Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2012:BW8701

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
02-05-2012
Datum publicatie
19-06-2012
Zaaknummer
CV 10-35748
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Sector Kanton.

Geen wanprestatie ten aanzien van werkzaamheden ten behoeve van eisers in conventie. Compensatie proceskosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

SECTOR KANTON - LOCATIE AMSTERDAM

Kenmerk : CV 10-35748

Datum : 2 mei 2012

458

Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in de zaak van:

1. [A]

en

2. [B]

beiden wonende te [woonplaats]

eisers in conventie

verweerders in reconventie

nader te noemen eisers in conventie

procederende in persoon, voorheen mr. A. van Dorsten

t e g e n:

[C]

wonende te [adres woonplaats]

gedaagde in conventie

eisers in reconventie

gemachtigde: mr. L. Nix

VERDERE VERLOOP VAN DE PROCEDURE

In deze zaak is op 1 juni 2011 een tussenvonnis gewezen. Ter uitvoering van dat tussenvonnis is aan ieder van partijen bewijs opgedragen. Op 25 oktober 2011, 18 januari en 6 februari 2012 zijn door [C] voorgedragen getuigen gehoord. [A] c.s. hebben laten weten geen gebruik te maken van de gelegenheid om (tegen)bewijs door middel van getuigen te leveren. Wel heeft [A] nog een schriftelijke verklaring van hemzelf in het geding gebracht.

De zaak staat thans weer voor vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

In conventie en in reconventie

Website

1. Aan [C] is opgedragen te bewijzen dat zij werkzaamheden aan de website heeft verricht en dat deze voor 70% gereed was. In dit verband is de vriendin van [C], [D] (hierna: [D]), als getuige gehoord, die heeft verklaard dat [C] samen met [B] op of rond 2 augustus 2010 bij haar is gekomen en op de computer van [D] de nieuwe website van het restaurant van [A] c.s. heeft getoond. Ter onderbouwing heeft [C] ter zitting (foto’s van de openingspagina van) de website getoond. [D] heeft verklaard dat zij meende dat er 3 webpagina’s waren met de menu’s, één pagina met informatie over de bezorgdienst, één pagina met informatie over de take-awayservice en één pagina met contactgegevens, alsmede een fotogallery vervaardigd voor de website. [D] heeft verklaard dat zij deze pagina’s heeft gezien. Volgens [D] was de website bijna klaar, doch diende de teksten nog gecontroleerd te worden op spelfouten en dienden de foto’s met Thaise gerechten, die [C] op de website had geplaatst, te worden vervangen door foto’s van de gerechten van [B] zelf. Ook zou [A] nog foto’s aanleveren van de feestelijke opening van het restaurant in september 2010.[C], als getuige gehoord, heeft een verklaring met dezelfde strekking afgelegd. Voorts heeft zij verklaard de website niet te hebben kunnen afmaken omdat [A] c.s. de verbeterde vertaling van een stukje tekst, dat [A] had geschreven over de geschiedenis van het restaurant, nimmer aan haar heeft verstrekt. Zij heeft nog verklaard dat [B] tevreden was over de website.

2. [A] heeft afgezien van het leveren van tegenbewijs. Dit betekent dat [C] in het bewijs is geslaagd dat de website voor 70% gereed was. Daarmee is komen vast te staan dat van de gestelde wanprestatie geen sprake is. De vordering in conventie ten aanzien van de website wordt daarom afgewezen.

Decoratiewerkzaamheden Restaurant

3. Aan [A] c.s. is bewijs opgedragen van de stelling dat met [C] een bedrag van € 5.000,00 voor de werkzaamheden aan zowel de wanden als het plafond is overeengekomen en dat hij daarvoor een contante betaling van € 1.000,00 heeft verricht. [A] c.s. hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om bewijs te leveren van deze stelling. Wel hebben [A] c.s. schriftelijk verklaard dat ten aanzien van de decoratiewerkzaamheden is afgesproken dat voor de werkzaamheden aan de wanden een bedrag van € 2.000,00 en voor het plafond een bedrag van € 3.000,00 zou worden betaald. [A] c.s. erkennen dat deze afspraak niet schriftelijk is vastgelegd. Nu zij geen gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid bewijs te leveren op dit punt, is niet komen vast te staan dat deze afspraak is gemaakt. Dit deel van de vordering in conventie wordt daarom afgewezen.

4. [C] erkend dat 5% van het werk niet is verricht. Zij heeft [A] wel aangeboden om het werk af te maken, maar deze heeft dat geweigerd. [C] heeft daarom in recongventie een bedrag van 95% van de in rekening gebrachte werkzaamheden (95% van € 5.000,00 =) € 4.750,00 in reconventie gevorderd. Nu vast staat dat [C] reeds een bedrag van € 3.000,00 heeft ontvangen is een bedrag van € 1.750,00 in reconventie als onvoldoende gemotiveerd weersproken toewijsbaar.

Elektricien

5. De kantonrechter heeft voorshands aannemelijk geacht dat [A] c.s. een aanbetaling van € 1.000,00 hebben verricht aan [C] voor de werkzaamheden van de door [C] ingeschakelde elektricien, nu deze betaling in het zakboekje van [B] is opgeschreven en [C] niet heeft betwist dat deze prijsafspraak is genoteerd. [C] is toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. [D] heeft ten aanzien van deze post verklaard dat zij niets kon vertellen over een geldbedrag dat [C] van [A] zou hebben gekregen en dat zij had begrepen dat [A] zou wachten op de factuur van de elektricien en deze via de bank zou betalen. [C] heeft zelf verklaard dat zij [A] tegen de elektricien heeft horen zeggen dat hij de rekening per bank zou betalen en dat het bedrag van € 1.000,00, dat zij op 1 augustus 2010 van [B] heeft ontvangen, betrekking had op het werk aan het plafond van het restaurant en niet bedoeld was voor de elektricien. Dit is het bedrag dat [B] in haar zakboekje heeft genoteerd. [A] heeft hierop niet meer gereageerd. Dit betekent dat [C] in het leveren van tegenbewijs is geslaagd en dat niet is komen vast te staan dat [A] een bedrag van € 1.000,00 voor de werkzaamheden van de elektricien heeft betaald. Dit deel van de vordering in conventie wordt dan ook afgewezen.

Facturen van 22 augustus 2010

6. [C] heeft in reconventie voorts betaling gevorderd van de bij dagvaarding in het geding gebrachte facturen van 22 augustus 2010 ten bedrage van (€ 2.147,95 + € 386,75 =) € 2.534,70. Een deel van deze vordering betreft de menukaarten voor het restaurant. Nu reeds bij vonnis van 1 juni 2010 is vastgesteld dat [A] c.s. het overeengekomen bedrag van € 500,00 hebben betaald komt [C] niet nogmaals dit bedrag toe. Dit deel van de vordering in reconventie wordt daarom afgewezen. Het overige deel van de vordering in reconventie dat betrekking heeft op de facturen van 22 augustus 2010 wordt als onvoldoende onderbouwd afgewezen.

7. Het voorgaande betekent dat de vordering in conventie wordt afgewezen en een deel van de vordering in reconventie wordt toegewezen.

8. Nu partijen over en weer in het (on)gelijk zijn gesteld is er aanleiding de proceskosten te compenseren.

BESLISSING

De kantonrechter:

in conventie

I. wijst de vordering af;

in reconventie

II. veroordeelt [A] c.s. om aan [C] te betalen een bedrag van € 1.750,00 aan hoofdsom;

III. wijst af het meer of anders gevorderde;

In conventie en reconventie

IV. compenseert de kosten aldus dat ieder der partijen de eigen kosten draagt;

V. verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. E.D. Bonga - Sigmond, kantonrechter, en uitgesproken door mr. R.C. Schlingemann, ter openbare terechtzitting van 2 mei 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter