Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY9377

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
27-12-2012
Datum publicatie
24-01-2013
Zaaknummer
13-676018-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vijf straatroven en één poging tot straatroof in Amsterdam-Zuidoost. Veroorderling tot gevangenisstraf van 6 jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/676018-12

Datum uitspraak: 27 december 2012

Tegenspraak

VERKORT VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [plaats] op [1989],

ter terechtzitting opgegeven verblijfadres: [adres], [postcode] te [plaats],

thans gedetineerd in het Huis van Bewaring “[locatie]” te [plaats].

De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 13 december 2012.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is kort samengevat ten laste gelegd dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan de volgende feiten:

1. Het op 4 januari 2012 te Diemen tezamen en in vereniging plegen van diefstal met geweld en/of met bedreiging met geweld en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving en/of diefstal met valse sleutel jegens [A] en [B];

2. Het op 14 januari 2012 te Duivendrecht tezamen en in vereniging plegen van poging tot diefstal met geweld en/of met bedreiging met geweld en/of bedreiging jegens [C];

3. Het op 16 januari 2012 te Diemen tezamen en in vereniging plegen van diefstal met geweld en/of met bedreiging met geweld en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving en/of diefstal met valse sleutel jegens [D];

4. Het op 28 januari 2012 te Amsterdam tezamen en in vereniging plegen van diefstal met geweld en/of met bedreiging met geweld en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving en/of diefstal met valse sleutel jegens [E];

5. Het op 23 december 2011 te Amsterdam tezamen en in vereniging plegen van diefstal met geweld en/of met bedreiging met geweld en/of bedreiging jegens [F];

6. Het op 17 december 2011 te Amsterdam tezamen en in vereniging plegen van diefstal met geweld en/of met bedreiging met geweld jegens [G] en [J].

De integrale tekst van de tenlastelegging is opgenomen in bijlage 1, die aan dit vonnis is gehecht en als hier ingevoegd geldt.

2. Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

3. Waardering van het bewijs

3.1. Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officieren van justitie hebben gevorderd verdachte te veroordelen voor alle ten laste gelegde feiten.

3.2. Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw van verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat de onder 1 t/m 4 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard, met dien verstande dat per ten laste gelegd feit sprake is van ééndaadse samenloop tussen de daarin ten laste gelegde onderdelen.

De raadsvrouw heeft verzocht verdachte vrij te spreken van de onder 5 en 6 ten laste gelegde feiten, nu het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevat dat verdachte één van de daders is. De raadsvrouw heeft hiertoe ook aangevoerd dat bij deze feiten sprake is van een andere modus operandi dan bij de feiten 1 t/m 4, nu de slachtoffers niet gedurende enige tijd van hun vrijheid zijn beroofd.

3.3. Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan alle ten laste gelegde feiten. Verdachte heeft bekend dat hij betrokken was bij de onder 1 t/m 4 ten laste gelegde feiten. De rechtbank verwerpt de door de verdediging gevoerde verweren. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.

Onder 1 ten laste gelegde feiten

Ten aanzien van de onder 1 ten laste gelegde feiten heeft verdachte verklaard dat zijn bijdrage slechts bestond uit het pinnen van geld met van de slachtoffers weg- of afgenomen pinpassen en bijbehorende pincodes. Verdachte heeft verklaard dat hij op 4 januari 2012 twee andere mannen heeft ontmoet in de buurt van station Diemen Zuid en dat hem werd verteld te wachten op een hoek. Op enig moment kwam één van die mannen naar verdachte toe met een pinpas en een pincode, waarop verdachte is gaan pinnen. Verdachte heeft het geld vervolgens aan deze man gegeven en is blijven wachten, waarop hij opnieuw een pinpas kreeg en ook daarmee is gaan pinnen. Hij heeft hiervoor de helft van de buit ontvangen.

De rechtbank acht deze verklaring niet geloofwaardig en overweegt daartoe als volgt. In de eerste plaats is het onaannemelijk dat de feitelijke beroving met (bedreiging met) geweld en vrijheidsberoving door twee anderen zouden zijn gepleegd terwijl verdachte, wiens rol zou zijn beperkt tot het pinnen, de helft van de buit krijgt, hetgeen immers onevenredig voorkomt. In de tweede plaats vindt de verklaring van verdachte geen steun in het dossier. Aangeefsters [B] en [A] hebben verklaard dat zij door twee mannen de bosjes in zijn gesleurd en dat één van de daders bij hen bleef wachten, terwijl de andere weg ging om te pinnen. Dit herhaalde zich vervolgens nog een keer. Volgens aangeefster [A] bleef de dader die wegging met de pasjes steeds ongeveer 15 minuten weg en vertelde hij toen hij terug kwam tegen de mededader hoeveel geld hij had kunnen opnemen. Deze verklaringen, waarbij één man twee keer heen en weer is gegaan met pinpassen en pincodes om daarmee te pinnen, worden bevestigd door het proces-verbaal van bevindingen (p. C2-408 e.v.) waarin de journaalrolgegevens van de ING pinautomaat aan het Kruidenhof te Diemen zijn gerelateerd, alsmede door het proces-verbaal van bevindingen (p. B1-90 e.v.) waarin de camerabeelden rond het Kruidenhof en van de ING pinautomaat zijn beschreven. Het is niet aannemelijk dat er – zoals verklaard door verdachte – een derde dader was die tot tweemaal toe met de pinpassen en pincodes naar verdachte is gegaan, verdachte opdracht heeft gegeven te gaan pinnen, zelf ergens werkeloos heeft staan wachten en vervolgens weer terug is gegaan naar de aangeefster en de mededader, deze mededader daar ondertussen al die tijd alleen achterlatend. De rechtbank acht derhalve bewezen dat er sprake was van twee daders en dat verdachte daar één van was. Het verweer van verdachte wordt verworpen.

Onder 2 ten laste gelegde feiten

Verdachte heeft verklaard dat hij is gegaan naar de plek waar hij met de mededader had afgesproken omdat zij samen iemand zouden gaan beroven. Ter terechtzitting heeft hij tevens verklaard dat hij – toen hij met zijn mededader op de afgesproken plek was aangekomen – genoeg kreeg van het beroven en dat hij is weggelopen toen zijn mededader achter aangeefster [C] aanrende. Indien en voor zover verdachte een beroep heeft willen doen op vrijwillige terugtred, zijn daarvoor onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd. Ook dit verweer – voor zover gevoerd – wordt derhalve verworpen.

Onder 5 ten laste gelegde feiten

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat er onvoldoende bewijs voorhanden is dat verdachte één van de daders is geweest. De rechtbank volgt de verdediging hierin niet en overweegt daartoe het volgende. Uit de aangiftes (p. B5-1 e.v. en B5-60 e.v.) blijkt dat bij de beroving op [F] een geldbedrag van ongeveer 16 euro is weggenomen alsmede onder meer een Bijenkorfkaart op naam van [F] of op naam van [K], een identiteitskaart en een ING creditcard. Bij de doorzoeking in de woning aan [adres] te [plaats], waar verdachte logeerde, zijn in een koffer een drietal passen aangetroffen, te weten: een identiteitskaart ten name van [F], een ING creditcard op naam van [F] en een Bijenkorfkaart op naam van [K]. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij deze passen inderdaad onder zich had en dat hij ze heeft gekregen van de mededader van de feiten onder 1 tot en met 4.

Daarnaast heeft verdachte op 23 december 2011 om 20:20 uur (derhalve kort na de beroving op [F], die volgens de aangifte die dag rond 20:05 uur plaatsvond) het volgende Ping-bericht naar iemand verstuurd:

“Manne die optie s net gebeurdt manne” (p. C2-348).

Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat met ‘optie’ wordt bedoeld een manier om geld te verdienen. Uit het navolgende Ping-bericht, dat op 5 december 2011 is verstuurd aan verdachte, leidt de rechtbank af dat verdachte het woord ‘optie’ meer specifiek heeft gebruikt in de betekenis van diefstal met geweld:

“Ik ga je een truc leren nooit metro station nooit waar cameras zijn stap nooit uit een metro en dan dan iemand pakken beneden ofzo. Doe die spullen snel weg die telefoon niet zelf gebruiken en die tel niet aan vrienden sire ze gaan je verraden. Straatroof is geen monie ik heb die fouten ook gemaakt. En als je het toch doet doe het ergens waar je de tijd heb en ongezien je ding kan doen. Eerste waar je naar vraagt is bakpassen en de bij behorende codes. Vastbinden of iemand bij laten staan jij gaat pinnen meestal kan je 1000 op een dag en als er geen 1000 is kan je altijd Rood gaan. En wees een kk leier voor die mensen dat ze zien is geen grap zodat ze metteen die goede code geven daarom is het belangerijk dat iemand achter blijft bij die gene.

