo snel mogelijk wordt beëindigd. [A] zal dan ook worden veroordeeld het gebruik van de namen Garbo Amsterdam, garboamsterdam.nl en garboamsterdam.com te staken en gestaakt te houden en om deze domeinnamen over te dragen aan [B]. Gelet op de stelling dat [A] geen recht heeft op die domeinnamen, kan de vordering om de domeinnamen aan [B] over te dragen niet anders worden begrepen dan dat de overdracht om niet geschiedt. Tot slot zal [A] ook worden veroordeeld de handelsnaam Garbo Amsterdam te doen verwijderen uit haar registratie in het Handelsregister. Een termijn van telkens twee werkdagen komt daarbij redelijk voor. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

6.7.

De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal ambtshalve worden bepaald op drie maanden.

6.8.

[A] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

De kosten aan de zijde van [B] worden in conventie begroot op:

- griffierecht € 282,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.098,00

De kosten aan de zijde van [B] in reconventie worden wegens samenhang met de conventie begroot op nihil.

7 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

7.2.

veroordeelt [A] in de proceskosten, aan de zijde van [B] tot op heden begroot op € 1.098,00,

7.3.

verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

7.4.

verbiedt [A] om vanaf twee werkdagen na de betekening van dit vonnis nog langer gebruik te maken van de namen Garbo Amsterdam, garboamsterdam.nl en garboamsterdam.com, of deze namen op enige site te vermelden of hiernaar te linken,

7.5.

gebiedt [A] om binnen twee werkdagen na de betekening van dit vonnis de domeinnamen garboamsterdam.eu en garboamsterdam.info om niet aan [B] over te dragen,

7.6.

gebiedt [A] om binnen twee werkdagen na de betekening van dit vonnis de handelsnaam Garbo Amsterdam te (doen) verwijderen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel,

7.7.

veroordeelt [A] om aan [B] een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag dat zij een of meer van de onder 7.4, 7.5 en 7.6 uitgesproken ge- en verboden overtreedt, tot een maximum van € 10.000,00 is bereikt,

7.8.

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op drie maanden na de betekening van dit vonnis,

7.9.

verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.10.

veroordeelt [A] in de proceskosten, aan de zijde van [B] tot op heden begroot op nihil,

7.11.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.P. Pompe, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 7 april 2014.1

1 type: eBcoll: