Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2010:BN1253

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
14-07-2010
Datum publicatie
15-07-2010
Zaaknummer
13/525553-09 (PROMIS)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Voorbereidingshandelingen 10a Ow en schietpartij in een woning met twee doden en twee zwaargewonden als resultaat. Verdachte is niet in de woning geweest waarin de schietpartij heeft plaatsgevonden, maar bevond zich wel op straat vóór die woning en heeft in de periode direct daaraan voorafgaand bemiddeld tussen de verkopers van een partij cocaïne en de zich in de woning bevindende kopers. De kopers zijn in de woning door de verkopers beschoten. Vrijspraak van betrokkenheid bij schietpartij, omdat verschillende scenario’s met betrekking tot hetgeen aan de schietpartij is voorafgegaan niet zijn uit te sluiten, terwijl evenmin kan worden vastgesteld hoe die schietpartij is ontstaan en verlopen en dus ook daaraan geen bewijs kan worden ontleend voor betrokkenheid van en opzet daarop van verdachte.

Eveneens vrijspraak van het plegen van voorbereidingshandelingen van een drugsdeal nu de rechtbank niet bewezen acht dat zijn handelen de telastegelegde variant van het plegen van dergelijke voorbereidingshandelingen oplevert.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/525553-09 (PROMIS)

Datum uitspraak: 14 juli 2010

op tegenspraak

VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres 1],

verblijvende op het adres [adres 2]

De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 28 en 30 juni 2010.

1. Telastelegging

Aan verdachte is telastegelegd, zoals is omschreven in de dagvaarding en de vordering wijziging telastelegging toegewezen ter terechtzitting van 18 mei 2010 dat:

1. primair:

hij op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, die [slachtoffer1] (van dichtbij/een opgezet schot) door het hoofd geschoten en/of die [slachtoffer 2] in de borst geschoten, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer1] en/of voornoemde [slachtoffer 2] is/zijn overleden;

Artikel 289 juncto 47 Wetboek van Strafrecht

indien de vorenstaande ten laste gelegde moord niet tot een bewezenverklaring

zou leiden:

subsidiair:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of een of meer ander(en) op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] van het leven beroofd, immers heeft/hebben die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, die [slachtoffer1] (van dichtbij/met een opgezet schot) door het hoofd geschoten en/of die [slachtoffer 2] in de borst/het hart geschoten, tengevolge waarvan die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] is/zijn overleden tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door zijn, verdachtes, auto ter beschikking te stellen aan die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) om naar de woning [adres1] te Amsterdam te rijden;

Artikel 289 juncto 47 juncto 48 Wetboek van Strafrecht

indien de vorenstaande ten laste gelegde medeplichtigheid bij/tot moord niet tot een bewezenverklaring zou leiden:

meer subsidiair:

hij op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met dat opzet die [slachtoffer1] (van dichtbij/met een opgezet schot) door het hoofd geschoten en/of die [slachtoffer 2] in de borst/het hart geschoten, tengevolge waarvan die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] is/zijn overleden,

welke vorenomschreven doodslag(en) werd(en) gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van na te noemen strafbaar feit, en welke doodslag(en) werd(en) gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat na te noemen feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] (en/of anderen) gedwongen tot de afgifte van enig geldbedrag en/of enig goed en/of

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening weggenomen enig geldbedrag en/of enig goed, welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] (en/of anderen),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) opzettelijk zich, voorzien van een of meer vuurwapen(s), naar de woning [adres1] te Amsterdam heeft/hebben begeven en die woning betreden en/of dat/die vuurwapen(s) op die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] (en/of anderen) gericht en/of geroepen: "Money money" en/of een of meer schot(en)

afgevuurd;

Artikel 288 juncto 47 Wetboek van Strafrecht

of

hij op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met dat opzet die [slachtoffer1] (van dichtbij/met een opgezet schot) door het hoofd geschoten en/of die [slachtoffer 2] in de borst/het hart geschoten, tengevolge waarvan die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] is/zijn overleden,

welke vorenomschreven doodslag(en) werd(en) gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van na te noemen strafbaar feit, en welke doodslag(en) werd(en) gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat na te noemen feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] (en/of anderen) te dwingen tot de afgifte van enig geldbedrag en/of enig goed en/of

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening weg te nemen enig geldbedrag en/of enig goed en dit voorgenomen misdrijf te doen voorafgaan en/of vergezellen en/of volgen van geweld en/of bedreiging met geweld, althans heeft/hebben doen voorafgaan en/of vergezellen en/of volgen van geweld en/of bedreiging met geweld, tegen die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] (en/of anderen),

opzettelijk zich, voorzien van een of meer vuurwapen(s), naar de woning [adres1] te Amsterdam begeven en die woning betreden en/of dat/die vuurwapen(s) op die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] (en/of anderen) gericht en/of geroepen: "Money money" en/of een of meer schot(en) afgevuurd;

Artikel 288 juncto 47 Wetboek van Strafrecht

meest subsidiair:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of een of meer ander(en) op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) met dat opzet die [slachtoffer1] (van dichtbij/een opgezet schot) door het hoofd geschoten en/of die [slachtoffer 2] in de borst/het hart geschoten, tengevolge waarvan die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] is/zijn overleden,

welke vorenomschreven doodslag(en) werd(en) gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van na te noemen strafbaar feit, en welke doodslag(en) werd(en) gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat na te noemen feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren,

immers heeft/hebben die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of die [medeverdachte 1] en/of zijn/hun mededader(s)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] (en/of anderen) gedwongen tot de afgifte van enig geldbedrag en/of enig goed en/of

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening weggenomen enig geldbedrag en/of enig goed, welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] (en/of anderen),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) opzettelijk zich, voorzien van een of meer vuurwapen(s), naar de woning [adres1] te Amsterdam heeft/hebben begeven en die woning betreden en/of dat/die vuurwapen(s) op die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] (en/of anderen) gericht en/of geroepen: "Money money" en/of een of meer schot(en)

afgevuurd

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door zijn, verdachtes, auto ter beschikking te stellen aan die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) om naar de woning [adres1] te Amsterdam te rijden;

Artikel 288 juncto 47 juncto 48 Wetboek van Strafrecht

of

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of een of meer ander(en) op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) met dat opzet die [slachtoffer1] (van dichtbij/een opgezet schot) door het hoofd geschoten en/of die [slachtoffer 2] in de borst/het hart geschoten, tengevolge waarvan die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] is/zijn overleden,

welke vorenomschreven doodslag(en) werd(en) gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van na te noemen strafbaar feit, en welke doodslag(en) werd(en) gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat na te noemen feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren,

immers heeft/hebben die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of die [medeverdachte 1] en/of zijn/hun mededader(s)

ter uitvoering van het door die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of die [medeverdachte 1] en/of zijn/hun mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] (en/of anderen) te dwingen tot de afgifte van enig geldbedrag en/of enig goed en/of

ter uitvoering van het door die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of die [medeverdachte 1] en/of zijn/hun mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening weg te nemen enig geldbedrag en/of enig goed en dit voorgenomen misdrijf te doen voorafgaan en/of vergezellen en/of volgen van geweld en/of bedreiging met geweld, althans heeft/hebben doen voorafgaan en/of vergezellen en/of volgen van geweld en/of bedreiging met geweld, tegen die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] (en/of anderen),

opzettelijk zich, voorzien van een of meer vuurwapen(s), naar de woning [adres1] te Amsterdam begeven en die woning betreden en/of dat/die vuurwapen(s) op die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer 2] (en/of anderen) gericht en/of geroepen: "Money money" en/of een of meer schot(en) afgevuurd

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door zijn, verdachtes, auto ter beschikking te stellen aan die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) om naar de woning [adres1] te Amsterdam te rijden;

Artikel 288 juncto 47 juncto 48 Wetboek van Strafrecht

uiterst subsidiair:

hij op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heef/hebben weggenomen een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of ander(en) de vlucht mogelijk te maken, en/of het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zichzelf en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtof[slachtoffer 4] heeft gedwongen tot de afgifte van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld (bij voornoemde diefstal) en/of afpersing) hierin bestond(en) dat hij verdachte en/of zijn mededader(s) opzettelijk

- zich naar de woning [adres1] heeft/hebben begeven en/of

- die woning is/zijn binnengegaan en/of

- vuurwapen(s) op die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 4] heeft/hebben gericht en/of

- heeft/hebben geroepen "money, money", althans dergelijke woorden en/of

- een of meer schoten heeft/hebben gelost,

welk feit de dood van [slachtoffer1] en/of [slachtoffer 2] ten gevolge heeft gehad en/of welk feit zwaar lichamelijk letsel voor [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] (te weten een of meer schotwond(en) en/of gebroken arm(en), welke verwondingen operatief ingrijpen noodzakelijk maakten) ten gevolge heeft gehad.

Art 312 jo. 317 Wetboek van Strafrecht

2. primair:

hij op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] van het leven te beroven, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, met een of meer vuurwapen(s) op die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] heeft/hebben geschoten (waardoor die [slachtoffer 4] in de buikstreek en/of de (rechter)bil en/of de schouder is geraakt en/of die [slachtoffer 3] in het been is geraakt);

Artikel 289 juncto 47 juncto 45 Wetboek van Strafrecht

indien de vorenstaande ten laste gelegde poging tot moord niet tot een bewezenverklaring zou leiden:

subsidiair:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of een of meer ander(en) op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam ter uitvoering van het door die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachte rade [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] van het leven te beroven, tezamen en in verenging met een ander of anderen, althans alleen, met dat opzet en na kalm en rustig overleg, met een of meer vuurwapen(s) op die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] heeft/hebben geschoten (waardoor die [slachtoffer 4] in de buikstreek en/of de (rechter)bil en/of de schouder is geraakt en/of die [slachtoffer 3] in het been is geraakt),

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door zijn, verdachtes, auto ter beschikking te stellen aan die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) om naar de woning [adres1] te Amsterdam te rijden;

Artikel 289 juncto 47 juncto 45 juncto 48 Wetboek van Strafrecht

indien de vorenstaande ten laste gelegde medeplichtigheid bij/tot poging tot moord niet tot een bewezenverklaring zou leiden:

meer subsidiair:

hij op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] van het leven te beroven, met dat opzet met een of meer vuurwapen(s) op die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] heeft/hebben geschoten (waardoor die [slachtoffer 4] in de buikstreek en/of de (rechter)bil en/of de schouder is geraakt en/of die [slachtoffer 3] in het been is

geraakt),

welke vorenomschreven poging(en) tot doodslag werd(en) gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van na te noemen strafbaar feit, en welke poging(en) tot doodslag werd(en) gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat na te noemen feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] (en/of anderen) gedwongen tot de afgifte van enig geldbedrag en/of enig goed en/of

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening weggenomen enig geldbedrag en/of enig goed, welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] (en/of anderen),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) opzettelijk zich, voorzien van een of meer vuurwapen(s), naar de woning [adres1] te Amsterdam heeft/hebben begeven en die woning betreden en/of dat/die vuurwapen(s) op die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] (en/of anderen) gericht en/of geroepen: "Money money" en/of een of meer schot(en) afgevuurd;

Artikel 288 juncto 47 Wetboek van Strafrecht

of

hij op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] van het leven te beroven, met dat opzet met een of meer vuurwapen(s) op die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] heeft/hebben geschoten (waardoor die [slachtoffer 4] in de buikstreek en/of de (rechter)bil en/of de schouder is geraakt en/of die [slachtoffer 3] in het been is geraakt),

welke vorenomschreven poging(en) tot doodslag werd(en) gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van na te noemen strafbaar feit, en welke poging(en) tot doodslag werd(en) gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat na te noemen feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] (en/of anderen) te dwingen tot de afgifte van enig geldbedrag en/of enig goed en/of

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening weg te nemen enig geldbedrag en/of enig goed en dit voorgenomen misdrijf te doen voorafgaan en/of vergezellen en/of volgen van geweld en/of bedreiging met geweld, althans heeft/hebben doen voorafgaan en/of vergezellen en/of volgen van geweld en/of bedreiging met geweld, tegen die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] (en/of anderen),

opzettelijk zich, voorzien van een of meer vuurwapen(s), naar de woning [adres1] te Amsterdam begeven en die woning betreden en/of dat/die vuurwapen(s) op die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] (en/of anderen) gericht en/of geroepen: "Money money" en/of een of meer schot(en) afgevuurd;

Artikel 288 juncto 47 juncto 45 Wetboek van Strafrecht

meest subsidiair:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of een of meer ander(en) op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam ter uitvoering van het door die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] van het leven te beroven, met dat opzet met een of meer vuurwapen(s) op die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] heeft/hebben geschoten (waardoor die [slachtoffer 4] in de buikstreek en/of de (rechter)bil en/of de schouder is geraakt en/of die [slachtoffer 3] in het been is geraakt), welke vorenomschreven poging(en) tot doodslag werd(en) gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van na te noemen strafbaar feit, en welke poging(en) tot doodslag werd(en) gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat na te noemen feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren,

immers heeft/hebben die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] (en/of anderen) gedwongen tot de afgifte van enig geldbedrag en/of enig goed en/of

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening weggenomen enig geldbedrag en/of enig goed, welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] (en/of anderen),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) opzettelijk zich, voorzien van een of meer vuurwapen(s), naar de woning [adres1] te Amsterdam heeft/hebben begeven en die woning betreden en/of dat/die vuurwapen(s) op die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] (en/of anderen) gericht en/of geroepen: "Money money" en/of een of meer schot(en) afgevuurd;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door zijn, verdachtes, auto ter beschikking te stellen aan die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) om naar de woning [adres1] te Amsterdam te rijden;

Artikel 288 juncto 47 juncto 45 juncto 48 Wetboek van Strafrecht

of

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of een of meer ander(en) op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam ter uitvoering van het door die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] van het leven te beroven, met dat opzet met een of meer vuurwapen(s) op die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] heeft/hebben geschoten (waardoor die [slachtoffer 4] in de buikstreek en/of de (rechter)bil en/of de schouder is geraakt en/of die [slachtoffer 3] in het been is geraakt),

welke vorenomschreven poging(en) tot doodslag werd(en) gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van na te noemen strafbaar feit, en welke poging(en) tot doodslag werd(en) gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat na te noemen feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren,

immers heeft/hebben die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s)

ter uitvoering van het door die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] (en/of anderen) te dwingen tot de afgifte van enig geldbedrag en/of enig goed en/of

ter uitvoering van het door die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening weg te nemen enig geldbedrag en/of enig goed en dit voorgenomen misdrijf te doen voorafgaan en/of vergezellen en/of volgen van geweld en/of bedreiging met geweld, althans heeft/hebben doen voorafgaan en/of vergezellen en/of volgen van geweld en/of bedreiging met geweld, tegen die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] (en/of anderen),

opzettelijk zich, voorzien van een of meer vuurwapen(s), naar de woning [adres1] te Amsterdam begeven en die woning betreden en/of dat/die vuurwapen(s) op die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 3] (en/of anderen) gericht en/of geroepen: "Money money" en/of een of meer schot(en) afgevuurd

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 12 juli 2009 te Amsterdam en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door zijn, verdachtes, auto ter beschikking te stellen aan die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) om naar de woning [adres1] te Amsterdam te rijden;

Artikel 288 juncto 47 juncto 45 juncto 48 Wetboek van Strafrecht

3. hij in of omstreeks 10 juli 2009 tot en met 12 juli 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een kilo (ruwe) cocaine (fishskin), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen, een of meer anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s), opzettelijk (ten behoeve van een (Albanese) kopende partij en/of [naam 1]) [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 1] en/of een of meer ander(en) benaderd aangaande de levering van een kilo (ruwe) cocaine (fishskin) en/of een of meer ontmoeting(en) gearrangeerd en/of afgesproken en/of gehad en/of een of meer persoonlijke en/of telefonische gesprek(ken) gevoerd met die [medeverdachte 3] en/of die [medeverdachte 1] en/of [medeve[medeverdachte 2] en/of een of meer ander(en) en/of die [medeverdachte 3] en/of een of meer ander(en) laten informeren bij de kopende partij of deze partij daadwerkelijk over de aankoopsom beschikte en/of zijn, verdachtes, auto (Volvo S60) beschikbaar gesteld voor het (mogelijke) vervoer van (die) cocaine naar de plaats waar de levering plaats zou vinden.

Artikel 10A Opiumwet

2. Voorvragen

2.1. De ontvankelijkheid van de officieren van justitie

2.1.1. Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Hij heeft hiertoe, zakelijk weergegeven, het volgende aangevoerd.

Verdachte is op 20 augustus 2009 voor het eerst gehoord en wel als getuige. Echter op basis van alle feiten en omstandigheden zou hij die dag als verdachte, en dus met cautie, moeten zijn gehoord, Uit het BOB-dossier blijkt dat verdachte voor 20 augustus 2009 meermalen als verdachte is aangemerkt door zowel de recherche - in het bijzonder verbalisant [verbalisant 1] die verdachte op 20 augustus 2009 als getuige heeft gehoord - als de zaaksofficier van justitie.

Uit het proces-verbaal van dat verhoor blijkt ook duidelijk dat de verhoorders uit zijn op een zichzelf belastende verklaring. Er worden zelfs vragen gesteld naar het alibi van verdachte.

Door verdachte als getuige en zonder cautie te horen, terwijl hij op dat moment verdacht werd van een dubbele moord en een dubbele poging tot moord, heeft het Openbaar Ministerie het recht op vervolging verspeeld. Verdachte is aantoonbaar de schijn voorgehouden dat hij getuige was en zodoende getracht verklaringen te ontlokken omtrent zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit. Dit is een ernstige schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde, waarbij doelbewust en met grove verontachtzaming van verdachtes belangen tekort is gedaan aan diens recht op een eerlijk proces. De niet-ontvankelijkheidverklaring van het Openbaar Ministerie is hierop de enige passende sanctie.

2.1.2. Het standpunt van de officieren van justitie

Verdachte is voor 20 augustus 2009 inderdaad als verdachte aangemerkt omdat de vluchtauto aan hem gekoppeld kon worden. Uit historische gegevens van zijn telefoon is op een gegeven moment echter gebleken dat verdachte op het moment van het misdrijf niet uitpeilde in de omgeving van de plaats delict.

Ook was het voorlopige schotrestenonderzoek aan de achterbank van de Volvo negatief.

Het voorgaande maakte de positie van verdachte, naar het oordeel van het Openbaar Ministerie anders. Toen hij op 20 augustus 2009 werd gehoord, werd hij dan ook niet meer verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. Pas later is er een verdenking ontstaan ten aanzien van hetgeen thans onder 3 te laste is gelegd. Het Openbaar Ministerie heeft dus niet geprobeerd verdachte een belastende verklaring te onttrekken.

Bovendien heeft verdachte categorisch ontkend dat hij betrokken is bij de telastegelegde feiten. De belangen van verdachte zijn door het niet geven van de cautie dus in ieder geval niet geschaad.

2.1.3. Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman en overweegt hiertoe het volgende.

Uit historische gegevens van de telefoon van verdachte, te vinden op p. 2620 e.v. van het dossier, blijkt dat verdachte ten tijde van de schietpartij niet uitpeilde in de buurt van de plaats delict. De rechtbank ziet derhalve geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de mededeling van de zaaksofficier van justitie dat verdachte ten tijde van het verhoor op 20 augustus 2009 door het Openbaar Ministerie niet meer werd aangemerkt als verdachte ten aanzien van de op de schietpartij betrekking hebbende feiten. Verdachte mocht dus op 20 augustus 2009 als getuige gehoord worden.

Uit het proces-verbaal van het verhoor van 20 augustus 2009 blijkt echter wel dat het verhoor op een gegeven moment minder vrijblijvend wordt en verdachte wordt gevraagd naar een alibi voor het moment van de schietpartij. De rechtbank is van oordeel dat op dat moment wél de cautie gegeven had moeten worden. Dit is een vormverzuim zoals bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Dit vormverzuim is naar het oordeel van de rechtbank echter niet van dien aard dat hierop de niet-ontvankelijkheidverklaring van het Openbaar Ministerie dient te volgen. Naar het oordeel van de rechtbank wordt dit vormverzuim voldoende gecompenseerd door vermindering van de - in geval van bewezenverklaring - op te leggen straf.

2.2. De overige voorvragen

De rechtbank heeft voorts vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Waardering van het bewijs

3.1. Inleiding

Het feitencomplex zoals dat aan verdachte onder 1, 2 en 3 te laste is gelegd, behelst, kort gezegd het plegen van voorbereidingshandelingen voor de verkoop van één kilo cocaïne, en betrokkenheid bij de daarop, op 12 juli 2009, gevolgde schietpartij in een woning aan [adres 1] te Amsterdam, waarbij twee personen om het leven zijn gekomen, en twee andere personen zwaar gewond zijn geraakt.

De rechtbank stelt, op grond van de verklaringen die zich in het dossier bevinden en het verhandelde ter terechtzitting, vast dat twee tot op heden onbekend gebleven personen de bedoelde woning zijn binnengegaan, en dat daarna de bedoelde schietpartij met de hiervoor genoemde gevolgen heeft plaatsgevonden. Voorts staat vast dat een aanzienlijke hoeveelheid geld die zich in de woning bevond door de twee schutters is meegenomen. Een en ander heeft plaatsgevonden nadat in de periode van 10 juli 2009 tot en met 12 juli 2009 door verschillende personen activiteiten zijn ontplooid om in de woning aan [adres 1] aan een groep daar verblijvende personen van Albaneze herkomst een kilo cocaïne te verkopen.

3.2. Het standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat het onder 1 en 2 telastegelegde niet bewezen kan worden geacht, doch dat het onder 3 telastegelegde bewezen dient te worden geacht. De officieren van justitie hebben in hun op schrift gestelde requisitoir ten aanzien van het onder 3 telastegelegde, zakelijk weergegeven, het volgende aangevoerd.

Uit de verklaringen van [medeverdachte 3] blijkt dat hij meermalen met verdachte heeft gebeld om in contact te komen. Verdachte wist waarvoor [medeverdachte 3] [medeverdachte 1] nodig had, namelijk voor de levering van een kilo cocaïne. [medeverdachte 3] heeft voor 12 juli 2009 met [verdachte] gebeld over de levering van een kilo cocaïne, maar [verdachte] zei dat het vanwege de vakantie moeilijk was om te leveren en dat de prijs erg hoog lag.

[medeverdachte 3] heeft meermalen verklaard dat hij van verdachte de aanwijzing heeft gekregen om naar de sportvelden bij Blauw-Wit te gaan. Het kan heel goed dat dit hem tijdens het gesprek met verdachte om 17:33 uur is verteld.

Verdachte heeft zijn auto uitgeleend aan [medeverdachte 1]. Zijn verklaring dat hij zijn auto niet heeft uitgeleend is kennelijk leugenachtig. Er zijn in de twee maanden voorafgaande aan 12 juli 2009 geen Volvo's van gelijk type en gelijke kleur gestolen en om de auto van verdachte zonder schade te openen, heeft de politie bij een Volvo dealer een aparte sleutel moeten aanvragen. Normaal kan een nieuwe sleutel alleen worden verkregen als men zich legitimeert en de autopapieren en de reservesleutel meeneemt. De auto kan dus niet buiten wetenschap van verdachte geleend zijn

3.3. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte vrijgesproken dient te worden van alle telastegelegde feiten. De raadsman heeft ten aanzien van het onder 3 telastegelegde, zakelijk weergegeven, het volgende overwogen.

Het bewijs ten aanzien van dit feit steunt voornamelijk op de verklaringen van medeverdachte [medeverdachte 3] in combinatie met de 'histo's'. [medeverdachte 3] heeft echter op vele wezenlijke punten tegenstrijdig of aantoonbaar in strijd met de waarheid verklaard.

Verdachte heeft [medeverdachte 3] nooit gebeld. Verdachte wist ook niet dat het om één kilo cocaïne ging. [medeverdachte 3] heeft hem hierover niets verteld. Verdachte heeft ook niet tegen [medeverdachte 3] verteld dat hij naar de sportvelden van Blauw-Wit moest gaan. Uit de historische gegevens blijkt dat [medeverdachte 3] al voor 17:33 uur op 12 juli 2009, op welk moment [medeverdachte 3] contact had met verdachte, met [naam 1] en [medeverdachte 1] contact heeft gehad en dus al voor die tijd wist dat hij naar Blauw-Wit zou gaan om zich te verstaan met [medeverdachte 1]. Na 17:33 uur is er geen telefonisch contact meer geweest tussen verdachte en [medeverdachte 1].

[medeverdachte 3] heeft inconsistent verklaard over wie met het voorstel kwam om bij Blauw-Wit af te spreken. Indachtig het criterium dat is neergelegd in de Wijkermoordzaak dienen de verklaringen van [medeverdachte 3] van het bewijs te worden uitgesloteni.

Bovendien heeft [medeverdachte 3] bij de rechter-commissaris verklaard geen drugs aan hem kon leveren.

3.4. Het oordeel van de rechtbank

Vrijspraak ten aanzien van het onder 1 en 2 telastegelegde:

De rechtbank acht, met de officieren van justitie en de raadsman, het onder 1 en 2 telastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt dienaangaand als volgt.

* Voorop staat dat, zoals de rechtbank ook in de heden uitgesproken vonnissen van de medeverdachten [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] heeft overwogen, niet kan worden vastgesteld wat zich in de periode voorafgaand aan de schietpartij in de woning aan [adres 1] heeft afgespeeld. Het materiaal in het dossier maakt verschillende scenario's denkbaar. De rechtbank heeft vastgesteld dat naast de door het openbaar ministerie naar voren gebrachte scenario's nog verschillende andere mogelijkheden openblijven. Zo kan niet uitgesloten worden dat daadwerkelijk een kilo cocaïne zou worden geleverd in de woning, en evenmin kan worden vastgesteld wat er is gebeurd in de woning. Met welk opzet de schutters hebben geschoten kan dientengevolge evenmin worden vastgesteld.

* Enige aanwijzing dat verdachte op de hoogte was of zelfs maar kon zijn van de mogelijke afwezigheid van cocaïne en het eventuele voornemen van de latere schutters om de kopers van die cocaïne te rippen kan in het dossier niet worden gevonden

* Voorts staat voldoende vast dat verdachte ten tijde van het schietincident niet in de directe omgeving van [adres 1] is geweest.

Daarom spreekt de rechtbank verdachte van van het onder 1 en 2 telastegelegde vrij.

Vrijspraak ten aanzien van het onder 3 telastegelegde:

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman dat de verklaringen van [medeverdachte 3] uitgesloten dienen te worden van het bewijs. De rechtbank acht de verklaringen van [medeverdachte 3] op hoofdlijnen wel betrouwbaar, nu [medeverdachte 3] consistent heeft verklaard dat hij verdachte belde om contact te leggen met [medeverdachte 1] en dat hij verdachte eerder ook had benaderd omtrent de levering van een kilo cocaïne. Dat [medeverdachte 3] niet geheel consistent heeft verklaard over wie met het voorstel kwam om bij Blauw-Wit af te spreken doet aan het voorgaande niet af.

De rechtbank acht bewezen dat verdachte wist waarvoor [medeverdachte 3] [medeverdachte 1] wilde spreken en dat hij hen met elkaar in contact heeft gebracht. Voorts acht de rechtbank bewezen dat verdachte zijn auto aan [medeverdachte 1] heeft uitgeleend. De verklaring van verdachte dat hij niet wist dat [medeverdachte 1] zijn auto had geleend acht de rechtbank onaannemelijk.

Deze handelingen van verdachte kunnen echter niet worden aangemerkt als "het trachten te bewegen van anderen" om een feit bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet mede te plegen. Deze handelingen van verdachte kunnen dus niet leiden tot veroordeling voor het onder 3 telastegelegde, te weten overtreding van artikel 10a, eerste lid, onder 1° van de Opiumwet.

De rechtbank is van oordeel dat deze handelingen wel kunnen worden aangemerkt als het aan anderen trachten te verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van een feit bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, zoals strafbaar is gesteld in artikel 10a, eerste lid, onder 2° van de Opiumwet. Dit is echter niet telastegelegd, zodat verdachte ook van het onder 3 telastegelegde vrijgesproken dient te worden.

4. Het beslag

De officieren van justitie hebben gevorderd dat de onder verdachte inbeslaggenomen Volvo zal worden verbeurdverklaard omdat deze is gebruikt bij de gepleegde voorbereidingshandelingen, zoals bedoeld in artikel 10a van de Opiumwet. Nu verdachte van het medeplegen van die voorbereidingshandelingen wordt vrijgesproken, zal de rechtbank die vordering afwijzen.

De onder verdachte inbeslaggenomen Volvo staat op naam van de vriendin van verdachte, [naam 2], en is betaald door verdachte. De auto is in gebruik bij verdachte en [naam 2]. De rechtbank heeft vernomen dat er door [naam 2] een klaagschrift is ingediend strekkende tot teruggave aan haar van de Volvo.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de inbeslaggenomen Volvo dient te worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende.

5. Ten aanzien van de benadeelde partij

Nu verdachte wordt vrijgesproken zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij [naam 3] in de vordering niet-ontvankelijk is.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

6. Beslissing

Verklaart het telastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart de benadeelde partij [naam 3] niet-ontvankelijk in haar vordering.

* Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van:

1 1.00 STK Personenauto [nummer kenteken]

VOLVO S60 2.4td Kl: zwart

3600974 gezien bij schietpartij.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.D. Reiling, voorzitter,

mrs. L. Voetelink en F.P. Geelhoed, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M. Spliet, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 14 juli 2010.

i LJN: AM1503.

??

??

??

??

Vonnis d.d. 14 juli 2010,

Inzake [verdachte],

Parketnummer: 13/525553-09 (PROMIS).

2

16