Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2010:BU7813

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
19-02-2010
Datum publicatie
13-12-2011
Zaaknummer
449996 / HA RK 10-69
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wraking van de kantonrechter. Verzoeker komt ter zitting met gronden voor wraking die niet blijken uit het van de behandeling opgestelde proces-verbaal. De rechtbank acht het gewenst dat de rechter zijn standpunt daarover tijdens een nader te bepalen zitting kenbaar maakt. Gelet daarop is de behandeling ter zitting aangehouden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Wrakingskamer

Beschikking op het op 18 januari 2010 ingekomen en onder rekestnummer

449996 / HA RK 10-69 ingeschreven verzoek van:

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker,

advocaat: mr. R.R.J. Dayala,

welk verzoek strekt tot wraking van mr. [rechter 1], kantonrechter te Amsterdam, hierna: de rechter.

Verloop van de procedure

Ter openbare zitting van 18 januari 2010 heeft verzoeker de wraking verzocht van de rechter, in de bij deze rechtbank, sector kanton, aanhangige zaak met zaaknummer [zaaknummer], hierna te noemen: de hoofdzaak.

De rechter heeft schriftelijk op het verzoek gereageerd. Deze reactie is aan verzoeker toegezonden.

Het verzoek tot wraking is behandeld ter zitting van deze rechtbank van 12 februari 2010. De rechter is daar, zoals tevoren is meegedeeld, niet verschenen.

Verzoeker is verschenen bij zijn advocaat mr. R.R.J. Dayala. Deze heeft een pleitnota overgelegd, die aan deze beschikking is gehecht. Van de behandeling is een proces-verbaal opgemaakt dat eveneens aan deze beslissing is gehecht.

1. Feiten

In de in de aanhef genoemde en bij de sector kanton aanhangige zaak is op 18 januari 2010 een comparitie van partijen gehouden. Deze is door indiening van het wrakingsverzoek geschorst.

2. Het verzoek en de gronden daarvan

Het verzoek is gebaseerd op de navolgende, ter zitting nader toegelichte, zakelijk weergegeven gronden, die er in de kern op neerkomen dat:

1. de rechter niet heeft gereageerd op een aan hem vóór de comparitie toegezonden brief van verzoeker;

2. de wederpartij van verzoeker circa vijf minuten voordat verzoeker binnen werd gelaten, alleen met de rechter in de zittingszaal is geweest;

3. de rechter meedeelde geen aanleiding te hebben tot twijfel aan mededelingen van de gemachtigde van de wederpartij van verzoeker, terwijl deze mededelingen in strijd waren met diens eerdere verklaringen bij een behandeling bij het gerechtshof te Amsterdam;

4. ter zitting nieuwe feiten aan de orde zijn gekomen over het verhuurd zijn van de woning/winkel en verzoeker niet in de gelegenheid is gesteld daarop bij akte te reageren;

5. verzoeker evenmin in de gelegenheid is gesteld om te reageren op door de wederpartij ter zitting gepresenteerde berekeningen, zodat verzoeker de gelegenheid is ontnomen om aan te tonen dat die berekeningen niet kloppen;

6. verzoeker onvoldoende gelegenheid is geboden om de gronden van de wraking aan te voeren.

3. Het standpunt van de rechter

De rechter heeft het verzoek schriftelijk gemotiveerd weersproken.

4. De beoordeling van het verzoek

4.1 Verzoeker heeft ter zitting verklaard dat de rechter hem geen gelegenheid heeft gegeven tot het aanvoeren van de nadere gronden van het wrakingsverzoek en dat direct is meegedeeld dat hij van de griffier zou horen hoe de verdere gang van zaken zou zijn.

4.2 Omdat het voorgaande niet blijkt uit het van de behandeling opgestelde proces-verbaal en de rechter in zijn schriftelijke reactie ook niet heeft kunnen ingaan op de onder 2 genoemde gronden, acht de rechtbank het gewenst dat de rechter zijn standpunt daarover tijdens een nader te bepalen zitting kenbaar maakt. Gelet daarop is de behandeling ter zitting aangehouden.

4.3 Partijen wordt verzocht hun verhinderdata aan de griffier van deze kamer op te geven, waarna een nieuwe behandeling zal worden bepaald.

BESLISSING :

De rechtbank:

- houdt de behandeling van het verzoek aan tot een nader te bepalen datum;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beslissing is gegeven door mr. A.J. Beukenhorst, voorzitter, en

mrs. T.P.J. de Graaf en C.M. Degenaar, leden van de wrakingskamer, en in het openbaar uitgesproken op 19 februari 2010 in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.