Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU6197

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-01-2011
Datum publicatie
29-11-2011
Zaaknummer
CV10-35681
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Landelijk Procesreglement. Toezending processtuk per fax zonder nazending origineel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2012/19
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector Kanton

Locatie Amsterdam

Rolnummer: 1193159 CV EXPL 10-35681

Vonnis van: 18 januari 2011

F.no.: 519

Vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiseres]

gevestigd te Waalre

eiseres

nader te noemen [eiseres]

gemachtigde: A.H. Groenewegen

t e g e n

[gedaagde]

wonende te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen [gedaagde]

procederende in persoon

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Op de inleidende dagvaarding van 13 oktober 2010 inhoudende de vordering van [eiseres] heeft [gedaagde] zich bij fax van 28 oktober 2010 - op briefpapier van haar advocatenkantoor - gesteld en uitstel verzocht voor het nemen van de conclusie van antwoord. Bij brief van 1 november 2010 is [gedaagde] medegedeeld dat het door haar verzochte uitstel is verleend en dat zij in de gelegenheid wordt gesteld op de rolzitting van 30 november 2010 haar schriftelijke reactie op de dagvaarding toe te lichten.

Op 29 november 2010 heeft [gedaagde] haar conclusie van antwoord gefaxt. Bij brief van

1 december 2010 is [gedaagde] in de gelegenheid gesteld op de rolzitting van 7 december 2010 de originele, door [gedaagde] ondertekende, stukken in tweevoud over te leggen. [gedaagde] heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Daarna is vonnis bepaald op 21 december 2010. Hiervan is aan partijen mededeling gedaan bij brief van 9 december 2010.

Bij fax van 17 december 2010 verzoekt [gedaagde] nogmaals in de gelegenheid te worden gesteld de originele conclusie van antwoord in te dienen. Bij brief van 20 december 2010 wordt [eiseres] verzocht op genoemde fax uiterlijk 7 januari 2011 te reageren. [eiseres] bericht in haar fax van 7 januari 2011 niet akkoord te gaan met het alsnog indienen van een conclusie van antwoord. Daarna is vonnis bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

In artikel 2.2. van het Landelijk Procesreglement voor de civiele rol bij kanton is bepaald dat bij indiening van conclusies en akten per fax het originele exemplaar onverwijld wordt nagezonden.

[gedaagde] -hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld- heeft niet de originele conclusie van antwoord in tweevoud nagezonden en overgelegd. [gedaagde] heeft derhalve niet voldaan aan het vereiste van artikel 2.2. van het Landelijk Procesreglement voor de civiele rol bij kanton. Nu [eiseres] bezwaar heeft gemaakt tegen het in afwijking van artikel 2.2. van het Landelijk Procesreglement [gedaagde] opnieuw in de gelegenheid te stellen in tweevoud de originele conclusie van antwoord over te leggen, heeft de kantonrechter het Landelijk Procesreglement toe te passen hetgeen betekent dat het er voor dient te worden gehouden dat [gedaagde] niet heeft geantwoord, zodat de door [eiseres] ingestelde vordering als niet weersproken toewijsbaar is.

BESLISSING

De kantonrechter:

I. veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan [eiseres] van:

- € 548,00 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 oktober 2010 tot aan de voldoening;

- € 150,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;

- € 3,20 aan rente, berekend tot en met 13 oktober 2010;

II. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op:

-griffierecht: € 158,00

-kosten dagvaarding: € 77,39

-salaris gemachtigde: € 100,00

-----------

Totaal: € 335,39

Inclusief eventueel verschuldigde btw;

III. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

IV. wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. D.H. de Witte, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 januari 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter