Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ1993

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
25-01-2013
Datum publicatie
21-02-2013
Zaaknummer
KK 12-1854
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

omschrijving: kort geding; vordering verhuurder tot betaling substantiele huurschuld en teruggave verhuurde trailers; overeenkomst tot stand gekomen onder bijzondere omstandigheden:

trailer door huurder ontworpen en door verhuurder gemaakt, professioneel verhuurder maakt niet (standaard)contracten op, voorshands korte verhuurtermijn en hoog huurbedrag; mogelijk dat later afspraken

gedeelteiijk schriftelijk zijn vastgelegd; opschorting; anticipatory breach; artikelen 6:52 BW jo artikel 6:80 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM KORT GEDING

Afdeling Privaatrecht

Zaaknummer: KK 12-1854

Vonnis van: 25 januari 2013

F.no.: 497

Vonnis in kort geding van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap KAV Autoverhuur BV

gevestigd te Amsterdam

eiseres

nader te noemen: KAV

gemachtigde: mr. H.W. Vis

t e g e n

1. de besloten vennootschap Ferro Verde BV

gevestigd en kantoorhoudende te Aalsmeer

gedaagde sub 1

nader te noemen: Ferro Verde BV

gemachtigde: mr. M. de Vries

2. de besloten vennootschap Florlogistica BV

gevestigd en kantoorhoudende te Rijsenhout

gedaagde sub 2

nader te noemen: Florlogistica BV

niet verschenen

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding met negen producties van 17 december 2012 heeft KAV in kort geding een voorziening gevorderd. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 14 januari 2013. Voorafgaande aan de mondelinge behandeling heeft KAV bij faxen van 10 en 11 januari 2013 de producties 10 en 11 en Ferro Verde BV haar akte tot overlegging van 17 producties toegezonden. Ter zitting is KAV verschenen bij [naam], vergezeld van haar gemachtigde. Ferro Verde BV is verschenen [naam], vergezeld van haar gemachtigde.

Florlogistica BV is niet verschenen. Tegen haar is verstek verleend.

Ter zitting hebben KAV en Ferro Verde BV hun standpunten toegelicht – beide gemachtigden mede aan de hand van pleitnotities - en vragen van de kantonrechter beantwoord. De griffier heeft van het verhandelde ter zitting aantekeningen gemaakt, welke aan het procesdossier zijn toegevoegd.

De zaak staat voor vonnis.

feitelijke uitgangspunten

1. Tot uitgangspunt dient het navolgende:

1.1. KAV exploiteert een verhuurbedrijf van personen- en bedrijfswagens.

1.2. Bij e-mail van 29 maart 2010 brengt KAV aan Florlogistica BV een offerte uit voor de verhuur van een containerchassis (trailer) met klep. In de offerte worden de algemene voorwaarden van KAV van toepassing verklaard, eventueel aangevuld met noodzakelijke extra voorwaarden.

1.3. Partijen treden vervolgens in onderhandeling. In die onderhandelingen spreken partijen af dat KAV naar het ontwerp van Florlogistica BV een nieuw containerchassis zal bouwen. Dit ontwerp wordt bij e-mail van 30 september 2010 aan KAV toegestuurd. KAV bouwt vervolgens het containerchassis. Het door Florlogistica BV ontworpen containerchassis is speciaal ontwikkeld voor het vervoer van 45 ft containers, maar is tevens inzetbaar voor 40 ft containers.

1.4. KAV geeft met ingang van 4 oktober 2010 voor de duur van 2 jaar aan Ferro Verde BV in gebruik de - kennelijk nieuw ontworpen - trailer met laadklep KAV 781 met kenteken OL-72-DN tegen een huur van € 1.194,87 excl. btw per 4 weken.

