Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2010:BN1626

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
16-06-2010
Datum publicatie
19-07-2010
Zaaknummer
448310 / HA ZA 10-158
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

The Pirate Bay wordt geboden haar websites ontoegankelijk te maken voor internetgebruikers in Nederland.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 448310 / HA ZA 10-158

Herstelvonnis van 23 juni 2010

in de zaak van

de stichting

STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. B.J.H. Crans,

tegen

1. [gedaagde sub 1],

zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten Nederland,

2. [gedaagde sub 2],

zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten Nederland,

3. [gedaagde sub 3],

zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten Nederland,

gedaagden,

niet verschenen.

1. Het verzoek tot verbetering

1.1. Bij brief van 17 juni 2010 is namens eiseres de rechtbank verzocht om verbetering van het op 16 juni 2010 in deze zaak gewezen vonnis.

2. De beoordeling

2.1. De rechtbank is van oordeel dat in het vonnis van 16 juni 2010 sprake is van kennelijke fouten, die zich voor eenvoudig herstel leent. De rechtbank zal het verzoek dan ook toewijzen als volgt.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. bepaalt dat nr. 3.1. van het op 16 juni 2010 tussen eiseres en gedaagden gewezen vonnis, waar staat

“3.1. gebiedt gedaagden, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, de onder sub IV van de dagvaarding van 29 september 2009, waarvan een kopie aan dit vonnis is gehecht, bedoelde inbreuken op de auteurs- en naburige rechten van de aangeslotenen van eiseres, althans het aldaar genoemde aanbieden van haar diensten als tussenpersoon bedoeld in artikel 26d Aw en 15e Wnr (artikel 8 lid 3 Auteursrichtlijn), althans het aldaar genoemde onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden,

- ten aanzien van gedaagde sub 1 en sub 2: in Nederland;

- ten aanzien van gedaagde sub 3: in Nederland, vanaf het moment dat zij The Pirate Bay heeft overgenomen,”

wordt gewijzigd in

“3.1. gebiedt gedaagden, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, de onder sub IV van de dagvaarding van 29 september 2009, waarvan een kopie aan dit vonnis is gehecht, bedoelde inbreuken op de auteurs- en naburige rechten van de aangeslotenen van eiseres, althans het aldaar genoemde aanbieden van haar diensten als tussenpersoon bedoeld in artikel 26d Aw en 15e Wnr (artikel 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn), althans het aldaar genoemde onrechtmatig handelen in Nederland te staken en gestaakt te houden,”,

3.2. bepaalt dat nr. 3.2. van het op 16 juni 2010 tussen eiseres en gedaagden gewezen vonnis, waar staat

“3.2. gebiedt gedaagden, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, de website thepiratebay.org, alsook de bijbehorende (track)servers en databases, waaronder de (track)servers die toegankelijk zijn via domeinnamen eindigend op thepiratebay.org, piratebay.org, piratebay.net, piratebay.org, piratebay.se, thepiratebay.com, thepiratebay.net, thepiratebay.nu, thepiratebay.se of andere variaties daarop voor gebruikers,

- ten aanzien van gedaagde sub 1 en sub 2: in Nederland;

- ten aanzien van gedaagde sub 3: in Nederland, vanaf het moment dat zij The Pirate Bay heeft overgenomen,”

wordt gewijzigd in

“3.2. gebiedt gedaagden, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, de website thepiratebay.org, alsook de bijbehorende (tracker)servers en databases, waaronder de (tracker)servers die toegankelijk zijn via domeinnamen eindigend op thepiratebay.org, piratebay.org, piratebay.net, piratebay.org, piratebay.se, thepiratebay.com, thepiratebay.net, thepiratebay.nu, thepiratebay.se of andere variaties daarop ontoegankelijk te maken voor gebruikers in Nederland,”,

3.3. bepaalt dat deze verbetering onder de vermelding van de datum 23 juni 2010 wordt vermeld op de minuut van het vonnis van 16 juni 2010,

3.4. gelast elk van partijen, voor zover zij dit niet reeds hebben gedaan, de ontvangen grosse dan wel het ontvangen afschrift van het vonnis van 16 juni 2010 na ontvangst van dit herstelvonnis aan de griffie van de rechtbank te retourneren.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.W. van der Veen en in het openbaar uitgesproken op 23 juni 2010.

