Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2012:BW1630

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
07-03-2012
Datum publicatie
11-04-2012
Zaaknummer
495999 / HA ZA 11-2245
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eisende partij heeft geen bekende vaste woon- en verblijfplaats. Vordering wordt afgewezen, overigens partij verschijnt niet ter zitting en (aanvankelijke) advocaat heeft zich onttrokken. Gedaagde verzoekt de proceskostenveroordeling ten laste van de aanvankelijke advocaat te brengen. Daartoe bestaat echter geen wettelijke grondslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 495999 / HA ZA 11-2245

Vonnis van 7 maart 2012

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [plaats],

eiseres,

advocaat thans mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CROCI INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. drs. T.S. Jansen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Croci International worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 19 juli 2011, met producties,

- de conclusie van antwoord, met producties,

- het tussenvonnis van 2 november 2011 waarbij een comparitie van partijen is gelast,

- de brief van 6 januari 2012 waarin mr. A. De Buck heeft meegedeeld dat [eiseres] niet langer door hem wordt vertegenwoordigd,

- het proces-verbaal van 10 januari 2012 van de comparitie van partijen,

- de akte van 25 januari 2012 waarbij mr. Reinders Folmer zich heeft gesteld als advocaat van [eiseres].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiseres] is op 30 maart 2004 benoemd tot statutair bestuurder van Croci International.

2.2. Op 25 oktober 2010 heeft [B] (verder: [B]), mede-bestuurder van Croci International, een handgeschreven briefje in de kamer van [eiseres] in haar ouderlijk huis achtergelaten, waarin hij heeft geschreven:

Please be advized that a shareholdersmeeting of Croci International BV is planned on 16 November.

2.3. Op 16 november 2010 heeft de onder 2.2 bedoelde algemene vergadering van aandeelhouders van Croci International plaatsgevonden. [B] heeft daarbij de enige aandeelhouder (Croci International N.V.) vertegenwoordigd en heeft opgetreden als voorzitter van de vergadering. [eiseres] is niet aanwezig geweest op deze vergadering. In de notulen van de aandeelhoudersvergadering is, voor zover van belang, opgenomen:

The Chairman establishes that the entire issued share capital is represented so that, although the statutory requirements concerning convening and giving notice of the items to be discussed have not been met, valid resolutions van be carried on all motions tabled, provided these are carried unanimously.

At the proposal of the Chairman the Meeting unanimously resolves as follows:

1. To resign [eiseres] as Director of the Company.

2. To appoint [A] as Director of the Company.

2.4. De toenmalige advocaat van [eiseres] heeft bij brief van 17 juni 2011 aan Croci International bericht dat [eiseres] zich niet neerlegt bij haar ontslag.

2.5. Bij brief van 11 juli 2011 is namens Croci International aan de toenmalige advocaat van [eiseres] medegedeeld dat op 29 juli 2011 een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van Croci International (verder: de BAvA) zal worden gehouden en dat [eiseres] daarvoor is uitgenodigd. De agenda van die vergadering is met de brief verzonden. Op die agenda stond - onder meer - de bevestiging c.q. bekrachtiging van het besluit tot ontslag van [eiseres] als bestuurder van Croci International.

2.6. Uit de notariële akte van 2 augustus 2011 blijkt dat [eiseres] niet op de BAvA aanwezig is geweest. Het agendapunt over de bevestiging c.q. bekrachtiging van het ontslagbesluit van 16 november 2010 is unaniem aangenomen.

3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad primair voor recht te verklaren dat het besluit, genomen in de algemene vergadering van aandeelhouders van Croci International, gehouden op 16 november 2010, nietig is en subsidiair dat besluit te vernietigen, en verder Croci International te veroordelen om deze nietigheid, dan wel vernietiging, te gehengen en te gedogen, met veroordeling van Croci International in de kosten in dit geding.

3.2. [A] stelt daartoe - samengevat - dat het besluit van 16 november 2010 waarbij zij is ontslagen als bestuurder van Croci International in strijd is met artikel 2:227 lid 4 Burgerlijk Wetboek (BW).

3.3. Croci International voert verweer.

4. De beoordeling

4.1. Ingevolge artikel 2:227, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) heeft de bestuurder van een besloten vennootschap een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Om die stem te kunnen doen gelden moet hij in staat gesteld worden de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daartoe (tijdig) op de voorgeschreven wijze, onder vermelding van de agenda voor de vergadering worden opgeroepen. Gebeurt dat niet dan zijn eventuele op die algemene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten in beginsel op de voet van artikel 2:15 lid 1 sub a BW vernietigbaar.

4.2. Met [A] is de rechtbank van oordeel dat achterlating van het onder 2.2. genoemde handgeschreven briefje niet kan gelden als een voldoende oproeping voor de vergadering van 16 november 2010. Het aldaar genomen ontslagbesluit is dan ook in beginsel vernietigbaar. De vorderingen van [A] betreffen echter slechts het besluit tot haar ontslag als bestuurder van Croci International genomen op de algemene vergadering van aandeelhouders op 16 november 2010. [A] heeft het besluit van de BAvA, gehouden op 29 juli 2011 waarbij eerder genoemd besluit is bevestigd niet (meer) bestreden. Croci International heeft aangevoerd dat [A] onder deze omstandigheden geen enkel belang meer heeft bij vernietiging van het besluit van 16 november 2010 nu dit er hoe dan ook niet toe zal kunnen leiden dat zij haar functie als bestuurder zal kunnen blijven uitoefenen. [A] heeft dit niet betwist. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat haar vordering bij gebreke van een voldoende belang niet (meer) toewijsbaar is.

4.3. Anders dan Croci International heeft betoogd acht de rechtbank geen termen aanwezig [A] in de volledige advocaatkosten te veroordelen. Uit het voorgaande volgt dat [A] in beginsel terecht bezwaar heeft gemaakt tegen de gang van zaken rondom haar ontslag als bestuurder van Croci International. Onder deze omstandigheden is geen sprake van het door Croci International gestelde misbruik van recht.

4.4. Het beroep van Croci International op artikel 245 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - om de (volledige) proceskostenveroordeling van [A] ten laste van haar toenmalige advocaat te laten komen - wordt eveneens gepasseerd. Het door Croci International aangevoerde gebrek in de dagvaardingsexploot betreffende de (huidige) woonplaats van [A] is niet een van de in dat artikel genoemde gronden voor toepassing daarvan.

4.5. [A] wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld, aan de zijde van Croci International tot op heden begroot op:

- vast recht € 560,00

- salaris advocaat 904,00 2 punten tarief II (€ 452,00)

Totaal € 1.464,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst het gevorderde af,

5.2. veroordeelt [A] in de proceskosten, aan de zijde van Croci International tot op heden begroot op € 1.464,00

5.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.W.H. Vink, rechter, en in het openbaar uitgesproken op 7 maart 2012.?