1.5. Bij e-mail van 17 november 2010 doet KAV aan Florlogistica BV een aanbieding voor drie 45 ft trailers. In deze aanbieding worden onder meer vermeld het huurtarief, het totale maandbedrag, de duur van de overeenkomst en wordt verwezen naar de gebruikelijke voorwaarden van KAV. Bij e-mail van 19 november 2010 gaat [naam] met de aanbieding van KAV akkoord en verzoekt hij de contracten op naam van Ferro Verde BV te stellen. KAV stemt bij e-mail van 7 december 2010 met deze tenaamstelling op de contracten in onder de voorwaarde dat Florlogistica BV borg blijft staan. [naam] antwoordt bij e-mail van 7 december 2010 namens Florlogistica BV:

Uiteraard staat Florlogistica garant voor de chassis welke door Ferroverde in gebruik worden genomen.

[naam] verzoekt KAV bij e-mail van 28 december 2010 voorts – kennelijk in plaats van facturen per 4 weken - maandfacturen op te stellen.

1.6. Florlogistica BV wil graag de commerciële samenwerking met KAV over de ontwikkeling en productie van het nieuwe ontwerp containerchassis verder uitbouwen. Bij e-mail van 19 november 2010 informeert Florlogistica BV bij KAV of daar belangstelling voor bestaat. Na een bezoek aan intermodaal RAI 2010 komt Florlogistica BV bij KAV op deze kwestie bij e-mail van 6 december 2010 terug. Daags daarna roept Florlogistica BV nog eens haar eerdere e-mails bij KAV in herinnering. Uiteindelijk geeft KAV aan geen belangstelling voor een verdere commerciële samenwerking met betrekking tot de ontwikkeling en productie van de nieuwe trailers te hebben.

1.7. KAV geeft met ingang van 4 februari 2011 voor de duur van 2 jaar aan Ferro Verde BV in gebruik de trailer KAV 782 met kenteken OL-93-GP tegen een huur van € 900,00 excl. btw per 4 weken.

1.8. Vanaf 7 februari 2011 geeft KAV voor de duur van 2 jaar aan Ferro Verde BV in gebruik de trailer KAV 783 met kenteken OL-94-GP tegen een huur van € 900,00 excl. btw per 4 weken.

1.9. KAV vraagt bij e-mail van 15 februari 2011 aandacht voor enkele zaken die nog niet geregeld zijn:

Daarbij denk ik vooral aan:

De cessie van verzekeringspenningen, waarvoor van belang is dat wij over een kopie van de polis beschikken en een bevestiging van de verzekeraar dat de premie is voldaan;

De schriftelijke borgstelling door Flora Logistica BV ten behoeve van KAV Autoverhuur BV inzake de huurdebiteur Ferro Verde BV;

De aanvullende voorwaarden, die met name schade en reparatie van banden betreffen……;

De contracten met betrekking tot de telematica op de nog te leveren trailers; ……….

Ik verneem graag je reactie op deze punten, zodat we die daarna door onze bedrijfsjurist in aanvullende bepalingen op onze standaard huurvoorwaarden kunnen vastleggen.

1.10. Ferro Verde BV reageert bij e-mail van 17 februari 2011. In deze e-mail wijst [naam] erop:

Er is meerdere malen gesproken over de contracten, heb echter nog nimmer concepten of kopieën gezien, dat deze (nog) niet ondertekend zijn ligt dus niet aan mij. Tevens neem ik aan dat garantiebepalingen ook in de contracten vermeld staan.

1.11. In het kader van de verzekering van de trailers merkt KAV bij e-mail van 23 februari 2011 op, dat de trailer met kenteken OL-72-DN onderverzekerd is. De nieuwwaarde van die trailer ligt volgens KAV niet op € 22.500,00, maar tussen de € 30.000,00 en € 35.000,00. [naam] betwist bij e-mail van 25 februari 2011 de door KAV gestelde nieuwwaarde prijs.

1.12. Voor iedere in verhuur gegeven trailer worden (uiteindelijk) documenten, gedateerd 3 maart 2011 (3x) en 25 maart 2011 (2x) en getiteld: “aanvullende afspraken op standaard KAV Autoverhuur verhuurcontract” getekend. In deze documenten is naast het kenteken van de trailer, de ingangsdatum van de afspraken, de duur van de overeenkomst, de huur per vier weken het volgende opgenomen:

Op de algemene huurvoorwaarden is artikel 7 punt 4, 5, 6 en 9 niet van toepassing.

…….

Zie voor bepalingen de contractsvoorwaarden Full-Service Contract, CARGOBULL Parts & Services FSV05-08-01, blad 1, 2 en 3, par 1 t/m 12.

1.13. Op 29 maart 2011 cedeert Ferro Verde BV bij akte haar rechten uit de verzekering van de trailers aan KAV.

1.14. KAV geeft op 4 april 2011 voor de duur van 2 jaar aan Ferro Verde BV in gebruik de trailers met laadklep en telematica (plaatsbepalingssysteem) KAV 784 en KAV 785 met kentekens OL-39-GZ en OL-40-GZ. De huur van beide trailers afzonderlijk bedraagt € 1.249,06 excl. btw per 4 weken. De huurovereenkomsten voor beide trailers waren al op 25 maart 2011 aangegaan.

1.15. [naam] vraagt bij e-mail van 27 april 2011 of KAV al overleg heeft gevoerd over de overnameprijs van het chassis nadat de looptijd van de overeenkomsten is verstreken.

1.16. In juni 2011 beklaagt [naam] zich over ontoereikende contracten en documenten met betrekking tot de trailers waardoor Ferro Verde BV boetes krijgt.

1.17. Bij e-mails van 22 augustus 2011, 26 augustus 2011 en 16 januari 2012 vraagt [naam] opnieuw naar de restwaarde van de gehuurde containerchassis.

1.18. Vanaf maart 2012 betaalt Ferro Verde BV nagenoeg geen huur meer voor de door KAV in gebruik gegeven trailers.

1.19. Eerst bij e-mail van 18 oktober 2012 geeft KAV de prijs op waarvoor de verhuurde trailers na afloop van de contractstermijn van 2 jaar kunnen worden gekocht. KAV stelt die prijs op 50% van de nieuwwaarde. Ferro Verde BV laat bij e-mail van 22 oktober 2012 weten dat deze overnameprijzen niet realistisch zijn. KAV wenst over de overname prijs niet te onderhandelen, zolang Ferro Verde BV de huurachterstand – per 24 oktober 2012 begroot op € 43.649,90 – niet heeft voldaan.

1.20. In een uitvoerige brief van 29 oktober 2012 geeft Ferro Verde BV de feitelijke gang van zaken weer. Zo wordt er in deze brief op gewezen dat in de hoge huurtermijnen de financiering van de trailers is meegenomen, zodat na afloop van de contractstermijn nog een relatief klein bedrag aan overnamesom behoeft te worden betaald. Als KAV wil vasthouden aan de overnameprijs van 50% van de nieuwwaarde dienen de huurprijzen voor de trailers te worden gecorrigeerd (verlaagd) naar marktconforme huurbedragen voor containerchassis. Bij brief van 19 november 2012 doet Ferro Verde BV een concreet betalingsvoorstel om het geschil tussen partijen op te lossen.

1.21. Na zulks bij brief van 23 november 2012 te hebben aangekondigd, ontbindt de gemachtigde van KAV vanwege de ontstane huurschuld bij brief van 3 december 2012 buitengerechtelijk de huurovereenkomsten met betrekking tot de kentekens OL-93-GP, OL-94-GP, OL-39-GZ en OL-40-GZ. Ferro Verde wordt gesommeerd de trailers uiterlijk op 5 december 2012 in te leveren.

1.22. De door Ferro Verde BV gehuurde trailers bevinden zich in een depot in de Italiaanse plaats Cesena.

1.23. De trailer met kenteken OL-39-GZ is na een strafrechtelijke inbeslagname in Osnabruck op vrijdag 4 januari 2013 inmiddels in het bezit van KAV.

vordering

2. KAV vordert na wijziging van eis bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. Ferro Verde BV te gebieden om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de trailers met kentekens OL-93-GP, OL-94-GP, OL-40-GZ en OL-72-DN, tezamen met de daarbij ter beschikking gestelde zaken en kentekenpapieren in te leveren bij het bedrijfspand van Carrosseriecenter Van Veen BV aan de [adres] te Amsterdam;

b. Ferro BV en Florlogistica BV hoofdelijk te veroordelen tot betaling van

- een dwangsom van € 250,00 per trailer per dag over de periode waarin Ferro Verde BV in gebreke blijft met de nakoming van de onder I genoemde veroordeling, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt, met een maximum van € 100.000,00;

- de huurprijs tot 3 december 2012 ad € 48.265,02, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 december 2012 tot de dag der algehele voldoening;

- € 3.098,40 ter zake van de vergoeding ex artikel 7:225 BW voor de trailer met kenteken OL-72-DN over de periode vanaf 4 oktober 2012 tot 3 december 2012, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 december 2012 tot de dag van algehele voldoening;

- € 53,98 per dag vanaf 3 december 2012 tot 7 januari 2013, zijnde de dag waarop de trailer met het originele kenteken OL-39-GZ bij KAV is ingeleverd;

- € 53,98 per dag vanaf 3 december 2012 tot de dag waarop de trailer met het originele kenteken OL-40-GZ bij Carrosseriecenter Van Veen BV zal zijn ingeleverd;

- € 36,30 per dag vanaf 3 december 2012 tot de dag waarop de trailer met het originele kenteken OL-94-GP bij Carrosseriecenter Van Veen BV zal zijn ingeleverd;

- € 36,30 per dag vanaf 3 december 2012 tot de dag waarop de trailer met het originele kenteken OL-93-GP bij Carrosseriecenter Van Veen BV zal zijn ingeleverd;

- € 51,64 per dag vanaf 3 december 2012 tot de dag waarop de trailer met het originele kenteken OL-72-DN bij Carrosseriecenter Van Veen BV zal zijn ingeleverd;

c. de proceskosten.

3. Aan de vordering jegens Ferro Verde BV legt KAV ten grondslag, dat Ferro Verde BV tekortschiet in haar verplichting uit de huurovereenkomsten tot tijdige betaling van de huur ten gevolge waarvan een substantiële huurschuld is ontstaan die buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomsten rechtvaardigt. Ten gevolge van die ontbinding is Ferro Verde BV gehouden de door KAV in gebruik gegeven trailers in te leveren.

Aan de vordering jegens Florlogistica BV legt KAV ten grondslag, dat Ferro Verde BV tekortschiet in haar verplichtingen uit de huurovereenkomsten zodat Florlogistica BV daarvoor kan worden aangesproken aangezien zij zich op 7 december 2010 daarvoor borg heeft gesteld.

4. KAV voert samengevat het navolgende aan. Bij brief van 29 oktober 2012 heeft Ferro Verde BV de huurschuld erkend. Ferro Verde BV stelt dat zij recht heeft op overname van de trailers tegen een lagere overnamesom dan KAV heeft aangeboden. Een dergelijke afspraak zijn partijen echter niet overeengekomen en is ook niet schriftelijk vastgelegd. Zo bevat de huurovereenkomsten geen koopoptie en is van huurkoop of financial lease geen sprake. KAV mag Ferro Verde BV aan haar betalingsverplichting houden. Het door Ferro Verde BV gestelde recht op overname tegen een lage koopprijs is geen reden tot opschorting van de betalingsverplichting. Ferro Verde BV zal in een bodemprocedure – al dan niet na voorlopig getuigenverhuur – dat recht geldend hebben te maken. Ferro Verde BV probeert nu door het niet betalen van huur druk op KAV uit te oefenen om de overname tegen de door haar gewenste koopprijs af te dwingen.

5. Voorts wijst KAV erop dat Ferro Verde BV in verzuim is de trailers periodiek te controleren en te onderhouden. Hierdoor bestaat de kans dat de banden versleten zijn en het antiblokkeersysteem niet meer naar behoren werkt. Daarmee is de verkeersveiligheid in het geding.

6. Tot slot vreest KAV het faillissement van Ferro Verde BV. Op 24 december 2012 is Luva Beheer BV opgericht, waarvan [naam] bestuurder en enig aandeelhouder is. De handelsnaam van Luva Beheer BV is Ferro Verde Logistics BV. Kennelijk is Luva Beheer BV h.o.d.n. Ferro Verde Logistics BV opgericht met het doel de activiteiten van Ferro Verde BV na het faillissement van Ferro Verde BV voort te zetten.

verweer

7. Ferro Verde BV voert verweer. Ferro Verde BV beroept zich op haar opschortingsrecht doordat KAV haar afspraken over de overname van de trailers na ommekomst van de looptijd van de huurovereenkomsten niet nakomt.

8. Ferro Verde BV voert aan dat tussen haar en KAV een overeenkomst is gesloten tot ontwikkeling van het zogenaamde LuVa-chassis, een speciaal containerchassis voor intermodaal vervoer. Ferro Verde BV heeft het ontwerp ontwikkeld, waarna KAV- die een eigen carrosseriebedrijf heeft - het containerchassis heeft gebouwd. Er is toen afgesproken dat Ferro Verde BV de trailers exclusief in gebruik zou krijgen. De bijdrage van KAV aan de ontwikkelingskosten zou in de huurkoopovereenkomsten worden verdisconteerd. De looptijd van de overeenkomst en de hoogte van de (huur)koopprijs zou zodanig zijn dat de looptijd dekkend was voor de aanschafwaarde van de trailer. Na afloop van de overeenkomst zou de eigendom van het containerchassis op Ferro Verde BV overgaan.

9. De totaal aanschafprijs voor de 5 trailers is voor KAV € 96.800,00 geweest. Uit de huur van Ferro Verde BV ontvangt KAV in 2 jaar € 141.816,00. Dit leidt tot een substantieel verschil ten voordele van KAV van € 45.016,00. Het is in dit licht uiterst onredelijk ook nog eens 50% van de aanschafwaarde te verlangen om de eigendom van de trailers te krijgen.

10. De ontstane situatie is te wijten aan KAV. [naam] van KAV zou de contracten opstellen. Daarin is KAV traag en nalatig geweest. Ferro Verde BV heeft verschillende malen om correcte contracten gevraagd met daarin de regeling over de eigendomsovergang van de trailers na afloop van de contractstermijn. De uiteindelijk in maart 2011 getekende contracten geven niet volledig de door partijen gemaakte afspraken weer. Die contracten zijn vooral opgesteld om over documenten te beschikken waarop Ferro Verde BV bij (politie)controle kon wijzen teneinde verdere boetes te voorkomen.

11. KAV heeft een verborgen agenda. Zij is gaan samenwerken met TIP Trailer Rental, de marktleider in Europa met betrekking tot het verhuren van trailers. Ferro Verde BV vermoedt dat KAV de 5 trailers wil gaan exploiteren via TIP Trailer Rental zonder toestemming van Ferro Verde BV. Ferro Verde BV bezit het intellectueel eigendom over het ontwerp van het chassis en staat niet toe dat het chassis in deze uitvoering door KAV aan derden in gebruik wordt gegeven.

beoordeling

12. De kantonrechter heeft te beoordelen of op basis van de door partijen gepresenteerde feiten en omstandigheden - zonder dat daarbij ruimte is voor nader onderzoek - de vordering van KAV in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat het gerechtvaardigd is op de uitkomst daarvan vooruit te lopen en de vordering in dit kort geding toe te wijzen. Het volgende behelst niet meer dan een voorlopig oordeel over het geschil tussen partijen.

13. Het geschil tussen KAV en Ferro Verde BV spitst zich toe op de vraag of aan Ferro Verde BV een opschortingsrecht toekomt.

14. De kantonrechter stelt voorop dat ingevolge artikel 6:52 BW jo artikel 6:80 BW een schuldenaar die een nog niet opeisbare vordering op zijn schuldeiser heeft maar uit mededeling van de schuldeiser weet of goede gronden heeft te vrezen dat de schuldeiser in de nakoming van de vordering zal tekortschieten, bevoegd is de nakoming van zijn verbintenis op te schorten totdat voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen de vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen.

15. Ferro Verde BV stelt dat zij met KAV in 2010 is overeengekomen dat de door haar te huren trailers, die volgens het ontwerp van Florlogistica BV zouden worden gemaakt, door haar na ommekomst van de contractstermijn tegen een lage overnameprijs zouden worden gekocht doordat de koopprijs – kennelijk naast de ontwikkelingskosten - voor een belangrijk deel in de huurprijs zou worden verdisconteerd.

KAV erkent dat zij niet bereid is de trailers voor een lage overnameprijs aan Ferro Verde BV te verkopen en voert daartoe aan dat de door Ferro Verde BV gestelde afspraak niet is gemaakt.

16. Uit hetgeen partijen hebben aangevoerd en aan stukken hebben overgelegd leidt de kantonrechter voorshands het navolgende af.

De vijf door Ferro Verde BV gehuurde trailers zijn door KAV gemaakt aan de hand van een door Florlogistica BV gemaakt ontwerp. In de onderhandelingen, voorafgaande aan het in huur geven van de trailers, hebben partijen in ieder geval gesproken over het verdisconteren van de ontwikkelingskosten in de huurprijs. Gelet op de commerciële en technische gebruiksduur van de trailers zijn de huurovereenkomsten op zichzelf voor een korte periode van 2 jaar aangegaan. Ferro Verde BV heeft aan de hand van onder meer een financiële berekening voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat de door Ferro Verde BV betaalde/te betalen huurprijs hoog is als de trailer na ommekomst van de contractuele termijn niet tegen een lage koopprijs kan worden overgenomen. De kantonrechter acht voorshands eveneens voldoende aannemelijk dat Ferro Verde BV bij het aangaan van de samenwerking met KAV, waaruit onder meer het gebruik van de vijf trailers is voortgevloeid, niet gewild heeft dat de door haar ontworpen trailers na ommekomst van de relatief korte contractsperiode door KAV aan concurrenten van Ferro Verde BV (commercieel) in gebruik worden gegeven.

Onder deze omstandigheden kan het zeer wel zijn dat Ferro Verde BV in 2010 met KAV heeft afgesproken, dat na ommekomst van de huurtermijn de trailers haar eigendom worden, waarbij (een belangrijk deel van) de koopprijs via de relatief hoge huurprijzen reeds wordt voldaan.

KAV is een commerciële partij op de markt van verhuur van onder meer bedrijfsvoertuigen. KAV hanteert standaardcontracten. Als partijen daadwerkelijk vanuit de gebruikelijke verhoudingen van huur van bedrijfsvoertuigen huurovereenkomsten zijn aangegaan, ligt het voor de hand dat KAV bij aanvang aan Ferro Verde BV haar gebruikelijke standaard huurcontracten met de daarbij behorende algemene voorwaarden ter ondertekening had aangeboden. KAV heeft dat niet gedaan. De reden daarvoor kan zeer wel gelegen zijn in de bijzondere rechtsverhouding, waarin partijen ten gevolge van het door KAV produceren van trailers op basis van een door Florlogistica BV ontwikkeld ontwerp, zijn komen te verkeren en de bijzondere afspraken die daarbij zijn gemaakt. Het standaardcontract van KAV gaf kennelijk niet de rechtsverhouding voor die situatie weer.

KAV heeft ook ter zitting geen toereikende verklaring gegeven waarom zij voorafgaande aan de afgifte van de trailers in oktober 2010, februari 2011 en april 2011 geen (standaard)overeenkomsten, waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd, heeft opgesteld en ter ondertekening aan Ferro Verde BV heeft voorgelegd.