Maar ik zie je bent opkomende als je echt monie wil pakken laat me weten dan heb ik een optie voor je.” (p. C3-235)

Voorts heeft verdachte op de dag van de onder 5 ten laste gelegde beroving, 23 december 2011, om 21:43 uur het volgende Ping-bericht naar iemand verstuurd:

“Een kk kleine money gemaakt”, hetgeen is vertaald met “Een kanker kleine geld gemaakt” (p. C2-349 en C2-354).

De rechtbank overweegt dat het geldbedrag dat bij de beroving van [F] in totaal is buitgemaakt, relatief laag is, zoals vermeld ongeveer 16 euro.

Tot slot oordeelt de rechtbank redengevend voor het bewijs van de onder 5 ten laste gelegde feiten dat de specifieke modus operandi ervan op essentiële punten overeenkomsten vertoont met de evenzeer specifieke modus operandi van de onder 1 tot en met 4 ten laste gelegde feiten, die verdachte wel heeft bekend. In alle gevallen werden de slachtoffers door de daders van achteren benaderd, met geweld overmeesterd en de bosschages ingesleurd (met de kanttekening dat het op 14 januari 2012 gebleven is bij een poging daartoe). Ook werden steeds een of meer pinpassen weg- of afgenomen en vroegen de daders de slachtoffers onder bedreiging om hun pincode. Dat het slachtoffer van de onder 5 ten laste gelegde feiten niet gedurende enige periode van haar vrijheid is beroofd terwijl er werd gepind, doet er niet aan af dat de werkwijze hoofdzakelijk overeen komt met die van de overige voorvallen. De rechtbank neemt daarbij mede in overweging dat de onder 5 ten laste gelegde feiten op een eerdere datum zijn gepleegd dan de onder 1 tot en met 4 ten laste gelegde feiten en er kennelijk sprake was van een zekere mate van ontwikkeling van de modus operandi.

Gelet op de telkens specifieke en op essentiële punten overeenstemmende modus operandi en bovenstaande Ping-berichten – in onderlinge samenhang bezien – acht de rechtbank de verklaring van verdachte dat hij niet heeft deelgenomen aan de beroving van [F] maar slechts achteraf de pasjes in ontvangst heeft genomen, niet aannemelijk. Daar komt bij dat verdachte in het verhoor bij de politie op 4 december 2012 (ongenummerd) heeft verklaard dat het kan zijn dat hij eind 2011 bij soortgelijke straatroven betrokken was. Alle genoemde feiten en omstandigheden samen bezien, is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich eveneens schuldig heeft gemaakt aan de onder 5 ten laste gelegde feiten. Het verweer wordt verworpen.

De onder 6 ten laste gelegde feiten

Ook hier heeft de verdediging zich op het standpunt gesteld dat er onvoldoende bewijs voorhanden is dat verdachte één van de daders is geweest. De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

Volgens de aangifte van [G] is bij deze beroving een telefoon af- of weggenomen van het merk/type Nokia C6 met Imei-nummer [nummer] (p. B6-01 e.v.). Deze Nokia C6 met dit Imei-nummer is bij een doorzoeking aangetroffen in de woning van [L], de vriendin van verdachte (p. C4-37 en C4-46 e.v.). Bij de politie heeft [L] verklaard dat zij deze telefoon van verdachte heeft gekregen. Verdachte had aanvankelijk tegen haar gezegd dat dit zijn oude telefoon was en later dat hij de telefoon had gevonden. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij de telefoon inderdaad aan [L] heeft gegeven. Verdachte heeft ter zitting eerst verklaard dat hij de telefoon had gekregen van de mededader van de feiten onder 1 tot en met 4, en later dat hij deze van hem had gekocht. Verdachte heeft voorts verklaard dat hij (ook) tegen [L] had gezegd dat hij de telefoon had gekocht. Deze steeds wisselende verklaringen omtrent de herkomst van de telefoon doen afbreuk aan de geloofwaardigheid daarvan.

Daar komt bij dat verdachte op de dag van de beroving verschillende Ping-berichten heeft verstuurd en ontvangen, die – in onderlinge samenhang bezien – duiden op betrokkenheid van verdachte bij dit voorval. Relevant zijn daarbij de volgende berichten.

Op 17 december 2011 om 15.26 uur (de beroving vond volgens de aangiftes plaats omstreeks 20:00 uur) is aan verdachte het volgende Ping-bericht verstuurd:

“Ik ben in strantje aangekomen net man

Ofa met tjoepi die grappen maker dan” (p. C2-345-B).

Waarop verdachte aan die persoon antwoordt:

“Hijs hier mang we wachte op die optie tok […]

K ben zo In vensepolder” (p. C2-345-B).

Zoals hiervoor overwogen acht de rechtbank aannemelijk dat met ‘optie’ wordt bedoeld ‘geld maken’, meer specifiek diefstal met geweld.

Vervolgens heeft verdachte op 17 december 2011 om 16:33 uur het volgende bericht aan die persoon verstuurd:

“We meete bij vensepolder” (p. C2-345-B).

Hierna stuurt verdachte aan een andere persoon het volgende bericht:

“Hahaahah manne ben nu bezg mang wil money zien […]

Ben nu met je brada en tjoepie” (p. C2-345-C).

Vervolgens wordt er vanaf 19:03 ruim vijftig keer door dezelfde persoon contact gezocht met verdachte, zonder dat hier door verdachte op wordt gereageerd. Pas om 20:26 uur reageert verdachte door een antwoordbericht te sturen (p. C2-345-C en C2-345-D).

Uit het vermelde berichtenverkeer leidt de rechtbank af dat verdachte voorafgaand aan de beroving samen was met ene [M] en dat zij met een derde persoon hebben afgesproken elkaar in Venserpolder te ontmoeten. De onder 6 ten laste gelegde beroving is blijkens de aangiftes door drie daders gepleegd. Daarbij wachtte verdachte op een ‘optie’ en wilde hij ‘money’ zien, waaruit de rechtbank afleidt dat verdachte een beroving wilde gaan plegen. Bovendien heeft verdachte die dag vanaf 19.03 uur (ongeveer een uur voor de beroving) niet gereageerd op Ping-oproepen van een onbekende persoon en antwoordde hij deze persoon eerst om 20:26 uur, derhalve na afloop van de beroving. Gelet op de voornoemde Ping-gegevens in onderlinge samenhang bezien, het aantreffen van de af- of weggenomen Nokia-C6-telefoon bij de vriendin van verdachte en het feit dat verdachte wisselende en niet geloofwaardige verklaringen heeft gegeven voor het verkrijgen van die af- of weggenomen telefoon acht de rechtbank dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich aan het onder 6 ten laste gelegde schuldig heeft gemaakt. Het verweer wordt verworpen.

3.4. Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1. op 04 januari 2012 te Diemen op de openbare weg Roerdomppad tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen telefoons (merk Sony en Blackberry) en een MP3 speler en sleutels en

Rabobankpassen en een OV-chipkaart en een tas (merk Enrico Bennetti) en een laptop (merk Fuji Siemens) en een Luxemburgs rijbewijs en een Luxemburgse identiteitskaart en een VISAbankkaart en een BCEE Axess bankkaart en een boek ("From boss to Host") en portemonnees en pasjes en een notitieblok en geld en een Duits rijbewijs en een Duitse identiteitskaart en een studentenkaart van Hogeschool Diemen en een zorgpas (Barmer UKV) en een Visakaart en een EC-kaart en een laptoptas (merk Picard) toebehorende aan [A] of [B], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen voornoemde [A] en [B], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij, verdachte en zijn mededader, voornoemde [A] en [B] onverhoeds van achteren hebben benaderd en [A] hebben geschopt ten gevolge waarvan die [A] ten val is gekomen en [B] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp hebben getoond en een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het hoofd van voornoemde [B] hebben gericht gehouden en voornoemde [B] naar een bosschage hebben gesleurd en hebben gezegd: "If you say a word, we are going tot kill you" en "Shut up or i'm going to kill you" en voornoemde [A] en [B] met een vuurwapen, althans met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het hoofd/oog/neus hebben geslagen en tegen die [A] en [B] hebben gezegd dat ze op hun buik op de grond moesten gaan liggen en vervolgens hebben gezegd: "Give me your phone's" en op de rug van voornoemde [B] zijn gaan zitten en met een vuurwapen, althans met een op een vuurwapen gelijken voorwerp, door de haren van die [B] hebben gewreven en daarbij hebben gezegd: "Who should I shoot first because there's somebody going to die tonight" en grommende geluiden hebben gemaakt en hebben gezegd: "You can be happy that my brother didn't shoot you, he's very aggressive, he already kill someone" en "Don't move! If you move we will see you! If you go to Inholland we will shoot you" en "If you contact the police we will kill you, we know where you live" en tegen voornoemde [B] en [A] hebben gezegd dat ze hen zouden vermoorden als zij de pincodes behorende bij hun bankrekening niet correct opgaven, althans telkens een of meer woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

en

op 04 januari 2012 te Diemen tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk

[B] en [A] wederrechtelijk van de vrijheid hebben beroofd, immers hebben hij, verdachte en zijn mededader voornoemde [B] naar een bosschage gesleurd en gezegd: "If you say a word, we are going tot kill you" en "Shut up or i'm going to kill you" en voornoemde [A] en [B] met een vuurwapen, althans met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het hoofd/oog/neus geslagen en tegen die [A] en [B] gezegd dat ze op hun buik op de grond moesten gaan liggen en op de rug van voornoemde [B] gaan zitten en daarbij hebben gezegd: "Who should I shoot first because there's somebody going to die tonight" en grommende geluiden gemaakt en gezegd: "You can be happy that my brother didn't shoot you, he's very aggressive, he already kill someone" en "Don't move! If you move we will see you! If you go to Inholland we will shoot you" en "If you contact the police we will kill you, we know where you live", althans een of meer woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

en

op tijdstippen gelegen op 04 januari 2012 te Diemen tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geldbedragen toebehorende aan [B] en [A] waarbij verdachte en zijn mededader het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel;

2. op 14 januari 2012 te Duivendrecht, gemeente Ouder-Amstel, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om op de openbare weg, Meidoornpad, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of goederen van zijn gading toebehorende aan [C] en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en te doen vergezellen van geweld en bedreiging met geweld tegen voornoemde [C], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, met zijn mededader achter voornoemde [C] aan zijn gerend, waarna hij verdachte en zijn mededader hebben geroepen: "Stap af, stap af" en voornoemde [C] bij een arm hebben gegrepen en een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, hebben getoond

en

op 14 januari 2012 te Duivendrecht, gemeente Ouder-Amstel, tezamen en in vereniging met een ander, [C] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers hebben verdachte en zijn mededader opzettelijk dreigend voornoemde [C] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, getoond en toen die [C] hard wegfietste een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in de richting van die [C] hebben gericht;

3. op of omstreeks 16 januari 2012 te Diemen op een openbare weg, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een pinpas en een portemonnee en een OV chipkaart en een studentenkaart van Inholland en een verblijfsdocument en een sleutel en ongeveer tachtig euro toebehorende aan [D], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen voornoemde [D], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden, dat hij verdachte en zijn mededader voornoemde [D] onverhoeds van achteren hebben vastgepakt en naar een afgelegen plek hebben gesleurd en met een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het hoofd hebben geslagen en tegen voornoemde [D] gezegd dat hij, verdachte en zijn mededader, voornoemde [D] dood zouden maken als hij niet zijn juiste pincode zou geven;

en

op of omstreeks 16 januari 2012 te Diemen tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk [D] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd, immers hebben hij, verdachte en zijn mededader, voornoemde [D] onverhoeds van achteren vastgepakt en naar een afgelegen plek gesleurd en tegen voornoemde [D] gezegd dat hij op de grond moest blijven liggen;

en

op 16 januari 2012 in Nederland tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag toebehorende aan [D], waarbij verdachte en zijn mededader het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel;

4. op 28 januari 2012 te Amsterdam op de openbare weg, De Passage, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen oordopjes en een telefoon (merk LG) en een portemonnee en een rijbewijs en zorgpassen en een perskaart en een ANWB-pas en een bonuskaart (AH) en een Douglas pas toebehorende aan [E], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen voornoemde [E], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden, dat hij verdachte en zijn mededader voornoemde [E] toen zij fietste op een fiets hebben klemgereden en hebben vastgepakt en een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, hebben getoond en met een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op het hoofd hebben geslagen ten gevolge waarvan voornoemde [E] even buiten bewustzijn is geraakt en ten val is gekomen en bovenop voornoemde [E] zijn gaan zitten en de keel van voornoemde [E] hard hebben dichtgeknepen en aan de haren hebben getrokken en voornoemde [E] in een bosschage hebben geduwd en tegen voornoemde [E] hebben gezegd dat zij op haar buik op de grond moest gaan liggen en (wederom) bovenop voornoemde [E] zijn gaan zitten en met een hard voorwerp in de rug hebben gepord en tegen voornoemde [E] gezegd dat zij doodgeschoten zou worden als zij een verkeerde pincode zou geven;

en

op 28 januari 2012 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk

[E] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd, immers hebben hij, verdachte en zijn mededader voornoemde [E] in een bosschage geduwd en tegen voornoemde [E] gezegd dat zij op haar buik op de grond moest gaan liggen en met een hard voorwerp in de rug gepord

en

op 28 januari 2012 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 1000 euro toebehorende aan [E], waarbij verdachte en zijn mededader het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel;

5. op 23 december 2011 te Amsterdam, op de openbare weg, Leusdenhof, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een Iphone en een portemonnee (met daarin een identiteitskaart en bankpassen en een creditcard) toebehorende aan [F], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen voornoemde [F], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden, dat hij, verdachte en zijn mededader, voornoemde [F] onverhoeds van achteren hebben benaderd en met een vuist tegen het hoofd van voornoemde [F] hebben geslagen en voornoemde [F] aan de haren naar beneden hebben getrokken en hebben gezegd:

"Mond houden, meekomen. Kop dicht", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en voornoemde [F] vervolgens aan de armen naar een bosschage hebben gesleurd en aldaar het hoofd van die [F] naar beneden hebben gedrukt gehouden tengevolge waarvan voornoemde [F] zwaar lichamelijk letsel (breuken jukboog links en kneuzing van het kaakgewricht) heeft bekomen;

en

op 23 december 2011 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander [F] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers hebben verdachte en zijn mededader opzettelijk dreigend tegen voornoemde [F] gezegd: "We binden je vast. Als je pincode niet klopt komen we terug en maken wij je dood";

6. of 17 december 2011 te Amsterdam tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een handtas

(inhoudende een rijbewijs en een mobiele telefoon en (bank)pasjes) toebehorende aan [G], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen voornoemde [G] en [J], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden, dat hij, verdachte en zijn mededaders voornoemde [G] op het achterhoofd hebben geslagen en van achteren om haar bovenlijf hebben vastgepakt en een vuurwapen, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op de rechterslaap van voornoemde [G] heeft gezet en (daarbij) hebben gezegd: "Mee komen, mee komen" en "Hou je man rustig anders schiet ik je dood" en voornoemde [J] in het gezicht hebben gestompt en hebben vastgepakt en een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op voornoemde [J] hebben gericht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

3.5. Samenloop

De rechtbank is – anders dan de verdediging – niet van oordeel dat per ten laste gelegd feit sprake is van ééndaadse samenloop tussen de daarin ten laste gelegde onderdelen. Bij de onder 1, 3 en 4 ten laste gelegde feiten wordt bewezen geacht onder meer diefstal met geweld (artikel 312 Sr) en wederrechtelijke vrijheidsberoving (artikel 282 Sr). De feitelijke handelingen die in deze onderdelen zijn ten laste gelegd, komen weliswaar deels overeen, maar door deze handelingen zijn meerdere strafrechtelijk beschermde belangen geschonden. Immers, artikel 312 Sr beschermt het eigendomsrecht en artikel 282 Sr beschermt de persoonlijke bewegingsvrijheid. Daarom is geen sprake van ééndaadse samenloop. Hetzelfde geldt voor de onder 2 en onder 5 ten laste gelegde (poging tot) diefstal met geweld (artikel 312 Sr) en bedreiging (artikel 285 Sr), nu ook in het geval van deze artikelen verschillende rechtsbelangen worden beschermd.

Ten aanzien van de onder 1, 3 en 4 ten laste gelegde feiten is de rechtbank van oordeel dat de diefstal met valse sleutel (het pinnen van geld met af- of weggenomen pinpassen en ontvreemde pincodes, artikel 311 Sr) steeds een voortgezette handeling vormt van de diefstal met geweld van de pinpassen (artikel 312 Sr), aangezien steeds geldt dat de beide diefstallen elkaar hebben opgevolgd en zijn voortgekomen uit één wilsbesluit.

4. Het bewijs

De rechtbank grondt haar beslissing dat verdachte het bewezen geachte heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

5. De strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

6. De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

7. Motivering van de straffen en maatregelen

7.1. De eis van de officier van justitie

De officieren van justitie hebben bij requisitoir gevorderd dat verdachte ter zake van de door hen onder 1 t/m 6 bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren, met aftrek van voorarrest.

De officieren van justitie hebben gevorderd ten aanzien van de in beslag genomen goederen als volgt te beslissen, waarbij de hierna te noemen nummers corresponderen met de nummers op de beslaglijst, die als bijlage 2 aan dit vonnis is gehecht:

- Nummers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 en 30: verbeurd verklaren;

- Nummer 10: onttrekking aan het verkeer;

- Nummer 11: retour rechthebbende (verzekeraar en/of [A]);

- Nummer 12: retour rechthebbende ([B]);

- Nummers 32, 33, 34: retour rechthebbende [N];

- Nummers 36, 37, 38: retour rechthebbende [O].

7.2. Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de eis van het Openbaar Ministerie om verdachte te veroordelen tot 12 jaar gevangenisstraf, buitensporig is, mede nu verdachte volgens de verdediging slechts kan worden veroordeeld voor drie straatroven en één poging daartoe. De raadsvrouw heeft gewezen op een drietal vergelijkbare uitspraken waarin aanzienlijk lagere straffen zijn opgelegd dan door het Openbaar Ministerie geëist. De raadsvrouw heeft de rechtbank verzocht bij de strafoplegging mee te wegen dat verdachte een bekentenis heeft afgelegd voor de onder 1 tot en met 4 ten laste gelegde feiten, dat hij nooit eerder in aanraking is geweest met justitie en dat hij het initiatief heeft genomen een gesprek aan te gaan met slachtoffer [E], welk gesprek goed is verlopen.

De raadsvrouw heeft zich niet uitgelaten over het beslag.

7.3. Het oordeel van de rechtbank

7.3.1. Ten aanzien van de straf

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich – in samenwerking met zijn mededader(s) – schul¬dig gemaakt aan vijf gewelddadige straatroven en één poging daartoe, waarbij vier slachtoffers niet alleen van hun geld en goederen, maar ook van hun vrijheid werden beroofd. Bij drie straatroven en bij één poging daartoe hebben verdachte en zijn mededader een vuurwapen (althans een daarop gelijkend voorwerp) gebruikt om (te trachten) de slachtoffers onder bedreiging de bosjes in mee te nemen en hun goederen en pincodes te verkrijgen. Vervolgens werden in drie gevallen de slachtoffers van hun vrijheid beroofd, terwijl één van de daders geld van de slachtoffers ging pinnen. Bij alle straatroven werd veel fysiek geweld uitgeoefend. Zo zijn slachtoffers tot bloedens toe geslagen, moest één hoofdwond worden gehecht en diende één slachtoffer een operatie te ondergaan. De feiten werden in de donkere avonduren gepleegd op en langs de openbare weg en de slachtoffers waren willekeurige voorbij¬gangers. Door hun handelwijze hebben verdachte en zijn mededader(s) niet alleen materiële schade veroorzaakt bij de slachtoffers. Straatroven hebben veelal ingrijpende emotionele gevolgen voor de slachtoffers. Dit was ook het geval voor de slachtoffers in de onderhavige zaak, zoals blijkt uit de ter terechtzitting voorgehouden slachtofferverklaringen en de vorderingen ter vergoeding van immateriële schade. Gelet op de ernst en de hoeveelheid van de in deze zaak gepleegde feiten past uitsluitend een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur.

De rechtbank houdt rekening met de jonge leeftijd van verdachte ten tijde van het plegen van de feiten, alsmede met het feit dat hij nooit eerder is veroordeeld voor een misdrijf. Voorts heeft verdachte er blijk van gegeven spijt te hebben van hetgeen hij heeft gedaan en hiervoor ook schaamte te voelen. Verdachte heeft dan ook deelgenomen aan een zogenaamd slachtoffer-dadergesprek met één van de slachtoffers, welk gesprek voor het slachtoffer als waardevol is ervaren en voor haar (een deel van de) angst heeft weggenomen.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden, alsmede gelet op hetgeen doorgaans in soortgelijke gevallen aan straf wordt opgelegd, aanleiding bestaat om bij de straftoemeting af te wijken van hetgeen door de officier van justitie is gevorderd.

7.3.2 Ten aanzien van het beslag

Het inbeslaggenomen en niet teruggegeven voorwerp, te weten:

24 1.00 STK Zaktelefoon Kl:zwart

BLACKBERRY

(4239199),

dat aan verdachte toebehoort, dient te worden verbeurd verklaard en is daarvoor vatbaar, aangezien met behulp van dat voorwerp het bewezen geachte is begaan.

Het in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerp, te weten:

10 1.00 STK Wapen

-

Boksbeugel (4244986),

dat aan verdachte toebehoort, dient onttrokken te worden aan het verkeer en is daarvoor vatbaar, aangezien dit voorwerp is aangetroffen bij gelegenheid van het onderzoek naar de door verdachte begane misdrijven, terwijl dit voorwerp kan dienen tot het begaan van soortgelijke misdrijven en het van zodanige aard is, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Ten aanzien van de overige goederen op de beslaglijst is niet gebleken dat hiervoor een grond bestaat voor verbeurdverklaring en/of onttrekking aan het verkeer. Deze goederen zullen daarom bewaard worden ten behoeve van de rechthebbende.

8. Vorderingen van de benadeelde partijen en schadevergoedingsmaatregel

8.1. Het standpunt van de officier van justitie

De officieren van justitie hebben de vorderingen van de benadeelde partijen als volgt geheel of gedeeltelijk toewijsbaar geacht:

- [B]: vordering immateriële schade geheel toewijsbaar, vordering materiële schade toewijsbaar behalve de deelvordering ad € 271,20 ten aanzien van de telefoon;

- [A]: vordering immateriële en materiële schade geheel toewijsbaar;

- [D]: vordering materiële schade geheel toewijsbaar, vordering immateriële schade van € 1.880 te verhogen tot € 2.000;

- [C]: vordering immateriële schade ad € 1.500 gedeeltelijk toewijsbaar, namelijk tot een bedrag van € 1.000;

- [E]: vordering materiële schade geheel toewijsbaar;

- [F]: vordering immateriële schade ad € 3.000 gedeeltelijk toewijsbaar, namelijk tot een bedrag van € 2.000, vordering materiële schade geheel toewijsbaar.

De officieren van justitie hebben verzocht de vorderingen hoofdelijk toe te wijzen, te vermeerderen met wettelijke rente en de schadevergoedingsmaatregel op te leggen voor het toe te wijzen bedrag.

8.2. Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft verzocht voor de benadeelde partijen [B], [A] en [D] een gelijk bedrag aan immateriële schadevergoeding toe te wijzen met referte ten aanzien van de hoogte van dat bedrag. De schadevergoeding voor [C] zou volgens de raadsvrouw lager moeten zijn, aangezien in haar geval geen sprake is van een voltooid delict. De raadsvrouw heeft verzocht de benadeelde partij [F] in haar vordering niet-ontvankelijk te verklaren, nu de raadsvrouw ten aanzien van dat feit heeft verzocht verdachte vrij te spreken.

8.3. Het oordeel van de rechtbank

[B]

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de behandeling van de vordering van de benadeelde partij [B], niet een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Tevens is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van de hiervoor onder 1 bewezen geachte feiten, rechtstreeks schade heeft geleden. De rechtbank waardeert de immateriële schade op een bedrag van € 2.000,- (zegge tweeduizend euro). Ook de vordering tot materiële schadevergoeding ad € 1.131,32 (zegge elfhonderd eenendertig euro en tweeëndertig cent) is voor toewijzing vatbaar.

Bovenstaande bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het ontstaan van de schade, te weten 4 januari 2012 voor zover het betreft de immateriële schade. Ten aanzien van de wettelijke rente over de materiële schade geldt dat niet is gebleken op welke datum deze schade, door betaling van de gevorderde bedragen, is ontstaan. De rechtbank oordeelt het echter voldoende aannemelijk dat deze schade in elk geval ten tijde van het indienen van de vordering is ontstaan en zal derhalve de gevorderde rente vanaf dat moment, zijnde 4 juni 2012, toewijzen.

Voorts zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

In het belang van [B] voornoemd wordt, als extra waarborg voor betaling aan laatstgenoemde, de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht aan verdachte opgelegd.

[A]

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de behandeling van de vordering van de benadeelde partij [A], niet een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Tevens is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van de hiervoor onder 1 bewezen geachte feiten, rechtstreeks schade heeft geleden. De rechtbank waardeert de immateriële schade op een bedrag van € 2.000,- (zegge tweeduizend euro). Ook de vordering tot materiële schadevergoeding ad. € 174,35 (zegge honderd vierenzeventig euro en vijfendertig cent) is voor toewijzing vatbaar.

Bovenstaande bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het ontstaan van de schade, te weten 4 januari 2012 voor zover het betreft de immateriële schade. Ten aanzien van de wettelijke rente over de materiële schade geldt dat niet is gebleken op welke datum deze schade, door betaling van de gevorderde bedragen, is ontstaan. De rechtbank oordeelt het echter voldoende aannemelijk dat deze schade in elk geval ten tijde van het indienen van de vordering is ontstaan en zal derhalve de gevorderde rente vanaf dat moment, zijnde 6 juni 2012, toewijzen.

Voorts zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

In het belang van [A] voornoemd wordt, als extra waarborg voor betaling aan laatstgenoemde, de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht aan verdachte opgelegd.

[C]

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de behandeling van de vordering van de benadeelde partij [C], niet een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Tevens is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van de hiervoor onder 2 bewezen geachte feiten, rechtstreeks schade heeft geleden. Wat betreft de omvang van haar schade neemt de rechtbank in aanmerking jegens [C] geen of nauwelijks geweld is gepleegd, zij niet van haar vrijheid is beroofd en geen goederen van haar zijn afgenomen. De rechtbank waardeert de immateriële schade dan ook op een bedrag van € 500,- (zegge vijfhonderd euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het ontstaan van de schade, te weten 14 januari 2012. De vordering kan dan ook tot dat bedrag worden toegewezen. Voorts dient de verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

Voorts zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

De vordering van de benadeelde partij [C] wordt voor het overige afgewezen.

In het belang van [C] voornoemd wordt, als extra waarborg voor betaling aan laatstgenoemde, de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht aan verdachte opgelegd.

[D]

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de behandeling van de vordering van de benadeelde partij [D], niet een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Tevens is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van de hiervoor onder 3 bewezen geachte feiten, rechtstreeks schade heeft geleden. De rechtbank waardeert de immateriële schade op een bedrag van € 1.880,- (zegge duizend achthonderd tachtig euro). Ook de vordering tot materiële schadevergoeding ad. € 147,45 (zegge honderd vierenzeventig euro en vijfenveertig cent) is voor toewijzing vatbaar.

Bovenstaande bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het ontstaan van de schade, te weten 16 januari 2012 voor zover het betreft de immateriële schade. Ten aanzien van de wettelijke rente over de materiële schade geldt dat niet is gebleken op welke datum deze schade, door betaling van de gevorderde bedragen, is ontstaan. De rechtbank oordeelt het echter voldoende aannemelijk dat deze schade in elk geval ten tijde van het indienen van de vordering is ontstaan en zal derhalve de gevorderde rente vanaf dat moment, zijnde 11 april 2012, toewijzen.

Voorts zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

In het belang van [D] voornoemd wordt, als extra waarborg voor betaling aan laatstgenoemde, de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht aan verdachte opgelegd.

[E]

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de behandeling van de vordering van de benadeelde partij [E], niet een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Tevens is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van de hiervoor onder 4 bewezen geachte feiten, rechtstreeks schade heeft geleden. De vordering tot materiële schadevergoeding ad. € 410,- (zegge vierhonderd tien euro) is voor toewijzing vatbaar.

Bovenstaand bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het ontstaan van de schade. Daarbij geldt dat niet is gebleken op welke datum deze schade, door betaling van de gevorderde bedragen, is ontstaan. De rechtbank oordeelt het echter voldoende aannemelijk dat deze schade in elk geval ten tijde van het indienen van de vordering is ontstaan en zal derhalve de gevorderde rente vanaf dat moment, zijnde 4 december 2012, toewijzen.

Voorts zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

In het belang van [E] voornoemd wordt, als extra waarborg voor betaling aan laatstgenoemde, de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht aan verdachte opgelegd.

[F]

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de behandeling van de vordering van de benadeelde partij [F], niet een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Tevens is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van de hiervoor onder 5 bewezen geachte feiten, rechtstreeks schade heeft geleden. De rechtbank waardeert de immateriële schade op en een bedrag van € 2.000,- (zegge tweeduizend euro) immateriële schade. Ook de vordering tot materiële schadevergoeding ad. € 863,07 (zegge achthonderd drieënzestig euro en zeven cent) is voor toewijzing vatbaar.

Bovenstaande bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het ontstaan van de schade, te weten 23 december 2011 voor zover het betreft de immateriële schade. Ten aanzien van de wettelijke rente over de materiële schade geldt dat niet is gebleken op welke datum deze schade, door betaling van de gevorderde bedragen, is ontstaan. De rechtbank oordeelt het echter voldoende aannemelijk dat deze schade in elk geval ten tijde van het indienen van de vordering is ontstaan en zal derhalve de gevorderde rente vanaf dat moment, zijnde 2 april 2012, toewijzen.

Voorts zal verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

De vordering van de benadeelde partij [F] wordt voor het overige afgewezen.

In het belang van [F] voornoemd wordt, als extra waarborg voor betaling aan laatstgenoemde, de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht aan verdachte opgelegd.

9. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf en maatregelen zijn gegrond op de artikelen 33, 33a, 36b, 36d, 36f, 45, 47, 56, 57, 282, 285, 311 en 312 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

10. Beslissing

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 3.4 is vermeld.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

1. Voortgezette handeling van

diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd

en

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd;

alsmede:

Medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven;

2. Poging tot diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

alsmede:

Medeplegen van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht;

3. Voortgezette handeling van

diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

en

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels;

alsmede:

Medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven;

4. Voortgezette handeling van

diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

en

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels;

alsmede:

Medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven.

5. Diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

alsmede:

Medeplegen van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht;

6. Diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

? Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) jaren.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

? Verklaart onttrokken aan het verkeer:

10 1.00 STK Wapen

-

Boksbeugel (4244986)

? Verklaart verbeurd:

24 1.00 STK Zaktelefoon Kl:zwart

BLACKBERRY

(4239199)

? Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van:

2 1.00 STK Jas Kl:zwart

MILAN Ferronetti

van nylon (4242568)

3 1.00 STK Sporttas Kl:blauw

-

(4239466)

4 1.00 STK Jas Kl:zwart

MONTEGO

van leder (4252083)

5 1.00 STK Jas Kl:zwart

-

van wol (4252086)

6 2.00 STK Schoenen Kl:groen/wit

NIKE AIR

(4252089)

7 1.00 STK Verrekijker

-

(4252091)

8 1.00 STK Pet Kl:zwart

-

met oorwarmers (4252093)

9 1.00 STK Adapter

-

(4252095)

11 1.00 STK Computer

FUJITSU SIEMENS

Notebook, serienr.[nummer] (4244988)

12 1.00 STK Zaktelefoon Kl:grijs

SONY ERICSSON

(4239335)

13 1.00 STK Acculader

LG

(4239412)

14 1.00 STK Acculader

SONY ERICSSON

(4239416)

15 1.00 STK Papier

-

(4239433)

16 1.00 STK Zaktelefoon Kl:zwart

LG

Oud model (4239340)

17 1.00 STK Zaktelefoon Kl:zwart

LG

Smartphone (4239351)

18 1.00 STK Identiteitsbewijs

Reg.nr.[nummer]

ID-kaart van [F] (4239357)

19 1.00 STK Creditcard

ING

Reg.nr.[nummer] (4239364)

20 1.00 STK Pas Kl:grijs

BIJENKORF

Klantenpas, reg.nr.[nummer] (4239

21 1.00 STK Simkaart van zaktelefoon

T-MOBILE

Reg.nr.[nummer] (4239397)

22 1.00 STK Simkaart van zaktelefoon

VODAFONE

Reg.nr.[nummer] (4239400)

23 1.00 STK Acculader

BLACKBERRY

(4239410)

25 1.00 STK Niet te definieren goedere

-

Plastificeerapparaat met bloed van slo (4212

26 1.00 STK DVD

-

Met opdruk: tomb raider (4212423)

27 1.00 STK Schrijfgerei

-

Pen (4212424)

28 1.00 STK Niet te definieren goedere

-

Plastificeerapparaat met opdruk: mix nuts(42

29 1.00 STK Briefpost

-

4239593; DWI op naam van [verdachte]

30 1.00 STK Fiets Dames Kl:zwart

opoe

4243703; met kinderzitje

31 Geld Euro

-

pvnr 2011323869; goednr. 4267732

32 1.00 STK Zaktelefoon

BLACKBERRY

4234576; in beslag genomen onder [N]

33 1.00 STK Zaktelefoon

-

4234577; in beslaggenomen onder [N]

34 1.00 STK Simkaart van zaktelefoon

-

4264579; uit blackberry [N]

35 1.00 STK Zaktelefoon Kl:zwart

SAMSUNG

4240224; in beslag genomen onder [O]

36 1.00 STK Zaktelefoon Kl:wit

SAMSUNG

4248146; inbeslag genomen onder [O]

37 1.00 STK Simkaart van zaktelefoon Kl:roze

T-MOBILE pin [nummer] puk[nummer]

4248152; inbeslag genomen onder [O]

38 1.00 STK Visitekaartje Kl:goudkleur

WESTERN UNION [nummer]

4248163; inbeslaggenomen onder [O]

? Wijst de vordering van de benadeelde partij [B], wonende op het adres [adres], [postcode] [plaats] toe tot een bedrag van € 1.131,32 (zegge elfhonderd eenendertig euro en tweeëndertig cent) materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 4 juni 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening en een bedrag van € 2.000,- (zegge tweeduizend euro) immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 4 januari 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte aan [B] voornoemd, het toegewezen bedrag te betalen, behoudens voor zover deze vordering reeds door of namens een ander is betaald.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op, aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [B], te betalen de som van € 1.131,32 (zegge elfhonderd eenendertig euro en tweeëndertig cent) materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 4 juni 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening en een bedrag van € 2.000,- (zegge tweeduizend euro) immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 4 januari 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening, behoudens voor zover deze vordering reeds door of namens een ander is betaald, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 41 dagen, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte heeft voldaan aan een van voornoemde betalingsverplichtingen, daarmee de andere is vervallen.

? Wijst de vordering van de benadeelde partij [A], wonende op het adres [adres], [postcode] [plaats] toe tot een bedrag van € 174,35 (zegge honderdvierenzeventig euro en vijfendertig cent) materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 6 juni 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening en een bedrag van € 2.000,- (zegge tweeduizend euro) immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 4 januari 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte aan [A] voornoemd, het toegewezen bedrag te betalen, behoudens voor zover deze vordering reeds door of namens een ander is betaald.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op, aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [A], te betalen de som van € 174,35 (zegge honderdvierenzeventig euro en vijfendertig cent), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 6 juni 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening en een bedrag van € 2.000,- (zegge tweeduizend euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 4 januari 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening, behoudens voor zover deze vordering reeds door of namens een ander is betaald, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 31 dagen, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte heeft voldaan aan een van voornoemde betalingsverplichtingen, daarmee de andere is vervallen.

? Wijst de vordering van de benadeelde partij [C], wonende op het adres [adres], [postcode] [plaats] toe tot een bedrag van € 500,- (zegge vijfhonderd euro) immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 januari 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte aan [C] voornoemd, het toegewezen bedrag te betalen, behoudens voor zover deze vordering reeds door of namens een ander is betaald.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering voor het overige af.

Legt aan verdachte de verplichting op, aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [C], te betalen de som van € 500,- (zegge vijfhonderd euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 januari 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 10 dagen, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte heeft voldaan aan een van voornoemde betalingsverplichtingen, daarmee de andere is vervallen.

? Wijst de vordering van de benadeelde partij [D], wonende op het adres [adres], [postcode] [plaats] toe tot een bedrag van € 147,45 (zegge honderd zevenenveertig euro en vijfenveertig cent) materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 11 april 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening en een bedrag van € 1.880,- (zegge duizend achthonderdtachtig euro) immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 16 januari 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte aan [D] voornoemd, het toegewezen bedrag te betalen, behoudens voor zover deze vordering reeds door of namens een ander is betaald.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op, aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [D], te betalen de som van € 147,45 (zegge honderd zevenenveertig euro en vijfenveertig cent), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 11 april 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening en een bedrag van € 1.880,- (zegge duizend achthonderdtachtig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 16 januari 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening, behoudens voor zover deze vordering reeds door of namens een ander is betaald, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 30 dagen, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte heeft voldaan aan een van voornoemde betalingsverplichtingen, daarmee de andere is vervallen.

? Wijst de vordering van de benadeelde partij [E], wonende op het adres [adres], [postcode] [plaats] toe tot een bedrag van € 410,- (zegge vierhonderd tien euro) materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 4 december 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte aan [E] voornoemd, het toegewezen bedrag te betalen, behoudens voor zover deze vordering reeds door of namens een ander is betaald.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op, aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [E], te betalen de som van € 410,- (zegge vierhonderd tien euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 4 december 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening, behoudens voor zover deze vordering reeds door of namens een ander is betaald, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 8 dagen, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte heeft voldaan aan een van voornoemde betalingsverplichtingen, daarmee de andere is vervallen.

? Wijst de vordering van de benadeelde partij [F], wonende op het adres [adres] [postcode] [plaats] toe tot een bedrag van € 863,07 (zegge achthonderd drieënzestig euro en zeven cent) materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 2 april 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening en een bedrag van € 2.000,- (zegge tweeduizend euro) immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 23 december 2011 tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte aan [F] voornoemd, het toegewezen bedrag te betalen, behoudens voor zover deze vordering reeds door of namens een ander is betaald.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering voor het overige af.

Legt aan verdachte de verplichting op, aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer S. [F], te betalen de som van € 863,07 (zegge achthonderd drieënzestig euro en zeven cent), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 2 april 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening en een bedrag van € 2.000,- (zegge tweeduizend euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 23 december 2011 tot aan de dag van de algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 38 dagen, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte heeft voldaan aan een van voornoemde betalingsverplichtingen, daarmee de andere is vervallen.

Dit vonnis is gewezen door

mr. S. van Eunen, voorzitter,

mrs. W.A.J.P. van den Reek en M.E.B. Nyman, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M.F. Zaagsma, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 27 december 2012.

De voorzitter en de griffier zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage 1

Tenlastelegging [verdachte]

Aan verdachte [verdachte] is ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 04 januari 2012 te Diemen, in elk geval in Nederland, op

de openbare weg Roerdomppad, in elk geval op een openbare weg, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meer telefoon(s) (merk

Sony en/of Blackberry) en/of een MP3 speler en/of sleutels en/of (een)

Rabobankpas(sen) en/of (een) OV-chipkaart(en) en/of een of meer tas(sen) (merk

Enrico Bennetti) en/of een of meer laptop(s) (merk Fuji Siemens) en/of een

Luxemburgs rijbewijs en/of een Luxemburgse identiteitskaart en/of (een) VISA

bankkaart(en) en/of een BCEE Axess bankkaart en/of een boek ("From boss to

Host") en/of (een) portemonnee(s) en/of een of meer pasje(s) en/of een

notitieblok en/of geld en/of een Duits rijbewijs en/of een Duitse

identiteitskaart en/of studentenkaart van Hogeschool Diemen en/of een zorgpas

(Barmer UKV) en/of een Visakaart en/of een EC-kaart en/of een laptoptas (merk

Picard), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan

[A] en/of [B], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld

en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [A]

en/of [B], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of

gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of

aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te

maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke

bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat hij, verdachte en/of een of meer

van zijn mededader(s), voornoemde [A] en/of [B] (onverhoeds van achteren)

heeft/hebben benaderd en/of heeft/hebben geschopt en/of getrapt (ten gevolge

waarvan die [A] ten val is gekomen) en/of voornoemde [A] en/of [B] een

vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben

getoond en/of een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp,

tegen het/de hoofd(en) van voornoemde [A] en/of [B] heeft/hebben gericht

(gehouden) en/of voornoemde [A] en/of [B] (vervolgens) (aan de haren

en/of kleding) naar/in een bosschage heeft/hebben gesleurd en/of getrokken

en/of (daarbij) heeft/hebben gezegd: "If you say a word, we are going tot kill

you" en/of "Shut up or i'm going to kill you" en/of voornoemde [A] en/of

[B] eenmaal of meermalen met een vuurwapen, althans met een op een

vuurwapen gelijkend voorwerp, op/tegen het hoofd/gezicht/oog/neus heeft/hebben

geslagen en/of voornoemde [A] en/of [B] op/tegen de grond heeft/hebben

gegooid en/of tegen die [A] en/of [B] heeft/hebben gezegd dat ze op hun

buik op de grond moest(en) gaan liggen en/of (vervolgens) heeft/hebben gezegd:

"Give me your phone's" en/of boven/op de rug van voornoemde [B] is/zijn

gaan zitten en/of (vervolgens) met een vuurwapen, althans met een op een

vuurwapen gelijken voorwerp, door de haren/over het hoofd van die [B] en/of

[A] heeft/hebben gewreven en/of (daarbij) heeft/hebben gezegd: "Who should I

shoot first because there's somebody going to die tonight" en/of (daarbij)

grommende geluiden heeft/hebben gemaakt en/of heeft/hebben gezegd: "You can

be happy that my brother didn't shoot you, he's very aggressive, he already

kill someone" en/of "Don't move! If you move we will see you! If you go to

Inholland we will shoot you" en/of "If you contact the police we will kill

you, we know where you live" en/of tegen voornoemde [B] en/of [A] gezegd

dat ze haar/hen zou(den)/ging(en) vermoorden als zij de pincode(s) behorende

bij haar/hun bankrekening niet correct opgaf/opgaven, althans (telkens) een of

meer woord(en) van gelijke dreigende aard of strekking;

en/of

hij op of omstreeks 04 januari 2012 te Diemen, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

[B] en/of [A] wederrechtelijk van de vrijheid heeft/hebben beroofd

en/of beroofd gehouden, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of een of meer

van zijn mededader(s) voornoemde [B] en/of [A] (aan de haren en/of

kleding) naar/in een bosschage gesleurd en/of getrokken en/of gezegd: "If you

say a word, we are going tot kill you" en/of "Shut up or i'm going to kill

you" en/of voornoemde [A] en/of [B] eenmaal of meermalen met een

vuurwapen, althans met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op/tegen het

hoofd/gezicht/oog/neus geslagen en/of voornoemde [A] en/of [B] op/tegen

de grond gegooid en/of tegen die [A] en/of [B] gezegd dat ze op hun buik

op de grond moest(en) gaan liggen en/of (vervolgens) en/of op (de rug van)

voornoemde [B] gaan zitten en/of (vervolgens) met een vuurwapen, althans

met een op een vuurwapen gelijkend gewreven en/of (daarbij) heeft/hebben

gezegd: "Who should I shoot first because there's somebody going to die

tonight" en/of (daarbij) grommende geluiden gemaakt en/of gezegd: "You can be

happy that my brother didn't shoot you, he's very aggressive, he already kill

someone" en/of "Don't move! If you move we will see you! If you go to

Inholland we will shoot you" en/of "If you contact the police we will kill

you, we know where you live", althans een of meer woord(en) van gelijke

dreigende aard of strekking, in elk geval voornoemde [A] en/of [B] belet

te gaan en/of staan waar zij wilde(n);

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen op of omstreeks 04 januari 2012 te

Diemen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening

heeft weggenomen (een) geldbedrag(en), in elk geval enig goed/geldbedrag,

geheel of ten dele toebehorende aan [B] en/of [A], in elk geval aan

een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij

verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs

heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun

bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, in elk geval

een sleutel tot het gebruik waarvan hij, verdachte en/of een of meer van zijn

mededader(s) niet gerechtigd was/waren;

2.

hij op of omstreeks 14 januari 2012 te Duivendrecht, gemeente Ouder-Amstel,

in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen

misdrijf om op de openbare weg, Meidoornpad, in elk geval op een openbare weg,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen geld en/of enig(e)

goed(eren) van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [C], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan, te doenvergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [C], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan dat misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, achter voornoemde [C] aan is/zijn gerend, waarna hij verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s)

heeft/hebben geroepen: "Stap af, stap af" en/of voornoemde [C] bij een arm

heeft/hebben gegrepen en/of een vuurwapen, althans een op een vuurwapen

gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond en/of voorgehouden;

en/of

hij op of omstreeks 14 januari 2012 te Duivendrecht, gemeente Ouder-Amstel, in

elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, [C] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven

gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of

(een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend voornoemde [C]

een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp getoond en/of

voorgehouden en/of (toen die [C] hard wegfietste) een vuurwapen, althans

een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op/in de richting van die [C]

heeft/hebben gericht (gehouden);

3.

hij op of omstreeks 16 januari 2012 te Diemen, in elk geval in Nederland, op

de openbare weg, Bergwijkdreef, in elk geval op een openbare weg, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een pinpas en/of een

portemonnee en/of een bankpas (Rabobank) en/of een OV chipkaart en/of een

studentenkaart (van Inholland) en/of een verblijfsdocument en/of een sleutel

en/of (ongeveer) tachtig euro, in elk geval enig(e) goed(eren)/geldbedrag,

geheel of ten dele toebehorende aan [D], in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd

voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld

tegen voornoemde [D], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden

en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf

en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk

te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of

welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat hij verdachte en/of een of

meer van zijn mededader(s) voornoemde [D] (onverhoeds) van achteren

heeft/hebben vastgepakt en/of naar een afgelegen plek heeft/hebben getrokken

en/of gesleurd en/of op/tegen de grond heeft/hebben gegooid en/of met een

vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het hoofd

heeft/hebben geslagen en/of tegen voornoemde [D] gezegd dat hij, verdachte

en/of een of meer van zijn mededader(s), voornoemde [D] dood zou(den) maken

als hij niet zijn juiste pincode zou/ging geven;

en/of

hij op of omstreeks 16 januari 2012 te Diemen, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

[D] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden,

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s)

voornoemde [D] (onverhoeds) van achteren vastgepakt en/of naar een afgelegen

plek getrokken en/of gesleurd en/of op/tegen de grond gegooid en/of tegen

voornoemde [D] gezegd dat hij op de grond moest blijven liggen, in elk geval

belet te gaan en/of staan waar [D] wilde gaan en/of staan;

en/of

hij op of omstreeks 16 januari 2012 te Diemen, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen (een)

geldbedrag(en), in elk geval enig goed/geldbedrag, geheel of ten dele

toebehorende aan [D], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s)

zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of

de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht

door middel van een valse sleutel, in elk geval een sleutel tot het gebruik

waarvan hij, verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) niet gerechtigd

was/waren;

4.

hij op of omstreeks 28 januari 2012 te Amsterdam, in elk geval in Nederland,

op de openbare weg, De Passage, in elk geval op een openbare weg, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen (ongeveer) 1000 euro

en/of oordopje(s) en/of een telefoon (merk LG) en/of een portemonnee en/of een

rijbewijs en/of een of meer zorgpas(sen) en/of een perskaart en/of een

ANWB-pas en/of een bonuskaart (AH) en/of een Douglas pas, in elk geval enig(e)

goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [E] en/of [P], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of zijn

mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van

geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [E], gepleegd met het

oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om

bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s)

aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het

gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin

bestond(en), dat hij verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s)

voornoemde [E] (toen zij fietste) (op een fiets) heeft/hebben klemgereden

en/of heeft/hebben vastgepakt en/of een vuurwapen, althans een op een

vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond en/of voorgehouden en/of met een

vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op/tegen het hoofd

heeft/hebben geslagen (ten gevolge waarvan voornoemde [E] even buiten

bewustzijn is geraakt en/of ten val is gekomen) en/of bovenop voornoemde

[E] is/zijn gaan zitten en/of de keel van voornoemde [E] (hard)

heeft/hebben dichtgeknepen (gehouden) en/of aan de haren heeft/hebben

getrokken en/of voornoemde [E] in een bosschage heeft/hebben geduwd en/of

op de grond heeft/hebben gegooid en/of tegen voornoemde [E] heeft/hebben

gezegd dat zij op haar buik op de grond moest gaan liggen en/of (wederom)

bovenop voornoemde [E] is/zijn gaan zitten en/of met een vuurwapen,

althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, althans een (hard en/of

stevig) voorwerp, in de rug heeft/hebben gepord en/of geduwd en/of tegen

voornoemde [E] gezegd dat zij doodgeschoten zou/ging worden als zij een

verkeerde pincode zou/ging geven;

en/of

hij op of omstreeks 28 januari 2012 te Amsterdam, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

[E] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd

gehouden, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of een of meer van zijn

mededader(s) voornoemde [E] in een bosschage geduwd en/of op de grond

gegooid en/of tegen voornoemde [E] gezegd dat zij op haar buik op de grond

moest gaan liggen en/of met een vuurwapen, althans een op een vuurwapen

gelijkend voorwerp, althans een (hard en/of stevig) voorwerp, in de rug gepord

en/of geduwd, in elk geval voornoemde [E] belet te gaan en/of staan waar

zij wilde;

en/of

hij op of omstreeks 28 januari 2012 te Amsterdam, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen (ongeveer) 1000

euro, in elk geval enig goed/geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan

[E], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang

tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen

goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een

valse sleutel, in elk geval een sleutel tot het gebruik waarvan hij verdachte

en/of een of meer van zijn mededader(s) niet gerechtig was/waren;

5.

hij op of omstreeks 23 december 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland,

op de openbare weg, Leusdenhof, in elk geval op een openbare weg, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een Iphone en/of een portemonnee

(met daarin onder meer een identiteitskaart en/of bankpassen en/of een

creditcard), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende

aan [F], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of

zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd

van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [F], gepleegd met

het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of

om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere

deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit

van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld

hierin bestond(en), dat hij, verdachte en/of een of meer van zijn

mededader(s), voornoemde [F] (onverhoeds van achteren) heeft/hebben

benaderd en/of (met een vuist) tegen/op het hoofd van voornoemde [F]

heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of voornoemde [F] aan de haren

(naar beneden) heeft/hebben getrokken en/of daarbij heeft/hebben gezegd:

"Mond houden, meekomen. Kop dicht", althans een of meer woord(en) van gelijke

dreigende aard of strekking en/of voornoemde [F] (vervolgens) (aan de

armen) naar/in een bosschage heeft/hebben gesleurd en/of getrokken en/of

(aldaar) het hoofd van die [F] naar beneden heeft/hebben gedrukt

(gehouden) tengevolge waarvan voornoemde [F] zwaar lichamelijk letsel

(breuken jukboog links en/of kneuzing van het kaakgewricht) heeft bekomen;

en/of

hij op of omstreeks 23 december 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [F]

heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware

mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn

mededader(s) opzettelijk dreigend tegen voornoemde [F] gezegd: "We binden

je vast. Als je pincode niet klopt komen we terug en maken wij je dood",

althans een of meer woord(en) van gelijke aard of strekking;

6.

hij op of omstreeks 17 december 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een handtas

(inhoudende onder meer een rijbewijs en/of een mobiele telefoon en/of een of

meer (bank)pasje(s)), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan [G] en/of [J], in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte, en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd

voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld

tegen voornoemde [G] en/of [J], gepleegd met het oogmerk om die

diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping

op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld

misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te

verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en),

dat hij, verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) voornoemde [G] (op/tegen het (achter)hoofd) heeft/hebben geslagen en/of gestompt

en/of (van achteren om haar bovenlijf) heeft/hebben vastgepakt en/of een

vuurwapen, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op/tegen de

rechterslaap van voornoemde [G] heeft gezet en/of (daarbij)

heeft/hebben gezegd: "Mee komen, mee komen" en/of "Hou je man rustig anders

schiet ik je dood", althans een of meer woord(en) van gelijke dreigende aard

of strekking en/of voornoemde [J] in/op/tegen het gezicht heeft/hebben

geslagen en/of gestompt en/of heeft/hebben vastgepakt en/of voornoemde [J]

een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben

getoond en/of voorgehouden en/of een vuurwapen, althans een op een vuurwapen

gelijkend voorwerp, op voornoemde [J] heeft/hebben gericht (gehouden) en/of

(daarbij) heeft/hebben gezegd: "Doe nou rustig en loop mee, want dan gebeurt

er niets", althans een of meer woord(en) van gelijke dreigende aard of

strekking.

Bijlage 2

Beslaglijst [verdachte]:

2 1.00 STK Jas Kl:zwart

MILAN Ferronetti

van nylon (4242568)

3 1.00 STK Sporttas Kl:blauw

-

(4239466)

4 1.00 STK Jas Kl:zwart

MONTEGO

van leder (4252083)

5 1.00 STK Jas Kl:zwart

-

van wol (4252086)

6 2.00 STK Schoenen Kl:groen/wit

NIKE AIR

(4252089)

7 1.00 STK Verrekijker

-

(4252091)

8 1.00 STK Pet Kl:zwart

-

met oorwarmers (4252093)

9 1.00 STK Adapter

-

(4252095)

10 1.00 STK Wapen

-

Boksbeugel (4244986)

11 1.00 STK Computer

FUJITSU SIEMENS

Notebook, serienr.[nummer] (4244988)

12 1.00 STK Zaktelefoon Kl:grijs

SONY ERICSSON

(4239335)

13 1.00 STK Acculader

LG

(4239412)

14 1.00 STK Acculader

SONY ERICSSON

(4239416)

15 1.00 STK Papier

-

(4239433)

16 1.00 STK Zaktelefoon Kl:zwart

LG

Oud model (4239340)

17 1.00 STK Zaktelefoon Kl:zwart

LG

Smartphone (4239351)

18 1.00 STK Identiteitsbewijs

Reg.nr.[nummer]

ID-kaart van [F] (4239357)

19 1.00 STK Creditcard

ING

Reg.nr.[nummer] (4239364)

20 1.00 STK Pas Kl:grijs

BIJENKORF

Klantenpas, reg.nr.[nummer] (4239

21 1.00 STK Simkaart van zaktelefoon

T-MOBILE

Reg.nr.[nummer] (4239397)

22 1.00 STK Simkaart van zaktelefoon

VODAFONE

Reg.nr.[nummer] (4239400)

23 1.00 STK Acculader

BLACKBERRY

(4239410)

24 1.00 STK Zaktelefoon Kl:zwart

BLACKBERRY

(4239199)

25 1.00 STK Niet te definieren goedere

-

Plastificeerapparaat met bloed van slo (4212

26 1.00 STK DVD

-

Met opdruk: tomb raider (4212423)

27 1.00 STK Schrijfgerei

-

Pen (4212424)

28 1.00 STK Niet te definieren goedere

-

Plastificeerapparaat met opdruk: mix nuts(42

29 1.00 STK Briefpost

-

4239593; DWI op naam van [verdachte]

30 1.00 STK Fiets Dames Kl:zwart

opoe

4243703; met kinderzitje

31 Geld Euro

-

pvnr 2011323869; goednr. 4267732

32 1.00 STK Zaktelefoon

BLACKBERRY

4234576; in beslag genomen onder [N]

33 1.00 STK Zaktelefoon

-

4234577; in beslaggenomen onder [N]

34 1.00 STK Simkaart van zaktelefoon

-

4264579; uit blackberry [N]

35 1.00 STK Zaktelefoon Kl:zwart

SAMSUNG

4240224; in beslag genomen onder [O]

36 1.00 STK Zaktelefoon Kl:wit

SAMSUNG

4248146; inbeslag genomen onder [O]

37 1.00 STK Simkaart van zaktelefoon Kl:roze

T-MOBILE pin [nummer] puk[nummer]

4248152; inbeslag genomen onder [O]

38 1.00 STK Visitekaartje Kl:goudkleur

WESTERN UNION [nummer]

4248163; inbeslaggenomen onder [O]