Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ6131

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
03-02-2011
Datum publicatie
26-05-2011
Zaaknummer
13/650734-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Kanttekeningen bij vrijspraak gewapende roofoverval.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/650734-10

Datum uitspraak: 3 februari 2011

op tegenspraak

VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Marokko) op [geboortedatum] 1980,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres

[adres] [woonplaats].

De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 27 oktober 2010 en 6 januari 2011.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 16 mei 2010 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk één of meer personen, genaamd [slachtoffer 1]en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten die [slachtoffer 1], te dwingen iets te doen of niet te doen, immers heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] naar binnen (café/restaurant Werck) gedwongen en/of geroepen:"naar binnen" en/of die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] gedwongen op hun knieen te gaan zitten en/of die [slachtoffer 1] naar de kluisruimte gebracht en/of

een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op (een) vuurwapen(s) gelijkend voorwerp(en), op die [slachtoffer 1] gericht en/of gericht gehouden en/of geschreeuwd:

"naar binnen of ik schiet" en/of "waar is het geld, waar is de kluis?" en/of

"code, code, anders maken wij je dood", althans woorden van een dergelijke aard en/of strekking en/of

tegen die [slachtoffer 2] geroepen:"je weet de code" en/of die [slachtoffer 2] meermalen op diens (achter)hoofd gestompt en/of in diens rug geschopt en/of een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op diens hoofd gezet en/of die [slachtoffer 1] bij diens kraag vastgepakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) zijn wapen op zijn, [slachtoffer 1], gezicht had gericht en/of gezegd:

"we nemen hem mee" en/of "ik ga je vandaag zeker schieten" en/of dat hij de kluis open moest maken en/of "Toets geen verkeerde code in want dan schiet ik je", althans woorden van een dergelijke aard en/of strekking en/of

een vuurwapen doorgeladen en/of die [slachtoffer 1] op diens lichaam geslagen en/of getrapt en/of die [slachtoffer 1] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op diens hoofd gezet en/of met dat wapen een klap op [slachtoffer 1] hoofd gegeven gezegd: "maak de grote kluis eens open" en/of dat [slachtoffer 1] iemand moest bellen om de kluis open te komen maken en/of "kom, kom, we gaan hem steken", althans woorden van een gelijke aard en/of strekking

en/of die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] gezegd dat ze op hun buik op de grond moesten gaan liggen en/of hun handen vastgebonden en/of die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] opgetild en naar het halletje gesleept en neergegooid;

2.

hij op of omstreeks 16 mei 2010 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen twee kluizen en/of 11.500 euro, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan café/restaurant Werck, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat hij verdachte en/of zijn mededader(s)

die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] naar binnen (café/restaurant Werck) heeft/hebben gedwongen en/of heeft/hebben geroepen:"naar binnen" en/of die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen op hun knieen te gaan liggen en/of die [slachtoffer 1] naar de kluisruimte heeft/hebben gebracht en/of een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op (een) vuurwapen(s) gelijkend voorwerp(en), op die [slachtoffer 1] heeft/hebben gericht en/of gericht heeft/hebben gehouden en/of heeft/hebben geschreeuwd:

"naar binnen of ik schiet" en/of "code, code, anders maken wij je dood", althans woorden van een dergelijke aard en/of strekking en/of

en/of die [slachtoffer 2] meermalen op diens (achter)hoofd heeft/hebben gestompt en/of in diens rug heeft/hebben geschopt en/of een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op diens hoofd heeft/hebben gezet en/of die [slachtoffer 1]bij diens kraag heeft/hebben vastgepakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) zijn wapen op zijn, [slachtoffer 1], gezicht had(den) gericht en/of heeft/hebben gezegd:

"we nemen hem mee" en/of "ik ga je vandaag zeker schieten" en/of "Toets geen verkeerde code in want dan schiet ik je", althans woorden van een dergelijke aard en/of strekking en/of

een vuurwapen heeft/hebben doorgeladen en/of die [slachtoffer 1]op diens lichaam heeft/hebben geslagen en/of getrapt en/of die [slachtoffer 1] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op diens hoofd heeft/hebben gezet en/of met dat wapen een klap op [slachtoffer 1] hoofd heeft/hebben gegeven en/of heeft/hebben gezegd:

"kom, kom, we gaan hem steken", althans woorden van een gelijke aard en/of strekking en/of

tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd dat ze op hun buik op de grond moest(en) gaan liggen en/of hun handen heeft/hebben vastgebonden en/of die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben opgetild en naar het halletje heeft/hebben gesleept en heeft/hebben neergegooid;

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is om van de zaak kennis te nemen, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Waardering van het bewijs

De rechtbank acht, met de officier van justitie en de verdediging, het ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

Desondanks hecht de rechtbank er belang aan hierbij de volgende kanttekeningen te plaatsen.

In de zaak van de medeverdachte [medeverdachte] is komen vast te staan dat bij de ten laste gelegde overval gebruik is gemaakt van een bestelauto. Deze bestelauto was van het bedrijf waarvoor verdachte werkzaam was. Verdachte had de bestelauto onder zich en was daar als gebruiker derhalve ook verantwoordelijk voor. Desondanks heeft verdachte zich na een avond stappen, beneveld door drank thuis door zijn neef laten afzetten en heeft hij hem vervolgens de bestelbus te leen meegegeven.

Nadat verdachte eerst wisselende verklaringen over de avond/nacht van 15/16 mei 2010 had afgelegd, heeft hij pas bij zijn vierde verhoor een verklaring afgelegd over de werkelijke gang van zaken, een verklaring die ook door diverse andere getuigenverklaringen werd ondersteund. Dit alles heeft veel en onnodige inzet van politie en justitie tot gevolg gehad. Het is dan ook uitsluitend aan verdachte zelf te wijten dat zijn voorlopige hechtenis wegens voortduring van de ernstige bezwaren pas in een veel later stadium is opgeheven dan het geval zou zijn geweest wanneer hij direct openheid van zaken had gegeven.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

4. Beslissing

Verklaart het ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mr. G.P.C. Janssen, voorzitter,

mrs. S.E. Sijsma en V.V. Essenburg, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D. West, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 3 februari 2011.