Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:4771

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24-04-2013
Datum publicatie
01-08-2013
Zaaknummer
C-13-511443 - HA ZA 12-241
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

vorderingen van model wegens inbreuk auteursrecht op foto's en films en inbreuk op portretrecht door plaatsing van foto's op website toegewezen; aan verweer dat een derde verantwoordelijk is voor de content op de website wordt voorbijgegaan nu dat verweer onvoldoende is onderbouwd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/511443 / HA ZA 12-241

Vonnis van 5 juni 2013

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats eiseres],

eiseres,

advocaat: mr. Q.J.A. Meijnen te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats gedaagde],

gedaagde,

advocaat: mr. M.J. Oudman te Joure.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het vonnis in incident van 4 juli 2012, met de daarin vermelde gedingstukken;

 • -

  de conclusie van antwoord, met producties;

 • -

  het tussenvonnis van 29 augustus 2012, waarbij een comparitie van partijen (hierna: de comparitie) is bepaald;

 • -

  het proces-verbaal van de comparitie, gehouden op 2 november 2012, met de daarin vermelde stukken.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] is presentatrice op de Nederlandse televisie. Verder is zij werkzaam als fotomodel, in het begin van haar carrière ook als zogenoemd “fetish” fotomodel.

2.2.

In opdracht van [eiseres] zijn foto’s genomen. Verder heeft zij als model meegewerkt aan het maken van foto’s en films.

2.3.

[eiseres] is licentiehouder van de in haar opdracht gemaakte foto’s. De licentie houdt een gebruiksrecht in van [eiseres] voor de foto’s. Verder is [eiseres] gemeenschappelijk auteursrechthebbende op foto’s die zij samen met [naam 1] heeft gemaakt.

2.4.

[eiseres] is er in januari 2011 mee bekend geworden dat foto’s waarop en films waarin zij voorkomt zijn geplaatst op de website www.bekendnaakt.net (hierna ook: de website). De foto’s en films werden in zogenoemd thumbnail formaat (dit wil zeggen: als een verkleinde afbeelding) op voornoemde website weergegeven.

2.5.

Bij de thumbnails waren hyperlinks geplaatst. Door op de hyperlinks te klikken werd de bezoeker van de website doorgeleid naar websites van derden (www.imagebam.com en www.imagevenue.com), waar de foto’s en films in een groter formaat en in een hogere kwaliteit konden worden bekeken.

2.6.

Bij enkele van de op de website te vinden foto’s en films zijn teksten geplaatst. Voor zover hier van belang luiden de teksten:

“[A] in SM film een uur lang naakt! ([naam film])

Dit is een film van Duitse afkomst, waar onze welbekende [A] in speelt. In deze sex film wordt ze gemarteld door een andere vrouw. Ze wordt met kaarsvet bewerkt, krijgt knijpers op haar tepels, en ze wordt als een hondje behandeld. Het lijkt [A] niks te doen, want ze vraagt alleen maar om meer.

[naam film] is de naam van de film, en hij is in Duitsland gewoon verkrijgbaar. In Nederland natuurlijk onvindbaar, maar wij hebben [A] naakt in deze film voor jou! Hij duurt een uur ofzo.”

“[A] naakt video (Porno) (Interview)

Dit is een porno video van [A], naast bekende Nederlander natuurlijk ook porno actrice. In deze film doet ze een interview en gaat ze langzaam naakt voor de interviewer. Hierbij wordt natuurlijk gelet op de fetisj van de meest extreme vorm. Spoedig meer van deze [A], maar je kan haar ook vinden als [bijnaam 1], of [bijnaam 2]”

“Vanwege de vele requests, hier nog meer naakt foto’s van [A]. Deze meid wordt namelijk het liefst de hele dag door geneukt!”

“[A] naakt op vele foto’s. Gigantische collectie!

[eiseres] alias [A], ook wel bekend als [bijnaam 1] of [bijnaam 2] helemaal naakt! Wij hebben hier honderden foto’s voor jou, allemaal met de zeer geile slet [A]. Ze is de laatste tijd bekend geworden van 3FM. Klik op de plaatjes voor een grotere versie”

“[A] stript voor Wakker dier!

Een mooie filmpje waar ze haar mooie siliconentietjes laat zien, en [A] stript voor Wakker dier. [A] shows her boobsl”

2.7.

