Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7211

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
27-02-2013
Datum publicatie
15-04-2013
Zaaknummer
13/674285-11 en 14/810352-09 (TUL)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De zaak is aangevangen bij de rechtbank Alkmaar zittinghoudende te Amsterdam in 2012. Na aanhouding is de behandeling van de zaak na 1 januari 2013 voortgezet. Het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen - op grond waarvan eerder de bevoegdheid van de rechtbank Alkmaar, zittinghoudende te Amsterdam was aangenomen - is per die zelfde datum vervallen, terwijl in het daarvoor in de plaats getreden Besluit zittingsplaatsen gerechten geen overgangsregeling is opgenomen. Uitleg van het overgangsrecht in de Wet herziening gerechtelijke kaart. Bevoegdheid rechtbank Noord-Holland zittinghoudende te Amsterdam op grond van het Zaaksverdelingsreglement van de rechtbank Noord-Holland. Verdachte is veroordeeld wegens bedreiging en laster. Strafmaatoverweging terzake.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

(voorheen rechtbank Alkmaar)

zittinghoudende te Amsterdam

Parketnummers: 13/674285-11 en 14/810352-09 (TUL)

Datum uitspraak: 27 februari 2013

Tegenspraak

VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [plaats] op [1966],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres

[adres], [postcode] [plaats] en daar feitelijk verblijvend.

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 29 november 2012 en 13 februari 2013. Verdachte is op

29 november 2012 wel, maar op 13 februari 2013 – hoewel op juiste wijze opgeroepen – niet ter terechtzitting verschenen.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie,

mr. A.J.M. Vreekamp, en van wat verdachte op de terechtzitting van 29 november 2012 naar voren heeft gebracht.

2. Tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting van

29 november 2012, ten laste gelegd dat

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 6 april 2011 tot en met 1 november 2011 te Alkmaar en/of Schoorl, in elk geval (telkens) in Nederland, [persoon 1], medewerker van Bureau Jeugdzorg (onderdeel van AWBZ) en/of [persoon 2], medewerker van Bureau Jeugdzorg en/of een gezinsvoogd (zich noemende [persoon 3]) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte

opzettelijk dreigend

- (omstreeks 31 oktober 2011) voornoemde [persoon 1] (schriftelijk) de woorden toegevoegd : "(...) schokkend schokkend morgen haal ik 100% mijn dochters op ik kan het makkelijk bewijzen ook morgen gaan ik schieten als het moet om mijn lieve meisjes uit de handen van deze satanische bastaards te halen (...)", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

- (op of omstreeks 6 april 2011) voornoemende [persoon 2] (telefonisch) de woorden toegevoegd: "als ik je met beide handen bij de strot grijp dan doe ik dit als de kinderen er niet bij zijn" en/of (omstreeks 12 mei 2011) (schriftelijk) de woorden toegevoegd: "over twee weken is mijn zes maanden voorwaardelijke celstraf afgelopen, als ik dan je neus breek hoef ik die maanden niet meer te zitten, althans (telkens) woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

- (op of omstreeks 2 augustus 2011) voornoemde gezinsvoogd (zich noemende [persoon 3]) (telefonisch) de woorden toegevoegd: "als ik je zou bedreigen zou ik je wel in een kofferbak laten leggen, de fucking politie weet dat er mij niet te spotten valt" en/of (op of omstreeks 17 augustus 2011) (telefonisch de woorden toegevoegd: "ik heb er ooit één onder de grond gestopt waarvan ik zeker wist dat ie echt fout was" en/of (op of omstreeks 19 augustus 2011) "omdat jij mij nu netjes opbelt zal ik zorgen dat je vandaag niet wordt klemgereden op de snelweg", althans (telkens) woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

- (omstreeks 23 mei 2011) Bureau Jeugdzorg, althans een of meer medewerker(s) van Bureau Jeugdzorg (schriftelijk) heeft toegevoegd: "(...) drie en een halfjaar geleden toen kwamen er mensen aan de deur die een bedreiging vormden voor mijn gezin en vielen er zware gewonden, messteken, en één drie kogels in zijn hoofd, vijf man ging naar het ziekenhuis (...)", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met

2 november 2011 te Alkmaar en/of Schoorl, in elk geval in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [persoon 4], rechter van de rechtbank Alkmaar en/of een of meerdere rechter(s) van de rechtbank Alkmaar, in elk geval van een ander, met het oogmerk die [persoon 4] en/of een of meerdere rechter(s), in elk geval die ander(en) te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, immers heeft hij, verdachte:

- eenmaal of meermalen een of meerdere brief/brieven en/of e-mail(s) verspreid, waarin die [persoon 4] een corrupte rechter wordt genoemd en/of beschuldigd wordt van onrechtmatig en/of onwettig en/of ongeoorloofd handelen

en/of

- eenmaal of meerdere malen (per radiouitzending van radio Argusoog) verkondigd dat een of meerdere rechter(s) van de rechtbank Alkmaar, waaronder die [persoon 4], betrokken is/zijn bij seksueel misbruik van kinderen (door (medewerkers van) Bureau Jeugdzorg) en/of dit seksueel misbruik in stand (hebben) (ge)houden en/of dit misbruik in de doofpot stoppen

en/of

- veelvuldig (op intimiderende wijze) een of meerdere werknemer(s) van de rechtbank Alkmaar (waaronder die [persoon 4]) gebeld

en/of

- meerdere malen een of meerdere brief/brieven en/of e-mail(s) verstuurd en/of verspreid, waarin die [persoon 4] en/of een of meerdere rechter(s) van de rechtbank Alkmaar wordt/worden beticht van onrechtmatig en/of onwettig en/of ongeoorloofd handelen en/of betrokkenheid bij (de instandhouding van) een pedonetwerk;

3.

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 6 april 2011 tot en met 1 november 2011 te Alkmaar en/of Schoorl, gemeente Bergen (NH), en/of ‘s-Gravenhage, in elk geval (telkens) in Nederland, (telkens) opzettelijk de eer en/of de goede naam van het/de hierna te noemen openbaar gezag en/of een openbaar lichaam en/of een openbare instelling en/of van een of meer ambtena(a)r(en) gedurende of ter zake de rechtmatige uitoefening van zijn/hun bediening en/of van een of meer perso(o)n(en), te weten:

- Bureau Jeugdzorg (Alkmaar) en/of een of meer ambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) van Bureau Jeugdzorg (Alkmaar) en/of

- een gezinsvoogd(en) (zijnde (een) ambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) van Bureau Jeugdzorg (Alkmaar) en/of

- de arrondissementsrechtbank Alkmaar en/of een of meer rechter(s) van de arrondissementsrechtbank Alkmaar (sector Jeugdrecht) en/of

- de Raad voor de Kinderbescherming en/of een of meer ambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) van de Raad voor de Kinderbescherming en/of

- de regiopolitie Noord-Holland Noord en/of een of meer ambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) van de regiopolitie Noord-Holland Noord (politie te Alkmaar) en/of

- het gezinshuis/gezinshuizen ([gezinshuis]) en/of een of meer ambtena(a)r(en) en/of medewerker(s)

- familielid/familieleden van familie [familienaam],

heeft aangerand door tenlastelegging van een of meer bepaalde feit(en) en/of door middel van verspreiding van (een) geschrift(en) en/of door middel van geschrift(en) waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, (telkens) met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven,

immers heeft, verdachte, toen en daar (telkens) opzettelijk met voormeld doel een of meer brief/brieven en/of e-mail(s) naar bovengenoemd(e) openbaar gezag, openbare licha(a)m(en) en/of openbare instelling(en) en/of bovenbedoelde ambtena(a)r(en) en/of personen verzonden en/of een of meer artikel(en)/bericht(en) op internet (forums en/of blogs) geplaatst en/of laten plaatsen en/of een of meer interview(s) op een radiozender (Argusoog Radio) gegeven,

waarvan de inhoud en/of strekking summier en globaal als volgt kan worden omschreven:

- dat de arrondissementsrechtbank Alkmaar en/of een of meer rechter(s) van de arrondissementsrechtbank Alkmaar, werkzaam in de sector jeugdrecht, te weten [persoon 5] en/of [persoon 4] en/of [persoon 6]

en/of

- dat Bureau Jeugdzorg en/of een of meer ambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) van Bureau Jeugdzorg (Alkmaar), te weten [persoon 2] en/of [persoon 1] en/of

- dat een of meer gezinsvoogd(en), (zijnde (een) ambtena(ar)r(en) en/of medewerker(s) van Bureau Jeugdzorg (Alkmaar)) te weten een persoon zich noemende [persoon 3]

en/of

- dat het [gezinshuis] en/of een of meer ambtena(a)r(en) en/of medewerker(s)van een gezinshuis ([gezinshuis] te [plaats]), te weten [persoon 7] en/of [persoon 8]

- dat de Raad voor de Kinderbescherming en/of een of meer ambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) van de Raad voor de Kinderbescherming en/of

- dat de regiopolitie Noord-Holland Noord en/of een of meer ambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) van de regiopolitie Noord-Holland Noord (politie Alkmaar) en/of

- dat familielid/familieleden van familie [familienaam],

corrupt is/zijn en/of deel uit maken van een pedo(fielen)netwerk en/of deel uit maken van een pedo(fielen)rechtbank en/of (een) pedo(fielen)rechter(s) is/zijn en/of betrokken is/zijn en/of meewerken bij/aan verdwijning(en) en/of uithuisplaatsing(en) van kinderen en/of betrokken is/zijn en/of meewerken bij/aan seksueel misbruik maken van een of meer kinder(en) en/of deel uit maken van een pedo(fielen)familie,

terwijl verdachte (telkens) wist dat dit/deze tenlastegelegde feit(en) in strijd met de waarheid was/waren;

4.

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 juli 2010 tot en met 24 maart 2011 te Zandvoort en/of Schoorl, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk, door middel van verspreiding van (een) geschrift(en), de eer en/of de goede naam van het/de hierna te noemen openbaar gezag en/of een openbaar lichaam en/of een openbare instelling, te weten Ock het Spalier te Zandvoort

en/of van een of meer ambtena(a)r(en) gedurende of ter zake de rechtmatige uitoefening van zijn/hun bediening en/of medewerker(s) van Ock het Spalier te Zandvoort heeft aangerand door tenlastelegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven,

immers heeft verdachte toen en daar (telkens) opzettelijk met voormeld doel, door plaatsing op een of meer internetwebsite(s) en/of door huis aan huis bezorging (een) geschrift(en) verspreid, inhoudende, summier en globaal omschreven, dat het Ock het Spalier te Zandvoort en/of een of meer medewerker(s) van het Ock het Spalier te Zandvoort sexueel misbruik van zijn, verdachtes, dochter(s) en/of van honderden, in elk geval een aantal, kinderen/slachtoffers heeft/hebben gemaakt en/of dat dat misbruik doelbewust in de doofpot wordt gestopt en/of dat het OcK het spalier in Zandvoort een nog grotere zaak is dan [x],

terwijl verdachte (telkens) wist dat dit/deze ten laste gelegde feit(en) in strijd met de waarheid is/was/waren.

3. Voorvragen

3.1 Geldigheid dagvaarding

De dagvaarding is geldig.

3.2 Bevoegdheid rechtbank

Deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten.

Verdachte heeft zich ter terechtzitting van 24 mei 2012 op het standpunt gesteld dat de rechtbank Alkmaar, zittinghoudende te Amsterdam, onbevoegd is de zaak tegen hem te behandelen. De rechtbank heeft toen, overigens in een deels andere samenstelling, op grond van het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen beslist dat deze rechtbank wel bevoegd is.

Ter terechtzitting van 29 november 2012 is de behandeling van de zaak opnieuw aangevangen. Verdachte heeft toen andermaal de bevoegdheid van de rechtbank Alkmaar, zittinghoudende te Amsterdam aan de orde gesteld. De rechtbank Haarlem is volgens verdachte de bevoegde rechtbank. Aan verdachte is meegedeeld dat de rechtbank op zijn verweer bij einduitspraak (opnieuw) een beslissing zou nemen. Aangezien verdachte op

29 november 2012 de zittingszaal op enig moment heeft verlaten, is de behandeling van zijn zaak aangehouden.

Vervolgens heeft verdachte een oproep gekregen om op 13 februari 2013 te verschijnen voor de rechtbank Alkmaar, zittinghoudende te Amsterdam. Verdachte is toen, zoals hierboven reeds is vermeld, niet verschenen.

De officier van justitie heeft zich bij requisitoir, refererend aan de opmerking van de rechtbank dat bij einduitspraak nogmaals zou worden ingegaan op de door verdachte opgeworpen vraag over de bevoegdheid van de rechtbank, op het standpunt gesteld dat artikel 322, vierde lid, in samenhang met artikel 283, eerste lid, Sv met zich brengt dat de beslissing van 24 mei 2012, inhoudende dat de rechtbank Alkmaar, zittinghoudende te Amsterdam bevoegd is, in stand moet blijven.

De strekking van artikel 322, vierde lid, Sv kan hier echter buiten bespreking blijven, omdat met de herziening van de gerechtelijke kaart per 1 januari 2013 zich een aantal belangrijke wijzigingen heeft voorgedaan. Dit noopt tot een inhoudelijke beslissing op het verweer van verdachte. Zo bestaat de rechtbank Alkmaar sinds 1 januari 2013 niet meer. Deze rechtbank is samen met de rechtbank Haarlem opgegaan in de nieuw opgerichte rechtbank Noord-Holland. Daarnaast is het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen – op grond waarvan, zoals hierboven aangegeven, eerder de bevoegdheid van de rechtbank Alkmaar, zittinghoudende te Amsterdam was aangenomen – per die zelfde datum vervallen, terwijl in het daarvoor in de plaats getreden Besluit zittingsplaatsen gerechten geen overgangsregeling is opgenomen.

Vastgesteld moet worden dat verdachte had moeten worden opgeroepen om te verschijnen voor de rechtbank Noord-Holland. Dat dit niet is gebeurd hoeft echter geen consequentie te hebben. Ter toelichting geldt het volgende.

Artikel CII van de Wet herziening gerechtelijke kaart bepaalt onder andere dat zaken die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de herindeling van de rechtbanken aanhangig waren bij de rechtbank Alkmaar van rechtswege overgaan naar de rechtbank Noord-Holland. Dit heeft naar het oordeel van de rechtbank ook te gelden voor zaken die aanhangig waren bij de rechtbank Alkmaar, zittinghoudende te Amsterdam.

Bij de rechtbank Noord-Holland werken rechters van de voormalige rechtbanken Alkmaar en Haarlem. Aangezien tegen verdachte aangifte is gedaan door mr. [persoon 9], destijds [functie] van de sector civiel en kanton van de rechtbank Alkmaar, was evident dat rechters van de rechtbank Alkmaar niet konden oordelen in de zaak tegen verdachte. Nadat verdachte in bewaring was gesteld door een rechter-commissaris van de rechtbank Haarlem, heeft die rechtbank aan de rechtbank Amsterdam verzocht de zaak over te nemen om alle schijn van partijdigheid te vermijden. Reden daarvoor is geweest dat [persoon 9] tevens lid was van het fusiebestuur van de toen nog op te richten rechtbank Noord-Holland.

Eén en ander maakt duidelijk dat geen van de bij de rechtbank Noord-Holland werkzame rechters in verband met een mogelijke schijn van partijdigheid de zaak tegen verdachte kan behandelen. De vraag rijst welke rechters daartoe dan wel bevoegd zijn.

In artikel 21, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, zoals de tekst daarvan sinds

1 januari 2013 luidt, is bepaald dat het bestuur van een gerecht een zaaksverdelingsreglement vaststelt. In artikel 5 van het Zaaksverdelingsreglement rechtbank Noord-Holland is bepaald dat zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden berecht door rechters, verbonden aan de rechtbank Amsterdam. Of deze rechters dan zitting houden in de eigen rechtbank, dan wel in een zittingsplaats van de rechtbank Noord-Holland (Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer of Zaanstad) is niet geregeld. Uitvoeringsregels, nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van het Zaaksverdelingsreglement rechtbank Noord-Holland, als bedoeld in artikel 6 daarvan, zijn door deze rechtbank (nog) niet gesteld.

De zittingscombinatie die thans moet oordelen over de zaak tegen verdachte bestaat enkel uit rechters die verbonden zijn aan de rechtbank Amsterdam. Verdachte is zodoende in geen enkel rechtens te respecteren belang geschaad door de behandeling van zijn zaak door de ‘rechtbank Noord-Holland, zittinghoudende te Amsterdam’.

3.3 Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van het onder 1 ten laste gelegde.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde

Onder 2 is belaging van rechter [persoon 4] en/of ‘een of meerdere rechter(s) van de rechtbank Alkmaar’ ten laste gelegd.

Vervolging voor belaging kan op grond van artikel 285b, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) alleen op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan. De klacht moet

ingevolge het bepaalde in artikel 164 Sv worden gedaan door de klachtgerechtigde in persoon of door een ander die door hem bijzonder schriftelijk is gevolmachtigd.

Ten aanzien van [persoon 4] is sprake van een klacht die vervolging mogelijk maakt. Zij heeft persoonlijk een klacht ingediend. De rechtbank ziet, met de officier van justitie, geen aanleiding de officier van justitie niet-ontvankelijk te verklaren omdat deze klacht buiten de

termijn van drie maanden (zoals genoemd in artikel 66, eerste lid, Sr) is ingediend, te weten op 5 juli 2012. In dat kader acht de rechtbank van belang dat de wens van [persoon 4] tot vervolging van verdachte al kan worden opgemaakt uit de eerder genoemde aangifte van [persoon 9] van 2 november 2011 en diens klacht van 3 november 2011, terwijl [persoon 4] nadien persoonlijk een klacht heeft ingediend ter bevestiging hiervan.

Genoemde klacht door [persoon 4] is mede ondertekend door rechter [persoon 10], die ook in de aangifte stond genoemd als één van de rechters die subject was van de grieven van verdachte en bovendien aanwezig was bij het doen van die aangifte. De officier van justitie heeft ter terechtzitting echter gezegd dat [persoon 10] op enig moment, desgevraagd, uitdrukkelijk aan de politie heeft meegedeeld dat zij geen vervolging wenst. Een proces-verbaal van die bevindingen had natuurlijk aan het dossier moeten worden toegevoegd. Wat daar verder van zij, ten aanzien van [persoon 10] is de rechtbank, met de officier van justitie, van oordeel dat geen sprake is van een klacht die vervolging mogelijk maakt.

Uit de aangifte van [persoon 9] maakt de rechtbank op dat [persoon 9] niet stelt zelf slachtoffer te zijn van belaging. Van de in de aangifte genoemde rechter [persoon 5] zit geen persoonlijke klacht in het dossier. Voor het overige is de aangifte en klacht, zoals door [persoon 9] gedaan, te onbepaald.

Gezien het voorgaande is de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging van de onder 2 ten laste gelegde belaging van [persoon 4], maar niet-ontvankelijk – op welk standpunt de officier van justitie zich ook zelf heeft gesteld – in de vervolging van de onder 2 ten laste gelegde belaging van ‘een of meerdere rechter(s) van de rechtbank Alkmaar’.

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde

Onder 3 is smaad en laster van instanties en functionarissen als bedoeld in artikel 267 Sr, waaronder het openbaar gezag, openbare instellingen en ambtenaren, en van andere personen ten laste gelegd.

De rechtbank is, met de officier van justitie, van oordeel dat de officier van justitie

niet-ontvankelijk is in de vervolging van de ten laste gelegde smaad en laster van ‘familielid/familieleden van familie [familienaam]’. Voor dit deel van de tenlastelegging is een klacht vereist, omdat geen sprake is van functionarissen als bedoeld in artikel 267 Sr. Een klacht (of een op een andere manier vastgelegde nadrukkelijke wens tot vervolging) ontbreekt.

Voor het overige is de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging van het onder 3 ten laste gelegde. In dat kader overweegt de rechtbank nog als volgt.

Bureau Jeugdzorg (Alkmaar), de (voormalige) rechtbank Alkmaar, de Raad voor de Kinderbescherming en de regiopolitie Noord-Holland Noord (politie te Alkmaar), zijn instanties als bedoeld in artikel 267 Sr. De functionarissen van deze instanties die worden genoemd in de tenlastelegging, zijn ambtenaren als bedoeld in artikel 267 Sr. Ten aanzien van deze instanties en functionarissen is ingevolge artikel 269 Sr geen klacht vereist om tot vervolging te kunnen overgaan.

De rechtbank is, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat uit het dossier niet blijkt dat het [gezinshuis] een instantie is als bedoeld in artikel 267 Sr.

[persoon 7] en [persoon 8] worden in de tenlastelegging aangemerkt als ambtenaren en/of medewerkers van het [gezinshuis]. Beide personen kunnen naar het oordeel van de rechtbank op grond van het dossier niet als ambtenaar als bedoeld in artikel 267 Sr worden aangemerkt. Dit betekent dat voor dit deel van de tenlastelegging op grond van het bepaalde in artikel 269 Sr vervolging zonder klacht niet mogelijk is. [persoon 7] heeft echter een klacht ingediend en uit de aangifte van [persoon 8] blijkt naar het oordeel van de rechtbank, anders dan gesteld door de officier van justitie, de nadrukkelijke wens tot vervolging. [persoon 8] heeft bij zijn aangifte namelijk verklaard dat hij de politie zal voorzien van smadelijke berichten van verdachte en dat de politie deze mag gebruiken voor het onderzoek.

Gezien het voorgaande is de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging van verdachte voor smaad of laster van [persoon 7] en [persoon 8].

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van de onder 4 ten laste gelegde smaad of laster van Ock het Spalier en medewerkers van deze instelling. Anders dan de officier van justitie, is de rechtbank van oordeel dat uit het dossier niet blijkt dat Ock het Spalier een instantie is als bedoeld in artikel 267 Sr en dat de medewerkers ambtenaren zijn als bedoeld in dit artikel. Voor dit feit is dus vervolging zonder klacht op grond van het bepaalde in artikel 269 Sr niet mogelijk. [persoon 11] ([functie] Zorg bij Ock het Spalier) heeft echter, mede namens de instelling, een klacht ingediend, die vervolging mogelijk maakt.

3.4 Schorsing van de vervolging

Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4. Rechtmatigheid aanhouding

Verdachte heeft aangevoerd, kort samengevat, dat bij zijn aanhouding buitensporig geweld is toegepast.

De rechtbank is, met de officier van justitie, van oordeel dat het toepassen van geweld bij de aanhouding van verdachte gepast was en het toegepaste geweld niet disproportioneel is geweest. Uit het door de officier van justitie overgelegde ‘meldingsformulier geweldaanwending’ blijkt dat verdachte bij zijn aanhouding op 1 november 2011 door een arrestatieteam (vermoedelijk ingezet vanwege vuurwapengebruik door verdachte in het verleden) geen gehoor heeft gegeven aan meerdere sommaties tot stoppen en het verlenen van medewerking en zich vervolgens fysiek hevig heeft verzet. Om het verzet van verdachte te breken is eerst een vuistslag met geringe kracht in het gezicht van verdachte gegeven en

vervolgens een aangeleerde techniek, te weten overstrekking van de arm en pols, toegepast. Verdachte heeft hierdoor een kras in het gezicht, schaafwonden op het lichaam en een gebroken pols opgelopen. Vooral dat laatste is voor verdachte ingrijpend, maar maakt, als noodlottig gevolg, het toegepaste geweld gegeven de omstandigheden niet disproportioneel. Uit voornoemd formulier, noch uit andere stukken, kan blijken dat bij de aanhouding van verdachte diens tanden uit zijn mond zijn geslagen en dat toen haar uit zijn hoofd is getrokken, zoals verdachte heeft gesteld.

Gezien het voorgaande bestaat geen aanleiding de aanhouding van verdachte onrechtmatig te oordelen vanwege het toegepaste geweld. Er is geen sprake van een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) en daarom geen reden voor toepassing van één van de in dit artikel vermelde sancties.

5. Waardering van het bewijs

5.1 Vrijspraak van het onder 2 ten laste gelegde

De rechtbank heeft geoordeeld dat de officier van justitie niet-ontvankelijk is in de vervolging van de ten laste gelegde belaging van ‘een of meerdere rechter(s) van de rechtbank Alkmaar’. De bewijsbeslissing ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde betreft dus alleen de ten laste gelegde belaging van rechter [persoon 4]. Anders dan de officier van justitie, acht de rechtbank deze ten laste gelegde belaging niet bewezen, zodat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

Voor bewezenverklaring van belaging van [persoon 4] is onder meer vereist dat inbreuk is gemaakt op haar persoonlijke levenssfeer. Aangever [persoon 9] heeft hieromtrent slechts verklaard dat [persoon 4] ‘onrustig’ werd door de informatie die verdachte verspreidde. Verder bevat het dossier geen bewijsmiddelen waaruit de invloed die de gedragingen van verdachte op het persoonlijke leven en/of de persoonlijke vrijheid van [persoon 4] hebben gehad, kunnen worden afgeleid. Ook heeft [persoon 4] bij het indienen van haar klacht hierover zelf niets verklaard. De rechtbank acht de informatie van [persoon 9] onvoldoende voor de vaststelling dat inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [persoon 4].

5.2 Gedeeltelijke vrijspraak van het onder 1, 3 en 4 ten laste gelegde

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde

De rechtbank is, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat verdachte moet worden vrijgesproken van de ten laste gelegde bedreiging van [persoon 2] op 12 mei 2011. Dit betreft een schriftelijke bedreiging van [persoon 2], vermeld in een brief gericht aan [persoon 12]. De rechtbank stelt dit vast op grond van een in het dossier gevoegde kopie van die brief. In het dossier ontbreekt echter het bewijs dat [persoon 2] zelf op de hoogte is geraakt van de inhoud van de brief. Daarom kan de ten laste gelegde bedreiging van [persoon 2] niet worden bewezen.

De rechtbank is, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat verdachte ook moet worden vrijgesproken van de ten laste gelegde telefonische bedreigingen van de gezinsvoogd zich noemende [persoon 3] op 2, 17 en 19 augustus 2011. Met betrekking tot deze bedreigingen bevat het dossier een verklaring van [persoon 13] en een schriftelijke uitwerking van telefoongesprekken op genoemde data. De rechtbank begrijpt dat [persoon 13] heeft verklaard over wat hij van gezinsvoogd [persoon 3] heeft vernomen en dat de schriftelijke uitwerkingen ook afkomstig zijn van de gezinsvoogd. Al het belastende bewijs is dus afkomstig uit één bron en dat is onvoldoende voor een bewezenverklaring.

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde

De rechtbank is, met de officier van justitie, van oordeel dat verdachte moet worden vrijgesproken van de smaad of laster van [persoon 6]. Volgens de tenlastelegging zou [persoon 6] één van de rechters van de rechtbank Alkmaar zijn die slachtoffer is geworden van smaad of laster door verdachte. Uit de verklaring van [persoon 9], die namens de rechters van de rechtbank Alkmaar aangifte heeft gedaan, blijkt dit echter niet. Uit het dossier blijkt zelfs niet dat [persoon 6] rechter is bij de rechtbank Alkmaar. Het dossier bevat daarom onvoldoende bewijs met betrekking tot de ten laste gelegde smaad of laster van [persoon 6].

Verder acht de rechtbank, anders dan de officier van justitie, niet bewezen dat het [gezinshuis] een openbare instelling is en dat [persoon 7], eigenaresse van het [gezinshuis] zoals volgt uit de hierna weergegeven inhoud van de bewijsmiddelen, een ambtenaar is. Het dossier bevat geen informatie over het [gezinshuis] waaruit dat kan worden opgemaakt. Op deze onderdelen van het onder 3 ten laste gelegde moet daarom vrijspraak volgen.

Tot slot moet verdachte ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde worden vrijgesproken van smaad of laster van [persoon 8]. [persoon 8] heeft weliswaar verklaard zijn partner te helpen met de verzorging en opvang van de kinderen in het [gezinshuis], maar ook heeft hij verklaard dat hij [functie] is. Dat hij als medewerker van het [gezinshuis], zoals ten laste gelegd, het slachtoffer is geworden van smaad of laster door verdachte kan daarom niet worden bewezen.

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde

De rechtbank acht, anders dan de officier van justitie, niet bewezen dat Ock het Spalier een openbare instelling is en dat de medewerkers ambtenaren zijn. Het dossier bevat geen informatie over Ock het Spalier waaruit dat kan worden opgemaakt. Van deze onderdelen van het onder 4 ten laste gelegde moet verdachte dan ook worden vrijgesproken.

Tot slot acht de rechtbank, anders dan de officier van justitie, de onder 4 ten laste gelegde smaad of laster door plaatsing van berichten op internet niet bewezen. Als bijlage bij het proces-verbaal van bevindingen van 27 december 2011 van verbalisant [persoon 14] zijn kopieën van berichten gevoegd die zijn overgelegd door aangever [persoon 11]. Deze internetberichten zijn echter buiten de in de tenlastelegging vermelde periode op internet geplaatst.

5.3 Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte,

ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde,

in de periode van 6 april 2011 tot en met 1 november 2011 te Alkmaar [persoon 1], medewerker van Bureau Jeugdzorg (onderdeel van AWBZ) en [persoon 2], medewerker van Bureau Jeugdzorg en een gezinsvoogd zich noemende [C] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk

- omstreeks 31 oktober 2011 [persoon 1] schriftelijk de woorden toegevoegd : "(...) schokkend schokkend morgen haal ik 100% mijn dochters op ik kan het makkelijk bewijzen ook morgen gaan ik schieten als het moet om mijn lieve meisjes uit de handen van deze satanische bastaards te halen (...)",

- op 6 april 2011 [persoon 2] telefonisch de woorden toegevoegd: "als ik je met beide handen bij de strot grijp dan doe ik dit als de kinderen er niet bij zijn" en

- omstreeks 23 mei 2011 een medewerker van Bureau Jeugdzorg schriftelijk heeft toegevoegd: "(...) drie en een halfjaar geleden toen kwamen er mensen aan de deur die een bedreiging vormden voor mijn gezin en vielen er zware gewonden, messteken, en één drie kogels in zijn hoofd, vijf man ging naar het ziekenhuis (...)",

ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde,

in de periode van 6 april 2011 tot en met 1 november 2011 in Nederland telkens opzettelijk de eer en/of de goede naam van het hierna te noemen openbaar gezag en/of een openbare instelling en/of van een of meer ambtena(a)r(en) gedurende of ter zake de rechtmatige uitoefening van zijn/hun bediening en/of van een persoon, te weten:

- Bureau Jeugdzorg (Alkmaar) en ambtenaren van Bureau Jeugdzorg (Alkmaar) en

- de rechtbank Alkmaar en rechters van de rechtbank Alkmaar en

- de Raad voor de Kinderbescherming en

- de regiopolitie Noord-Holland Noord (politie te Alkmaar) en

- een medewerker van het gezinshuis [gezinshuis],

heeft aangerand door tenlastelegging van een of meer bepaalde feiten en/of door middel van verspreiding van (een) geschrift(en) telkens met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven,

immers heeft, verdachte, toen en daar telkens opzettelijk met voormeld doel brieven en e-mails naar bovengenoemd openbaar gezag en/of openbare instellingen en/of bovenbedoelde ambtenaren en/of persoon verzonden en/of berichten op internet geplaatst en/of een interview op een radiozender (Argusoog Radio) gegeven, waarvan de inhoud en strekking als volgt kan worden omschreven:

- dat de rechtbank Alkmaar en rechters van de rechtbank Alkmaar, te weten [persoon 5] en [persoon 4] en

- dat Bureau Jeugdzorg en ambtenaren van Bureau Jeugdzorg (Alkmaar), te weten [persoon 2] en [persoon 1] en een gezinsvoogd zich noemende [persoon 3] en

- dat een medewerker van een gezinshuis [gezinshuis], te weten [persoon 7] en

- dat de Raad voor de Kinderbescherming en

- dat de regiopolitie Noord-Holland Noord (politie Alkmaar)

corrupt is/zijn en/of deel uit maken van een pedonetwerk en/of pedorechter(s) is/zijn en/of betrokken is/zijn en/of meewerken bij/aan uithuisplaatsing van kinderen en/of betrokken is/zijn en/of meewerken bij/aan seksueel misbruik maken van een of meer kinderen,

terwijl verdachte wist dat dit/deze ten laste gelegde feit(en) in strijd met de waarheid was/waren;

ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde,

in de periode van 1 juli 2010 tot en met 24 maart 2011 te Zandvoort opzettelijk door middel van verspreiding van geschriften de eer en/of de goede naam van Ock het Spalier te Zandvoort en/of medewerker(s) van Ock het Spalier te Zandvoort heeft aangerand door tenlastelegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven,

immers heeft verdachte toen en daar opzettelijk met voormeld doel door huis aan huis bezorging geschriften verspreid, inhoudende dat het Ock het Spalier te Zandvoort en/of een of meer medewerker(s) van het Ock het Spalier te Zandvoort sexueel misbruik van zijn, verdachtes, dochters heeft/hebben gemaakt en/of dat dat misbruik doelbewust in de doofpot wordt gestopt,

terwijl verdachte wist dat dit/deze ten laste gelegde feit(en) in strijd met de waarheid was/waren.

6. Het bewijs en bewijsoverwegingen

6.1 Bewijsmiddelen en redengevende feiten en omstandigheden

De rechtbank grondt haar beslissing dat verdachte het bewezen geachte heeft begaan op de hierna vermelde feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde (bedreiging [persoon 1])

Een proces-verbaal met nummer 2011127740-1 van 1 november 2011, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 15] (doorgenummerde pag. 43 tot en met 45).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van [persoon 1], zakelijk weergegeven:

Op 31 oktober 2011 werd te Alkmaar een misdrijf gepleegd.

Op 1 november 2011 kreeg ik van een medewerker een uitdraai van een mail op mijn bureau.

Naar aanleiding van deze mail heb ik meteen intern overleg gehad om te kijken welke acties er uitgezet moeten worden. Ik heb daarop meteen contact opgenomen met de politie om te kijken hoe wij hiermee om moeten gaan.

De aanleiding van deze handelingen is dat de betreffende mail die de AWBZ van [verdachte] heeft ontvangen. Dit was op 31 oktober 2011. AWBZ is onderdeel van Bureau Jeugdzorg. In de mail die [verdachte] heeft verzonden schrijft hij het volgende:

(…) Schokkend, schokkend morgen haal ik 100% mijn dochters op ik kan het makkelijk bewijzen ook morgen gaan ik schieten als het moet om mijn lieve meisjes uit de handen van deze satanische bastaards te halen, Fucking jeugdbescherming fucking jeugdbeschermers dat zijn de bastaards, RKK bastaards en dat al 50 jaar lang, [verdachte].

Mijn gevoel is dat dit serieus wordt. [verdachte] dreigt te schieten en wordt door ons gezien als onberekenbaar.

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde (bedreiging [persoon 1]) en het onder 3 ten laste gelegde

Een geschrift, te weten een kopie van een mailbericht van 31 oktober 2011 van [verdachte] aan AWBZ (doorgenummerde pag. 47 en 48).

Dit mailbericht houdt in:

HEBBES BESTE MENSEN, ze doen alle corrupte uithuisplaatsingen via jeugdstrafzaken, jeugdafdeling, kinder rechter [persoon 4] is de GROOTE BASTAARD BETROKKEN die gaat ook rechtstreeks naar jeugdinstellingen die gesloten zijn om illegaal te verlengen, 4 zittingen in onze zaak gedaan, onze laatste zitting de nep zitting 20 SEPT2011 was daarom niet beneden waar de familie zaken plaats vinden MAAR BOVEN TUSSEN STRAFZAKEN, jeugdstrafzaken, RAAD VAN DE KINDERBESCHERMING RECHTSTREEKS DIE KINDEREN CORRUPT UIT HUIS PLAATSEN OM SATANISCH MISBRUIKT TE WORDEN HET ZIJN 100% DE SATANISTEN, daarom mogen geen zaken bij

BJZNH KLACHTEN COMMISSIE KOMEN, AFDELING JEUGDBESCHERMING DAT ZIJN DE BASTAARDS DIE EEN AFDELING BINNEN ALLE BJZ HEBBEN EN DUS OOK DE BESCHIKKING OVER HUN PAPIER MET LOGO STUUR DOOR OVERAL NAAR TOE ONTELBARE PRO DEO ADVOCATEN DIE O T S ZAKEN DOEN ZIJN 100% BETROKKEN ENN WETEN ER VANAF ONDER DE MACHT VAN DE RAAD DE JEUGDBESCHERMING DE RAAD [SATANISTEN] VAN DE VOORKOMING VAN KINDERMISHANDELING, dat is het beste mensen alle nep zittingen van [kind 1] en [kind 2] onder jeugd strafzaken gedaan rechtstreeks DE RAAD niks met BJZ TE MAKEN, [persoon 2] [functie] afdeling binnen BJZ de SATANISTEN binnen alle BJZ INSTELLINGEN duizende corrupte uithuisplaatsingen, SCHOKKEND SCHOKKEND MORGEN HAAL IK 100% MIJN DOCHTERS OP IK KAN HET MAKKELIJK BEWIJZEN OOK MORGEN GAAN IK SCHIETEN ALS HET MOET OM MIJN LIEVE MEISJES UIT DE HANDEN VAN DEZE SATANISCHE BASTAARDS TE HALEN, FUCKING JEUGDBESCHERMING FUCKING JEUGDBESCHERMERS DAT ZIJN DE BASTAARDS, RKK BASTAARDS EN DAT AL 50 JAAR LANG, [verdachte]

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde (bedreiging [persoon 2])

Een proces-verbaal met nummer 2011036993-1 van 6 april 2011, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 16] (doorgenummerde pag. 12 tot en met 15).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van [persoon 2], zakelijk weergegeven:

Ik ben werkzaam bij Bureau Jeugdzorg te Alkmaar.

Ik ben sinds september 2009 aangewezen als [functie] voor de kinderen van [verdachte] uit Schoorl.

Ik heb vandaag, 6 april 2011, telefonisch gesproken met [verdachte]. Ik belde naar het mobiele nummer van [verdachte].

Ik zat op kantoor en belde [verdachte] op. Hierbij was aanwezig mijn collega [persoon 17]. Ik had de telefoon op de luidspreker gezet, zodat [persoon 17] ook kon horen hoe het gesprek verliep.

Omdat we die middag een bezoek gepland hadden, wilde ik [verdachte] toch even spreken. Ik heb op een bepaald moment gezegd dat ik wel verwacht dat het bezoek rustig zou gaan verlopen. Hierop hoorde ik [verdachte] zeggen: “Als ik je met beide handen bij je strot grijp dan doe ik dit als de kinderen er niet bij zijn.” Ik zie dit toch als een bedreiging.

Een proces-verbaal met nummer 2011036993-5 van 21 mei 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 18] (ongenummerd).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van [persoon 17], zakelijk weergegeven:

Op 6 april 2011 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen [verdachte] en een collega van mij, [persoon 2].

Tijdens dit telefoongesprek stond het telefoontoestel van [persoon 2] op de luidspreker zodat ik kon meeluisteren.

Ik kan mij nog herinneren dat de sfeer van het gesprek tussen [persoon 2] en de heer [verdachte] grimmiger werd omdat de heer [verdachte] nog afwijkt van het onderwerp en zo ook nu begon hij weer over het misbruik van zijn kinderen.

Ik kan mij nog herinneren dat mijn collega [verdachte] weer terug wilde brengen bij het onderwerp, waarop ik [verdachte] hoorde zeggen: “Ik zal je met beide handen bij je strot grijpen maar dat zal ik niet doen in bijzijn van je kinderen.” Dit kwam op mij intimiderend en bedreigend over.

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde (bedreiging [persoon 3])

Een proces-verbaal met nummer 2011056279-3 van 24 mei 2011, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 19] (doorgenummerde pag. 85 tot en met 86).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van [persoon 13], zakelijk weergegeven:

Ik wil ook aangifte doen van bedreiging met de dood. Op 23 mei 2011 is er een brief van dhr. [verdachte] bezorgd bij Bureau Jeugdzorg te Alkmaar. De brief is gericht aan [C]. [C] is de nieuwe voogd die aan het gezin van dhr [verdachte] is toegewezen. In deze brief staat vermeld dat dhr [verdachte] aangeeft dat wanneer hij zijn gezin voor een langere tijd niet kan zien hij ontsteekt in pure woede. Tevens schrijft hij in zijn brief dat de laatste keer dat dit gebeurde het ook over zijn gezin ging en het beschermen daarvan. Dit zou drie en een half jaar geleden hebben plaatsgevonden. Destijds kwamen er mensen aan de deur die een bedreiging vormden voor het gezin van dhr [verdachte]. Er vielen toen zware gewonden, messteken en een had drie kogels in zijn hoofd. Deze brief zie ik als een bedreiging naar de medewerkers van Bureau Jeugdzorg.

Een geschrift, te weten een kopie van een brief, ondertekend door [verdachte], gericht aan [persoon 3] en met ontvangststempel gedateerd op 23 mei 2011 (doorgenummerde pag. 87 tot en met 89).

Deze brief houdt onder meer in:

(…) en het idee dat je ze langere tijd niet ziet ontsteekt mij in pure woede, dat is absoluut niet wat mensen willen zien, de laatste keer dat dit gebeurde ging ook over mijn gezin en het beschermen daarvan 3½ jaar geleden toen kwamen er mensen aan de deur die een dreiging vormden voor mijn gezin en vielen er zware gewonden, mes steken, en één drie kogels in zijn hoofd. 5 man ging naar het ziekenhuis en ik had niks, noodweer oordeelde de rechter zij vielen mij thuis aan (…)

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde

Een proces-verbaal met nummer 2011128458-1 van 2 november 2011, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 18] (doorgenummerde pag. 135 tot en met 137).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van [persoon 9], zakelijk weergegeven:

Tussen 1 januari 2010 en 2 november 2011 werd het feit gepleegd. Namens de rechtbank, de rechters en ten behoeve van de medewerkers van de rechtbank doe ik aangifte van belaging/stalking alsmede smaad en laster, gepleegd door [verdachte].

Sinds ongeveer 2009 heeft de rechtbank Alkmaar bemoeienis met de familie [verdachte].

De kinderrechter mr. [persoon 4] is sinds die tijd betrokken bij de machtiging uithuisplaatsing alsmede de ondertoezichtstelling van [kind 1] en [kind 2], de dochters van [verdachte]. (…)

[verdachte] beschuldigt diverse instellingen van sexueel misbruik van zijn kinderen dan wel van corruptie en deelname aan een pedonetwerk. Zo omstreeks april/mei 2011 kwamen de eerste signalen vanaf [verdachte] naar de rechtbank, gericht aan mevrouw [persoon 4] en (…), dat zij betrokken zouden zijn in een pedonetwerk.

(…) Omstreeks juni/juli 2011 bleek dat via de internetsite ‘Argusoog’ de rechtbank/rechtbankpersoneel beschuldigd werd. Op deze site stonden correspondentieberichten vermeld waarbij de rechtbank Alkmaar beschuldigd werd van corruptie, complottheorie en misbruik van kinderen.

In eerste instantie werden daarbij de namen van [persoon 4] en (…) vermeld.

In een later stadium werden daar de rechters (…) en [persoon 5] bij genoemd (…).

Voor deze hiervoor genoemde personen is het uitermate beledigend dat zij in verband gebracht worden met de hiervoor vermelde aantijgingen. De aantijgingen zijn gelogen en hun goede eer en naam worden aangetast door tenlastelegging van deze feiten die niet hebben plaatsgevonden. (…)

In de afgelopen vier jaar tot heden worden er bij de rechtbank iedere week brieven ontvangen afkomstig van de heer [verdachte]. (…) In deze brieven wordt regelmatig vermeld, dan wel de suggestie gewekt dat de rechtbank Alkmaar betrokken zou zijn in een pedonetwerk. (…)

Ik stel u hierbij meerdere stukken/brieven/aantekeningen ter beschikking ten behoeve van het onderzoek. (…)

Een geschrift, te weten een kopie van een print van een internetpagina met een bericht van [verdachte] van 8 april 2011 (doorgenummerde pag. 210).

Dit bericht houdt onder meer in:

nu dat het aanpakken van corupte rechters eindelijk door [persoon 20] is begonnen zal ik er 2 aan de lange lijst toe voegen ,kinder rechter alkmaar MEVR [persoon 4] kijk maar naar hoeveel kinderen zij onterecht heeft uit huis geplaats heeft de laatste jaren alleen om kinder misbruikers te beschermen ,begint een gezin familie leden of kennissen aan te wijzen die kindjes sexueel misbruiken worden je kindjes doelbewust uithuis geplaatst door MEVR [persoon 4] om het misbruik dicht te dekken en het misbruik van je lieve kindjes gaat gewoon door ,als de vader dan onderzoek gaat doen en schokkende feiten ontdekt van grootschalig ritueel misbruik in schoorl en bergen nh ,komt er een bullshit strafzaak waarin [functie] van de meerrvoudige kamer in alkmaar RECHTER [persoon 5] die dan toevallig ook uit bergen nh komt dezelfde dorp als de helft van de sexueel misbruikers van jonge kindjes en zit je zo een halfjaar vast voor twee verbale bedreigingen waar normaal 40 uur taakstraf op staat ,ertussen in 7weken PBC gestuurd zonder NIFP dubbel rapportage [wat wettelijk verplicht is] en daar word je een mogelijke waan idee over sexueel misbruik aan gesmeerd

(…)

de justitie SEKTE die dit allemaal kon regelen houdt officieren van justitie [meestal vrouwen] volledig in de macht omdat ze ook zijn opgegroeid met ritueel sexueel misbruik en ze weten donders goed dat ze moeten luisteren ,ze zijn zwak gemaakt door als kind vreselijk misbruikt te zijn met mannen met maskers ,in een kist opgesloten te zijn ,verteld dat hun poppen snachts tot leven komen terwijl ze gewoon door mannen met maskers aan misbruikt zijn en moeten denken het waren mijn poppen dat soort dingen in hun jeugd maakt ze makkelijk te intimideren nu in

volwassenheid ,een parket wachter in de rechtzaal laat door zijn houding weten welke beslissing de officier moet nemen en ze is vanaf jongs af aan geleerd wie helemaal achter in de zaal zit daar moet je goed op letten [ANDERS WEET JIJ HET WEL] het is de parket wachter die negen van de tien keer met zijn rug tegen de ingang van de zaal deur staat ,HANDEN PLAT OPEN EN OP ZIJN BROEKZAKKEN dat is waar deze zwakke officieren op letten tijdens een rechtzaak [LET EROP BIJ RECHTBANKEN] niemand let erop iedereen let op de rechters deze geheime CODES zijn stiekem maar 100% aanwezig om rechtzaken in nederland te beinvloeden ,allemaal MACHT door ritueelen en ernstig sexueel misbruik ingevoerd door een ELITE SEKTE die zeggen [DENK AAN JE VRIENDEN DAN KAN JOUW NOOIT IETS GEBEUREN] ,nu dat NEW SCHOTLAND YARD ,CEOP ,EUROPOL EN INTERPOL LYON precies weten waar ze na moeten kijken ,alle tekens ,codes en nare manier van invoeren zijn door mijn partner precies beschreven in 30paginas want zij is

opgegroeid tussen deze zeer sadistische SEKTE en herinnerd precies wat er allemaal met haar gebeurd is ,het schokkende van dit alles is het word dagelijks ingevoerd op precies dezelfde manier bij DOOR RECHTERS UIT HUIS GEPLAATSTE KINDEREN,WIL; JIJ BEWIJS VRAAG AAN ALLE UIT HUIS GEPLAATSTE KINDEREN HEEFT IEMAND

(…)

[verdachte]

Een geschrift, te weten een kopie van een brief, ondertekend door [verdachte], gericht aan BJZ-medewerkers (doorgenummerde pag. 195).

Deze brief houdt onder meer in:

uithuis plaatsing van onze lieve dochters totaal opgezet en corrupt is verlopen allemaal om het seksueel misbruik van onze kinderen door personen in Schoorl, waaronder schoonvader [persoon 21] in de doofpot te houden, de kinderrechter in deze zaak [persoon 4] die alle 5 zittingen onder haar heeft behandeld, heeft deze dossier door [functie] [persoon 4] op verschillende namen behandeld.

Een proces-verbaal met nummer 2011036993 van 3 november 2011, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 22] (doorgenummerde pag. 276 tot en met 279).

Dit proces-verbaal bevat een schriftelijke uitwerking (letterlijk) van voornoemde verbalisant van een uitzending van Argusoog Radio van 9 september 2011.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van voornoemde verbalisant, zakelijk weergegeven:

[verdachte] was gast in de uitzending

[verdachte] verklaart:

Kijk, ik merk ook, in de laatste week, de rechtbank Alkmaar is helemaal van slag. En ik heb gewoon 20 medewerkers rechtbank, politie, rechters betrokken A; in het

seksueel misbruik van kinderen, B; het in stand houden en C; het in de doofpot stoppen. (…)

Ik heb wat schokkends voor je, (…)je, de pedovoogd, de politieagent is, die mijn kindjes in een ander pedofiel politiegezin gebracht heeft, ja, dus de pedo doet zich voor als gezinsvoogd, ja, maar het is een politieagent in Alkmaar. (…) [persoon 23] heet, ja dat is dus de politieagent die zich voordoet als gezinsvoogd en die zorgt dat jonge kindjes rechtstreeks in een huis komen van een andere politieagent, van een grote kale politieagent. (…)

Er zijn op dit moment minstens 20.000 kindjes die op kinderdagverblijven, scholen, bureau Jeugdzorg, instellingen, andere jeugdzorginstellingen wekelijks seksueel misbruikt worden. (…)

Toen was er de Raad van de Kinderbescherming, die is al 100 jaar bezig met seksueel misbruik van kinderen. Ja, kindjes doelbewust in internaten plaatsen, wetend dat ze daar van alle kanten bestookt worden en misbruikt worden.

Een geschrift, te weten een kopie van een print van een internetpagina met een bericht van [verdachte] van 6 september 2011 (doorgenummerde pag. 63 en 64).

