Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ7737

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
05-04-2011
Datum publicatie
14-06-2011
Zaaknummer
13/656156-10 (zaak A); 13/718155-10 (zaak B) en 13/451365-08 (tul)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Slachtoffer gewurgd in zijn woning. Minderjarige verdachte schuldig aan medeplichtigheid aan poging tot afpersing of diefstal met geweld, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft. Geen sprake van uitlokking door verdachte van haar medeverdachte(n). Verdachte veroordeeld tot 238 dagen jeugddetentie met aftrek van voorarrest en de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ), voorwaardelijk. Onder de bijzondere voorwaarde dat zij blijft onder toezicht van de (jeugd)reclassering en de behandeling in Barentsz, centrum voor orthopsychiatrie en forensische jeugdpsychiatrie, te Den Dolder, voortzet en afrondt.

Met betrekking tot de gevorderde shockschade overweegt de rechtbank dat het zeer aannemelijk is dat de nabestaande van het slachtoffer door de gewelddadige dood van haar echtgenoot ernstig geschokt is en psychische schade heeft opgelopen, maar hiervoor, gezien de huidige stand van het recht geen vergoeding kan toekennen omdat, door het ontbreken van stukken ter onderbouwing, niet kan worden vastgesteld dat bij de benadeelde partij tengevolge van het in zaak A onder D meer subsidiair bewezenverklaarde sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummers: 13/656156-10 (zaak A); 13/718155-10 (zaak B) en 13/451365-08 (tul)

Datum uitspraak: 5 april 2011

op tegenspraak

VERKORT

VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres

[adres] [woonplaats], thans verblijvende in het centrum voor orthopsychiatrie en forensische jeugdpsychiatrie Barentsz te Den Dolder.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

22 maart 2011.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. A.C. Kramer en van hetgeen door verdachte en haar raadsvrouw mr. N. Cuvelier naar voren is gebracht.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is (in zaak A) ten laste gelegd dat zij zich - kort gezegd - op 7 december 2009 te Amsterdam schuldig heeft gemaakt aan moord, dan wel doodslag, dan wel gekwalificeerde doodslag, dan wel een (poging tot) afpersing en/of een (poging tot) diefstal met geweld, terwijl dat feit de dood van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad. Ten aanzien van deze strafbare feiten is respectievelijk het medeplegen, het uitlokken van en de medeplichtigheid aan tenlastegelegd aan verdachte.

Tevens wordt verdachte (in zaak B) verweten dat zij op 20 februari 2010 te Amsterdam een imitatiepistool voorhanden heeft gehad.

De volledige tenlastelegging, zoals ter terechtzitting bij toegewezen vordering ex artikel 314a Wetboek van Strafvordering nader omschreven, is als bijlage aan dit vonnis gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

3. Vrijspraak

Verdachte kan naar het oordeel van de rechtbank niet in opzettelijke zin verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van het slachtoffer. Met de officier van justitie en de raadsvrouw acht de rechtbank dan ook hetgeen in zaak A onder A en B is ten laste gelegd niet wettig en overtuigend bewezen, zodat zij daarvan dient te worden vrijsproken.

Voorts is naar het oordeel van de rechtbank op basis van het dossier niet vast te stellen dat er sprake is geweest van een voltooide diefstal, dan wel een voltooide afpersing. Met de officier van justitie en de raadsvrouw acht de rechtbank dan ook hetgeen in zaak A onder C is ten laste gelegd niet wettig en overtuigend bewezen, zodat zij ook daarvan dient te worden vrijsproken.

Uitlokking

Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft zich ter terechtzitting op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk uitlokken van een poging tot afpersing en/of diefstal met geweld ten gevolge waarvan het slachtoffer is overleden. Verdachte heeft immers tegen [medeverdachte 1] gezegd dat zij een Afrikaan kende die over geld beschikte en heeft hem, nadat zij ruzie heeft gehad met het slachtoffer, van informatie over het slachtoffer voorzien. Verdachte wist dat [medeverdachte 1] een vuurwapen bezat en dat hij vaker Afrikanen beroofde van hun drugs dan wel geld. Op grond van de geldende jurisprudentie kan ook iemand die al vaker dergelijke delicten heeft gepleegd, en daarmee een zekere bereidheid heeft getoond, door een ander worden uitgelokt tot het nogmaals plegen van een zelfde soort delict.

Het standpunt van de verdediging

Ter terechtzitting heeft de raadsvrouw aangevoerd dat van uitlokking geen sprake kan zijn aangezien [medeverdachte 1] juist aan verdachte heeft gevraagd of zij nog een Afrikaan met geld kende. Het initiatief is van [medeverdachte 1] uit gegaan en hij was degene die, nadat verdachte het contact met het slachtoffer had verbroken, er op aandrong dat verdachte het contact zou herstellen en een afspraak met hem zou maken. Bovendien voorzag [medeverdachte 1] in zijn inkomsten door Afrikanen te beroven en is hij voor dergelijke delicten eerder veroordeeld, zodat hij geen aanzet tot het plegen hiervan van verdachte behoefde. Verdachte dient derhalve te worden vrijgesproken van het in zaak A onder D subsidiair tenlastegelegde, aldus de raadsvrouw.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat [medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij eerder Afrikanen in Amsterdam Zuidoost heeft beroofd die over drugs en/of geld zouden beschikken. Verdachte heeft verklaard dat zij hier op voorhand ook van op de hoogte was. Desondanks heeft zij [medeverdachte 1] van informatie voorzien over een haar bekende Afrikaan die geld zou hebben, het latere slachtoffer.

Weliswaar volgt uit de geldende jurisprudentie dat iemand die al vaker dergelijke delicten heeft gepleegd, en daarmee reeds een zekere bereidheid heeft getoond, alsnog door een ander kan worden uitgelokt tot het nogmaals plegen van een zelfde soort delict. Echter, de rechtbank is van oordeel dat in onderhavige zaak niet kan worden vastgesteld dat [medeverdachte 1] door verdachte is aangezet tot het plegen van de beroving. De rechtbank neemt hierbij, naast het feit dat [medeverdachte 1] 'beroepsmatig' berovingen, in het bijzonder van Afrikanen, pleegde, het navolgende in aanmerking.

Verdachte heeft verklaard dat [medeverdachte 1] aan haar vroeg of zij nog een Afrikaan kende met geld. [medeverdachte 1] heeft verklaard dat verdachte aan hem heeft verteld dat zij iemand kende die geld had. [medeverdachte 1] heeft daar naar eigen zeggen op gereageerd met 'vertel, vertel'. Hij heeft verklaard dat verdachte aan hem uitlegde dat zij een stapel geld had gezien bij het slachtoffer. Naar zijn zeggen had verdachte op enig moment het idee "oké, nou laat maar hoor". [medeverdachte 1] heeft daarop gereageerd met "nee, nee praat gewoon verder". Verdachte heeft verklaard dat haar een aantal dagen voor 7 december 2009 door [medeverdachte 1] is gevraagd om weer contact op te nemen met het slachtoffer, hetgeen zij heeft geprobeerd. Verdachte heeft verklaard dat zij uiteindelijk op 7 december 2009 contact krijgt met het slachtoffer en [medeverdachte 1] hiervan op de hoogte stelt. [medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij op 7 december 2009 verdachte spreekt over het slachtoffer en dat hij vervolgens tegen een medeverdachte, [medeverdachte 5], heeft gezegd dat hij zojuist een tip heeft gehad van verdachte.

De rechtbank acht gelet op deze omstandigheden, met de raadsvrouw, niet wettig en overtuigend bewezen dat sprake is van uitlokking, hetgeen in zaak A onder D subsidiair is ten laste gelegd, zodat verdachte ook daarvan dient te worden vrijgesproken.

4. Bewezenverklaring

De rechtbank acht, mede gelet op hetgeen in rubriek 3 naar voren is gebracht, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

Ten aanzien van het in zaak A onder D meer subsidiair tenlastegelegde:

[medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] op 7 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met anderen ter uitvoering van de door hen voorgenomen misdrijven om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door geweld of bedreiging met geweld een manspersoon (bekend onder de namen [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en [naam 3] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria)), te dwingen tot afgifte van een som geld en/of drugs toebehorende aan voornoemde manspersoon (bekend onder de namen [naam 1] en [naam 2] en [naam 3]),

en/of

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen een som geld en/of drugs, toebehorende aan een manspersoon (bekend onder de namen [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en [naam 3] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria)) en die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan, en vergezellen van geweld en bedreiging met geweld tegen voornoemde manspersoon (bekend onder de namen [naam 1] en [naam 2] en [naam 3]), te plegen met het oogmerk om die voorgenomen diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken,

- naar de woning van voornoemde manspersoon (bekend onder de namen [naam 1] en [naam 2] en [naam 3]) zijn gegaan en

- aldaar hebben aangebeld en

- nadat voornoemde manspersoon de deur van die woning had geopend een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op voornoemde manspersoon hebben gericht en gericht gehouden en

- voornoemde manspersoon die woning hebben ingeduwd en

- die woning zijn binnen gegaan en met hun hand de mond van voornoemde manspersoon hebben dicht gehouden en gedrukt en

- dreigend hebben gevraagd of die manspersoon drugs in huis had en

- krachtig fysiek geweld (inhoudende verwurging) hebben uitgeoefend op de halsstreek van die manspersoon terwijl deze werd vastgehouden en

- die woning hebben doorzocht,

terwijl dat feit de dood van die manspersoon ten gevolge heeft gehad;

bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, in de periode van 26 november 2009 tot en met 7 december 2009 te Amsterdam opzettelijk inlichtingen heeft verschaft en opzettelijk behulpzaam is geweest door voornoemde [medeverdachte 1] mede te delen dat een aanmerkelijke som geld in de woning van voornoemde manspersoon (bekend onder de namen [naam 1] en [naam 2] en [naam 3]) (gelegen aan perceel [A-straat nr.] te Amsterdam Zuidoost) aanwezig was en voornoemde [medeverdachte 1] de feitelijke locatie van die woning mede te delen en die avond (7 december 2009) telefonisch contact te leggen en te onderhouden met voornoemde manspersoon (bekend onder de namen [naam 1] en [naam 2] en [naam 3]) en voornoemde manspersoon (bekend onder de namen [naam 1] en [naam 2] en [naam 3]) mede te delen dat zij, verdachte, die avond naar de woning van voornoemde manspersoon zou komen;

Ten aanzien van het in zaak B tenlastegelegde:

op 20 februari 2010 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander een wapen van categorie I onder 7°, te weten een imitatiepistool, zijnde een voorwerp dat voor wat betreft vorm en afmeting een sprekende gelijkenis vertoont met een bestaand vuurwapen, namelijk een pistool van het merk Beretta, model 92 FS, kaliber 9 mm, voorhanden heeft gehad.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in haar verdediging geschaad.

5. De strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

6. De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

7. Motivering van de straffen en maatregelen

7.1. Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd dat verdachte ter zake van de door haar in zaak A onder D subsidiair en in zaak B bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een jeugddetentie voor de duur van 238 (tweehonderd achtendertig) dagen, met aftrek van voorarrest. Daarnaast heeft zij gevorderd dat de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen wordt opgelegd, voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 (twee) jaren, onder de bijzondere voorwaarde dat verdachte de behandeling in Barentsz, centrum voor orthopsychiatrie en forensische psychiatrie gevestigd in Den Dolder, voortzet en doet afronden onder toezicht van het Bureau Jeugdzorg, met oplegging van de maatregel hulp en steun.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij in zijn geheel voor toewijzing vatbaar is, hoofdelijk en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Tenslotte dient de vordering tot tenuitvoerlegging te worden afgewezen en dienen de in beslag genomen goederen te worden geretourneerd aan de rechthebbenden, aldus de officier van justitie.

7.2. Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich in haar pleidooi op het standpunt gesteld dat verdachte ter zake van het in zaak A onder D meer subsidiair en in zaak B tenlastegelegde kan worden veroordeeld. Het op te leggen onvoorwaardelijke strafdeel dient niet langer te zijn dan het reeds ondergane voorarrest. Daarnaast is aangewezen dat aan verdachte een voorwaardelijk strafdeel wordt opgelegd, al dan niet in de vorm van een voorwaardelijke maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Als bijzondere voorwaarde kan daarbij worden gesteld dat verdachte haar behandeling bij Barentsz voortzet. Het is immers van belang dat verdachte haar behandeling voortzet. Daarbij dient tevens de maatregel hulp en steun te worden opgelegd, aldus de raadsvrouw.

Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij heeft de raadsvrouw aangevoerd dat de immateriële schade van de nabestaande niet in deze strafprocedure kan worden gevorderd en dat een deel van deze schade ook een gevolg is van de brandstichting, welke niet aan verdachte is ten laste gelegd. De materiële post 'betaalde voorschotten en overige kosten' is te onduidelijk om voor toewijzing vatbaar te zijn. De vordering dient volgens de raadsvrouw ten aanzien van deze punten te worden afgewezen, dan wel niet-ontvankelijk te worden verklaard. Voor het overige kan de vordering worden toegewezen, echter niet hoofdelijk gelet op de onderlinge verhouding tussen verdachte en de medeverdachten. Daarbij dient bij het bepalen van de hoogte van de door verdachte te vergoeden schade rekening te worden gehouden met haar beperktere rol bij de feiten.

Ten slotte heeft de raadsvrouw bepleit dat de vordering tenuitvoerlegging dient te worden afgewezen, nu tenuitvoerlegging geen enkel doel dient.

7.3. Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan een ernstig gewelds- en vermogensdelict. Het feit dat sprake is van een poging doet niets af aan de ernst van het delict.

De ernst van het feit wordt mede bepaald door de onomkeerbaarheid van het gevolg, namelijk dat het slachtoffer door geweld om het leven is gekomen.

Doordat verdachte haar medeverdachte(n) inlichtingen heeft verschaft en op de dag zelf contact heeft gemaakt en gehouden met het slachtoffer, heeft dit gewelddadige feit plaats kunnen vinden. Het is zeer aannemelijk dat het slachtoffer thans nog in leven zou zijn als verdachte deze informatie niet had gedeeld. In die zin is verdachte mede verantwoordelijk voor de gewelddadige en zinloze dood van het slachtoffer.

Door de contacten die het slachtoffer met verdachte onderhield, is hij onbewust een willekeurig doelwit van de beroving geworden. Het feit dat het slachtoffer Afrikaans was en (vermoedelijk) drugs en/of geld zou bezitten is hem fataal geworden, terwijl van de aanwezigheid van deze drugs en/of dit geld overigens niet is gebleken.

Door de dood van het slachtoffer is onherstelbaar leed en verlies veroorzaakt aan zijn gezinsleden, familie en naaste omgeving. Zij zullen het verlies van hun verwant een plaats moeten geven in hun verdere leven, hetgeen, naar de ervaring leert, soms nooit lukt en hoe dan ook altijd gepaard gaat met langdurig verdriet en gevoelens van machteloosheid of woede. Dit blijkt ook uit de schriftelijke slachtofferverklaring van de nabestaande, mevrouw [nabestaande].

De gewelddadige en zinloze dood van het slachtoffer heeft bovendien ook de rechtsorde zeer ernstig geschokt en in de maatschappij hevige gevoelens van verontwaardiging, onrust en onveiligheid veroorzaakt.

Daarnaast heeft verdachte een voorwerp, dat uiterlijk lijkt op een vuurwapen voorhanden gehad. Het voorhanden hebben van een imitatiewapen draagt eveneens bij aan het gevoel van onveiligheid in de samenleving.

De rechtbank heeft kennisgenomen van een Uittreksel Justitiële Documentatie

d.d. 18 november 2010 waaruit blijkt dat verdachte op 12 september 2008 ter zake van wederspannigheid, belediging en het niet voldoen aan een ambtelijk bevel is veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf. Verder blijkt hieruit dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor feiten als de onderhavige.

De rechtbank heeft voorts kennisgenomen van onder meer de volgende rapportages, die over de persoonlijke omstandigheden van verdachte zijn opgemaakt:

- Psychologisch Pro Justitia Rapport opgemaakt op 30 juni 2010 door drs. E.R. Haps, GZ-psycholoog, mondeling toegelicht ter terechtzitting;

- Psychiatrisch Pro Justitia Rapport opgemaakt op 16 augustus 2010 door drs. A.A.M. Smits, kinder- en jeugdpsychiater;

- Adviesrapportage Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, opgemaakt op 21 maart 2010 door R. Aghbal.

De GZ-psycholoog komt onder meer tot de volgende bevindingen.

Bij verdachte is sprake van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de vorm van een gedragsstoornis NAO, ouder-kind-relatieproblemen, alcoholafhankelijkheid en cannabismisbruik in remissie door hechtenis en mogelijk een aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit. Daarnaast is sprake van een zeer dreigende gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm van een persoonlijkheidsstoornis met borderline en antisociale trekken. Ten tijde van de tenlastegelegde feiten was hier ook sprake van. Vanuit de gedragsstoornis met een ontwikkeling richting een persoonlijkheidsstoornis dacht verdachte niet na over haar handelen voor en ten tijde van het plegen van de feiten. Zij heeft niet kunnen overzien dat het slachtoffer gedood zou worden en zijn woning in brand zou worden gestoken. Zowel de moeder als de hulpverlening konden verdachte niet op adequate wijze ondersteunen en begrenzen in haar problematische gedrag met eigengereid gedrag, middelenmisbruik, spijbelen en omkering dag- nachtritme vanaf het begin van de middelbare school. Verdachte heeft onvoldoende probleembesef en is niet in staat geweest om te bezien wat zij nog moet leren en op welke wijze zij van de hulpverlening kan profiteren. Geadviseerd wordt om verdachte verminderd toerekeningsvatbaar te achten. De kans op recidive is groot. Door het ontbreken van zelfinzicht bij verdachte, gebrekkig geweten, beperkte medewerking aan interventies, onduidelijkheid over interesse in school of werk, gebrekkige coping bij stress/problemen door (verbale) agressie of weglopen, middelenmisbruik en het ontbreken van adequate ondersteuning in de thuissituatie bij een betrokken toegeeflijke moeder, die veel voor haar regelde, en de afwezigheid van protectieve factoren is het zeer denkbaar dat betrokkene zich blijft gedragen in de richting van onderhavige feiten. Om haar functioneren te verbeteren en haar verstoorde persoonsontwikkeling om te buigen naar adequaat gedrag wordt begeleiding geadviseerd (aangezien verdachte door haar leeftijd niet meer in aanmerking komt voor MTFC met plaatsing in een opvoedgezin) bij Barentsz. Geadviseerd wordt om het voorgaande middels een stevig kader te laten plaatsvinden, te weten een voorwaardelijke maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

De kinder- en jeugdpsychiater komt onder meer tot de volgende bevindingen.

Er is sprake van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de zin van een gedragsstoornis met begin in de late kindertijd, vroege adolescentie, die zich ontwikkelt in de richting van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Daarbij is sprake van een borderline persoonlijkheidsstoornis waar het sinds de middelbare school bestaande alcoholmisbruik - niet uitgesloten is alcoholverslavingsproblematiek - en het cannabismisbruik vaker bij wordt gezien. Hier was ook sprake van ten tijde van het tenlastegelegde. Hypothetisch gesproken is een relatie met het tenlastegelegde voorstelbaar. Passend bij de roekeloosheid in (het aangaan van) contacten; bij het waargenomen gebrek aan planning in handelen; bij de vastgestelde impulsiviteit; bij de directe behoeftebevrediging. Verdachte heeft in het onderhavige onderzoek duidelijk weten te maken dat haar voelen, denken en handelen worden beperkt, en bepaald door de boven beschreven scheefgroei in haar persoonlijkheidsontwikkeling die heeft geresulteerd in een borderline persoonlijkheidsstoornis, naast de al langer bestaande gedragsstoornis. Geadviseerd wordt om verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar te houden. Er is sprake van chronische instabiliteit in denken, voelen en handelen door een gebrek aan basaal vertrouwen, wat het zelfbeeld, de stemmingen, de impulscontrole en relaties labiel maakt. Het niveau van functioneren is aan sterke wisselingen onderhevig. De "straatwaarden" vormen een risicofactor voor de kans op recidive. Verdachte heeft tot op heden niet werkelijk weten te profiteren van enige vorm van hulpverlening. Bovengenoemde factoren en condities versterken elkaar en vergroten daarmee de kans op recidive op politie- en justitiecontacten. Verdachte heeft laten zien dat de meest extreme vorm van externe structuur haar functioneren in zoverre ten goede kan komen, dat zij schijnbaar gemakkelijk haar dag/nachtritme kan herstellen; het middelenmisbruik kan staken; haar schoolgang redelijk kan hervatten en zodoende enige innerlijke rust kan vinden. Echter van een klinische behandeling is gegeven haar problematiek niet daadwerkelijk een verbetering te verwachten anders dan voor de duur van deze klinische behandeling. Uit de aard van de geschetste problematiek volgt dat deze hardnekkig, persisterend is. Zij vereist een langer durende behandeling, zoals die geboden kan worden binnen Barentsz, al dan niet in combinatie met Jellinek/Arkin. Dit in het kader van een voorwaardelijke maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, mits deze uiterst consequent wordt toegepast.

Mevrouw Aghbal heeft, namens het Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, een eensluidend advies gegeven.

Ter terechtzitting heeft drs. M.P. Krom, als GZ-psycholoog en behandelcoördinator verbonden aan Barentsz (centrum voor orthopsychiatrie en forensische jeugdpsychiatrie), als deskundige naar voren gebracht dat verdachte in de besloten setting van de instelling een positieve ontwikkeling doormaakt. Na een moeilijke startfase in november 2010 is er vanaf januari 2011 sprake van meer probleembesef en openheid bij verdachte. Wel bestaan er zorgen over het gedrag (alcoholmisbruik, onveilig vrijen) van verdachte in de weekenden buiten de instelling, aangezien dan het toezicht ontbreekt. De behandeling duurt gemiddeld een jaar, waarna in overleg met onder meer Bureau Jeugdzorg wordt bekeken welke nazorg nodig is bij verdachte.

De rechtbank neemt voornoemde adviezen en conclusies over en maakt deze tot de hare. Met dien verstande dat aan verdachte, naast een onvoorwaardelijke jeugddetentie welke gelijk is aan het voorarrest, een voorwaardelijk strafdeel zal worden opgelegd. Dit zal bestaan uit een voorwaardelijke maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen onder de bijzondere voorwaarde dat verdachte haar behandeling bij Barentsz zal voortzetten en afronden en gedurende de proeftijd onder toezicht blijft van het Bureau Jeugdzorg dan wel de Reclassering. Met name is hierbij van belang dat bij verdachte sprake is van een verhoogd risico op recidive indien behandeling uitblijft en verdachte geneigd is om zonder een aanmerkelijke consequentie (stok achter de deur) haar behandeling af te breken.

Ten aanzien van de benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

Materiële schade

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat slechts de behandeling van een deel van de vordering van [nabestaande] (de nabestaande van het slachtoffer) niet een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

Vast is komen te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het in zaak A onder D meer subsidiair bewezenverklaarde handelen van verdachte, kort gezegd: de medeplichtigheid aan de poging tot afpersing en/of diefstal met geweld, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft, strafbaar gesteld in de artikelen 45, 48, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht, rechtstreeks schade heeft geleden.

Het gaat dan om de materiële schade waarvan vergoeding wordt gevraagd, te weten de uitvaartkosten, welke blijkens de factuur en de daarbij behorende specificatie € 7.645,00 (zevenduizend zeshonderd vijfenveertig euro) bedragen.

Gelet op het feit dat naast de (minderjarige) verdachte eveneens vier andere (meerderjarige) personen verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer zal onderhavige vordering ook in hun strafgeding worden ingebracht. De rechtbank is anders dan de officier van justitie en met de raadsvrouw van oordeel dat het hoofdelijk veroordelen van verdachte in de totale uitvaartkosten niet opportuun is gelet op de onderlinge verhoudingen tussen verdachte en haar medeverdachten. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verdachte dient te worden veroordeeld in één vijfde deel van de totale uitvaartkosten. De rechtbank waardeert dit deel op € 1.529,00 (eenduizend vijfhonderd negenentwintig euro) te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade (pleegdatum) tot aan de dag van de algehele voldoening.

De vordering kan dan ook tot dat bedrag worden toegewezen. De verdachte zal worden veroordeeld om dat bedrag te betalen aan [nabestaande].

Voorts zal verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

Immateriële schade

Behandeling van het deel van de vordering betreffende de immateriële schade levert een onevenredige belasting van het strafgeding op.

Met betrekking tot de gevorderde shockschade overweegt de rechtbank dat het zeer aannemelijk is dat [nabestaande] door de gewelddadige dood van haar echtgenoot ernstig geschokt is en psychische schade heeft opgelopen, maar hiervoor, gezien de huidige stand van het recht1, geen vergoeding kan toekennen omdat, door het ontbreken van stukken ter onderbouwing, niet kan worden vastgesteld dat bij de benadeelde partij tengevolge van het in zaak A onder D meer subsidiair bewezenverklaarde sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.

Een deel van de gevorderde immateriële schade zou zijn ontstaan door de gevolgen van de gestichte brand in de woning van de benadeelde partij. De brandstichting is echter niet (meer) aan verdachte tenlastegelegd, zodat niet gebleken is dat aan de benadeelde partij rechtstreeks deze schade is toegebracht door het bewezen geachte feit.

Gelet op het bovenstaande is de benadeelde partij in dat deel van de vordering tot vergoeding van immateriële schade niet-ontvankelijk. De benadeelde partij kan het bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

In het belang van [nabestaande] voornoemd wordt als extra waarborg voor betaling de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Wetboek van Strafrecht) aan verdachte opgelegd.

Vordering tenuitvoerlegging

Bij de stukken bevindt zich de op 2 juli 2010 ter griffie van deze rechtbank ontvangen vordering van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam, in de zaak met parketnummer 13/451365-08, betreffende het onherroepelijk geworden vonnis d.d. 12 september 2008 van de kinderrechter te Amsterdam, waarbij verdachte is veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 40 (veertig) uren subsidiair 20 (twintig) dagen jeugddetentie, met bevel dat deze straf niet tenuitvoergelegd zal worden, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat veroordeelde zich voor het einde van een op 2 (twee) jaren bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Tevens bevindt zich bij de stukken een akte waaruit blijkt dat de kennisgeving, bedoeld in artikel 366a van het Wetboek van Strafvordering, op 16 oktober 2008 aan verdachte is uitgereikt.

Gebleken is dat verdachte zich voor het einde van voornoemde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, zoals naar voren komt uit de verdere inhoud van dit vonnis. Desondanks is de rechtbank met de officier van justitie en de raadsvrouw van oordeel dat thans geen aanleiding bestaat om de tenuitvoerlegging van voornoemde voorwaardelijk opgelegde straf te gelasten. De vordering zal dan ook worden afgewezen.

8. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 36f, 45, 48, 77g, 77i, 77x, 77y, 77z, 77gg, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 13 en 55 van de Wet Wapens en Munitie.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

9. Beslissing

Verklaart het in zaak A onder A, B, C en D primair en subsidiair tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte het in zaak A onder D meer subsidiair en het in zaak B tenlastegelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 4 is aangegeven.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van het in zaak A onder D meer subsidiair tenlastegelegde:

Medeplichtigheid aan poging tot diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer personen en terwijl het feit de dood ten gevolge heeft en/of medeplegen van afpersing.

Ten aanzien van het in zaak B tenlastegelegde:

Handelen in strijd met artikel 13 van de Wet Wapens en Munitie.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie voor de duur van 238 (tweehonderd achtendertig) dagen.

Beveelt dat de tijd die door verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Legt op aan verdachte de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

Beveelt dat deze maatregel niet tenuitvoergelegd zal worden, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.

Tevens kan de tenuitvoerlegging worden gelast indien veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarde niet naleeft.

Stelt als bijzondere voorwaarde:

Veroordeelde moet zich onmiddellijk onder toezicht en leiding van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, dan wel Stichting Reclassering Nederland, ressort Amsterdam, stellen. Vervolgens moet zij gedurende de proeftijd onder toezicht en leiding van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam en Stichting Reclassering Nederland, ressort Amsterdam blijven en zich naar de door of namens deze instellingen te geven aanwijzingen gedragen, zolang deze instellingen dat nodig vinden, ook als dit inhoudt het ondergaan, voortzetten en afronden van de behandeling op Barentsz, centrum voor orthopsychiatrie en forensische jeugdpsychiatrie, te Den Dolder.

Geeft aan genoemde instellingen opdracht veroordeelde bij de naleving van die voorwaarde hulp en steun te verlenen.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [nabestaande], wonende op het adres [adres] [woonplaats] toe tot een bedrag van € 1.529,00 (eenduizend vijfhonderd negenentwintig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade (pleegdatum) tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte aan [nabestaande] voornoemd, het toegewezen bedrag te betalen.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in haar vordering is.

Legt aan verdachte de verplichting op, aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [nabestaande], te betalen de som van € 1.529,00 (eenduizend vijfhonderd negenentwintig euro) te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade (pleegdatum) tot aan de dag van de algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door jeugddetentie voor de duur van 25 (vijfentwintig) dagen, met dien verstande dat de toepassing van die jeugddetentie de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte heeft voldaan aan een van voornoemde betalingsverplichtingen, daarmee de andere is vervallen.

Gelast de teruggave aan [verdachte] van:

3801663 papier

3801693 agenda

3801706 5 stuks papier

3819722 Grijs schrift met opschrift '[naam] kasboek 2010'

3801497 Witte LG gsm met roze band

3801499 Bruine Timberland laarzen

3877456 Laptop Toshiba Satellite grijs serienr [serienr]

Gelast de teruggave aan de rechthebbende (ABN AMRO Bank) van:

3801702 Bankpas ABN AMRO onv [persoon 1] reknr [reknr]

Heft op het bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door

mr. F.P.M. Eberhard, voorzitter tevens kinderrechter,

mrs. A.C. Enkelaar en H.M. van Niftrik, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. P. Tanis, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 5 april 2011.

De jongste rechter is buiten staat

dit vonnis mede te ondertekenen

Bijlage: tenlastelegging

Ten aanzien van 13/656156-10 (zaak A)

A.

Zij op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) haar mededader(s) met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, (krachtig) (fysiek) geweld (verwurging) uitgeoefend op het lichaam van die (mans)persoon (terwijl deze was gekneveld en/of werd vastgehouden), tengevolge waarvan voornoemde (mans)persoon is overleden;

Artikel 289 juncto 47 lid 1 sub 1Wetboek van Strafrecht

Subsidiair:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, (krachtig) (fysiek) geweld (verwurging) uitgeoefend op het lichaam van die (mans)persoon (terwijl deze was gekneveld en/of werd vastgehouden), tengevolge waarvan voornoemde (mans)persoon is overleden,

welk feit zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 26 november 2009 tot en met 07 december 2009 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk heeft/hebben uitgelokt door met haar mededader(s), althans alleen, voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] inlichtingen en/of gelegenheid te verstrekken en/of te verschaffen door voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] mede te delen dat een (aanmerkelijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs in de woning (gelegen aan perceel [A-straat nr.] te Amsterdam Zuidoost) van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) aanwezig was en/of in te lichten over de wijze waarop toegang tot die woning verkregen kon worden en/of voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] het adres en/of de (feitelijke) locatie en/of ligging van die woning mede te delen en/of die avond (07 december 2009) (telefonisch) contact te leggen en/of te onderhouden met voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) en/of voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) (aldus) mede te delen dat zij, verdachte, die avond naar de woning van voornoemde (mans)persoon zou komen;

Artikel 289 juncto 47 lid 1 sub 2 Wetboek van Strafrecht

Meer subsidiair:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, (krachtig) (fysiek) geweld (verwurging) uitgeoefend op het lichaam van die (mans)persoon (terwijl deze was gekneveld en/of werd vastgehouden), tengevolge waarvan voornoemde (mans)persoon is overleden,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 26 november 2009 tot en met 07 december 2009 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met haar mededader(s), althans alleen, voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] mede te delen dat een (aanmerkelijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs in de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3])) (gelegen aan perceel [A-straat nr.] te Amsterdam Zuidoost) aanwezig was en/of voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] het adres en/of de (feitelijke) locatie en/of ligging van die woning mede te delen en/of in te lichten over de wijze waarop toegang tot die woning verkregen kon worden en/of die avond (07 december 2009) (telefonisch) contact te leggen en/of te onderhouden met voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) en/of voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) (aldus) mede te delen dat zij, verdachte, die avond naar de woning van voornoemde (mans)persoon zou komen;

Artikel 289 juncto 48 Wetboek van Strafrecht

OF

B.

Zij op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) haar mededader(s) met dat opzet, (krachtig) (fysiek) geweld (verwurging) uitgeoefend op het lichaam van die (mans)persoon (terwijl deze was gekneveld en/of werd vastgehouden), tengevolge waarvan voornoemde (mans)persoon is overleden,

welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of haar mededader(s) de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren,

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam

- met het oogmerk om zich en/of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een manspersoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)) gedwongen tot de afgifte van een som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welk geweld of bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat zij, verdachte en/of haar mededader(s),

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) is/zijn gegaan en/of

- (aldaar) heeft/hebben aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning heeft/hebben ingeduwd en/of

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gedaan en/of gehouden en/of

- die woning heeft/hebben doorzocht;

of

- ter uitvoering van het door verdachte en /of haar mededader(s) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)) te dwingen tot de afgifte van een som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s),

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) gegaan en/of

- (aldaar) aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning ingeduwd en/of

- die woning binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon gedaan en/of gehouden en/of

- die woning doorzocht;

en/of

- met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weggenomen een som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs , geheel of ten dele toebehorende aan een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan , vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan haar mededader(s) de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld of bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat zij, verdachte, en/of haar mededader(s),

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) is/zijn gegaan en/of

- (aldaar) heeft/hebben aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning heeft/hebben ingeduwd en/of

- die woning binnen is/zijn gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gedaan en/of gehouden en/of

- die woning heeft/hebben doorzocht;

of

- ter uitvoering van het door verdachte en/of haar mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen een som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, geheel of ten dele toebehorende aan een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), en die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan , vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld, te plegen met het oogmerk om die voorgenomen diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan haar mededader(s) de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) gegaan en/of

- (aldaar) aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning ingeduwd en/of

- die woning binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon hebben gedaan en/of gehouden en/of

- die woning doorzocht;

Artikel 288 juncto 47 lid 1 sub 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] met dat opzet, (krachtig) (fysiek) geweld (verwurging) uitgeoefend op het lichaam van die (mans)persoon (terwijl deze was gekneveld en/of werd vastgehouden), tengevolge waarvan voornoemde (mans)persoon is overleden,

welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of haar mededader(s) de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren,

immers heeft/hebben en/of is/zijn voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] op of omstreeks 7 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen , althans alleen

- met het oogmerk om zich en/of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)) gedwongen tot de afgifte van een som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s), welk geweld of bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s),

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) is/zijn gegaan en/of

- (aldaar) heeft/hebben aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning heeft/hebben ingeduwd en/of

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gedaan en/of gehouden en/of

- die woning heeft/hebben doorzocht;

of

- ter uitvoering van het door hen voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)) te dwingen tot de afgifte van een som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s),

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) gegaan en/of

- (aldaar) aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning ingeduwd en/of

- die woning binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon gedaan en/of gehouden en/of

- die woning doorzocht;

en/of

- met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weggenomen een som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs , geheel of ten dele toebehorende aan een manspersoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan , vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan haar mededader(s) de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld of bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s),

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) is/zijn gegaan en/of

- (aldaar) heeft/hebben aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning heeft/hebben ingeduwd en/of

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gedaan en/of gehouden en/of

- die woning heeft/hebben doorzocht;

of

ter uitvoering van het door hen voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen een som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, geheel of ten dele toebehorende aan een manspersoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s) en die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan, vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld, te plegen met het oogmerk om die voorgenomen diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan haar mededader(s) de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) gegaan en/of

- (aldaar) aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning ingeduwd en/of

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon gedaan en/of gehouden en/of

- die woning doorzocht;

welk feit zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 26 november 2009 tot en met 07 december 2009 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk heeft/hebben uitgelokt door met haar mededader(s), althans alleen, voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] mede te delen dat een (aanmerkelijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs in de woning (gelegen aan perceel [A-straat nr.] te Amsterdam Zuidoost) van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) aanwezig was en/of in te lichten over de wijze waarop toegang tot die woning verkregen kon worden en/of voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] het adres en/of de (feitelijke) locatie en/of ligging van die woning mede te delen en/of die avond (07 december 2009) (telefonisch) contact te leggen en/of te onderhouden met voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) en/of voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) (aldus) mede te delen dat zij, verdachte, die avond naar de woning van voornoemde (mans)persoon zou komen;

Artikel 288 juncto 47 lid 1 sub 2 Wetboek van Strafrecht

Meer subsidiair:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] met dat opzet, (krachtig) (fysiek) geweld (verwurging) uitgeoefend op het lichaam van die (mans)persoon (terwijl deze was gekneveld en/of werd vastgehouden), tengevolge waarvan voornoemde (mans)persoon is overleden,

welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of haar mededader(s) de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren,

immers heeft/hebben en/of is/zijn voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- met het oogmerk om zich en/of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een manspersoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)) gedwongen tot de afgifte van een som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s en/of verdachte en/of haar mededader(s), welk geweld of bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s),

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) is/zijn gegaan en/of

- (aldaar) heeft/hebben aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning heeft/hebben ingeduwd en/of

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gedaan en/of gehouden en/of

- die woning heeft/hebben doorzocht;

of

ter uitvoering van het door hen voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen met het oogmerk om zich en/of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een manspersoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)) te dwingen tot de afgifte van een som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s),

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) gegaan en/of

- (aldaar) aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of

meer (twee) vuurwapen(s), althans een of meer (twee) op een vuurwapen

gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon gericht

en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning ingeduwd en/of

- die woning zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon

dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van

voornoemde (mans)persoon gedaan en/of gehouden en/of

- die woning doorzocht;

en/of

- met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weggenomen een som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, geheel of ten dele toebehorende aan een manspersoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn /hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn/hun mededader(s) de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld of bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn /hun mededader(s),

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) is/zijn gegaan en/of

- (aldaar) heeft/hebben aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning heeft/hebben ingeduwd en/of

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gedaan en/of gehouden en/of

- die woning heeft/hebben doorzocht;

of

- ter uitvoering van het door hen voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen een som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs , geheel of ten dele toebehorende aan een manspersoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren in [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s), en die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan, vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld, te plegen om die voorgenomen diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan de mededader(s) de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) gegaan en/of

- (aldaar) aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning heeft/hebben ingeduwd en/of

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gedaan en/of gehouden en/of

- die woning heeft/hebben doorzocht;

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 26 november 2009 tot en met 07 december 2009 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met haar mededader(s), althans alleen, voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] mede te delen dat een (aanmerkelijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs in de woning (gelegen aan perceel [A-straat nr.] te Amsterdam Zuidoost) van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) aanwezig was en/of in te lichten over de wijze waarop toegang tot die woning verkregen kon worden en/of voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] het adres en/of de (feitelijke) locatie en/of ligging van die woning mede te delen en/of die avond (07 december 2009) (telefonisch) contact te leggen en/of te onderhouden met voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) en/of voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) (aldus) mede te delen dat zij, verdachte, die avond naar de woning van voornoemde (mans)persoon zou komen;

Artikel 288 juncto 48 Wetboek van Strafrecht

OF

C.

Zij op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren op [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), heeft / hebben gedwongen tot afgifte van een (aanzienlijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s),

en/of

met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening heeft/hebben weggenomen een (aanzienlijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren op [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat zij, verdachte, en/of haar mededader(s)

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) is/zijn gegaan en/of

- (aldaar) heeft/hebben aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning heeft/hebben ingeduwd en/of

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gedaan en/of gehouden en/of

- (krachtig) (fysiek) geweld (verwurging) heeft/hebben uitgeoefend op de halsstreek, in elk geval het lichaam van die (mans)persoon (terwijl deze was gekneveld en/of werd vastgehouden)

terwijl dat feit de dood van die (mans)persoon ten gevolge heeft gehad;

Artikel 317/312 juncto 47 lid 1 sub 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld of bedreiging met geweld een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren op [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), heeft/hebben gedwongen tot afgifte van een (aanzienlijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s),

en/of

met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening heeft/hebben weggenomen een (aanzienlijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren op [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld of bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s)

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) is/zijn gegaan en/of

- (aldaar) heeft/hebben aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning heeft/hebben ingeduwd en/of

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gedaan en/of gehouden en/of

- (krachtig) (fysiek) geweld (verwurging) heeft/hebben uitgeoefend op de halsstreek, in elk geval het lichaam van die (mans)persoon (terwijl deze was gekneveld en/of werd vastgehouden)

terwijl dat feit de dood van die (mans)persoon ten gevolge heeft gehad;

welk feit zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 26 november 2009 tot en met 07 december 2009 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk heeft/hebben uitgelokt door met haar mededader(s), althans alleen, voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] mede te delen dat een (aanmerkelijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs in de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) (gelegen aan perceel [A-straat nr.] te Amsterdam Zuidoost) aanwezig was en/of in te lichten over de wijze waarop toegang tot die woning verkregen kon worden en/of voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] het adres en/of de (feitelijke) locatie en/of ligging van die woning mede te delen en/of die avond (07 december 2009) (telefonisch) contact te leggen en/of te onderhouden met voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) en/of voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) (aldus) mede te delen dat zij, verdachte, die avond naar de woning van voornoemde (mans)persoon zou komen;

Artikel 317/312 juncto 47 lid 1 sub 2 Wetboek van Strafrecht

Meer subsidiair:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld of bedreiging met geweld een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren op [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), heeft / hebben gedwongen tot afgifte van een (aanzienlijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s),

en/of

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft/hebben weggenomen een (aanzienlijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren op [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld of bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s)

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) is/zijn gegaan en/of

- (aldaar) heeft/hebben aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning heeft/hebben ingeduwd en/of

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gedaan en/of gehouden en/of

- (krachtig) (fysiek) geweld (verwurging) heeft/hebben uitgeoefend op de halsstreek, in elk geval het lichaam van die (mans)persoon (terwijl deze was gekneveld en/of werd vastgehouden)

terwijl dat feit de dood van die (mans)persoon ten gevolge heeft gehad;

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 26 november 2009 tot en met 07 december 2009 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door met haar mededader(s), althans alleen, voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] mede te delen dat een (aanmerkelijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs in de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) (gelegen aan perceel [A-straat nr.] te Amsterdam Zuidoost) aanwezig was en/of in te lichten over de wijze waarop toegang tot die woning verkregen kon worden en/of voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] het adres en/of de (feitelijke) locatie en/of ligging van die woning mede te delen en/of die avond (07 december 2009) (telefonisch) contact te leggen en/of te onderhouden met voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) en/of voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) (aldus) mede te delen dat zij, verdachte, die avond naar de woning van voornoemde (mans)persoon zou komen;

Artikel 317/312 juncto 48 Wetboek van Strafrecht

OF

D.