[eiseres], noch de overige auteursrechthebbenden, heeft toestemming gegeven voor het op de website plaatsen van de foto’s en films.

2.8.

[gedaagde] heeft op 9 februari 2008, onder de naam Profithost Registry, de domeinnaam van de website geregistreerd.

2.9.

De raadsman van [eiseres] heeft [gedaagde] bij e-mail van 21 januari 2011 gesommeerd over te gaan tot verwijdering van de foto’s en films. Aan deze sommatie is gehoor gegeven.

2.10.

[eiseres] heeft geconstateerd dat er in juli, september en oktober 2011 opnieuw foto’s en films op de website zijn verschenen, waarop en/of waarin zij voorkwam. [eiseres], noch de auteursrechthebbenden heeft toestemming gegeven voor plaatsing van deze foto’s en films op de website. De foto’s en films zijn daags na dagvaarding van de website verwijderd.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 1. voor recht verklaart dat [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten op de afbeeldingen en films gespecificeerd in producties 7 tot en met 10 bij dagvaarding;

 2. voor recht verklaart dat [gedaagde] onrechtmatig tegenover [eiseres] heeft gehandeld en handelt door het openbaar maken van de onder 1 bedoelde afbeeldingen en films, waarin het portret van [eiseres] is opgenomen, al dan niet vergezeld met inleidende teksten en de openbaarmaking van haar persoonsgegevens;

 3. voor recht verklaart dat [gedaagde] onrechtmatig tegenover [eiseres] heeft gehandeld en handelt door schending van haar persoonlijke levenssfeer, eer en goede naam en portretrechten;

 4. [gedaagde] verbiedt de inbreukmakende afbeeldingen en films, zoals bedoeld onder 1, openbaar te maken en/of te verspreiden;

 5. [gedaagde] gebiedt om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring aan de raadsman van [eiseres] te overhandigen, waaruit de naam en het adres van de leverancier(s) van de afbeeldingen en films blijkt, voor zover [gedaagde] deze afbeeldingen en films niet zelf heeft gedownload;

 6. [gedaagde] gebiedt om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de bij hem aanwezige inbreukmakende afbeeldingen en films aan de raadsman van [eiseres] aan te bieden;

 7. [gedaagde] gebiedt om binnen zeven dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis Google te verzoeken, onder overlegging van de correspondentie met Google aan de raadsman van [eiseres], de gewraakte teksten en afbeeldingen uit het “cache” geheugen van Google te verwijderen en verwijderd te houden;

 8. bepaalt, dat [gedaagde] een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,- per (gedeelte van een) dag verbeurt dat hij in gebreke blijft aan punt 1 tot en met 7 te voldoen;

 9. [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 5.000,- ter zake van immateriële schadevergoeding, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag;

 10. [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 4.500,- ter zake van vermogensschade, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag;

 11. [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 64.300,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag;

 12. [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 25.375,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag;

 13. [gedaagde] overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) veroordeelt in de werkelijke proceskosten van het geding.

3.2.

[eiseres] legt – onder verwijzing naar de door haar gestelde feiten en in het geding gebrachte stukken – aan haar vordering ten grondslag, dat de op de website geplaatste foto’s en films auteursrechtelijke bescherming genieten. [gedaagde] verveelvoudigt en maakt de foto’s en films openbaar door middel van de website. Hij doet dit zonder toestemming van de auteursrechthebbende, zodat hij inbreuk maakt op het auteursrecht en onrechtmatig handelt tegenover [eiseres] en de auteursrechthebbenden. [eiseres] en de auteursrechthebbenden leiden als gevolg hiervan schade. De auteursrechthebbenden hebben [eiseres] gevolmachtigd om in eigen naam tegen de inbreuken op te treden.

Verder maakt [gedaagde] door het plaatsen van de foto’s en films inbreuk op het portretrecht van [eiseres]. [eiseres] is een bekende Nederlander en beschikt over “verzilverbare populariteit”. Op grond van artikel 21 Auteurswet (hierna: Aw) heeft [eiseres] er een redelijk belang bij om zich tegen openbaarmaking van haar portret te verzetten. Verder zijn de persoonsgegevens van [eiseres] via de website bekend geworden. [gedaagde] heeft geen rechtens te respecteren belang bij openbaarmaking van de foto’s en films.

Door de teksten op de website worden de eer en goede naam van [eiseres] aangetast. Zij wordt tot mikpunt van hoon en spot gemaakt. Voor deze inbreuk door [gedaagde] op de eer en goede naam van [eiseres] bestaat geen rechtvaardigingsgrond.

[gedaagde] is als houder van de domeinnaam aansprakelijk voor de door [eiseres] geleden schade. [eiseres] begroot de schade ter zake van misgelopen licentieinkomsten voor de foto’s op € 25.375,-. Veder lijdt [eiseres] immateriële schade als gevolg van de aantasting van haar goede eer en naam. Een schadevergoeding van € 5.000,- acht [eiseres] redelijk. Verder heeft [eiseres] schade geleden, doordat haar portret zonder toestemming is geopenbaard, [eiseres] begroot de schade ter zake daarvan op € 64.360,-. Verder heeft [eiseres] (juridische) kosten moeten maken en is zij opdrachten misgelopen. [eiseres] begroot haar schade ter zake van misgelopen opdrachten op € 4.500,-.

3.3.

[gedaagde] voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Tussen partijen staat – als onbetwist – vast dat de foto’s en films in kwestie moeten worden aangemerkt als “werk” in de zin van artikel 10 lid 1 Aw en dat op deze werken auteursrecht rust. De rechtbank zal partijen daarin volgen.

Verder staat tussen partijen – als eveneens onbetwist – vast dat [eiseres] in eigen naam en ten behoeve van derden als auteursrechthebbende optreedt. Ook daarin zal de rechtbank partijen volgen.

4.2.

[gedaagde] heeft als verweer gevoerd dat niet hij, maar een derde verantwoordelijk was voor de inhoud van de website bekendnaakt.net en dat deze derde in rechte dient te worden aangesproken. De domeinnaam bekendnaakt.net werd door hem verhuurd aan [naam 2] in de periode 9 februari 2010 tot en met 9 februari 2011 en derhalve ten tijde van de door [eiseres] geconstateerde inbreuken, aldus [gedaagde].

4.3.

De rechtbank zal aan dit verweer, als onvoldoende onderbouwd, voorbij gaan. Daartoe is het volgende redengevend. [eiseres] is al bij dagvaarding ingegaan op het verweer van [gedaagde] dat een derde verantwoordelijk is voor de inhoud van de website. Zij heeft de juistheid van [gedaagdes] verweer daarbij gemotiveerd in twijfel getrokken. Zo heeft zij onder meer naar voren gebracht dat haar raadsman voorafgaand aan deze procedure [gedaagde] heeft verzocht om gegevens van de door [gedaagde] gestelde huurder en dat [gedaagde] die gegevens niet heeft willen geven. Ook heeft zij in de dagvaarding er op gewezen dat [gedaagde] de website op 10 april 2010 -en derhalve in de desbetreffende periode- te koop heeft aangeboden op de site www.sitedeals.nl en hij bij een eerder aanbod van de website in januari 2009 heeft geschreven dat hij ‘geen tijd meer heeft de website steeds te updaten’. Gelet op hetgeen door [eiseres] bij dagvaarding met betrekking tot het verweer van [gedaagde] naar voren is gebracht, lag het op de weg van [gedaagde] om deugdelijk gemotiveerd te stellen en te onderbouwen, dat hij de domeinnaam verhuurde. Dit heeft hij niet gedaan. [gedaagde] heeft geen stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat de domeinnaam aan een derde werd verhuurd terwijl hij daartoe uitdrukkelijk voorafgaand aan de procedure was uitgenodigd en ook bij conclusie van antwoord of tijdig voorafgaand aan de comparitie nog de gelegenheid had. Bovendien heeft hij, om hem moverende redenen, geen gebruik gemaakt van de hem vergunde mogelijkheid [naam 2] in vrijwaring op te roepen. Weliswaar heeft [gedaagde] nog ter comparitie van partijen aangeboden om stukken ter zake daarvan in het geding te brengen, maar niet valt in te zien, waarom dit niet reeds bij conclusie van antwoord en – gelet op het wettelijke uitgangspunt dat de comparitie van partijen het laatste moment is waar standpunten nog naar voren kunnen worden gebracht – uiterlijk ter comparitie van partijen mogelijk was. [gedaagde] heeft ook niet gesteld waarom het niet mogelijk was om deze stukken eerder in het geding te brengen. De rechtbank zal dan ook voorbijgaan aan het aanbod van [gedaagde] om te stukken alsnog in het geding te brengen.

4.4.

Ook voor de periode vanaf juli 2011 tot en met oktober 2011 moet [gedaagde] verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de website. Weliswaar heeft [gedaagde] aangevoerd dat hij de domeinnaam op 10 februari 2011 aan een derde heeft overgedragen en de website vanaf 1 juli 2011 op een ander ip-adres is gaan ‘draaien’, maar dit betekent in de gegeven omstandigheden niet dat hij voor de inhoud van de website niet verantwoordelijk kan worden gehouden. [gedaagde] heeft van de gestelde overdracht van de domeinnaam geen stukken in het geding gebracht en hij heeft bovendien, tegenover de stellingen van [eiseres], onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom de wijziging van het ip-adres zou betekenen dat hij niet meer verantwoordelijk zou zijn voor de inhoud van de website. In het bijzonder geldt dat [gedaagde] niet meer heeft gereageerd op de stelling van [eiseres] dat de wijziging van ip-adres niets bewijst omdat het heel normaal is verschillende ip-adressen te hebben en dat uit een screenshot van de website van 26 juli 2011 -en derhalve na de ip-adres wijziging- nog staat “powered by profithost”. Ook heeft [gedaagde] niet gereageerd op de door [eiseres] overgelegde correspondentie tussen de raadsman van [eiseres] en de firma Dynadott LLC waaruit volgens [eiseres] volgt dat [gedaagde], handelend onder de naam Profithost, zelf in staat is contactgegevens te veranderen. De rechtbank weegt tenslotte nog mee dat [gedaagde] niet heeft weersproken dat de inbreukmakende content (de rechtbank begrijpt: de desbetreffende foto’s en films) daags na het uitbrengen van de dagvaarding van de website is verwijderd. Dit duidt erop dat [gedaagde] invloed heeft op de inhoud van de website, zodat hij ook hierom voor de inhoud verantwoordelijk wordt gehouden.

4.5.

Vervolgens komt de vraag aan de orde of [gedaagde] inbreukmakend tegenover [eiseres] en de overige auteursrechthebbenden heeft gehandeld.

4.6.

Vooropgesteld wordt dat op grond van artikel 1 Aw aan de maker van een werk het uitsluitend recht toekomt om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit houdt in dat voor openbaarmaking of verveelvoudiging van het werk (in beginsel) toestemming van de maker nodig is.

4.7.

[gedaagde] heeft naar voren gebracht dat de website slechts thumbnails van foto’s en films bevatte, maar dat de foto’s of films zelf niet op de website zijn geplaatst. Volgens [gedaagde] zijn de foto’s en films geplaatst op de websites www.imagebam.com en www.imagevenue.com. De rechtbank begrijpt dit verweer aldus, dat [gedaagde] betwist dat op de website werken zijn geopenbaard of verveelvoudigd.

4.8.

De rechtbank volgt [gedaagde] niet in zijn verweer. Waar het om gaat is of op de website het werk voor publiek toegankelijk wordt gemaakt. De door [eiseres] in het geding gebrachte stukken, bestaande uit schermafdrukken van de website, laten zien dat de thumbnails op de website al een dusdanig formaat hebben dat zij zonder probleem door het publiek van de website kunnen worden waargenomen. Reeds daarom is sprake van openbaarmaking van de werken. Het vorenstaande leidt ertoe dat [gedaagde] aansprakelijk wordt geacht voor het openbaar maken van de werken. Hij is daarmee aansprakelijk voor de - door [eiseres] onbetwist gestelde - schade van [eiseres] en de derden auteursrechthebbenden. Het standpunt van [gedaagde], dat hij niet aansprakelijk is voor de schade ontstaan door openbaarmaking van de werken na 1 juli 2011, faalt. Zoals hiervoor reeds geoordeeld wordt [gedaagde] geacht ook na 1 juli 2011 verantwoordelijk te zijn geweest voor de inhoud van de website.

4.9.

[eiseres] heeft de schade als gevolg van de auteursrechtinbreuk begroot op € 25.375,-. Dit bedrag is gebaseerd op het totaal van 191 foto’s en 2 filmpjes waarvan zij heeft kunnen nagaan dat deze op de website zijn geplaatst en die zijn gemaakt door fotografen en filmmakers namens wie zij schade kan vorderen. Volgens [eiseres] bedraagt de gemiddelde vergoeding voor het gebruik van de filmpjes voor drie maanden

€ 750,- per filmpje en bedraagt de gemiddelde vergoeding voor gebruik van een foto voor drie maanden € 125,-, wat neerkomt op het totaalbedrag van € 25.375,-. De rechtbank zal dit bedrag toewijzen, aangezien [gedaagde] deze schade verder niet heeft weersproken.

4.10.

Uit het voorgaande volgt dat de onder 1 en 2 van het petitum gevorderde verklaringen voor recht toewijsbaar zijn.

4.11.

De stelling van [gedaagde], dat de familienaam van [eiseres], niet via de website bekend is geraakt maar al eerder bekend was via wikipedia, kan, voor zover al van de juistheid wordt uitgegaan aangezien [eiseres] dit heeft betwist, er niet aan afdoen dat [gedaagde] de foto’s en teksten heeft doen vergezellen van de persoonsgegevens van [eiseres]. De gevorderde verklaring voor recht is op dit punt dan ook eveneens toewijsbaar. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat [gedaagde] tevens verantwoordelijk moet worden gehouden voor de teksten die met betrekking tot Van der Leest zijn geplaatst. Van der Leest heeft onbetwist gesteld dat deze teksten zijn aan te merken als een schending van haar persoonlijke levenssfeer, eer en goede naam. Daarmee is ook de onder 3 van het petitum gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar. Nu [eiseres] (onweersproken) heeft gesteld dat de inbreukmakende content daags na de dagvaarding van de website is verwijderd en zij niet, althans onvoldoende, heeft gesteld dat [gedaagde] ook thans nog inbreuk maakt op haar auteursrechten en/of portretrechten van [eiseres] dan wel anderszins onrechtmatig handelt, zal de rechtbank de gevorderde verklaring voor recht alleen toewijzen voor zover deze betrekking heeft op het verleden.

4.12.

Nu [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [eiseres] heeft [eiseres] recht op en belang bij haar vorderingen onder 4, 5 en 6. Deze zullen daarom worden toegewezen. Nu [gedaagde] niet heeft betwist dat de website bij gebruik van de zoektermen “[A] naakt” en “[A] bloot” in Google zoekresultaten worden gevonden, is de vordering onder 7 van het petitum toewijsbaar. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.13.

[eiseres] heeft onbetwist gesteld dat met de openbaarmaking van de werken ook sprake is geweest van inbreuk op haar portretrecht. Zij heeft verder onbetwist gesteld dat zij over een verzilverbare populariteit geschikt en dat zij als gevolg van de inbreuk op haar portretrecht schade heeft geleden, die zij begroot op € 64.360,-. [gedaagde] heeft het bestaan en de omvang van de gestelde schade niet betwist, zodat deze toewijsbaar is.

4.14.

[eiseres] heeft eveneens onbetwist gesteld dat zij schade heeft geleden als gevolg van de aantasting van haar eer en goede naam. De rechtbank acht het door [eiseres] gevorderde bedrag van € 5.000,- redelijk, waarbij de rechtbank de ernst van de beledigingen aan het adres van [eiseres] meeweegt. Genoemd bedrag zal daarom eveneens worden toegewezen.

4.15.

[gedaagde] heeft evenmin weersproken dat [eiseres] vermogensschade ter hoogte van het door haar gevorderde bedrag heeft geleden, zodat ook het bedrag van

€ 4.500,- zal worden toewezen.

4.16.

[gedaagde] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van [eiseres]. [eiseres] heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van de werkelijk gemaakte advocaatkosten op grond van artikel 1019h Rv. Aangezien de vorderingen deels zijn gebaseerd op inbreuk op het portretrecht en schending van haar persoonlijke levenssfeer en de eer en goede naam, en zo’n vordering niet valt te kwalificeren als een vordering gericht op handhaving van een intellectueel eigendomsrecht, komt dat deel, te bepalen op 1/4, niet voor vergoeding in aanmerking. Gelet op de grondslag van de overige vorderingen komen de werkelijk gemaakte advocaatkosten van [eiseres] voor het overige (3/4), zoals gevorderd, wel voor vergoeding in aanmerking. Nu [gedaagde] het door [eiseres], onder verwijzing naar de door haar overgelegde productie 19, gestelde bedrag van € 10.118,51 (€ 297,50 + € 82,05 + € 9.738,96) niet heeft weersproken zal de rechtbank van dit bedrag uitgaan. Voor het overige worden de proceskosten begroot volgens het toepasselijke liquidatietarief. Het salaris advocaat bedraagt daarom € 7.588,88, te weten ¾ van € 10.118,51, vermeerderd met € 710,50 te weten ¼ x € 2.842,- (2 punten x toepasselijke liquidatietarief € 1.421,- ) en derhalve in totaal € 8.299,38. Aangezien [eiseres] daarnaast een bedrag van € 821,00 aan griffierecht en € 97,64 heeft voldaan, worden de proceskosten aan de zijde van [eiseres] tot heden begroot op in totaal € 9.218,02.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

verklaart voor recht dat [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten op de afbeeldingen en filmpjes zoals in producties 7, 8, 9 en 10 bij dagvaarding gespecificeerd;

5.2.

verklaart voor recht dat [gedaagde] jegens [eiseres] onrechtmatig heeft gehandeld door het openbaar maken van filmpjes en afbeeldingen, waarin het portret van [eiseres] is opgenomen al dan niet vergezeld met inleidende teksten en de openbaarmaking van haar persoonsgegevens;

5.3.

verklaart voor recht dat [gedaagde] jegens [eiseres] onrechtmatig heeft gehandeld door schending van haar persoonlijke levenssfeer, eer en goede naam en portretrechten;

5.4.

verbiedt [gedaagde] de inbreukmakende afbeeldingen en films, zoals genoemd in productie 7, 8, 9 en 10 openbaar te maken en/of te verspreiden;

5.5

gebiedt [gedaagde] om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring aan de raadsman van [eiseres] (mr. Q.J.A. Meijnen, Frans Halsstraat 40 (1072 BS) Amsterdam), te overhandigen, waaruit de naam en adres van de leverancier(s) van de afbeeldingen en films blijkt, voorzover [gedaagde] deze films en afbeeldingen niet zelf gedownload heeft;

5.6.

gebiedt [gedaagde] om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis de bij hem aanwezige inbreukmakende afbeeldingen en films aan de raadsman van [eiseres] aan te bieden;

5.7.

gebiedt [gedaagde] om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis Google te verzoeken, onder overlegging van de correspondentie met Google aan de raadsman van [eiseres], de gewraakte teksten en afbeeldingen uit het “cache” geheugen van Google te verwijderen en verwijderd te houden;

5.8.

bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van € 500,- per dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] nalaat aan het verbod onder 5.4 en de geboden onder 5.5, 5.6 en 5.7 van dit vonnis te voldoen, met een gezamenlijk maximum van € 200.000,-;

5.9.

veroordeelt [gedaagde] om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis aan [eiseres] te voldoen een immateriële schadevergoeding van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) vanwege schending van haar eer en goede naam;

5.10.

veroordeelt [gedaagde] om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis aan [eiseres] te voldoen een schadevergoeding van € 4.500,- (zegge: vierduizendvijfhonderd euro) vanwege geleden vermogensschade door aantasting van haar eer en goede naam;

5.11.

veroordeelt [gedaagde] om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis aan [eiseres] te voldoen een schadevergoeding van € 64.300,- (zegge: vierenzestigduizend driehonderd euro) vanwege het mislopen van een vergoeding door [gedaagde] voor het gebruik van het portret van [eiseres];

5.12.

veroordeelt [gedaagde] om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis aan [eiseres] te voldoen een schadevergoeding van € 25.375,- (zegge: vijfentwintigduizend driehonderdvijfenzeventig euro) wegens inbreuk op auteursrechten van haarzelf en de auteursrechthebbenden;

5.13.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure, tot heden begroot op

€ 9.218,02;

5.14.

verklaart de veroordelingen onder 5.4 tot en met 5.13 uitvoerbaar bij voorraad;

5.15.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.R.P.J. Davids en in het openbaar uitgesproken op 5 juni 2013.