Dit bericht houdt onder meer in:

hoe toevallig dat vandaag bij pedo rechtbank alkmaar ,2 rechtbank werkers tegen mijn partner en ik zeggen jij hebt helemaal gelijk over corrupte zittingen ik geloof jouw helemaal [verdachte] maar wat kan ik er aan doen? in rechtbank alkmaar werd ik helemaal opgezet een fucking geneukt door deze RKK PEDO SEKTE ,ALLEEN OMDAT IK HET SEXUEEL MISBRUIK VAN MIJN LIEVE LIEVE DAMES EN PARTNER WOU TEGEN HOUDEN EN DE PEDO BASTAARDS AANPAKKEN ,dan krijg je een [functie] van een meervoudige kamer dhr [persoon 5] die 2km van mijn pedo schoonfamilie woont en zelfs op sex feestjes met kindjes in de polder in bergen nh samen kwamen jaren geleden ,deze pedo rechter weet dat hij moet luisteren en als [functie] van de meervoudige kamer is het voor hem een makkelijke zaak om 2 zeer jonge vrouwelijke rechters naast hem te krijgen [ongeveer 25 jaar oud] die ook met de sexueel misbruik en ritueelen zijn opgegroeid dus die ook luisteren ,zo ben je fucking kansloos en rot je 6 maanden in de lik voor 2 verbale bedreigingen gedaan door RKK PEDO BASTAARDS ,tegelijke tijd is de ander RKK PEDO RECHTER [persoon 4] je lieve dochters CORRUPT uithuis aan het plaatsen ,zodat de moeder nu alleen is en gebeest kan worden zodat ze weer gaat luisteren ,lieve dochters ook doorgaand sexueel misbruikt straf omdat zij over OPA vertelden ,vieze corrupte bastaard zooitje [RKK] ,nu een jaar later mag ik niet mijn mond hierover opendoen ,fuck you pedo bastaard ,ER IS OPEENS LICHT IN DE TUNNEL ,meerdere alkmaar rechtbank werkers beginnen stiekem te helpen doelbewust af en toe stukken naar mij sturen waar ik wat aan heb [BEWIJS] ,KORT GEDING zitting zo laat mogelijk ingepland ,2 rechters die mij ook in een brief een of het ander door liet schemeren en

een hoge wees de bestuur van de rechtbank aan als mijn tegen standers die ook

stiekem nu weer een aangifte tegen mij hebben gedaan van let op MOGELIJKE

STRAFBARE FEITEN ,dit omdat ik 8 verschillende rechters en afdelingen van de

rechtbank heb geschreven met een precies stappen plan hoe de zittingen corrupt tegen

mij waren inmekaar gezet en door wie precies beschreven welke datums valse

zittingen waren de dubbele dossiers en de verschillende namen die telkens verwisseld

werden

Een geschrift, te weten een kopie van een print van een internetpagina met een bericht van [verdachte] van 10 september 2011 (doorgenummerde pag. 57).

Dit bericht houdt in:

beste mensen,wij zijn 24 uur verder en nog steeds niks gehoord van de politie alkmaar

betreft het aangifte doen tegen POLITIE AGENT ,[persoon 23] DIE ZICH

UITGEEFT ALS BJZ GEZINSVOOGD [persoon 3],het word met de minuut

lastiger voor PEDO-NET want nu weet iedereen de politie bemoeid zich actief met het

ronselen en uithuis plaatsen van jonge kinderen ,erger nog DE POLITIE ALKMAAR

werkt vollop mee om kinderen langer uithuis te houden en plaatst ze deeper in het

PEDO-NET en rechtstreeks in handen van andere politie gezinnen ,DIT IS TOTAAL

FUCKING VERROT EN ELKE ONDERDEEL VAN DEZE PEDO BASTAARDS

MOET MET SPOED IN KAART GEBRACHT WORDEN ,beste mensen google

[persoon 23] POLITIE ,dan zie je rechtstreeks deze PEDO KUT KOP en de

bastaard die mijn lieve dochters zo bang maakt als ik hem in mijn handen heb

ziet zijn PEDO SMOEL er totaal anders uit ,WAAROM NEEMT DE POLITIE

GEEN CONTACT OP MET ONS OM AANGIFTE TE DOEN MENSEN ?zoek

[persoon 23] op beste mensen geef mij aub zijn adres dan zal ik eerlijke

gezonde nederlanders een voorbeeld geven wat je met zo een PEDO-BASTAARD

doet!!!!

Een geschrift, te weten een kopie van een print van een internetpagina met een bericht van [verdachte] van 10 september 2011 (doorgenummerde pag. 57 en 58).

Dit bericht houdt in:

MENSEN, 13.30 ZATERDAG MIDDAG, ik geef de politie tot 20.00 om

contact op te nemen betreft onze aangifte tegen PEDO-COP, [persoon 23] daarna zet ik de naam en functie van elke PEDO-BASTAARD bij

de politie en justitie die betrokken is in het sexueel misbruik van mijn gezin en

het in de doofpot houden op internet want als de juiste instanties niks aan

sexueel misbruik van jonge kinderen doen dan ga ik creatief doen en zelf met

een groepje deze PEDO -BASTAARDS aanpakken het is lastig nu voor de

politie er zitten ontelbare eerlijke mensen tussen maar zitten met het probleem

al hun collegas hierin betrokken sexueel misbruiken ook hun eigen kinderen

iedereen hierin betrokken misbruikt kinderen en niemand wil toegeven dat ze

kindjes van onder de 3 jaar oud beesten als waanzinnigen ,[persoon 2]

,[plaats],is de groote tussen persoon hij is zogenaamd

[functie] bjz alkmaar ,hij is de link tussen PEDO-NET en BJZNH

,hij heeft inzicht en gegevens van honderden uithuis geplaatste kinderen

en zorgt dat je kind in handen en op de juiste plaatst komt van dit

GROOTE PEDO NETWERK ,KOMEN JOUW POPPEN SNACHTS TOT

LEVEN ??? WERD JOUW VROEGER VERHAALTJES VOORGELEZEN

UIT HET BOEK VAN LEONARD DE VRIES ,MENS WAT AKELIG

,GRUWEL VERHALEN UIT DE OUDE DOOS ,de volgende is essential

POLITIE VERHALEN STAAT ER DUIDELIJK OP DE TWEEDE PAGINA

VAN HET BOEK ,deze nare verhalen en plaatjes zijn de dingen die met je

gebeuren als je over deze MAFKEES BASTAARDS PRAAT ,ik zing wel een

liedje over deze verrote RKK PEDO BASTAARDS !!!!

Een geschrift, te weten een kopie van een print van een internetpagina met een bericht van [verdachte] van 6 september 2011 (doorgenummerde pag. 109 en 110).

Dit bericht houdt in:

beste mensen ,mijn partner is net bij mijn dochters geweest en ze zijn als de dood op dit moment ,ik heb bewijs van minstens 7 personen van de politie alkmaar die 100% betrokken zijn bij een groot pedo netwerk alles doen ze op het moment om mij en anderen tegen te houden om bij eerlijke politie mensen te komen [persoon 3] de zogenaamde gezins voogd is een politie agent van de [adres 1] in [plaats] ,hij haalt meerdere keren mijn dochters op en vervoerd ze heen en weer ,[persoon 8] is een politie man die op dit moment in het gezinshuis [adres 2] [postcode] [postcode] [plaats]

woont terwijl hij 7 jaar geleden gescheiden is van [persoon 7] die het gezins huis runt, de politie in alkmaar is in plaats van een groot politie pedo netwerk aan het oprollen mij op 6 of 7 veschillende manieren mijn proberen te uitschakelen het is echt te gek voor woorden hoeveel politie hier 100% bij betrokken is ,de politie was op meerdere keren betrokken bij het pakken en sexueel misbruiken van mijn partner toen ik vast zat bijvoorbeeld een motor agent bij de honkbal club in haarlem deze zelfde was ook erbij bij het sexueel misbruik van mijn partner [persoon 24] in bergen nh bij de ingang van de blooming hotel in bergen ,mijn dochters kunnen vertellen over ontelbare politie mensen die hun en ook anderen kinderen hebben misbruikt en verhandeld dat doen deze vieze fucking kanker pedo bastaards ,julie zagen mijn lieve 7 jarige dochter opgemaakt in de picture staan op internet ,de vieze klere wijf van de politie aan de telphone eerder zei mischien vind ze dat wel leuk en heeft bjz een photo shoot geregeld vieze tering wijf is knetter gek ,het is rechtstreeks de fucking politie die mijn dochters in handen hebben alleen om hun buiten schot te proberen te houden ,[persoon 2] [functie] BJZ [adres 3] [plaats] ,is degene die alle stukken vervalst en copieerd [persoon 1] [functie] DAAR HELPT HEM HIERIN.Beste mensen bel politie bureau of stuur een mail heen met de vraag wat zijn ze in godsnaam aan het doen ,ik slik dit nu fucking niet en nooit fucking niet tering pedo bastaards elk moment ga ik aan de bak met deze vieze mother fuckers wat voor kanker land is dit waar de politie fucking kinder verkrachters zijn BAH !!!!

Een proces-verbaal met nummer 2011109929-1 van 19 september 2011, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 25] (doorgenummerde pag. 49 tot en met 52).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van [persoon 13], zakelijk weergegeven:

Tussen 21 mei 2011 en 19 september 2011 werd te Alkmaar het misdrijf gepleegd.

Ik ben [functie] bureau Jeugdzorg, afdeling [afdeling] Alkmaar.

Ik doe aangifte namens een jeugdbeschermer die bij ons werkt. In deze aangifte zal ik deze persoon verder [persoon 3] noemen. Dit is een fictieve naam i.v.m. de veiligheid van de persoon.

Sinds eind april of begin mei (de rechtbank begrijpt: april of begin mei 2011) heeft [persoon 3] te maken met een gezin waarbij twee dochters uit huis zijn geplaatst. De vader van deze meiden is [verdachte]. Met dit gezin is eerder een andere medewerker van ons betrokken geweest maar in verband met smaad en laster in zijn richting heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden.

Rond 20 mei 2011 is er een brief naar [verdachte] gegaan dat hij drie maanden geen contact meer mocht hebben met zijn dochters. Dit is besloten omdat [verdachte] tijdens de contacten met zijn dochters hen zwaar belastte met verhalen over hun vieze opa, rechtzittingen en zijn intimidaties van BJZ medewerkers.

[persoon 3] kreeg in deze tijd meer contact met [verdachte]. In eerste instantie probeerde [verdachte] aan [persoon 3] duidelijk te maken dat [persoon 3] niet doorhad waarvoor hij werkte.

Omdat [verdachte] het idee kreeg dat [persoon 3] ook in het complot zat werden de telefoongesprekken naar [persoon 3] vervelender. [verdachte] begon meer te vloeken, schelden en schreeuwen.

Een geschrift, te weten een kopie van een print van een internetpagina met een bericht van [verdachte] van 4 september 2011 (doorgenummerde pag. 105 en 106).

Dit bericht houdt in:

beste [persoon 1],het kinds gevoel moet uitgeschakeld zijn ,als poppen inderdaad dat doen deze satanische rooms katholieken bastaards met duizenden kindjes in nederland ,deze zaak is 100 maal zo groot als de [persoon 26] zaak ,hij is 2% van dit geheel er zijn nog 80 kinderdag verblijfen waar kinderen sexueel misbruikt worden KIJK HOEVEEL tweedhands kinderkleding winkels aangesloten zijn op deze website honderden door heel belgie en nederland heen veels te strak en professioneel,zoek op het volgende adres waar mijn dochters nu verblijfen [adres 4] ,[plaats] ,MEVR [persoon 7] DIE RUNT DIT GEZINSHUIS DAAR, HAAR GESCHEIDEN PARTNER [functie] [persoon 8] BEVINDT ZICH OOK WEER DAGELIJKS OP DIT ADRES ,70 PLEEG KINDEREN GEHAD ,LET GOED OP HOEVEEL DAARVAN BIJ DE POLITIE EN JEUGDZORG WERKEN ,en mijn dochters zijn dagelijks omringed met politie mensen uit dit zeer groot PLEEG GEZIN ,na een week moeten ze onbekenden al oma noemen ,OMA ZEI ALTIJD JE MOET LIEF ZIJN VOOR OPA EN DE MANNEN ,dan ben jij veilig en kan jouw niks gebeuren ,dit is een zeer groote rooms katholieken kinderporno netwerk met veel

politie agenten en pleeg gezinnen betrokken ,beluister de radio programma van zondag van VAN willigenburg aflevering 15 april 2010 over pleeg gezinnen en [persoon 7] ,DIE OOK WEER KERK DIAKEN IS!!

Een geschrift, te weten een kopie van een print van een internetpagina met een bericht van [verdachte] van 26 augustus 2011 (doorgenummerde pag. 56).

Dit bericht houdt in:

beste mensen ,net in de uitzending geweest ,NOW THE FIGHT GOES ON AND THE HEAT IS TURNED UP ,THIS TIME THE HEAT IS ON THESE RKK SECT BASTAARDS WHO ARE NOW IN THE PICTURE ,PEOPLE KNOW WHAT TO LOOK FOR AND ITS EASY TO SEE WHEN YOU KNOW WERE TO LOOK AND WHAT TO LOOK AT,over 2 uurtjes beelden binnen van observaties van kinderinstellingen vandaag opgenomen ,beelden vanuit een bos in zoetermeer ,geluids opnames van bjz [adres 5] in [plaats] ,stomme klootzakken 14 dagen terug was pand nog helemaal leeg wegens verbouwing ,wie zat daar binnen een sigaret te roken snachts en was ook die middag daarvoor bij spy shop in amsterdam voor mini zenders [ontvangers] te kopen ,[verdachte] ,24hr per dag om deze kinderverkrachtende bastaards in beeld te brengen op kort termijn opnames op deze site te beluisteren ,dit is kinderontvoering misdadig en zeer strafbaar ,de rvdk en bjz zijn net een fucking escort bureau maar niet voor vrouwen die dit zelf willen ,MAAR VOOR BANGE ONTERECHT UITHUIS GEPLAATSTE JONGE KINDJES HUILEND BIJ HUN

MAMAS EN PAPAS WEG GERUKT OM IN DE HEL TE BELANDEN ,ELK VAN DEZE BASTAARDS DIE HIER AAN MEE DOET ,HEEFT EN VERDIENT GEEN FUCKING RECHTEN ,DE KINDJES HADDEN RECHTEN HET RECHT OM LIEFDEVOL BIJ MAMA EN PAPA OP TE GROEIEN ZONDER SEXUEEL MISBRUIKT TE WORDEN ,DE BETROKKENEN HIERIN VERDIENEN STUK GESNEDEN TE WORDEN DAN SNEL AAN EEN INFUUS GELEGD TE

WORDEN ZODAT JE HET EEN WEEK LATER NOG EEN KEER KAN DOEN !!!!!!

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde

Een proces-verbaal met nummer 2011033344-1 van 28 maart 2011, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 27] (ongenummerd).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van [persoon 11], zakelijk weergegeven:

Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte. Tussen 24 en 25 maart 2011 werd te Zandvoort het feit gepleegd. Ik ben werkzaam als [functie] Zorg van het Ock Spalier te Zandvoort en uit hoofde van mijn functie ben ik bevoegd tot het doen van klacht terzake smaad/smaadschrift.

In februari 2010 zijn er twee dochters, genaamd [kind 2] en [kind 1], van [verdachte] bij ons OCK Spalier te Zandvoort geplaatst. In het najaar van 2010 is meneer [verdachte] begonnen met aantijgingen over seksueel misbruik gericht tegen het Ock Spalier in Zandvoort. Deze aantijgingen werden schriftelijk geuit. In december 2010 zijn de aantijgingen ernstiger geworden, er werden steeds meer berichten verspreid. Meneer [verdachte] beschuldigt onze instelling bij herhaling van seksueel misbruik te plegen met zijn beide dochters die binnen Ock Spalier in Zandvoort zijn opgenomen. Dit heeft meneer [verdachte] gedaan in diverse schriftelijke uitingen. Een aantal hiervan heeft hij 24 maart in de omgeving van Ock Spalier huis aan huis verspreid. Buurtbewoners brachten ons hiervan afgelopen vrijdag 25 maart 2011 op de hoogte. Deze schriftelijke uitingen zijn gericht naar Ock Spalier Zandvoort, Bureau Jeugdzorg en Politie. Ook de gemeente Zandvoort heeft de

schriftelijk uiting via buurbewoners ontvangen. Wij, het Ock Spalier als mede onze met name genoemde collega’s voelen ons in onze goede naam en eer aangetast en door de aantijgingen die worden gedaan door meneer [verdachte]. De collega’s voelen zich tevens ernstig bedreigd, gezien zijn gewelddadige handelingen uit het verleden.

Een geschrift, te weten een brief van 9 december 2011 van [persoon 11], gericht aan de politie Zandvoort (ongenummerd).

Deze brief houdt onder meer in, zakelijk weergegeven:

Wij zenden een aantal stukken toe die de heer [verdachte] in Zandvoort verspreid heeft en waarin hij onze organisatie en onze medewerkers ernstig belastert. Wij hebben hiervan aangifte gedaan op 28 maart 2011 aan uw politiebureau te Zandvoort.

Een geschrift, te weten een kopie van een schrijven, op 23 maart 2011 ontvangen van Dhr. [verdachte] door de gemeente Zandvoort (gevoegd bij voormelde brief van [persoon 11]).

Dit schrijven houdt onder meer in:

[persoon 28] vertelde zijn moeder de eerste week op het Spalier moest hij een andere jongen oraal bevredigen.

Begeleidster [persoon 29] verteld [kind 1] voor het slapen gaan wist jij dat snachts al jouw poppen tot leven komen?? Is dit fucking normaal tegen een 6 jarig kindje??

Het Spalier of voogd BJZ laat onder geen enkele voorwaarde een kindje op sexueel misbruik onderzoeken???

Copie 600 inwoners van Zandvoort tot nu toe.

Een geschrift, te weten een kopie van een uitdraai van een mailbericht van 22 maart 2011 van [verdachte] (gevoegd bij voormelde brief van [persoon 11]).

Dit mailbericht houdt in:

geachte commissie,ik heb vanmiddag een van u medewerkers gesproken betreft het niet in actie komen van de politie zaterdag avond ,terwijl er sexueel misbruik aan de gang was met mijn lieve dochters ,ik sprak zeden later en mevr [persoon 30] zei zij wacht nog op de beslissing van de hoofd officier in deze zaak,wat mij net is opgevallen,u commissie heeft een copie van een door mij geschreven brief aan mevr [persoon 30] 28sept 2010 waarin ik aan haar vraag aangifte te doen betreft het misbruik van mijn gezin dit werd schokkend genoeg niet in behandeling genomen en ik kon geen eens aangifte doen u commissie dacht dat er wel aangifte gedaan was [u briefde mij] nu heeft u commissie onze zaak hij het om haarlem aangemeld een weer mevr [persoon 30] die met het onderzoek belast is vind u dit niet een vreemde gang van zaken deze zelfde mevr [persoon 30] die in sept ons geen aangifte liet doen is er bij betrokken ,en het misbruik van mijn lieve dochters gaat gewoon door 48 uur geleden nog misbruikt en heel bang gemaakt ,ik de politie bellen haarlem ,zeden mevr [persoon 30] gaat u straks bellen werd er 2 keer door dhr [persoon 31] gezegd niemand belde ,en mijn lieve meiden moesten het weer over hun heen laten gaan ,wat de fuck is hier allemaal aan de hand bij politie haarlem dit stinkt van alle kanten daarom heb ik net na overleg met new schotland yard in londen contact gekregen met ceop die wel met europol juridisch bevoegdheid hebben om onderzoek in nederland te doen ,de andere zeden agent die wij met [persoon 30] spraken ,wist alles van [persoon 32] en was heel betrokken bij de grote zandvoortse kinderporno zaak die ook in het doofpot gestopt werd hij zei dat hij toen die tijd ook met werkgroup morkhoven contact gehad had in een gesprek met deze agent 6 dagen geleden zei hij als je belt met de politie wanneer je weet dat er wat aan de gang is bij het spalier komen wij gelijk ,wat een liegende bastaard is hij, ik had het spalier binnen moeten gaan en degene die mijn lieve dochters aan het bang maken en misbruiken was morsdood moeten slaan, er zijn meerdere begeleiders op het ock spalier die precies zoals [persoon 26] zijn, [persoon 33], [persoon 34], [persoon 29] en [persoon 35] zijn het 100 % zeker ik denk meer maar zeg dat niet totdat ik het zeker weet, enkele hebben wel met hem samen gewerkt, ze hebben contact met elkaar vaak via website schoolbank en heel veel slachtoffers van deze zieke mensen hebben allemaal een blackberry mobile want alleen met zo een toestel kunnen ze pingen en daarmee maken daders contact met ze vriendelijke groeten [verdachte]