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 448310 / HA ZA 10-158

Vonnis van 16 juni 2010

in de zaak van

de stichting

STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. B.J.H. Crans,

tegen

1. [gedaagde sub 1],

zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten Nederland,

2. [gedaagde sub 2],

zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten Nederland,

3. [gedaagde sub 3],

zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten Nederland,

gedaagden,

niet verschenen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,

- herstelexploot van 18 februari 2010 ten aanzien van gedaagde sub 1,

- herstelexploot van 18 februari 2010 ten aanzien van gedaagde sub 2,

- herstelexploot van 18 februari 2010 ten aanzien van gedaagde sub 3,

- de akte overlegging producties,

- het tegen gedaagden verleende verstek.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2.1. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

2.2. Eiseres vordert een proceskostenveroordeling met inachtneming van artikel 1019 h Rv. Nu zij evenwel heeft nagelaten een gedetailleerde opgave te doen van de gemaakte proceskosten en ter zake ook geen bedrag heeft gevorderd, zal de rechtbank de proceskosten begroten aan de hand van het gebruikelijke liquidatietarief in standaardzaken.

2.3. De vordering zal worden afgewezen voor zover deze is gericht op het gebod het onrechtmatig handelen buiten Nederland te staken. Eiseres heeft niet met feiten en omstandigheden toegelicht dat naar de rechtsstelsels van de landen van de EER onrechtmatig inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de bij eiseres aangesloten belanghebbenden. Nu zij niet heeft voldaan aan de stelplicht is de vordering op dit onderdeel ongegrond.

2.4. Het gevorderde komt de rechtbank voor het overige niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal als volgt worden toegewezen.

2.5. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

- dagvaarding EUR 72,25

- vast recht 262,00

- salaris advocaat 452,00 (1,0 punt × tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 786,25

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. gebiedt gedaagden, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, de onder sub IV van de dagvaarding van 29 september 2009, waarvan een kopie aan dit vonnis is gehecht, bedoelde inbreuken op de auteurs- en naburige rechten van de aangeslotenen van eiseres, althans het aldaar genoemde aanbieden van haar diensten als tussenpersoon bedoeld in artikel 26d Aw en 15e Wnr (artikel 8 lid 3 Auteursrichtlijn), althans het aldaar genoemde onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden,

- ten aanzien van gedaagde sub 1 en sub 2: in Nederland;

- ten aanzien van gedaagde sub 3: in Nederland, vanaf het moment dat zij The Pirate Bay heeft overgenomen,

3.2. gebiedt gedaagden, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, de website thepiratebay.org, alsook de bijbehorende (track)servers en databases, waaronder de (track)servers die toegankelijk zijn via domeinnamen eindigend op thepiratebay.org, piratebay.org, piratebay.net, piratebay.org, piratebay.se, thepiratebay.com, thepiratebay.net, thepiratebay.nu, thepiratebay.se of andere variaties daarop voor gebruikers,

- ten aanzien van gedaagde sub 1 en sub 2: in Nederland;

- ten aanzien van gedaagde sub 3: in Nederland, vanaf het moment dat zij The Pirate Bay heeft overgenomen,

3.3. veroordeelt gedaagden om aan eiseres een dwangsom te betalen van EUR 50.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 3.1. en 3.2. uitgesproken hoofdveroordeling voldoen, tot een maximum van EUR 500.000,00 is bereikt,

3.4. veroordeelt gedaagden in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op EUR 786,25,

3.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.W. van der Veen en in het openbaar uitgesproken op 16 juni 2010.