Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2011:BV6134

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
27-07-2011
Datum publicatie
17-02-2012
Zaaknummer
Parketnummer: 13/993028-07 RK: 10/7737
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Artikel 591a Sv. Verzoek tot het toekennen van een vergoeding voor gemaakte kosten van raadsman en kosten van het opstellen, indienen en behandelen van het verzoekschrift.

Uit de zich in het dossier bevindende stukken, die het verzoek moeten onderbouwen, blijkt dat de voor de verdediging gemaakte kosten van juridische bijstand zonder uitzondering zijn gedeclareerd aan en betaald door [X] B.V. en niet aan en door verzoeker. Aan de stelling van verzoeker dat hij directeur/grootaandeel-houder van voornoemde besloten vennootschap is, waaromtrent overigens geen bescheiden zijn overgelegd, doet niet af, dat verzoeker zelf geen kosten heeft gemaakt in de zin van artikel 591a Sv. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat het verzoek niet ontvankelijk dient te worden verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 13/993028-07

RK: 10/7737

BESCHIKKING

Op het verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van

[verzoeker],

te dezen woonplaats kiezend op het kantooradres van zijn raadsman,

mr. W. de Vries, Weteringschans 237, 1017 XH Amsterdam,

verder te noemen: verzoeker.

Procesgang

Het verzoek is op 27 december 2010 ter griffie van deze rechtbank ingekomen.

De rechtbank heeft op 13 juli 2011 de raadsman van verzoeker en de officier van justitie in openbare raadkamer gehoord.

Verzoeker is, hoewel daartoe rechtsgeldig opgeroepen, niet in raadkamer verschenen.

Inhoud van het verzoekschrift

Het verzoek strekt tot het toekennen van een vergoe¬ding ten bedrage van

€ 24.124,06 voor de kosten van de raadsman en € 540,- voor de kosten van het opstellen, indienen en behandelen van het verzoekschrift.

Beoordeling

Uit de stukken en het verhandelde in raadkamer is het volgende gebleken.

feiten

Tegen verzoeker is door de FIOD in 2010 een strafrechtelijk onderzoek gedaan.

Op 28 september 2010 is door de Belastingdienst ter voorkoming van strafvervolging een transactie groot € 75.000,- aan verzoeker aangeboden, met daaraan verbonden diverse voorwaarden.

Met dit voorstel is verzoeker akkoord gegaan onder de daarin gestelde voorwaarden.

standpunten

De officier van justitie heeft primair verklaard zich te ver¬zetten tegen het toekennen van het verzoek omdat geen kosten hebben gedrukt op verzoeker zelf, doch uitsluitend op [X] B.V. De officier van justitie heeft het woord gevoerd overeenkomstig zijn aantekeningen, welke als hier herhaald en ingevoegd dienen te worden beschouwd.

De raadsman heeft verklaard van oordeel te zijn dat verzoeker in aanmerking komt voor toekenning van de kosten als weergegeven in het verzoekschrift. De raadsman heeft het woord gevoerd overeenkomstig zijn pleitnotities, welke als hier herhaald en ingevoegd dienen te worden beschouwd.

De raadsman heeft in raadkamer desgevraagd meegedeeld dat verzoeker voor 100% aandeelhouder is van [X] BV en dat in het onderhavige geval sprake is van een vereenzelviging van bedoelde B.V. en verzoeker.

De rechtbank overweegt als volgt.

Het verzoekschrift is tijdig ingediend en ondertekend door dhr. [verzoeker] zodat verzoeker ontvankelijk is in zijn verzoek.

Uit de zich in het dossier bevindende stukken, die het verzoek moeten onderbouwen, blijkt dat de voor de verdediging gemaakte kosten van juridische bijstand zonder uitzondering zijn gedeclareerd aan en betaald door [X] B.V. en niet aan en door verzoeker. Aan de stelling van verzoeker dat hij directeur/grootaandeel-houder van voornoemde besloten vennootschap is, waaromtrent overigens geen bescheiden zijn overgelegd, doet niet af, dat verzoeker zelf geen kosten heeft gemaakt in de zin van artikel 591a Sv.

Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat het verzoek niet ontvankelijk dient te worden verklaard.

De rechtbank komt tot de volgende beslissing.

Beslissing

Verklaart het verzoek NIET-ONTVANKELIJK.

Deze beslissing is op 27 juli 2011 gegeven en in het openbaar uitgesproken door

mr. A.J. Wesdorp, voorzitter,

mrs. H.J. Bunjes en G.W.A. Lamsvelt, rechters,

in tegenwoordigheid van J.H. Zandbergen, griffier.

mr. G.W.A. Lamsvelt is buiten staat deze beschikking te ondertekenen.

Tegen deze beslissing staat voor verzoeker hoger beroep open, in te stellen ter griffie van deze rechtbank, binnen een maand na betekening van deze beschikking.