Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:5912

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
17-09-2013
Datum publicatie
31-10-2013
Zaaknummer
13-669076-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

5 maanden gevangenisstraf voor een gekwalificeerde woninginbraak

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/669076-13

Datum uitspraak: 17 september 2013

Tegenspraak

VERKORT VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[VERDACHTE] ,

geboren te [geboorteplaats] (Moldavië) op [geboortedag] 1992,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

wonende [woonadres] te [woonplaats] (Republiek Moldavië),

thans gedetineerd in de P.I. [locatie], Huis van Bewaring “[locatie]” te [plaats].

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. S.M. Hoogerheide en van hetgeen verdachte en de raadsman, mr. P.D. Popescu, naar voren hebben gebracht.

De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

3 september 2013.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij,

ten aanzien van het primair ten laste gelegde,

hij op of omstreeks 29 mei 2013 te Amstelveen, in elk geval in Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning aan de [straat 1] heeft weggenomen een of meer goed(eren) en/of een geldbedrag te weten

- een Ipad (merk Apple, model [A]) en/of

- een Ipad-hoes (kleur roze) en/of

- een of meer fototoestel(len) (merk Nikon en/of Panasonic) en/of

- een filmcamera (merk Sony) en/of

- een of meer siera(a)d(en) en/of

- een of meer horloge(s) (merk Fossil en/of Guess en/of (namaak)Rolex) en/of

- een of meer (gouden en/of zwarte en/of zilveren) (dames)horloge(s) en/of

- een of meer schakelarmband(en) (merk Swarovski) en/of

- een of meer oorbel(len) en/of ketting (merk Swarovski en/of Abazri) en/of

- een of meer slavenarmband(en) en/of gouden armband(en) en/of

- een mimoneda ketting en/of

- een of meer gouden en/of zilveren oorbel(len) en/of gouden ketting(en) en/of gouden ring(en) en/of

- een kinderarmbandje (voorzien van de naam [naam]) en/of

- een of meer goudkleurige hangertje(s) en/of

- een trouwring (met inscriptie [inscriptie]) en/of

- een of meer mobiele telefoon(s) (merk Nokia) en/of

- een telefoonoplader (merk Samsung) en/of

- een contant geldbedrag van (in totaal) (ongeveer) 800 euro (bestaande uit 500 Oostenrijkse shilling en/of een of meer losse euromunten en/of 50 euro (uit een verjaardagspot) en/of 520 euro (uit een spaarpot) en/of een onbekend gebleven geldbedrag uit een spaarpot),

in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan [persoon 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of dat/die voornoemde goed(eren) en/of geldbedrag onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (te weten door het inslaan en/of verbeken van een ruit van een

deur van voornoemde woning en/of (vervolgens) voornoemde woning door het venster van die ingeslagen ruit te betreden) en/of welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [persoon 1] en/of [persoon 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken,

hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte voornoemde [persoon 2] in de pols en/of arm, althans in het lichaam heeft gebeten.

Ten aanzien van het subsidiair ten laste gelegde,

hij op of omstreeks 29 mei 2013 te Amstelveen, in elk geval in Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning aan de [straat 1] heeft weggenomen een of meer goed(eren) en/of een geldbedrag te weten

- een Ipad (merk Apple, model [A]) en/of

- een Ipad-hoes (kleur roze) en/of

- een of meer fototoestel(len) (merk Nikon en/of Panasonic) en/of

- een filmcamera (merk Sony) en/of

- een of meer siera(a)d(en) en/of

- een of meer horloge(s) (merk Fossil en/of Guess en/of (namaak)Rolex) en/of

- een of meer (gouden en/of zwarte en/of zilveren) (dames)horloge(s) en/of

- een of meer schakelarmband(en) (merk Swarovski) en/of

- een of meer oorbel(len) en/of ketting (merk Swarovski en/of Abazri) en/of

- een of meer slavenarmband(en) en/of gouden armband(en) en/of

- een mimoneda ketting en/of

- een of meer gouden en/of zilveren oorbel(len) en/of gouden ketting(en) en/of gouden ring(en) en/of

- een kinderarmbandje (voorzien van de naam [naam]) en/of

- een of meer goudkleurige hangertje(s) en/of

- een trouwring (met inscriptie [inscriptie]) en/of

- een of meer mobiele telefoon(s) (merk Nokia) en/of

- een telefoonoplader (merk Samsung) en/of

- een contant geldbedrag van (in totaal ) (ongeveer) 800 euro (bestaande uit 500 Oostenrijkse shilling en/of een of meer losse euromunten en/of 50 euro (uit een verjaardagspot) en/of 520 euro (uit een spaarpot) en/of een onbekend gebleven geldbedrag uit een spaarpot),

in elk geval enig(e) goed(eren) en/of een geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [persoon 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door een ruit van een deur van voornoemde woning in te slaan en/of te verbreken en/of (vervolgens) voornoemde woning door het venster van die ingeslagen ruit te betreden

en/of

hij op of omstreeks 29 mei 2013 te Amstelveen, in elk geval in Nederland, opzettelijk mishandelend [persoon 2] in de pols en/of arm, althans in het lichaam heeft gebeten, waardoor voornoemde [persoon 2] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

2 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

3 Waardering van het bewijs

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte,

ten aanzien van het primair ten laste gelegde,

op 29 mei 2013 te Amstelveen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning aan de [straat 1] heeft weggenomen goederen en een geldbedrag te weten

- een Ipad (merk Apple, model [A]) en

- een Ipad-hoes (kleur roze) en

- fototoestellen (merk Nikon en Panasonic) en

- een filmcamera (merk Sony) en

- sieraden en

- horloges (merk Fossil en Guess en een namaak Rolex) en

- gouden en zwarte en zilveren dameshorloges en

- schakelarmbanden (merk Swarovski) en

- oorbellen en een ketting (merk Swarovski) en

- slavenarmbanden en gouden armbanden en

- een mimoneda ketting en

- gouden en zilveren oorbellen en gouden kettingen en gouden ringen en

- een kinderarmbandje voorzien van de naam [naam] en

- goudkleurige hangertjes en

- een trouwring met inscriptie [inscriptie] en

- mobiele telefoons (merk Nokia) en

- een telefoonoplader (merk Samsung) en

- een contant geldbedrag, bestaande uit 500 Oostenrijkse shilling en losse euromunten en 50 euro uit een verjaardagspot en 520 euro uit een spaarpot en een onbekend gebleven geldbedrag uit een spaarpot,

toebehorende aan [persoon 1], waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming, te weten door het inslaan van een ruit van een deur van voornoemde woning en vervolgens voornoemde woning door het venster van die ingeslagen ruit te betreden, en welke diefstal werd gevolgd van geweld tegen [persoon 2], gepleegd met het oogmerk om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld hierin bestond dat verdachte voornoemde [persoon 2] in de pols heeft gebeten.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

4 Het bewijs

De rechtbank grondt haar beslissing dat verdachte het bewezen geachte heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

5 De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

6 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

7 Motivering van de straf

De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd dat verdachte voor het primair bewezen geachte feit zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, met aftrek van voorarrest.

De raadsman heeft als standpunt naar voren gebracht dat de eis van de officier van justitie te hoog is en verzocht een deel van de gevangenisstraf in voorwaardelijke vorm op te leggen.

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder laten meewegen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een gekwalificeerde woninginbraak, welk handelen van verdachte werd ingegeven door financieel gewin en waarbij verdachte, nadat hij op heterdaad werd betrapt, geweld heeft gepleegd tegen de buurman van de aangever. Woninginbraken zijn ergerlijke feiten, die naast materiële schade ook overlast veroorzaken voor de gedupeerden. Voorts nemen door feiten als woninginbraken de gevoelens van onveiligheid in de eigen woning toe, terwijl de eigen woning nu juist bij uitstek een plaats is waar men zich veilig hoort te kunnen voelen.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de hoogte van de op te leggen gevangenisstraf rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde vermogensdelict, zoals dat onder meer tot uitdrukking komt in de wettelijke strafmaxima en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. In dit verband heeft de rechtbank bij haar overwegingen de vastgestelde landelijke oriëntatiepunten straftoemeting van het Landelijk Overleg van voorzitters van de strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS) betrokken. Deze geven enkel voor het plegen van een woninginbraak als oriëntatiepunt een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden. De aanwezigheid en gewelddadige confrontatie met personen nabij de betreffende woning geldt daarbij echter als een strafverzwarende factor. De rechtbank neemt het verdachte in het bijzonder kwalijk dat hij de gehele woning heeft doorzocht en een grote ravage voor de bewoners heeft achtergelaten. Verdachte heeft een grote hoeveelheid goederen weggenomen uit de woning, waaronder voor de bewoners persoonlijke voorwerpen.

De rechtbank heeft verder kennis genomen van de inhoud van het over verdachte uitgebrachte reclasseringsadvies van 9 juli 2013, alsmede de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals ter terechtzitting naar voren gebracht. Verder heeft de rechtbank rekening gehouden met de omstandigheid dat verdachte blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie van 8 augustus 2013 niet eerder met politie en justitie in aanraking is geweest in Nederland.

Op grond van het vorenstaande acht de rechtbank, alles afwegende, een gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden passend en geboden.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op artikel 312 van het Wetboek van Strafrecht.

9 Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart bewezen dat verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 3 is vermeld.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het primair bewezen verklaarde levert op:

Diefstal gevolgd van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [VERDACHTE], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 5 maanden.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte met ingang van het tijdstip waarop de duur van de voorlopige hechtenis gelijk wordt aan de opgelegde vrijheidsstraf.

Dit vonnis is gewezen door

mr. G.P.C. Janssen, voorzitter,

mrs. M.R. Jöbsis en E.J. Verster, rechters,

in tegenwoordigheid van E.J.M. Veerman, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 17 september 2013.