Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY2020

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
13-09-2012
Datum publicatie
01-11-2012
Zaaknummer
517804 / KG ZA 12-721 HJ/AB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Een verstekvonnis tegen een in het buitenland verblijvende gedaagde die zich onvindbaar houdt voor eiseres.

De vordering van eiseres om gedaagde te veroordelen zijn medewerking te verlenen aan de toekomstige verkoop en levering van een woning is toegewezen, onder de voorwaarden dat gedaagde door eiseres op de hoogte dient te worden gesteld van het bod door middel van toezending van de concept koopakte aan het laatstbekende e-mailadres van gedaagde. Indien gedaagde niet akkoord te gaan met het uitgebrachte bod, dan mag de verkoop van de woning pas plaats mag vinden twee weken na toezending van de concept koopakte aan gedaagde, zodat gedaagde zich hiertegen eventueel in kort geding kan verzetten. Reageert gedaagde niet of maakt hij in de hiervoor genoemde periode geen kort geding aanhangig, dan mag eiseres de woning verkopen conform de concept koopakte, waarbij dit vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring van gedaagde in de koopovereenkomst. Dezelfde procedure dient voor de concept akte van levering en levering van de woning worden gevolgd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 517804 / KG ZA 12-721 HJ/AB

Vonnis in kort geding van 13 september 2012

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [plaats],

eiseres bij dagvaarding van 5 juni 2012,

advocaat mr. C.J.P. Liefting te Amstelveen,

tegen

[gedaagde],

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

gedaagde,

niet verschenen.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 10 september 2012, waar mr. Liefting namens eiseres is verschenen, heeft eiseres gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Vervolgens heeft eiseres verzocht vonnis te wijzen. Tegen de niet verschenen gedaagde is verstek verleend.

2. De beoordeling

2.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van de eisende partij bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

2.2. Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal als volgt worden toegewezen.

2.3. Het bedrag tot voldoening waarvan gedaagde zal worden veroordeeld, geldt als voorschot ter nadere verrekening met hetgeen hij ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn.

2.4. Gelet op de relatie die tussen partijen heeft bestaan zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. veroordeelt gedaagde om zijn medewerking te verlenen aan de verkoop en levering van de woning gelegen te ([plaats]) aan de [adres], waarbij eiseres zich mag doen bijstaan door een makelaar naar haar keuze,

3.2. bepaalt dat, indien er een voor eiseres acceptabel bod op de woning wordt gedaan, gedaagde door eiseres op de hoogte dient te worden gesteld van het bod door middel van toezending van de concept koopakte aan het laatstbekende e-mailadres van gedaagde,

3.3. bepaalt dat, indien gedaagde verklaart niet akkoord te gaan met het uitgebrachte bod, de verkoop pas plaats mag vinden twee weken na toezending van de concept koopakte aan gedaagde, zodat gedaagde zich hiertegen eventueel in kort geding kan verzetten. Reageert gedaagde niet of maakt hij in de hiervoor genoemde periode geen kort geding aanhangig, dan mag eiseres de woning verkopen conform de concept koopakte, waarbij dit vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring van gedaagde in de koopovereenkomst,

3.4. bepaalt dat, nadat de verkoop heeft plaatsgevonden gedaagde door eiseres op de hoogte dient te worden gesteld van de concept akte van levering door toezending aan het laatstbekende e-mailadres van gedaagde,

3.5. bepaalt dat, indien gedaagde verklaart niet akkoord te gaan met de concept akte van levering, de levering pas plaats mag vinden twee weken na toezending van de concept akte van levering, zodat gedaagde zich hiertegen eventueel in kort geding kan verzetten. Reageert gedaagde niet of maakt hij in de hiervoor genoemde periode geen kort geding aanhangig, dan mag eiseres de woning leveren conform de concept akte van levering, waarbij dit vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring van gedaagde in de akte van levering,

3.6. veroordeelt gedaagde om aan eiseres te betalen een bedrag van EUR 12.575,- (zegge: twaalfduizend vijfhonderdvijfenzeventig euro), zijnde de helft van de lasten verbonden aan de woning over de periode van 1 oktober 2010 tot en met 30 april 2012,

3.7. bepaalt dat gedaagde met ingang van 1 mei 2012 de helft van de aan de woning verbonden lasten aan eiseres dient te betalen tot aan het moment van levering van de woning aan de aanstaande kopers,

3.8. bepaalt dat gedaagde de helft van de verkoop- en makelaarskosten ter zake de verkoop en overdracht van de woning dient te dragen en aan eiseres dient te betalen,

3.9. bepaalt dat, indien gedaagde ten tijde van de levering niet heeft voldaan aan de onder 3.6, 3.7 en 3.8 genoemde veroordelingen, eiseres gerechtigd is de notaris opdracht te geven voornoemde kosten in mindering te brengen op het overwaardeaandeel van gedaagde, alsmede deze kosten aan eiseres mag laten uitbetalen,

3.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.11. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

3.12. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. A. Bank-Buijs op 13 september 2012.?