Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BL7108

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
23-12-2009
Datum publicatie
13-04-2010
Zaaknummer
13-400893-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Oplichting, misleiding van minderjarige en (voorhanden hebben en vervaardigen) van kinderporno.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/400893-09 (PROMIS)

Datum uitspraak: 23 december 2009

op tegenspraak

VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1959,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

gedetineerd in het Huis van Bewaring "Havenstraat" te Amsterdam.

De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 9 december 2009.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. A.C. Kramer en van hetgeen door verdachte en zijn raadsman mr. S.L.J. Swart naar voren is gebracht.

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

1.

in de periode van 01 januari 2008 tot en met 23 juni 2009 te Amstelveen en te Winschoten meermalen, telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, telkens [persoon 1] heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen en tot het aangaan van een schuld (door het aangaan van een huurovereenkomst voor een woning voor de duur van een jaar), hebbende verdachte telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid (ter verkrijging van die geldbedragen en ter bevordering van het

aangaan van die schuld door die [persoon 1]) zich aan die [persoon 1] en diens dochter [persoon 2] voorgedaan en voorgesteld als zijnde een zaakwaarnemer van ene [persoon 3] (welke zou zijn overleden) in welke hoedanigheid hij, verdachte (ondermeer) in strijd

met de waarheid aan die [persoon 1] en diens dochter [persoon 2] heeft verteld:

- dat die [persoon 3] zijn geld (miljoenen) zou hebben nagelaten aan die [persoon 2] en

- dat hij, verdachte, de bewindvoerder was tot het 21ste levensjaar van [persoon 2] en

- dat hij, verdachte, een woning kon regelen voor familie van die [persoon 1] en

- dat hij, verdachte, majoor was geweest en als advocaat werkzaam was geweest en hij zelf een posttraumatische stressstoornis "PTSS" heeft gehad en [persoon 2] kon helpen met de verwerking van haar geestestoestand en

- dat hij, verdachte, tijdelijk niet over geld en woonruimte kon beschikken omdat zijn rijbewijs en paspoort waren gestolen en

- dat hij, verdachte, een hond voor die [persoon 2] had gekocht voor € 1.250,- (welke nog moest worden betaald en hij, verdachte, had voorgeschoten) en aan die [persoon 1] heeft gevraagd of die [persoon 1] een huurcontract wilde afsluiten op diens naam en of die [persoon 2] borg en twee maanden huur voor wilde schieten (onder de gehoudenheid dit binnen een paar dagen terug te betalen) en

daarbij aan die [persoon 2] een vals visitekaartje heeft getoond en afgegeven,

waardoor die [persoon 2] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgifte en het aangaan van bovenomschreven schuld;

2.

in de periode van 01 januari 2008 tot en met 23 juni 2009 te Amstelveen en elders in Nederland meermalen, telkens door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten door zich telkens voor te doen aan een persoon, genaamd [persoon 2], geboren op [geboortedatum] 1991 als een zaakwaarnemer van ene [persoon 3] (welke zou zijn overleden) in welke hoedanigheid hij, verdachte (ondermeer) in strijd met de waarheid aan die [persoon 2] heeft verteld:

- dat die [persoon 3] zijn geld (miljoenen) zou hebben nagelaten aan die [persoon 2] en

- dat hij, verdachte, de bewindvoerder was tot het 21ste levensjaar van die [persoon 2] en

- dat hij, verdachte, een woning kon regelen voor familie van die [persoon 2] en

- dat hij, verdachte een hond en een piano zou kopen voor die [persoon 2] en

- dat hij, verdachte, majoor was geweest en als advocaat werkzaam was geweest en hij zelf een posttraumatische stressstoornis "PTSS" heeft gehad en die [persoon 2] kon helpen met de verwerking van haar geestestoestand en haar daarbij kon coachen en

en die [persoon 2] telefoonkaarten heeft gegeven (zulks terwijl er telkens sprake was van een aanzienlijk leeftijdsverschil)

voornoemde [persoon 2], waarvan verdachte telkens wist dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, telkens opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden, immers heeft hij, verdachte, (telkens) die [persoon 2] over haar borsten en billen gestreeld en de vagina van die [persoon 2] betast en SM spelletjes met die [persoon 2] gedaan en is hij, verdachte, met zijn penis en tong in de vagina gegaan en is hij, verdachte, klaargekomen op het lichaam van die [persoon 2] en heeft hij, verdachte telkens die [persoon 2] bewogen zich voor de webcam geheel of ten dele uit te kleden en seksuele handelingen met zichzelf te doen;

3.

in de periode van 4 december 2007 tot en met 23 juni 2009 te Amstelveen en te Winschoten meermalen een afbeelding en een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten:

A) 2 afbeeldingen ter grootte van A4 formaat en

B) afbeeldingen op (de harde schijf van) een computer (merk Acer Aspire) en

C) 52 filmbestanden (met daarop afgebeeld de minderjarige [persoon 2]),

bij welke vorenbedoelde afbeelding en filmbestanden telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, telkens heeft verspreid en vervaardigd en in bezit heeft gehad,

immers

- (met betrekking tot A) stond op voornoemde 2 afbeeldingen een naakt meisje in de geschatte leeftijd van 16-17 jaar welk meisje beide keren een onnatuurlijke pose aannam met een duidelijk seksueel getinte houding waarbij de nadruk op haar geslachtsdelen was gelegd

en

- (met betrekking tot B) bestonden de afbeeldingen op (de harde schijf van) voornoemde computer uit meisjes die duidelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt die geheel of gedeeltelijk naakt poseerden en uit een (geheel of gedeeltelijk) naakt meisje op bed die een penis van een volwassen man bij haar mond had en een (geheel of gedeeltelijk) naakt meisje met kennelijk sperma in en rond haar mond en een (geheel of gedeeltelijk) naakt meisje die een penis in haar mond had,

waaronder en alsmede:

- uit een afbeelding (opgeslagen op de computer op 4 december 2007) (blz 926 dossier) (met de naam [jpg bestand]) met daarop een meisje in de leeftijd van 10 tot 14 jaar oud die geheel naakt was en daarbij lag of zat en zowel haar benen als armen omhoog strekte en haar benen enigszins uit elkaar hield waarbij haar vagina duidelijk in beeld was

en

- uit een afbeelding (opgeslagen op de computer op 4 december 2007) (blz 927 dossier) (met de naam [bestand 2]) met daarop een meisje tussen de acht en 12 jaar oud die aan het kennelijk stijve lid van een liggende man zoog

en

- uit een afbeelding (opgeslagen op de computer op 4 december 2007) (blz 927 dossier) (met de naam [bestand 3]) met daarop een Aziatisch meisje van ongeveer 5 tot 9 jaar oud, die naakt op bed lag met gespreide armen en benen met boven haar een volwassen man die met zijn knieën aan weerszijden van het hoofd van het meisje zat waarbij zijn penis in de wijd geopende mond van het meisje was ingebracht

en

- uit een afbeelding (opgeslagen op de computer op 4 december 2007 (blz 928 dossier) (met de naam [bestand 4]) waarbij een meisje van ongeveer 8 tot 12 jaar oud een kennelijk stijve geslachtsdeel van een man in haar mond had waarbij een andere meisje daarbij toekeek

en (zie blz 1064 e.v. dossier)

- uit een afbeelding van een meisje tussen de zeven en elf jaar oud die naakt lag met gespreide benen op een deken waarbij zij een kennelijk stijve lid van een volwassen man in haar mond had en waarbij op het achterhoofd van het meisje gedeeltelijk een mannenhand te zien was waarbij het leek of deze hand het hoofd van het meisje naar de penis duwde

en

- uit een afbeelding van een meisje tussen de tien en veertien jaar oud die naakt was en op haar knieën zat en daarbij een kennelijk stijve lid van een volwassen man in haar mond had waarbij zijn rechterhand op het achterhoofd van het meisje duwde en het erop leek alsof hij haar hoofd op zijn penis duwde

en

- uit een afbeelding van een meisje tussen de 10 en 14 jaar oud die naakt op een bed zat met haar benen gespreid en duidelijk poseerde voor de camera

en

- uit een afbeelding van een meisje tussen de 8 en 12 jaar oud die naakt op haar zij lag en duidelijk poseerde voor de camera

en

- uit een afbeelding van een 8 tot 12 jarig meisje die naakt en met gespreide benen op bed zat

en

- uit een afbeelding van een 8 tot 12 jarig meisje met een naakt onderlichaam die met gespreide benen zat en met haar rechterhand een stijve penis van een volwassen man vasthield waarbij de penis zich bevond tegen de lippen van het meisje

en

- uit een afbeelding van een 8 tot 12 jarig meisje die naakt op de grond of op een bed zat en een boek/tijdschrift las waarbij haar benen gespreid waren en haar vagina duidelijk in beeld was

en

- uit een afbeelding van een naakt meisje tussen de 10 en 14 jaar oud die in een woonkamer voor een stoel staat

en

- uit een afbeelding van een hoofd van een meisje tussen de 6 en 10 jaar oud die tegen haar lippen een stijve penis aangedrukt had en waarbij een witte substantie, zeer waarschijnlijk sperma, van de penis en de lippen van het meisje droop

en

- uit een afbeelding van een meisje tussen de 8 en 12 jaar die tegen een stoel of bank aanhing en een ontbloot onderlichaam had, gericht naar de camera waarbij zij haar benen gespreid had en waarbij haar rechterhand zich bij haar vagina bevond waarbij het leek alsof zij zichzelf bevredigde

en

- uit een afbeelding van een meisje tussen de 6 en 10 jaar oud die met een ontbloot onderlichaam stond waarbij haar benen enigszins gespreid stonden waardoor haar vagina zichtbaar was

en

- uit een afbeelding van een bloot onderlichaam van een meisje die duidelijk jonger is dan 18 jaar oud waarbij zij zat met gespreide benen waarbij haar vagina duidelijk in beeld was

en

- uit een afbeelding van een naakt meisje tussen de 10 en 14 jaar oud die met gespreide benen in een bed zat waarbij het duidelijk was dat zij voor de foto poseerde waarbij haar vagina zichtbaar was

en

- uit een afbeelding van een grotendeels ontbloot bovenlichaam van een meisje van ongeveer 12 tot 16 jaar oud waarbij de bh van het meisje was weggeschoven waarbij haar beginnende borsten zichtbaar waren

en

- uit een afbeelding van een ontbloot lichaam van een meisje van ongeveer 12 tot 16 jaar oud die met gespreide benen op een bed zat waarbij haar borsten zichtbaar waren

en

- uit een afbeelding van een meisje in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die naakt poseerde in een weide of grasveld waarbij haar geslachtsdeel zichtbaar was

en

-uit een virtuele afbeelding van een gezicht van een meisje in de leeftijd van 10 tot 14 jaar met naast haar het gezicht van een leeftijdsgenootje waarbij voor de foto, ter hoogte van de mond van het meisje, een gedeelte van een penis te zien was en een gedeelte van een hand waarbij op de kop van de penis een witte substantie, gelijkend op sperma, zichtbaar was

en

- uit een virtuele afbeelding van het bovenlichaam van een meisje in de leeftijd van 10 tot 14 jaar oud waarbij voor de foto een penis te zien was en een gedeelte van een hand waarbij op de kop van de penis een witte substantie, gelijkend op sperma, zichtbaar was

en

- uit een afbeelding van het ontblote bovenlichaam van een meisje van ongeveer 12 tot 16 jaar oud waarbij haar borsten zichtbaar waren

en

- uit een afbeelding van een meisje in de leeftijd van ongeveer 8 tot 12 jaar oud die op haar sokken en schoenen na geheel naakt was en met gespreide benen op een ronde tafel lag waarbij haar vagina duidelijk in beeld was

en

- (met betrekking tot C) (in de periode van 28 maart 2009 tot met 4 mei 2009) (blz 1079 en 1080 dossier) bestonden de filmbestanden op (de harde schijf van) voornoemde computer uit webcambeelden met daarop afgebeeld het toen 17 jarige meisje genaamd [persoon 2] die telkens geheel of gedeeltelijk naakt voor de webcam aanwezig was waarbij in een aantal films zij zichzelf bevredigde en voorwerpen in haar vagina inbracht,

waaronder:

- een film met de titel "haarborstel en klipjes", gemaakt op 16 april 2009, waarop zij met gespreide benen op bed voor de webcam lag met de camera op haar vagina gericht waarbij zij verschillende kleine haarclips op haar schaamlippen geklemd had waarbij zij zichzelf bevredigde door een handgreep van een haarborstel in haar vagina heen en weer te bewegen

en

- een film met de titel "klipjes", gemaakt op 16 april 2009, waarbij zij naakt met gespreide benen op bed voor de webcam lag waarbij zij haar schaamlippen omkledem met een grote haarclip en zichzelf daarbij vingerde waarna zij een dildo in haar vagina bracht en hiermee heen en weergaande bewegingen maakte in haar vagina waarna zij 4 kleinere haarclips op haar schaamlippen vastzette en zichzelf daarbij vingerde

en

- een film met de titel "[..]", gemaakt op 29 april 2009, waarbij zij naakt met ontbloot onderlichaam op bed lag en zichzelf vingerde

en

- een film met de titel "[..]", gemaakt op 14 april 2009, waarbij zij voor de webcam lag en haar broek naar beneden deed en haar slip opzij deed en daarbij haar vagina toonde

en

- een film met de titel "[..]", gemaakt op 17 april 2008, waarbij zij met ontbloot bovenlijf en ontbloot onderlijf in beeld was waarna zij haarclips op haar schaamlippen zet en zichzelf daarbij vingerde waarna zij een halsband om haar nek vastdeed met daaraan een wit koord die zij vastmaakte aan haar grote tenen waardoor het koord strak kwam te staan waarna zij een grote haarclip op haar schaamlippen vastzette waarna zij het koord losmaakte en haar bovenbenen bij elkaar bond met het koord

en van voornoemde feit een gewoonte heeft gemaakt.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

4. Waardering van het bewijs

4.1. Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft zich, deels op nader in haar schriftelijke requisitoir omschreven gronden, op het standpunt gesteld dat de onder 1 tot en met 3 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend kunnen worden bewezen.

4.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich ten aanzien van feit 2 op het standpunt gesteld dat verdachte daarvan vrijgesproken dient te worden. Hiervoor heeft de verdediging aangevoerd dat er onvoldoende bewijs dat verdachte opzettelijk het slachtoffer heeft bewogen ontuchtige handelingen met hem te plegen of deze van hem te dulden. Dit opzet is vereist om tot een bewezenverklaring te komen.

De raadsman van verdachte heeft zich ten aanzien van feit 3 op het standpunt gesteld, kort samengevat, dat niet alle ten laste gelegde afbeeldingen een kinderpornografisch karakter kennen. Zo is niet op alle afbeeldingen een kind te onderscheiden dat kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, zodat verdachte ten aanzien van het voorhanden hebben daarvan dient te worden vrijgesproken.

De raadsman van verdachte heeft zich ten aanzien van feit 3 voorts op het standpunt gesteld dat het ten laste gelegde bestanddeel 'beroep of gewoonte' niet kan worden bewezen, zodat ten aanzien daarvan vrijspraak moet volgen.

4.3. Het oordeel van de rechtbank

Bewezenverklaring

De rechtbank grondt haar beslissing dat verdachte het bewezen geachte heeft begaan op de hierna in samenvattende vorm weergegeven feiten en omstandigheden zoals vervat in de als voetnoten weergegeven gebezigde bewijsmiddelen.

Ten aanzien van het onder 1 en 2 bewezenverklaarde

Begin 2008 ontmoeten verdachte en [persoon 2] elkaar op de website <scholieren.com>. Verdachte geeft zich daarbij uit als de 23-jarige [persoon 3] en stuurt [persoon 2] een bewerkte foto van zichzelf als [persoon 3]. Zij onderhouden verder chatcontact via de MSN. Verdachte doet het aan [persoon 2] voorkomen alsof hij veel geld heeft en laat daarbij foto's zien van onroerend goed in het buitenland. Hierover verklaart verdachte later dat hij deze foto's heeft laten zien om het (hierna te noemen) verhaal van de erfenis aannemelijker te maken.i [persoon 2] en [persoon 3] onderhouden intensief chatcontact en in de chatgesprekken vertelt [persoon 2] veel intieme details over zichzelf, onder andere dat zij in het verleden seksueel is misbruikt.ii

In mei 2008 stuurt verdachte een email, ondertekend met [verdachte], naar [persoon 2]. Hij doet zich in deze email voor als raadsman en zaakwaarnemer van [persoon 3] die volgens verdachte is overleden en een erfenis aan [persoon 2] heeft nagelaten.iii Later geeft verdachte [persoon 2] te kennen dat het een miljoenenerfenis betreft en dat hij deze tot haar 21ste levensjaar zal beheren.iv

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij de kennis die hij als [[persoon 3] heeft opgedaan over [persoon 2] heeft gebruikt om de relatie met haar als zaakwaarnemer [verdachte] uit te diepen. Verdachte heeft voorts aan [persoon 2] verteld dat hij zelf last heeft van een Post Traumatisch Stresssyndroom en haar vanuit deze ervaring wil coachen met het verwerken van haar seksueel misbruik-verleden.v

Tegen de [persoon 2] en haar vader, [persoon 1], heeft verdachte verklaard dat hij majoor is geweest bij de commando's en uitgezonden is geweest.vi

In januari 2009 heeft verdachte een afspraak met de heer [persoon 2] en [persoon 4] (de zus van [persoon 2]). Verdachte heeft tijdens dit gesprek voorgesteld om een woning te regelen voor [persoon 4].vii Deze woning zou worden gefinancierd uit de nalatenschap van [persoon 3].viii

Verdachte heeft [persoon 2] een hond gegeven en af en toe een telefoonkaart. Ook is hij met [persoon 2] op maandag 22 juni 2009 naar een pianowinkel geweest. Hij heeft haar toegezegd de door haar uitgekozen piano, met een prijs van € 22.900, te betalen.ix

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij de verhalen over zijn militaire verleden heeft verteld om vertrouwen te wekken bij [persoon 2] en haar vader en om te bewerkstelligen dat haar ouders hem toestemming gaven om haar te coachen met haar seksueel misbruik-problemen.x Op zitting heeft verdachte verklaard dat hij onrechtmatig de mr.-titel heeft gebruikt om op gelijkwaardige voet met de vader van [persoon 2] te kunnen praten en om indruk op [persoon 2] te maken.xi

Ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde

In het verlengde van hiervoor genoemde valse voorwendselen, overhandigt verdachte een visitekaartje aan [persoon 1]. Dit visitekaartje vermeldt: "Consultant [persoon 3] Group. Telefoon [telefoonnummer], e-mail [e-mail]".xii

Verdachte vertelt [persoon 1] dat zijn paspoort en rijbewijs zijn gestolen. Hierdoor is het voor hem onmogelijk geworden om een huurcontract af te sluiten en over geld te beschikken. Verdachte heeft tijdens de zitting verklaard dat hij altijd over zijn paspoort en rijbewijs heeft kunnen beschikken. Onder invloed van alle hiervoorgenoemde valse voorwendselen, sluit [persoon 1] op zijn naam een contract voor een jaar betreffende de huur van een huurwoning op de [adres]. Ook betaalt [persoon 1] de borg van € 3.200,00 voor deze huurwoning en doet hij een aanbetaling voor 2 maanden huur, ten bedrage van € 3.240,00. Bovendien staat [persoon 1] aanzienlijke geldbedragen af aan verdachte, onder andere zodat verdachte voor [persoon 2] een hond (met toebehoren), ten bedrage van € 1.250,00, kan aanschaffen.xiii Verdachte heeft tegen de heer [persoon 2] gezegd de bedragen zo spoedig mogelijk terug te betalen.xiv Verdachte heeft nadien een schuldbekentenis getekend.xv Ter terechtzitting heeft verdachte zijn eerdere verklaringen bevestigd, dat hij ten tijde van het begaan van dit feit geen inkomen of vermogen had.

Ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde

Bij de politie heeft verdachte verklaard dat hij en [persoon 2] elkaar voor het eerst hebben ontmoet medio 2008 in het Amsterdamse Bos. Bij deze eerste ontmoeting bracht verdachte een picknickkleed mee, waar hij en [persoon 2], die toen nog zestien jaar oud was, op hebben gelegen. Verdachte heeft haar toen en daar bij haar borsten en billen gestreeld. Bij de tweede ontmoeting heeft hij met [persoon 2] geslachtsgemeenschap gehad. Verdachte en [persoon 2] hebben elkaar gestreeld en hij heeft haar kusjes en likjes bij haar vagina gegeven. Vervolgens is verdachte met zijn stijve geslachtsdeel vaginaal bij haar binnengedrongen en is op haar buik klaargekomen. In de daaropvolgende anderhalf jaar heeft verdachte regelmatig met [persoon 2] geslachtgemeenschap gehad. Dit gebeurde soms weken niet en soms een paar keer in de week. Ook heeft verdachte vrij vaak SM-spelletejs met [persoon 2] gespeeld. Verdachte heeft seks met haar gehad bij Hotel [A], Hotel de [V], bij haar ouders thuis en op de [adres], aldus nog steeds verdachte bij de politie.xvi

Gedurende de (seksuele) relatie sloot verdachte [persoon 2] af van de buitenwereld. Verdachte bepaalde dat zij geen contact meer mocht hebben met andere mensen.xvii Om dit kracht bij te zetten vertelde hij [persoon 2] onder meer dat hij haar telefoon afluisterde via zijn contacten bij de geheime dienst.xviii

[persoon 2] heeft over (het ontstaan van) de relatie met verdachte onder meer verklaard, zakelijk weergegeven:

[verdachte] heeft mij door een aantal verhalen te verzinnen van een erfenis en zich voor te doen als iemand anders, uiteindelijk zover gekregen dat ik seksuele handelingen met hem heb verricht. Ik voel mij zeer bedrogen door [verdachte]. [verdachte] sloot mij af van de buitenwereld.. Ik kon geen contact meer met anderen hebben.

[verdachte] en ik waren niet gelijkwaardig met SM en coaching. [verdachte] was koppig en het gebeurde zoals hij het wilde. Hij wist het altijd zo te manipuleren dat hij zijn zin kreeg. Ik werd wat dat aangaat volledig door [verdachte] gestuurd.xix

Voorts heeft [persoon 2] bij de rechter-commissaris onder meer verklaard, zakelijk weergegeven:

Als het erfenis-verhaal er niet was geweest, dan had ik geen contact met [verdachte] willen hebben. Nadat de zakelijke dingen waren afgewikkeld heeft hij een zwakke plek bij mij geraakt door zich boven mij te stellen en daardoor hebben wij een seksuele relatie gekregen. Ik ben hem gevolgd, hij was de meester. Ik ben ook beïnvloedbaar, dat is een zwakke plek van mij. Als ik van meet af aan de waarheid had geweten, dan had ik geen contact met [verdachte] gewild.xx

In het ouderlijk huis van verdachte is onder de vader van verdachte een PC (Acer Aspire T135) in beslag genomen.xxi Verdachte heeft tot mei 2009 in dit ouderlijk huis gewoond en regelmatig van deze PC gebruik gemaakt.xxii Op de harde schijf van deze PC zijn, in de map <mijn documenten>, 52 filmbestanden aangetroffen waarop [persoon 2] staat afgebeeld. De filmbestanden zijn gemaakt tussen 28 maart 2009 en 4 mei 2009; [persoon 2] was toen 17 jaar oud. Enkele van deze filmbestanden tonen een halfnaakte of geheel naakte [persoon 2], die zichzelf bevredigt en voorwerpen in haar vagina brengt. Op de filmbestanden is, naast het beeldframe, een MSN-chatbalk te zien, waarop chatberichten van verdachte en [persoon 2] over en weer zichtbaar zijn.xxiii [persoon 2] heeft bij de politie verklaard dat de webcambeelden heimelijk moeten zijn gemaakt, omdat ze van het bestaan geen weet had, laat staan dat zij er toestemming voor had gegeven.xxiv Verdachte heeft over de webcambeelden verklaard dat hij deze op zijn computer heeft gezet, dat [persoon 2] toen 17 was en dat hij niet meer weet of hij toestemming heeft gevraagd.xxv

Ten aanzien van het onder 3 bewezenverklaarde

- met betrekking tot A

Bij zijn aanhouding op 23 juni 2009 wordt onder verdachte een zwarte lederen tas in beslaggenomen xxvi In deze tas worden twee afbeeldingen van [persoon 2], die op het moment van vervaardigen ongeveer 16 jaar oud is, aangetroffen. Op de afbeeldingen neemt [persoon 2] een onnatuurlijke pose in met een duidelijk seksueel getinte houding waarbij de nadruk op haar geslachtsdelen is gelegd. xxvii

- met betrekking tot B

In het ouderlijk huis van verdachte is onder de vader van verdachte een PC (Acer Aspire T135) in beslag genomen.xxviii Verdachte heeft tot mei 2009 in dit ouderlijk huis gewoond en regelmatig van deze PC gebruik gemaakt en heeft verklaard dat hij begonnen is met het zoeken naar plaatjes van kinderporno vanaf dat hij ongeveer 45 jaar oud is.xxix

Op de harde schijf van deze PC worden bestanden met afbeeldingen aangetroffen. Deze bestanden bevinden zich in de map 'Documents en Settings/[naam]'. Hierdoor kan er, volgens verbalisant, geen sprake zijn van ongewenste/toevallige "bijvangst" van internet.xxx

De bestanden zijn gezonden aan de Dienst Regionale Recherche, bureau Zedenpolitie van de regiopolitie. Naar het oordeel van zedenrechercheur [persoon 5] voldoen de 23 afbeeldingen aan de criteria van kinderpornografie. Twintig van deze afbeeldingen zijn in de tenlastelegging nader omschreven, te weten onder B aandachtstreepje 5 tot en met 24.xxxi De beschrijving in de tenlastelegging komt nagenoeg letterlijk overeen met de beschrijving zedenrechercheur [persoon 5] in de door hem genummerde afbeeldingen 1 tot en met 4 en 8 tot en met 23.

Tevens wordt er op de harde schijf van voornoemde PC een aantal Worddocumenten aangetroffen. Deze bestanden bevinden zich in de map 'Mijn documenten' en bevatten bewaarde chatberichten waaraan verdachte heeft deelgenomen. Tijdens de één van deze chatsessies worden kinderpornografische afbeeldingen door verdachte doorgezonden naar iemand die zichzelf '[naam 1]' noemt. Vier van deze afbeeldingen, die blijkens technisch onderzoek op 4 december 2007 op de PC zijn opgeslagen, zijn in de tenlastelegging nader omschreven onder B aandachtstreepje 1 tot en met 4. De beschrijving in de tenlastelegging komt nagenoeg letterlijk overeen met de beschrijving zedenrechercheur [persoon 5] in het proces-verbaal waarin hij verslag doet van het onderzoek naar de Worddocumenten en afbeeldingen.xxxii

- met betrekking tot C

In het ouderlijk huis van verdachte is onder de vader van verdachte een PC (Acer Aspire T135) in beslag genomen.xxxiii Verdachte heeft tot mei 2009 in dit ouderlijk huis gewoond en regelmatig van deze PC gebruik gemaakt.xxxiv Op de harde schijf van deze PC zijn, in de map <mijn documenten>, 52 filmbestanden aangetroffen waarop [persoon 2] staat afgebeeld. De filmbestanden zijn gemaakt tussen 28 maart 2009 en 4 mei 2009; [persoon 2] was toen 17 jaar oud. Enkele van deze filmbestanden tonen een halfnaakte of geheel naakte [persoon 2], die zichzelf bevredigt en voorwerpen in haar vagina brengt. Op de filmbestanden is, naast het beeldframe, een MSN-chatbalk te zien, waarop chatberichten van verdachte en [persoon 2] over en weer zichtbaar zijn.xxxv [persoon 2] heeft bij de politie verklaard dat de webcambeelden heimelijk moeten zijn gemaakt, omdat ze van het bestaan geen weet had, laat staan dat zij er toestemming voor had gegeven.xxxvi Verdachte heeft over de webcambeelden verklaard dat hij deze op zijn computer heeft gezet, dat [persoon 2] toen 17 was en dat hij niet meer weet of hij toestemming heeft gevraagd.xxxvii

Nadere bewijsoverwegingen

Opzet en 'verleidingsmiddelen' (feit 2)

Verdachte heeft aangevoerd dat het uitsluitend zijn bedoeling is geweest om met [persoon 2] in contact te komen om haar te helpen bij de verwerking van haar seksueel misbruik-problemen en dat de seksuele relatie er eenvoudigweg van is gekomen. Hij had niet het opzet met de ten laste gelegde verleidingsmiddelen [persoon 2] tot seksuele handelingen te bewegen. De verdediging heeft daarom naar voren gebracht dat verdachte, nu het vereiste opzet afwezig is, van het onder 2 ten laste gelegde feit moet worden vrijgesproken.

De rechtbank verwerpt het verweer. Het gedrag van verdachte is er klaarblijkelijk op zijn minst mede op gericht geweest dat hij met [persoon 2] seksuele handelingen kon verrichten en haar seksuele handelingen kon laten verrichten. Dat blijkt naar het oordeel van de rechtbank onder meer uit de volgende gedragingen van verdachte:

- Hij heeft voor het eerst contact met haar gezocht op www.scholieren.nl, eerst als was hij de 23-jarige [persoon 3], later als diens zaakwaarnemer. Hij heeft de chatgesprekken al snel in de richting van seks gestuurd, waarbij hij haar al snel haar voorkeur voor SM heeft weten te ontfutselen. De wetenschap van deze voorkeur heeft verdachte vervolgens als de zogenaamde zaakwaarnemer van [persoon 3] gebruikt.

- Hij heeft met [persoon 2] afgesproken om de zakelijke afhandeling van erfenis te regelen en bracht bij deze ontmoeting een picknickkleed mee. Bij die eerste ontmoeting lagen verdachte en [persoon 2] [persoon 2] op dat kleed, verdachte streelde [persoon 2] toen meteen en heeft zijn wetenschap over haar SM-voorkeur gebruikt.

- Hij heeft talloze MSN- en SMS-berichten met een seksuele toon naar [persoon 2] gezonden.

- Hij heeft [persoon 2] een miljoenenerfenis in het vooruitzicht gesteld en haar zo afhankelijk van hem doen worden. Verdachte heeft [persoon 2] gedurende de relatie van zich afhankelijk gemaakt door haar diverse goederen te geven of in het vooruitzicht te stellen en door te bepalen dat zij geen contact met de buitenwereld mocht hebben.

Deze omstandigheden wijzen op een relatie die niet gekenmerkt wordt door hulpverlening maar wel door dominantie van de kant van verdachte. Daarnaast bestaat er een aanzienlijk leeftijdsverschil. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte met dit alles een overwicht op [persoon 2] gehad, en heeft hij dit overwicht misbruikt om haar ertoe te brengen seksuele handelingen te dulden en te verrichten. Dit wordt door [persoon 2] in haar verklaringen bevestigd.

Kinderpornografische karakter van de afbeeldingen (feit 3)

De verdediging heeft zich ten aanzien van feit 3 op het standpunt gesteld, kort samengevat, dat niet alle ten laste gelegde afbeeldingen een kinderpornografisch karakter hebben. Gelet op de wettekst, de relevante jurisprudentie en de wetsgeschiedenis is het kernelement van kinderporno dat er sprake moet zijn van een seksuele gedraging. Ook poseren kan een seksuele gedraging opleveren, zeker indien er sprake is van blote geslachtsdelen. Alle afbeeldingen die in tenlastegging zijn opgenomen, en zoals deze ter terechtzitting nader zijn omschreven, hebben een kinderpornografisch karakter. Het betreft hier afbeeldingen van meisjes in leeftijd variërend tussen de ongeveer zes en veertien jaar oud, die geheel of gedeeltelijk naakt poseren, danwel (geheel of gedeeltelijk) naakt een penis van een volwassen man in hun mond hebben. Bovendien zijn er afbeeldingen van (geheel of gedeeltelijk) naakte meisjes in deze leeftijdscategorie aangetroffen met kennelijk sperma in en rond hun mond.

De rechtbank stelt vast dat ten aanzien van alle plaatjes aan dit kernelement is voldaan. Het verweer wordt verworpen.

Gewoonte (feit 3)

De verdediging heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat het ten laste gelegde bestanddeel 'beroep of gewoonte' niet kan worden bewezen, zodat ten aanzien daarvan vrijspraak moet volgen.

De rechtbank verwerpt dit standpunt. Verdachte heeft tenminste vanaf 4 december 2007 een groot aantal afbeeldingen op de harddisk van de computer in zijn ouderlijk huis opgeslagen. Hij heeft zelf verklaard dat hij al jaren afbeeldingen opsloeg. De rechtbank is daarom van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.

5. De strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

6. De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

7. Motivering van de straffen en maatregelen

7.1. Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd dat verdachte ter zake van de door haar onder 1 tot en met 3 bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 (zes) maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 4 (vier) jaren. De officier van justitie heeft gevorderd dat aan de voorwaardelijke straf de bijzondere voorwaarden van reclasseringscontact, met het oog op eventuele ambulante behandeling in de toekomst, en een contactverbod met de slachtoffers wordt verbonden.

Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de onder verdachte in beslag genomen goederen, zoals vermeld op aangehechte bijlage met de nummers 3 en 7, zullen worden onttrokken aan het verkeer, en dat de onder verdachte in beslag genomen goederen, zoals vermeld op aangehechte bijlage met de nummers 1, 2, 4, 5, 6 en 8 zullen worden teruggegeven aan de verdachte.

De officier van justitie heeft verder verzochte de vordering van de benadeelde partij [persoon 1] geheel toe te wijzen. Zij heeft verzocht de vordering van de benadeelde partij [persoon 2] geheel toe te wijzen voor wat betreft de immateriële schade en deels voor wat betreft de materiele schade (in verband met studievertraging), te weten voor een bedrag van € 1.000, met niet-ontvankelijkverklaring voor het overige deel van haar vordering

7.2. Het standpunt van de verdediging

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting aangevoerd dat verdachte al geruime tijd in voorlopige hechtenis zit en dat hij deze tijd als buitengewoon bezwarend heeft ervaren. Verdachte heeft de tijd in het Huis van Bewaring in isolement doorgebracht. De raadsman heeft voorts aangegeven dat uit het strafdossier een beeld van zijn cliënt naar voren kan komen van een berekende dader, die enkel oog heeft voor zijn eigen seksuele gevoelens en geen oog heeft voor de schade die hij zijn slachtoffers heeft berokkend. Dit beeld is onterecht en de strafzaak heeft verdachte emotioneel niet onberoerd gelaten.

In bovenstaande ziet de raadsman aanleiding om een groot deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen, en daaraan de bijzondere voorwaarde te verbinden dat verdachte in een ambulante setting behandeld kan worden bij De Waag. Voorts heeft de raadsman de rechtbank verzocht om een andere strafmodaliteit, bijvoorbeeld een werkstraf, te overwegen.

7.3. Het oordeel van de rechtbank

7.3.1. Vrijheidsbenemende straf

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon en de draagkracht van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Oplichting

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting waarbij hij de heer [persoon 1], door het spinnen van een web van halve waarheiden en leugens, zover heeft gekregen dat hij een aanzienlijk geldbedrag heeft afgestaan, een huurovereenkomst voor verdachte op diens naam heeft afgesloten en hem in zijn eigen huis onderdak heeft geboden. Verdachte heeft op een geraffineerde wijze het vertrouwen van voornoemde [persoon 2] voor zich weten te winnen en hier op schandelijke wijze misbruik van gemaakt.

Ontucht

Verdachte heeft voorts gedurende een lange periode regelmatig ontuchtige handelingen gepleegd met een minderjarig meisje. Hij heeft het slachtoffer bewogen tot het verrichten van erotische en seksuele handelingen bij zichzelf en tot het duldden van vergaande seksuele handelingen van verdachte. Verdachte is hierbij doelgericht te werk gegaan. Hij heeft haar in haar thuissituatie, dus in hun eigen veilige omgeving, via de computer is benaderd. Verdachte heeft vervolgens gedurende een langere periode gewerkt aan het creëren van een persoonlijke band met het slachtoffer, gebaseerd op leugens en halve waarheden, en haar afhankelijk van hem gemaakt door geld en goederen in het vooruitzicht te stellen en door in te spelen op het feit dat zij in het verleden seksueel is misbruikt. Verdachte heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen om zich als veel oudere man te onthouden van seksuele handelingen met een jonge vrouw op wie hij een grote invloed had. Dit is des te ernstiger nu verdachte nota bene wist dat zij eerder seksueel was misbruikt.

Hiermee heeft verdachte artikel 248a van het wetboek van strafrecht overtreden, welk artikel jeugdigen tegen seksuele verleiding beoogt te beschermen. Algemeen bekend is dat dit soort feiten aanzienlijke schade kunnen toebrengen aan de slachtoffers, die nog in een seksuele ontwikkelingsfase verkeren en niet steeds in staat kunnen worden geacht sekspartners uit te kiezen die daarbij passen en hen niet zullen schaden.

De rechtbank rekent verdachte zwaar aan het leed dat het slachtoffer is aangedaan, te weten een ernstige aantasting van de lichamelijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer. Zij heeft hierover in het voorbereidend onderzoek verklaard dat ze het verdachte bijzonder kwalijk neemt het te hebben doen voorkomen dat hij haar wilde helpen met problematiek aangaande seksueel misbruik, maar dat uiteindelijk hij haar zelf misbruikt heeft

Afgezien van het feit dat kinderen van dit soort misleiding met het oog op seksueel misbruik verschoond behoren te blijven, is dit ook voor de ouders en anderen in de omgeving van die kinderen een zeer bedreigende situatie waarin men goeddeels onmachtig is die kinderen te beschermen.

Kinderporno

Verdachte heeft gedurende een periode van anderhalf jaar zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben en het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen. De bij verdachte aangetroffen kinderporno betreft afbeeldingen en filmpjes van jonge kinderen, variërend in de leeftijd van 9 tot 16 jaar.

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij door zijn handelen betrokken is geweest bij en medeverantwoordelijk is voor het misbruik van jonge kinderen. Zij worden gedwongen om te poseren voor dergelijke niet bij hun leeftijd en ontwikkeling passende afbeeldingen en om handelingen te ondergaan die op ernstige wijze inbreuk maken op hun lichamelijke integriteit. De afbeeldingen zijn enkel vervaardigd ten behoeve van geldelijk gewin en seksueel genot van volwassenen. Verdachte heeft een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de vraag naar deze beelden.

Algemeen bekend is dat kinderen door betrokkenheid bij seksuele handelingen zoals hier aan de orde schade kunnen oplopen, die ook vele jaren later nog ernstige gevolgen kan hebben. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno afnemen, verzamelen en verspreiden. Na te noemen straf doet dan ook recht aan de ernst van het bewezen geachte.

In het voordeel van verdachte neemt de rechtbank in aanmerking dat verdachte, blijkens een uittreksel uit het Justitiële Documentatie-register d.d. 24 juni 2009, niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.

De rechtbank is, gezien al het bovenstaande, van oordeel dat een gevangenisstraf die vrijheidsbeneming meebrengt passend is.

De rechtbank heeft ten aanzien van de persoon van verdachte acht geslagen op een (beknopt) Reclasseringsadvies d.d. 25 juni 2009. Zij maakt de inhoud daarvan tot haar oordeel en leidt onder meer daar uit af dat verdachte slechts gebrekkig zelfinzicht heeft en zich niet realiseert hoe vergaand hij grensoverschrijdend heeft gehandeld, zowel inzake de oplichting alsook inzake de ontucht.

In hoeverre er aan dit gebrekkige zelfinzicht een stoornis ten grondslag ligt, kan niet worden vastgesteld, omdat verdachte, blijkens een Pro Justitia-rapportage d.d. 25 augustus 2009, geen medewerking heeft willen verlenen aan een gedragskundig onderzoek. Door deze houding heeft de rechtbank geen duidelijk beeld kunnen krijgen van verdachte als persoon, en van zijn psychische gesteldheid. Dat betekent dat de rechtbank geen rekening kan houden met eventuele in de persoon van de verdachte gelegen strafverminderende omstandigheden.

Voorwaardelijk deel

Met betrekking tot een deel van de op te leggen gevangenisstraf zal de rechtbank bepalen dat een deel van die straf niet zal worden tenuitvoergelegd mits verdachte zich tot het einde van een hierna vast te stellen proeftijd aan de voorwaarde houdt dat hij zich niet aan een strafbaar feit zal schuldig maken en gedurende die proeftijd de hierna te melden bijzondere voorwaarden naleeft. De rechtbank wil daarmee enerzijds de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten tot uitdrukking brengen en anderzijds door invloed uit te oefenen op het gedrag van de verdachte tegengaan dat hij op nieuw een strafbaar feit pleegt

Proeftijd

De rechtbank bepaalt de proeftijd op vier jaren. Daarbij zijn van belang de aard van het bewezenverklaarde, de grensoverschrijdende inhoud van het aangetroffen kinderpornografische materiaal en het gebrek aan inzicht bij verdachte, ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen, zoals bedoeld in artikel 14b tweede lid van het Wetboek van Strafrecht. Met de lange proeftijd en het bijbehorende toezicht beoogt de rechtbank het belang van de maatschappij maximaal te beschermen.

7.3.2. Vordering van de benadeelde partij

Ten aanzien van de benadeelde partij [persoon 1]

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij [persoon 1] van zodanig eenvoudige aard is dat deze zich leent voor de behandeling in deze strafzaak. Er is komen vast te staan dat [persoon 1] als gevolg van het hiervoor onder 1 bewezenverklaarde strafbare feit rechtstreeks materiële schade heeft geleden. De rechtbank wijst de vordering geheel toe, dat wil zeggen een bedrag van € 15.055,00 (vijftienduizend vijf en vijftig euro), vermeerderd met de wettelijke rente te rekenen vanaf de datum van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

Voorts dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

Ten aanzien van de benadeelde partij [persoon 2]

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat een deel van de vordering van de benadeelde partij [persoon 2] van zo eenvoudige aard is dat dit zich leent voor de behandeling in dit strafgeding. Tevens is komen vast te staan dat [persoon 2] als gevolg van het hiervoor onder 2 bewezen geachte feit, rechtstreeks immateriële schade heeft geleden. De rechtbank waardeert deze op een bedrag van ten minste € 2.000,00 (tweeduizend euro), vermeerderd met de wettelijke rente te rekenen vanaf de datum van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening. De vordering kan dan ook, bij wijze van voorschot, tot dat bedrag worden toegewezen.

Voorts dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

Het overige deel van de vordering van de benadeelde partij, de gevorderde materiële schade, is niet van zo eenvoudige aard dat dit zich leent voor behandeling in dit strafgeding. Of, en zo ja, hoeveel schade de benadeelde partij vanwege schooluitval heeft geleden en in hoeverre dit is toe te rekenen aan het onder 2 bewezenverklaarde gedrag van verdachte is niet eenvoudig vast te stellen. Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dat deel van de vordering niet-ontvankelijk is. De benadeelde partij kan dat deel van de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Schadevergoedingsmaatregel

In het belang van de beide benadeelde partijen voornoemd wordt, als extra waarborg voor betaling aan hen, de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht aan verdachte opgelegd.

7.3.3. In beslag genomen goederen

De rechtbank stelt vast dat de onder verdachte in beslag genomen goederen zoals vermeld op aangehechte bijlage met de nummers 4, 5 en 6 reeds aan de hem zijn teruggegeven (doorgenummerde pag. 560 strafdossier), zodat de rechtbank ten aanzien daarvan geen beslissing zal nemen.

De in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, zoals vermeld op de aangehechte bijlage met de nummers 3 en 7, dienen onttrokken te worden aan het verkeer en zijn daarvoor vatbaar, aangezien met behulp van deze voorwerpen het onder 3 bewezen geachte is begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met wet.

8. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b, 36c, 36f, 240b, 248a en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften zijn toepasselijk zoals geldend ten tijde van het bewezengeachte.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

9. Beslissing

Verklaart bewezen dat verdachte het onder 1 tot en met 3 tenlastegelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 3 is aangegeven.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde:

Oplichting

Ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde:

Door giften, beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en door misleiding een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen en van hem te dulden.

Ten aanzien van het onder 3 bewezenverklaarde:

Een afbeelding en gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, vervaardigen en in bezit hebben, terwijl van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [naam] [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering (en in voorlopige hechtenis) is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, groot 6 (zes) maanden, van deze gevangenisstraf niet tenuitvoergelegd zal worden, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 4 (vier) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.

Tevens kan de tenuitvoerlegging worden gelast indien veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarden niet naleeft.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat veroordeelde zich onverwijld stelt en dat hij gedurende de proeftijd blijft onder toezicht en leiding van Reclassering Nederland en zich gedurende die proeftijd gedraagt naar de door of namens die instelling te geven aanwijzingen, zolang deze instelling dat noodzakelijk oordeelt, ook als dit inhoudt (het voortzetten van) behandeling bij De Waag.

Stelt voorts als bijzondere voorwaarde:

* een verbod om contact te leggen of te laten leggen met de slachtoffers [persoon 1] en [persoon 2].

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

De in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, zoals vermeld op de aangehechte bijlage met de nummers 3 en 7.

Gelast de teruggave aan verdachte van:

De in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, zoals vermeld op de aangehechte bijlage met de nummers 1, 2 en 8.

Wijst de vordering van de benadeelde partij, [persoon 1], wonende op het adres [adres], toe en veroordeelt verdachte te betalen € 15.055,00 (vijftienduizend en vijfenvijftig euro) aan de benadeelde partij, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door [persoon 1] voornoemd gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op, aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [persoon 1], te betalen de som van € 15.055,00 (vijftienduizend en vijfenvijftig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 110 dagen, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Bepaalt dat, indien en voorzover verdachte heeft voldaan aan een van voornoemde betalingsverplichtingen, daarmee de andere is vervallen.

Wijst de vordering van de benadeelde partij, [persoon 2], wonende op het adres [adres], toe tot een (voorschot)bedrag van € 2.000,00 (tweeduizend euro) (immateriële schade), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

Bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in haar vordering is.

Veroordeelt verdachte aan [persoon 2] voornoemd het toegewezen bedrag te betalen.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door [persoon 2] voornoemd gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op, aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [persoon 2], te betalen de som van € 2000,00 (tweeduizend euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 30 dagen, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Bepaalt dat, indien en voorzover verdachte heeft voldaan aan een van voornoemde betalingsverplichtingen, daarmee de andere is vervallen.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.D. Reiling voorzitter,

mrs. M.P. Verloop en Q.R.M. Falger, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D.M. Noordzij, griffier

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 23 december 2009.

i Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 24 juni 2009 met nummer 2009167336-17, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 6] (doorgenummerde pag. 272 e.v.).

ii Een proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 2] d.d. 2 juli 2009 met nummer 2009167336-24, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 6] en [persoon 7] (doorgenummerde pag. 548 e.v.).

iii Een schriftelijk bescheid, inhoudende een email van verdachte aan [persoon 2] (doorgenummerde pag. 359 e.v. ).

iv Een proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 2] d.d. 2 juli 2009 met nummer 2009167336-24, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 6] en [persoon 7] (doorgenummerde pag. 548 e.v.).

v De verklaring die verdachte ter terechtzitting van 9 december 2009 heeft afgelegd, zoals neergelegd in het proces-verbaal van die terechtzitting.

vi Een proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 1] d.d. 18 juni 2009 met nummer 2009167336-1, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 8] (doorgenummerde pag. 10 e.v.).

vii Een proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 1] d.d. 18 juni 2009 met nummer 2009167336-1, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 8] (doorgenummerde pag. 10 e.v.).

viii Een proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 4] d.d. 29 juni 2009 met nummer 2009167336-22, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 8] en [persoon 6] (doorgenummerde pag. 485 e.v.).

ix Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 24 juni 2009 met nummer 2009167336-10, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 8] en [persoon 6] (doorgenummerde pag. 265 e.v.).

x Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 24 juni 2009 met nummer 2009167336-7, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 8] en [persoon 6] (doorgenummerde pag. 254 e.v.).

xi De verklaring die verdachte ter terechtzitting van 9 december 2009 heeft afgelegd, zoals neergelegd in het proces-verbaal van die terechtzitting.

xii Een proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 1] d.d. 18 juni 2009 met nummer 2009167336-1, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 8] (doorgenummerde pag. 10 e.v.), inclusief het tijdens dat verhoor overlegde visitekaartje (doorgenummerde pag. 16).

xiii Een proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 1] d.d. 18 juni 2009 met nummer 2009167336-1, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 8] (doorgenummerde pag. 10 e.v.), inclusief het tijdens dat verhoor overlegde visitekaartje (doorgenummerde pag. 16).

xiv Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 24 juni 2009 met nummer 2009167336-7, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 8] en [persoon 6] (doorgenummerde pag. 254 e.v.).

xv Een schriftelijk bescheid d.d. 18 mei 2009 (doorgenummerde pag. 24), zijnde een schuldbekentenis van verdachte jegens de heer. [persoon 1].

xvi Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 24 juni 2009 met nummer 2009167336-17, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 6] (doorgenummerde pag. 272 e.v.).

xvii Een proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 2] d.d. 29 oktober 2009 van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank.

xviii Een proces-verbaal van verhoor getuige [persoon 4] d.d. 29 juni 2009 met nummer 2009167336-22, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 8] en [persoon 6] (doorgenummerde pag. 485 e.v.).

xix Een proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 2] d.d. 2 juli 2009 met nummer 2009167336-24, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 6] en [persoon 7] (doorgenummerde pag. 548 e.v.).

xx Een proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 2] d.d. 29 oktober 2009 van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank.

xxi Een proces-verbaal en kennisgeving van inbeslagneming met nummer 2009062279-3 d.d. 23 juni 2009 in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 9] en [persoon 10] (doorgenummerde pag.286 e.v.)

xxii Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 1 juli 2009 met nummer 2009167336-25, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 6] en [persoon 11] (doorgenummerde pag. 540 e.v.).

xxiii Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 september 2009 met nummer 2009167336-36, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 12] (doorgenummerde pag. 1079 e.v.).

xxiv Een proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 2] d.d. 2 juli 2009 met nummer 2009167336-24, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 6] en [persoon 7] (doorgenummerde pag. 548 e.v.).

xxv Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 1 juli 2009 met nummer 2009167336-25, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 6] en [persoon 11] (doorgenummerde pag. 540 e.v.).

xxvi Een proces-verbaal en kennisgeving van inbeslagneming d.d. 23 juni 2009 met nummer 2009167336-20, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 6] (doorgenummerde pag. 40 e.v.).

xxvii Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 23 juni 2009 met nummer 2009167336-8, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [opsporingsambtenaar] (doorgenummerde pag. 51 e.v.).

xxviii Een proces-verbaal en kennisgeving van inbeslagneming met nummer 2009062279-3 d.d. 23 juni 2009 in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 9] en [persoon 10] (doorgenummerde pag.286 e.v.)

xxix Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 1 juli 2009 met nummer 2009167336-25, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 6] en [persoon 11] (doorgenummerde pag. 540 e.v.).

xxx Een proces-verbaal van onderzoek aan de PC d.d.24 juni 2009 met nummer 2009167336, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 13] (doorgenummerde pag. 277 e.v.).

xxxi Een proces-verbaal van 'onderzoek naar kp-afbeeldingen op computer' d.d. 24 augustus 2009 met nummer 2009167336-34, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 11] (doorgenummerde pag. 1064 e.v.).

xxxii Een proces-verbaal van 'onderzoek naar chatberichten tussen [naam] en [naam 1]' d.d. 10 augustus 2009 met nummer 2009167336-33, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 11] (doorgenummerde pag. 925 e.v.).

xxxiii Een proces-verbaal en kennisgeving van inbeslagneming met nummer 2009062279-3 d.d. 23 juni 2009 in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 9] en [persoon 10] (doorgenummerde pag.286 e.v.)

xxxiv Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 1 juli 2009 met nummer 2009167336-25, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 6] en [persoon 11] (doorgenummerde pag. 540 e.v.).

xxxv Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 september 2009 met nummer 2009167336-36, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [persoon 12] (doorgenummerde pag. 1078 e.v.).

xxxvi Een proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 2] d.d. 2 juli 2009 met nummer 2009167336-24, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 6] en [persoon 7] (doorgenummerde pag. 548 e.v.).

xxxvii Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 1 juli 2009 met nummer 2009167336-25, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [persoon 6] en [persoon 11] (doorgenummerde pag. 540 e.v.).

