Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7955

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
15-04-2013
Datum publicatie
19-04-2013
Zaaknummer
13-264/536314
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kinderrechter benoemt ambtshalve bijzondere curator, naar aanleiding van een verzoekschriftprocedure tot wijziging van gezinsvoogdijinstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

Zaaknummer: 13-264/536314

Beschikking van de kinderrechter in de bovengenoemde rechtbank naar aanleiding van het verzoek van

[moeder], hierna te noemen de moeder,

wonende te [plaats],

advocaat mr. H. Zahi,

tegen

het Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam,

gevestigd te Amsterdam,

hierna ook te noemen: het BJAA,

strekkende tot wijziging van de voogdij-instelling tot uitvoering van de voogdij over de minderjarigen,

[minderjarige 1], geboren te [plaats] op [2001],

[minderjarige 2], geboren te [plaats] op [2003],

verder te noemen de minderjarigen.

1. Verloop van de procedure

Bij beschikking van 28 januari 2009 van de rechtbank Amsterdam is het BJAA belast met de voogdij over voornoemde minderjarigen.

Op 14 februari 2013 en aanvullend op 7 maart 2013 heeft de moeder een verzoekschrift met bijlagen ingediend strekkende tot wijziging van de voogdij-instelling.

Op 20 maart 2013 en aanvullend op 5 april 2013 heeft het BJAA een verweerschrift ingediend.

De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren van 8 april 2013.

Verschenen en gehoord zijn:

- de moeder, bijgestaan door haar raadsvrouw mr. H. Zahi, en vergezeld door een begeleider van Cordaan;

- mw. [A], namens het BJAA.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2. Beoordeling van het verzochte

De raadsvrouw licht het verzoekschrift toe en verzoekt om analoge toepassing van artikel 1:254 lid 5 BW. De moeder ervaart de samenwerking met het BJAA als negatief. Er wordt te weinig rekening gehouden met haar verstandelijke vermogen. De omgang vindt één keer per twee maanden plaats in een kantoor met vreemden er bij. De moeder heeft steeds te maken met andere mensen bij de omgang en dit veroorzaakt stress. Het BJAA houdt geen rekening met de impact die een en ander op de moeder heeft en komt de moeder niet tegemoet. Alles wordt afgeschoven op de problematiek van de moeder. De moeder doet haar best. De feitelijke situatie is anders dan het BJAA in haar verweerschrift schetst. Zo vindt er geen kinderomgang plaats en ook geen omgang tussen de moeder en haar drie kinderen. De omgang met het jongste kind, die onder de WSG valt, verloopt wel goed.

Het BJAA verzet zich tegen inwilliging van het verzoek. De kinderen zijn jong en hebben veel meegemaakt. Er is sprake van gehechtheidsproblematiek. Zij hebben baat bij een voorspelbare en gestructureerde benadering. Er is begeleide omgang op een kantoor van het BJAA. Het BJAA acht het in het belang van de kinderen dat zij haar werk kan blijven doen. De kinderen vallen onder de doelgroep van het BJAA. De moeder valt onder de doelgroep van de WSS. Het jongste kind heeft een andere problematiek en staat onder voogdij van de WSG. Er is goed contact met deze voogd. Er is kinderomgang. Het BJAA hecht hier ook waarde aan. De omgang wordt jaarlijks geëvalueerd. Uitbreiding van de huidige omgangsregeling is niet aan de orde. Dit is op advies van de pedagogen van de zorgaanbieders waar de kinderen wonen. De kinderen ervaren de omgang als belastend. Voor de communicatie met de moeder zal Omega worden ingeschakeld.

De moeder wil graag meer omgang met de kinderen.

Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het verzoek overweegt de kinderrechter het volgende.

De kinderrechter stelt vast dat de moeder ten aanzien van het onderhavige verzoek geen rechtsingang heeft. Anders dan de raadsvrouw heeft aangevoerd ziet de kinderechter geen aanleiding conform de uitspraak van de rechtbank Utrecht (BN0975) artikel 1:254 lid 5 BW analoog toe te passen. Anders dan deze uitspraak heeft moeder geen gezag, hetgeen een voorwaarde is voor (analoge) toepassing van artikel 1:254 lid 5 BW.

Wel stelt de kinderrechter vast dat de onderliggende problematiek die aanleiding heeft gegeven tot het onderhavige verzoek, namelijk een al jaren voortslepend verschil in opvatting over de omgangsregeling, niet zal worden opgelost met de afwijzing van het verzoek van de moeder om de WSS tot voogd te benoemen voor al haar kinderen. Het feit dat de moeder geen rechtsingang heeft wil niet zeggen dat de moeder mogelijk wel inhoudelijk argumenten heeft. Blijkens het verweer van BJAA ondervinden de kinderen nog steeds spanningen voor, tijdens en na de omgang. De kinderrechter sluit niet uit dat niet alleen de gestelde claimende opstelling van de moeder hiervan oorzaak is, maar mogelijk ook de setting van de omgang en de frequentie van de omgang. Zowel de setting als de frequentie komen de kinderrechter op voorhand niet als kindvriendelijk in het belang van de kinderen over. In ieder geval bevat het onderhavige dossier in samenhang met de voorgeschiedenis voldoende aanwijzingen om uit te gaan van een gerechtvaardigd vermoeden van een mogelijke belangenstrijd tussen de minderjarigen en de met het gezag belaste voogd. De kinderechter acht het in het belang van de minderjarigen dat een onafhankelijk persoon hun belangen zal vertegenwoordigen in dit belangengeschil. De kinderrechter zal daartoe ambtshalve een bijzondere curator benoemen ex artikel 1:250 BW met als opdracht te onderzoeken of de huidige omgangsregeling in het belang is van de minderjarigen en de kinderrechter hierover te rapporteren inclusief eventuele voorstellen tot wijziging.

Mr. M.E. van Zutphen heeft zich bereid verklaard de benoeming te aanvaarden.

Mitsdien wordt als volgt beslist.

3. Beslissing

De kinderrechter:

- verklaart de moeder niet-ontvankelijk in haar verzoek tot wijziging van de voogdij-instelling.

- benoemt tot bijzondere curator over de minderjarigen:

mr. M.E. van Zutphen,

kantoorhoudende te Amsterdam,

(Nijenburg 2/C, 1081 GG te Amsterdam).

- verstaat dat de bijzondere curator vóór 15 oktober 2013 een schriftelijk verslag van bevindingen vertegenwoordiging van de minderjarigen bij de kinderrechter mr. R. van de Water indient;

- houdt iedere verdere beslissing aan en beveelt de oproeping ter terechtzitting van partijen, de raadsvrouw van de moeder, het BJAA en bijzondere curator mr. M.E. van Zutphen tegen een nader te bepalen datum en tijdstip op een zitting van mr. R. van de Water in november 2013.

Deze beschikking is gegeven door mr. R. van de Water, kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 april 2013, in tegenwoordigheid van mr. S.M. Koning, griffier..