Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
07-06-2012
Datum publicatie
11-03-2013
Zaaknummer
13/666528-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank acht diefstal vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld en diefstal in vereniging met anderen niet bewezen, verdachte wordt vrijgesproken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/666528-11

Datum uitspraak: 7 juni 2012

op tegenspraak

VERKORT VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [plaats] op [1991], ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres], [postcode] [plaats].

De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 24 mei 2012.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 18 mei 2011 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid juwelen/sieraden, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Juwelier [A] en/of [A], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van

geweld en/of bedreiging met geweld tegen [A] en/of [B] en/of [C] en/of [D], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

• met over het hoofd getrokken capuchon(s) en/of sjawl(s) en/of muts(en), althans met gezichtsbedekking, Juwelier [A] heeft/hebben betreden en/of

• een vuurwapen heeft gepakt en/of op die [A] heeft gericht en/of gericht heeft gehouden, en/of (daarbij) heeft geroepen: “Ik ga je schieten”, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

• meermalen, althans eenmaal met (de kolf van) een vuurwapen (met kracht) op het (achter)hoofd van die [A] heeft geslagen en/of (daarbij) heeft geroepen: “Liggen jij” en/of

• een vuurwapen heeft gepakt en/of op die [B] en/of die [C] en/of die [D] heeft gericht en/of gericht heeft gehouden, en/of (daarbij) heeft geroepen: “Ik schiet opzij, ik ga schieten, ga weg” en/of “Ga weg, ga weg of ik schiet”, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

• meermalen, althans eenmaal met een vuurwapen (gericht) op het hoofd en/of het lichaam van die [B] en/of die [D] heeft geschoten;

Subsidiair:

[medeverdachte 1] op of omstreeks 18 mei 2011 te Amsterdam tezamen en in vereniging met ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid juwelen/sieraden, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Juwelier [A] en/of [A], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van

geweld en/of bedreiging met geweld tegen [A] en/of [B] en/of [C] en/of [D], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

• met over het hoofd getrokken capuchon(s) en/of sjawl(s) en/of muts(en), althans met gezichtsbedekking, Juwelier [A] heeft/hebben betreden en/of

• een vuurwapen heeft gepakt en/of op die [A] heeft gericht en/of gericht heeft gehouden, en/of (daarbij) heeft geroepen: “Ik ga je schieten”, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

• meermalen, althans eenmaal met (de kolf van) een vuurwapen (met kracht) op het (achter)hoofd van die [A] heeft geslagen en/of (daarbij) heeft geroepen: “Liggen jij” en/of

• een vuurwapen heeft gepakt en/of op die [B] en/of die [C] en/of die [D] heeft gericht en/of gericht heeft gehouden, en/of (daarbij) heeft geroepen: “Ik schiet opzij, ik ga schieten, ga weg” en/of “Ga weg, ga weg of ik schiet”, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

• meermalen, althans eenmaal met een vuurwapen (gericht) op het hoofd en/of het lichaam van die [B] en/of die [D] heeft geschoten,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 18 mei 2011 te Amsterdam opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

• voorafgaande aan het vooromschreven misdrijf een of meer plastic Albert Heijn-tasje(s) aan te schaffen en/of (vervolgens) in die/dit Albert Heijn-tasje(s) (extra) kleding en/of het paspoort en/of pinpas en/of sleutels en/of schoeisel en/of horloge van die [medeverdachte 1] en/of diens mededader te bewaren en/of

• zijn garage(box) beschikbaar te stellen aan [medeverdachte 1] en/of diens mededader, in welke garage(box) verdachte [medeverdachte 1] en/of diens mededader zich

voorafgaande aan vooromschreven misdrijf heeft/hebben omgekleed en/of een scooter heeft/hebben achtergelaten en/of

- (vervolgens) zich met die/dit Albert Heijn-tasje(s), inhoudende (extra) kleding en/of paspoort en/of sleutels en/of schoeisel en/of horloge van [medeverdachte 1] en/of diens mededader, te begeven naar de afgesproken lokatie;

2.

hij op of omstreeks 18 mei 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om opzettelijk [B] en/of [D] en/of [E] en/of een (of meer) onbekend gebleven omstander(s) van het leven te beroven, met dat opzet meerdere malen, althans eenmaal (met een vuurwapen) (gericht) op het hoofd en/of op het lichaam van die [B] en/of die [D] en/of die [E]

en/of die onbekend gebleven omstander(s) heeft geschoten, welke vooromschreven

poging tot doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten een diefstal met geweldpleging in vereniging, en welke poging tot doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

Subsidiair:

[medeverdachte 1] op of omstreeks 18 mei 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om opzettelijk [B] en/of [D] van het leven te beroven, met dat opzet meerdere malen, althans eenmaal (met een vuurwapen) (gericht) op het hoofd en/of op het lichaam van die [B] en/of die [D] heeft geschoten, welke vooromschreven poging tot doodslag werd gevolgd, vergezeld

en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten een diefstal met geweldpleging in vereniging, en welke poging tot doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 18 mei 2011 te Amsterdam opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

• voorafgaande aan het vooromschreven misdrijf een of meer plastic Albert Heijn-tasje(s) aan te schaffen en/of (vervolgens) in die/dit Albert Heijn-tasje(s) (extra) kleding en/of het paspoort en/of pinpas en/of sleutels en/of schoeisel en/of horloge van die [medeverdachte 1] en/of diens mededader te bewaren en/of

• zijn garage(box) beschikbaar te stellen aan [medeverdachte 1] en/of diens mededader, in welke garage(box) verdachte [medeverdachte 1] en/of diens mededader zich voorafgaande aan vooromschreven misdrijf heeft/hebben omgekleed en/of een scooter heeft/hebben achtergelaten en/of

- (vervolgens) zich met die/dit Albert Heijn-tasje(s), inhoudende (extra) kleding en/of paspoort en/of sleutels en/of schoeisel en/of horloge van [medeverdachte 1] en/of diens mededader, te begeven naar de afgesproken lokatie;

3.

hij op of omstreeks 18 mei 2011 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer (vuur)wapens van categorie II en/of III van de Wet Wapens en Munitie, te weten een gaspistool (merk Umarex, kaliber 9mm) en/of een pistool (merk Walther, kaliber 9x19mm), en/of munitie van categorie II en/of III van de Wet Wapens en Munitie, te weten een hoeveelheid patronen (merk Luger Sintox, kaliber 9mm), zijnde voor

genoemd vuurwapen geschikte munitie, voorhanden heeft gehad;

2. Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

3. Waardering van het bewijs

De rechtbank acht, met de officier van justitie en de verdediging, niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen onder 1. primair, 2. primair en 3 is ten laste gelegd, zodat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

Anders dan de officier van justitie en met de raadsvrouw van verdachte, acht de rechtbank evenmin wettig en overtuigend bewezen hetgeen onder 1. subsidiair en onder 2. subsidiair is ten laste gelegd, zodat verdachte ook daarvan dient te worden vrijgesproken.

De rechtbank overweegt ten aanzien van feit 1 subsidiair en feit 2 subsidiair als volgt.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting aangegeven dat er geen sprake is van medeplegen, nu de rol van verdachte ondergeschikt is aan die van zijn medeverdachten. De officier van justitie heeft zich echter op het standpunt gesteld dat wel een veroordeling voor medeplichtigheid aan de respectievelijk onder feit 1 en 2 ten laste gelegde overval en gekwalificeerde doodslag kan volgen.

Uit de stukken komt naar voren dat verdachte voorafgaande aan de overval samen met medeverdachte [medeverdachte 1] bij de Albert Heijn plastic tasjes heeft gekocht. Eén van die plastic tasjes heeft [medeverdachte 1] gevuld met spullen en aan verdachte gegeven. Verdachte heeft dit tasje voor [medeverdachte 1] en de andere medeverdachte [medeverdachte 2] bewaard. Later, toen verdachte [medeverdachte 2] tegenkwam, heeft verdachte het tasje aan [medeverdachte 2] gegeven.

Gezegd kan worden dat verdachte met het verrichten van voornoemde handelingen op een bepaalde manier behulpzaam is geweest vóór en na de door [medeverdachte 1] en een ander gepleegde overval. De rechtbank is echter van oordeel dat deze behulpzaamheid niet heeft bijgedragen aan de overval zelf, in ieder geval niet zodanig dat gesproken kan worden van medeplichtigheid van verdachte aan die overval.

Gelet op het voorgaande kan ook voor feit 2 geen veroordeling voor medeplichtigheid aan gekwalificeerde doodslag volgen.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

4. Beslissing

Verklaart de onder 1 primair en subsidiair, 2 primair en subsidiair en 3 ten laste gelegde feiten niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Ten aanzien van de benadeelde partijen

Nu aan verdachte - zonder toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht - geen straf of maatregel is opgelegd, zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partijen [E], [A], [F], [G] en [D] in de vorderingen niet-ontvankelijk zijn.

Wijst af de vordering gevangenneming.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J.A.A.G. de Vries, voorzitter,

mrs. B.C. Langendoen en R. Hirzalla, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A.M.M. Spiekerman, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 7 juni 2012.