17. Tegen deze specifieke feitelijke achtergrond is het naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter zeer wel mogelijk dat de eerst geruime tijd na de gemaakte mondelinge afspraken opgemaakte korte schriftelijke overeenkomsten van 11/25 maart 2011 geen volledige weergave bevatten van hetgeen partijen in 2010 zijn overeengekomen en dat tot de mondelinge afspraken behoort de overname van de trailers na ommekomst van de contracttermijn, waarbij een belangrijk deel van de koopprijs al in de huurprijs is verdisconteerd.

Of deze mondelinge afspraak is gemaakt is nader onderzoek van de feiten noodzakelijk – in het bijzonder getuigenverhoor – waarvoor de onderhavige procedure zich niet leent.

18. KAV heeft er terecht op gewezen, dat toen Ferro Verde BV haar betalingsverplichting in maart 2012 opschortte de 2-jaarstermijn van de huurovereenkomsten nog niet waren verstreken en derhalve de – door KAV betwiste – verplichting de trailers tegen een lage overnameprijs na ommekomst van die termijn te verkopen nog niet opeisbaar was.

Hiertegenover staat dat KAV niet reageerde op de vraag van Ferro Verde BV in onder meer de e-mails van 27 april 2011, 22 augustus 2011, 26 augustus 2011 en 16 januari 2012 naar de hoogte van de overnameprijs. Nu de volgens Ferro Verde BV gemaakte mondelinge afspraak in 2010 ook niet in de korte schriftelijke overeenkomsten van 3/25 maart 2011 was neergelegd, gaven deze omstandigheden naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter Ferro Verde BV goede gronden te vrezen dat KAV zich niet aan de volgens Ferro Verde BV gemaakte afspraak over een lage overnameprijs zou houden. Die vrees is uiteindelijk in de e-mail van 22 oktober 2012 bewaarheid.

19. Nu de verplichting tot betaling van de huurprijs en de door Ferro Verde BV gestelde mondeling overeengekomen verplichting van KAV tot verkoop van de trailers tegen een lage overnameprijs voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding bestaat tussen de vordering van Ferro Verde BV op KAV en de verbintenis van Ferro Verde BV jegens KAV voldoende samenhang om opschorting te rechtvaardigen.

20. KAV ervaart de opschorting van de huurpenningen als een ongeoorloofde druk om een lage overnameprijs af te dwingen.

Als aan Ferro Verde BV een opschortingsrecht toekomt is dat vanuit juridisch perspectief een op zichzelf geoorloofde druk om te bewerkstelligen dat KAV haar deel van de contractuele verplichtingen (alsnog) correct nakomt. Mede gelet op de door KAV gestelde waarde van de trailers is het opgeschorte bedrag ook (net) nog niet disproportioneel.

21. Het voorgaande leidt ertoe dat vanwege de specifieke feitelijke achtergrond, waaronder de afspraken tussen KAV en Ferro Verde/Florlogistica BV zijn gemaakt, het zeer wel denkbaar is dat aan Ferro Verde BV een opschortingsrecht toekomt. Of dat daadwerkelijk zo is, is nader onderzoek van de feiten noodzakelijk waartoe deze procedure zich niet leent. Onder deze omstandigheden kan niet worden gesteld dat de vordering van KAV in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat het gerechtvaardigd is haar vordering in dit kort geding toe te wijzen. Dit betekent dat de vordering van KAV op Ferro Verde BV wordt afgewezen met veroordeling van KAV in de proceskosten.

22. Nu de vordering op Ferro Verde BV wordt afgewezen, heeft dat tot gevolg dat eveneens de vordering op Florlogistica BV wordt afgewezen.

BESLISSING

De kantonrechter:

I. wijst de vorderingen af;

II. veroordeelt KAV in de proceskosten aan de zijde van Ferro Verde BV gevallen, welke worden begroot op € 400,00 wegens salaris gemachtigde;

III. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. D.H. de Witte, kantonrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 januari 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.