Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2011:BV1003

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
09-12-2011
Datum publicatie
17-01-2012
Zaaknummer
AWB 11/5844 VEROR
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Het verbod tot overnachten tijdens demonstratie is geen beperking van het recht tot betoging en vergadering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 11/5844 VEROR

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter op 9 december 2011 in de zaak tussen

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

gemachtigde mr. M.A.R. Schuckink Kool,

en

de burgemeester van de gemeente Amsterdam,

verweerder,

gemachtigde mr. J. Pot.

Zitting hebben:

mr. B.E. Mildner, voorzieningenrechter,

mr. R. Gort, griffier.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af.

Overwegingen

Verzoeker heeft bij brief van 30 november 2011 aan verweerder een kennisgeving doen toekomen van een op 9 december 2011 tot en met 12 december 2011 te houden demonstratie in het havengebied Westpoort te Amsterdam.

Bij besluit van 8 december 2011 heeft verweerder verzoeker medegedeeld dat enkele beperkingen zijn gesteld aan het houden van de demonstratie. Daarbij is ondermeer bepaald dat op het terrein waar de demonstratie wordt gehouden niet overnacht mag worden. Tegen dit besluit heeft verzoeker bezwaar gemaakt en een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Ter zitting is gebleken dat de bezwaren van verzoeker zich met name richten tegen het verbod om tijdens de demonstratie op het terrein te overnachten.

De voorzieningenrechter ziet zich voor de vraag gesteld of verweerder zich op goede gronden op het standpunt heeft kunnen stellen dat het verbod om te overnachten geen beperking vormt op het recht tot vergadering en betoging van verzoeker.

De voorzieningenrechter stelt vast dat verweerder zich bij het bestreden besluit heeft gebaseerd op de kennisgeving zoals verzoeker die op 30 november 2011 heeft gedaan. Onder de doelstellingen zoals in de kennisgeving staan vermeld, is aangegeven dat de deelnemers met elkaar en met gastsprekers in gesprek zullen gaan over stappen die genomen moeten worden om klimaatverandering door fossiele brandstoffen te voorkomen. Overnachten wordt bij de doelstellingen in de kennisgeving door verzoeker niet genoemd.

De voorzieningenrechter is gezien het voorgaande dan ook van oordeel dat verweerder op goede gronden heeft gemeend dat het overnachten in het onderhavige geval geen onderdeel uitmaakt van het recht tot vergadering en betoging. Ook het feit dat verweerder nu niet alsnog overgaat tot het verlenen van een ontheffing voor het verbod om te overnachten acht de voorzieningenrechter niet onrechtmatig. Immers, pas nadat verweerder erop heeft gewezen dat overnachten niet is toegestaan heeft verzoeker aangevoerd dat het overnachten een doelstelling op zichzelf is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dat te laat voor een kennisgeving als deze.

Gelet op de voorgaande overwegingen heeft verweerder naar het oordeel van de voorzieningenrechter op goede gronden kunnen besluiten om het overnachten tijdens de demonstratie niet toe te staan. De voorzieningenrechter ziet daarom geen aanleiding tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Voor de veroordeling van verweerder in de proceskosten ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding. Voor een vergoeding van het griffierecht is evenmin aanleiding.

Waarvan proces-verbaal,

de griffier de voorzieningenrechter

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Afschrift verzonden op:

D: B

SB