Zij op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam ter uitvoering van het/de door verdachte en/of haar mededader(s) voorgenomen misdrijf/misdrijven om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld of bedreiging met geweld een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren op [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), te dwingen tot afgifte van een som geld en/of drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s),

en/of

met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening weg te nemen een som geld en/of drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren op [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), en die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan, vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), te plegen met het oogmerk om die voorgenomen diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

met haar mededader(s), althans alleen:

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) is/zijn gegaan en/of

- (aldaar) heeft/hebben aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning heeft/hebben ingeduwd en/of

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gedaan en/of gehouden en/of

- (dreigend) heeft/hebben gevraagd of die (mans)persoon drugs in huis had en/of

- (krachtig) (fysiek) geweld (verwurging) heeft/hebben uitgeoefend op de halsstreek, in elk geval het lichaam van die (mans)persoon (terwijl deze was gekneveld en/of werd vastgehouden) en/of

- die woning heeft/hebben doorzocht

terwijl dat feit de dood van die (mans)persoon ten gevolge heeft gehad;

Artikel 317/312 juncto 45 juncto 47 lid 1 sub 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het/de door hem/hen voorgenomen misdrijf/misdrijven om

met het oogmerk om zich of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld of bedreiging met geweld een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren op [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), te dwingen tot afgifte van een som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s),

en/of

met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening weg te nemen een som geld en/of drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren op [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s), en die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan, vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), te plegen met het oogmerk om die voorgenomen diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) is/zijn gegaan en/of

- (aldaar) heeft/hebben aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning heeft/hebben ingeduwd en/of

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gedaan en/of gehouden en/of

- (dreigend) heeft/hebben gevraagd of die (mans)persoon drugs in huis had en/of

- (krachtig) (fysiek) geweld (verwurging) heeft/hebben uitgeoefend op de halsstreek, in elk geval het lichaam van die (mans)persoon (terwijl deze was gekneveld en/of werd vastgehouden) en/of

- die woning heeft/hebben doorzocht

terwijl dat feit de dood van die (mans)persoon ten gevolge heeft gehad;

welk feit zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 26 november 2009 tot en met 07 december 2009 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk heeft/hebben uitgelokt door met haar mededader(s), althans alleen, voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] mede te delen dat een (aanmerkelijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs in de woning (gelegen aan perceel [A-straat nr.] te Amsterdam Zuidoost) van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) aanwezig was en/of in te lichten over de wijze waarop toegang tot die woning verkregen kon worden en/of voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] het adres en/of de (feitelijke) locatie en/of ligging van die woning mede te delen en/of die avond (07 december 2009) (telefonisch) contact te leggen en/of te onderhouden met voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) en/of voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) (aldus) mede te delen dat zij, verdachte, die avond naar de woning van voornoemde (mans)persoon zou komen;

Artikel 317/312 juncto 45 juncto 47 lid 1 sub 2 Wetboek van Strafrecht

Meer subsidiair:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] op of omstreeks 07 december 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen ter uitvoering van het/de door hem/hen voorgenomen misdrijf/misdrijven om

met het oogmerk om zich of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld of bedreiging met geweld een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren op [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), te dwingen tot afgifte van een som geld en/of drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en/of haar mededader(s),

en/of

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen een som geld en/of drugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] (geboren op [geboortedatum] 1972 te Nigeria) en/of [naam 2] (geboren op [geboortedatum] 1984 te Nigeria) en/of [naam 3] (geboren op [geboortemaand] 1984 te Nigeria)), in elk geval aan een ander of anderen dan aan [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of aan verdachte en/of haar mededader(s) en die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan, vergezellen en/of te doen gevolgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]), te plegen met het oogmerk om die voorgenomen diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

- naar de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) is/zijn gegaan en/of

- (aldaar) heeft/hebben aangebeld en/of

- (nadat voornoemde (mans)persoon de deur van die woning had geopend) een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), op voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

- voornoemde (mans)persoon die woning heeft/hebben ingeduwd en/of

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of

- met zijn/hun hand(en) de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben dicht gehouden en/of gedrukt en/of zijn/hun hand(en) over de mond van voornoemde (mans)persoon heeft/hebben gedaan en/of gehouden en/of

- (dreigend) heeft/hebben gevraagd of die (mans)persoon drugs in huis had en/of

- (krachtig) (fysiek) geweld (verwurging) heeft/hebben uitgeoefend op de halsstreek, in elk geval het lichaam van die (mans)persoon (terwijl deze was gekneveld en/of werd vastgehouden)

- die woning heeft/hebben doorzocht

terwijl dat feit de dood van die (mans)persoon ten gevolge heeft gehad;

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 26 november 2009 tot en met 07 december 2009 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met haar mededader(s), althans alleen, voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] mede te delen dat een (aanmerkelijke) som geld en/of een hoeveelheid (hard)drugs in de woning van voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) (gelegen aan perceel [A-straat nr.] te Amsterdam Zuidoost) aanwezig was en/of in te lichten over de wijze waarop toegang tot die woning verkregen kon worden en/of voornoemde [medeverdachte 2] en/of voornoemde [medeverdachte 1] en/of voornoemde [medeverdachte 3] en/of voornoemde [medeverdachte 4] het adres en/of de (feitelijke) locatie en/of ligging van die woning mede te delen en/of die avond (07 december 2009) (telefonisch) contact te leggen en/of te onderhouden met voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) en/of voornoemde (mans)persoon (bekend onder de na(a)m(en) [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]) (aldus) mede te delen dat zij, verdachte, die avond naar de woning van voornoemde (mans)persoon zou komen;

Artikel 317/312 juncto 45 juncto 48 Wetboek van Strafrecht

Ten aanzien van 13/718155-10 (zaak B):

zij op of omstreeks 20 februari 2010 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (een) wapen(s) van categorie I onder 7°, te weten een imitatiepistool, zijnde (een) voorwerp(en) dat voor wat betreft vorm en afmeting een sprekende gelijkenis vertoont met een bestaand vuurwapen, namelijk een pistool van het merk Beretta, model 92 FS, kaliber 9 mm, voorhanden heeft gehad;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

Artikel 13 lid 1 Wet Wapens en Munitie

1 HR 22 februari 2002 LJN: AD5356, NJ 2002 240; HR 3 juli 2007 LJN: BA5624, NJ 2007, 413; Hof A'dam 12 mei 2010 LJN: BM5106;