6.2 Bewijsoverwegingen

Ten aanzien van het onder 3 en 4 bewezen verklaarde

De rechtbank acht, met de officier van justitie, bewezen dat feiten die verdachte ten laste

heeft gelegd aan de verschillende instanties, ambtenaren en personen – kort samengevat: het behoren tot een netwerk van kindermisbruik, daaraan deelnemen, dat in stand houden of in de doofpot stoppen – de eer en/of goede naam aantasten. Met dergelijke ernstige beschuldigingen wordt immers de reputatie van deze instanties en personen publiekelijk geschaad. Via onder meer internet, radio en huis aan huis bezorging van brieven heeft verdachte ruchtbaarheid gegeven aan deze beschuldigingen, terwijl voorts moet worden aangenomen, gelet op de wijze waarop verdachte daaraan ruchtbaarheid heeft gegeven, het doel van verdachte ook daarop gericht was. De rechtbank is verder van oordeel dat verdachte wist, althans willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard, dat de beschuldigingen in strijd met de waarheid waren. Daartoe acht de rechtbank van belang dat het gaat om zeer ernstige en complexe beschuldigingen, terwijl niet is gebleken dat verdachte ook maar enig feitenonderzoek heeft gedaan of laten doen naar het waarheidsgehalte daarvan. Er is geen enkele, van verdachte onafhankelijke of niet in enige relatie tot hem staande, persoon of instantie die zijn beschuldigingen ook maar in enige mate onderschrijft. Ook anderszins heeft verdachte zijn aantijgingen op geen enkele wijze gefundeerd, terwijl daarvoor evenmin grond kan worden gevonden in de stukken.

7. De strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

8. De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

In deze zaak is door een Pro Justitia psychiater gerapporteerd over verdachte (rapport van

21 april 2012). Het onderzoek is beperkt gebleven, omdat verdachte niet wilde meewerken. De psychiater komt dan ook niet tot een advies over de toerekeningsvatbaarheid van verdachte.

De psychiater maakt in zijn rapport onder meer melding van een Pro Justitia rapportage van

29 april 2010 van een psychiater en een psycholoog. In dat rapport, dat ook in het dossier is gevoegd, wordt als diagnose gesteld een psychotische stoornis Niet Anderszins Omschreven. Verder komen volgens dat rapport een waanstoornis, een waan in het kader van schizofrenie

en waandenken als gevolg van een organisch psychische stoornis door hersenafwijkingen of na langdurig middelengebruik in aanmerking. Verdachte is volgens de rapporteurs verminderd toerekeningsvatbaar ten aanzien van de ten laste gelegde feiten in de zaak waarin zij destijds rapporteerden. De diagnose en het advies zijn gebaseerd op beperkt onderzoek, omdat verdachte ook aan dat onderzoek niet wilde meewerken.

De wanen van verdachte waarover wordt gesproken in de rapportage van 29 april 2010 betreffen het bestaan van een netwerk van personen en instanties die kinderen misbruiken. Dit komt terug in de onderhavige zaak, in die zin dat verdachte verschillende instanties en personen heeft beschuldigd van (betrokkenheid bij) kindermisbruik. De rechtbank kan op grond van de summiere informatie over verdachte niet vaststellen dat een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens een rol heeft gespeeld bij het begaan van de bewezen verklaarde feiten. Daarom gaat de rechtbank uit van de toerekeningsvatbaarheid van verdachte.

9. Motivering van de straf

De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd dat verdachte ter zake van de door haar bewezen geachte feiten, te weten de onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten, zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor een duur die gelijk is aan de duur van het voorarrest (volgens berekening van de rechtbank 95 dagen) en een werkstraf voor de duur van 150 uren, met bevel, voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 75 dagen.

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft gedurende langere tijd zeer ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van verschillende instanties en personen. Verder heeft hij zich schuldig gemaakt aan bedreigingen

van medewerkers van de Bureau Jeugdzorg. Deze instanties hebben niet direct de politie ingeschakeld, maar eerst, en herhaaldelijk, verdachte verzocht hiermee te stoppen. Dat heeft hij niet gedaan en het is gebleken lastig grip te krijgen op de persoon van verdachte. Er zijn in de Pro Justitia rapportage van 29 april 2010 aanknopingspunten te vinden voor de conclusie dat verdachte wanen heeft. Ook de intensiteit en hardnekkigheid van zijn optreden – waarvan kan blijken uit de bewijsmiddelen, terwijl dat slechts een geringe selectie is uit het dossier – doen vermoeden dat het niet goed met verdachte gaat. Hij heeft echter niet meegewerkt aan onderzoek door de psychiater, waardoor de rechtbank uiteindelijk geen rekening kan houden met de geestestoestand van verdachte ten tijde van zijn handelen en een daarbij passende straf bepalen. Verder is verdachte – tijdens de inhoudelijke behandeling op 13 februari 2013 – niet ter terechtzitting verschenen om zijn verhaal te doen en verantwoording af te leggen voor zijn daden.

De kinderen van verdachte zijn uit huis geplaatst en verdachte meent sindsdien dat zij slachtoffer zijn van een pedoseksueel netwerk. Dat de uithuisplaatsing van zijn kinderen emoties bij verdachte (heeft) veroorzaakt, neemt de rechtbank aan. Dat verdachte de zorgverlening met betrekking tot zijn kinderen kritisch blijft volgen kan de rechtbank ook begrijpen. De manier waarop verdachte thans zijn ongenoegen hierover uit, namelijk met ongefundeerde beschuldigingen aan alle instanties en personen die zich bezig houden of hebben gehouden met zijn kinderen, gaat echter veel te ver. De instanties en personen die verdachte ten onrechte onder vuur heeft genomen, zijn daarmee in hun eer, goede naam en reputatie aangetast. Juist instanties en personen werkzaam in de jeugdhulpverlening zijn kwetsbaar voor dergelijke beschuldigingen. Zij verdienen, wanneer deze aantijgingen volkomen ongefundeerd geschieden, ook bescherming zodat zij ongehinderd hun werk kunnen blijven doen.

Naast verspreiden van schadelijke berichten heeft verdachte zich ook schuldig gemaakt aan bedreiging van een drietal medewerkers van Bureau Jeugdzorg, personen die nauw betrokken waren bij de kinderen van verdachte. Deze bedreigingen hebben bij hen reële angst veroorzaakt. Deze werd nog eens gevoed door hun wetenschap dat verdachte in het verleden eerder gewelddadig is geweest.

De omstandigheid dat verdachte meermalen is veroordeeld voor bedreigingen en geweldsdelicten en dat dit hem er niet van heeft weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen, werkt strafverzwarend.

Verdachte laat zich bij zijn keuzes omtrent zijn gedrag en handelwijze kennelijk niets gelegen liggen aan de geldende wetgeving in Nederland. Voorzover het ongenoegen van verdachte (over onder meer de jeugdhulpverlening) blijft voortduren dient hij andere – niet strafbare – manieren te zoeken om daar mee om te gaan.

De rechtbank acht oplegging van een taakstraf, zoals gevorderd door de officier van justitie, vanwege de ernst van de feiten en het strafblad van verdachte niet passend. Verder heeft de rechtbank er zeer weinig vertrouwen in dat verdachte een taakstraf tot een goed einde zal brengen. De houding van verdachte kan in het algemeen als weigerachtig worden aangemerkt. Hij heeft onder meer niet meegewerkt aan het opstellen van een reclasseringsrapportage.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden aanleiding bestaat om bij de straftoemeting af te wijken van hetgeen door de officier van justitie is gevorderd.

Tenuitvoerlegging voorwaardelijke veroordeling

Bij de stukken bevindt zich de op 30 oktober 2012 ter griffie van deze rechtbank ontvangen vordering van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam in de zaak met parketnummer 14/810352-09, betreffende het onherroepelijk geworden vonnis van 8 juli 2010 van de rechtbank te Alkmaar, waarbij verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden, met bevel dat van deze straf een gedeelte, groot 2 maanden niet ten uitvoer gelegd zal worden, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat veroordeelde zich voor het einde van een op 2 jaar bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Tevens blijkt uit de stukken dat de kennisgeving, bedoeld in artikel 366a van het Wetboek van Strafvordering aan verdachte is toegezonden.

Gebleken is dat verdachte zich voor het einde van voornoemde proeftijd aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt, zoals naar voren komt uit de verdere inhoud van dit vonnis. De rechtbank ziet hierin aanleiding de tenuitvoerlegging van dat voorwaardelijke strafdeel te gelasten.

De rechtbank ziet, anders dan de officier van justitie, geen aanleiding de gevangenisstraf om te zetten in een taakstraf. Het voorwaardelijke strafdeel is opgelegd voor onder meer twee bedreigingen. Dit zijn feiten die gelijksoortig zijn aan de feiten waarvoor verdachte in de onderhavige zaak wordt veroordeeld en die de grondslag vormen voor de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke veroordeling. De rechtbank acht het daarom niet passend de gevangenisstraf om te zetten in een taakstraf. Verder heeft de rechtbank er, zoals hiervoor al overwogen, weinig vertrouwen in dat verdachte een taakstraf tot een goed einde zal brengen.

10. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 57, 261, 262, 267 en 285 van het Wetboek van Strafrecht.

11. Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in de vervolging van verdachte ter zake van het onder 2 ten laste gelegde, voor zover dat betrekking heeft op ‘een of meerdere rechter(s) van de rechtbank Alkmaar’, en het onder 3 ten laste gelegde, voor zover dat betrekking heeft op ‘familielid/familieleden van familie [familienaam]’.

Verklaart het onder 2 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte het onder 1, 3 en 4 ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 3 is vermeld.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde:

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd

ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde:

laster

en

laster, terwijl de belediging wordt aangedaan aan het openbaar gezag, meermalen gepleegd

en

laster, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een openbare instelling, meermalen gepleegd

en

laster, terwijl de belediging wordt aangedaan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd

ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde:

laster.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover deze voorwaardelijk is opgelegd bij genoemd vonnis van 8 juli 2010, namelijk een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) maanden.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Piena, voorzitter,

mrs. C.F. de Lemos Benvindo en C.A.E. Wijnker, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. R.R. Eijsten, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 27 februari 2013.