Parketnummer:13/400893-09 (Promis) Vonnis: 23 december 2009

[verdachte]

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd, hetgeen staat omschreven in de dagvaarding zoals ter terechtzitting nader is omschreven, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2008 tot en met 23 juni 2009,

althans in of omstreeks de periode van 1 augustus 2008 tot en met 23 juni 2009

te Amstelveen en/of te Winschoten en/of elders in Nederland meermalen,

althans eenmaal, ( telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van

een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door

een samenweefsel van verdichtsels, ( telkens) [persoon 1] heeft

bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en) ( totaal ongeveer 7440,-

euro), in elk geval van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld (door

het aangaan van een huurovereenkomst voor een woning voor de duur van een

jaar) of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte ( telkens)

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

(ter verkrijging van dat/die geldbedrag(en) en/of ter bevordering van het

aangaan van die schuld door die [persoon 1])

zich aan die [persoon 1] en/of diens dochter [persoon 2] voorgedaan en/of

voorgesteld als zijnde een zaakwaarnemer van ene [persoon 3] (welke zou

zijn overleden) in welke hoedanigheid hij, verdachte ( ondermeer) in strijd

met de waarheid aan die [persoon 1] en/of diens dochter [persoon 2] heeft

aangegeven/verteld;

- dat die [persoon 3] zijn geld ( miljoenen) zou hebben nagelaten aan die

[persoon 2] en/of

- hij, verdachte de bewindvoerder was tot het 21ste levensjaar van [persoon 2] en/of

- dat hij,verdachte, een woning en/of een pand kon regelen voor de familie

en/of kennissen van die [persoon 1] en/of

- dat hij, verdachte, majoor was geweest en/of als advocaat werkzaam was

geweest en/of hij zelf een post traumatische stress "PTS" heeft gehad en

[persoon 2] kon helpen met de verwerking van haar (geestes)toestand en/of

- dat hij, verdachte, tijdelijk niet over geld en/of woonruimte kon beschikken

omdat zijn rijbewijs en paspoort waren gestolen en/of

- dat, hij,verdachte, een hond voor die [persoon 2] had gekocht voor 1250,- (welke

nog moest worden betaald en/of hij, verdachte had voorgeschoten) en/of

aan die [persoon 1] heeft gevraagd of die [persoon 1] een huurcontract

wilde afsluiten op diens naam en/of of die [persoon 1] borg en/of twee,

althans een of meer maanden huur voor wilde schieten ( onder de gehoudenheid

dit binnen een paar dagen terug te betalen) en/of

(daarbij) aan die [persoon 1] een of meer valse of vervalste

(visite)kaartje(s) heeft getoond en/of afgegeven,

in elk geval zich ten opzichte van die [persoon 1] heeft voorgedaan als iemand

die te goeder trouw was,

waardoor die [persoon 1] ( telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte

en/of het aangaan van bovenomschreven schuld;

(artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2008 tot en met 23 juni 2009 te

Amstelveen en/of elders in Nederland meermalen, althans eenmaal ( telkens)

door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke

verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

door zich (telkens) voor te doen aan een persoon, genaamd [persoon 2] ,

geboren op [geboortedatum] 1991 als

een zaakwaarnemer van ene [persoon 3] (welke zou zijn overleden) in

welke hoedanigheid hij, verdachte ( ondermeer) (in strijd met de waarheid) aan

die [persoon 2] heeft aangegeven/verteld;

- dat die [persoon 3] zijn geld ( miljoenen) zou hebben nagelaten aan die

[persoon 2] en/of

- hij, verdachte de bewindvoerder was tot het 21ste levensjaar van die

[persoon 2] en/of

- dat hij,verdachte, een woning en/of een pand kon regelen voor de familie

en/of kennissen van die [persoon 2] en/of

- hij, verdachte een hond en/of een piano zou kopen voor die [persoon 2] en/of

- dat hij, verdachte, majoor was geweest en/of als advocaat werkzaam was

geweest en/of hij zelf een post traumatische stress "PTS" heeft gehad en die

[persoon 2] kon helpen met de verwerking van haar (geestes)toestand en/of

haar daarbij kon coachen en/of

(daarbij) aan die [persoon 2] een of meer valse of vervalste

(visite)kaartje(s) heeft getoond en/of afgegeven

en/of die [persoon 2] een of meer telefoonkaarten heeft gegeven

( zulks terwijl er ( telkens) sprake was van een aanzienlijk leeftijdsverschil)

voornoemde persoon, zijnde die [persoon 2], waarvan verdachte ( telkens) wist

of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog

niet had bereikt, ( telkens) opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen,

te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden, immers heeft hij,

verdachte, (telkens) die [persoon 2] over haar borsten en/of billen gestreeld

en/of de vagina van die [persoon 2] betast en/of SM spelletjes met die

[persoon 2] gedaan en/of is hij verdachte met zijn penis en/of tong in de

vagina gegaan en/of is hij, verdachte, klaargekomen op het lichaam van die

[persoon 2]

en/of heeft hij, verdachte ( telkens) die [persoon 2] bewogen zich voor de

webcam geheel of ten dele uit te kleden en/of seksuele handelingen met

zichzelf te doen;

(artikel 248a Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd)

3.

hij in of omstreeks de periode van 4 december 2007 tot en met 23 juni 2009 te

Amstelveen en/of te Winschoten en/of elders in Nederland, één of meermalen een

afbeelding en/of een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van

seksuele gedragingen, te weten

A) 2 afbeeldingen ter grootte van A4 formaat en/of

B) 76, althans meerdere afbeeldingen op ( de harde schijf van) een computer (

merk Acer Aspire) en/of

C) 52, althans een of meer filmbestanden ( met daarop afgebeeld de 17 jarige,

althans minderjarige [persoon 2])

, bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) ( filmbestand(en)) (telkens) een

persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was

betrokken of schijnbaar was betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad

immers

- ( met betrekking tot A) stond op voornoemde 2 afbeeldingen een naakt meisje

in de geschatte leeftijd van 16-17 jaar oud welke meisje beide keren een

onnatuurlijke pose aannam met een duidelijk seksueel getinte houding waarbij

de nadruk op haar geslachtsdelen was gelegd

en/of

- ( met betrekking tot B) bestonden de afbeeldingen op (de harde schijf van)

voornoemde computer uit meisjes die duidelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

hadden bereikt die geheel of gedeeltelijk naakt poseerden en/of uit een (

geheel of gedeeltelijk) naakt meisje op bed die een penis van een volwassen

man bij haar mond had en/of een ( geheel of gedeeltelijk) naakt meisje die

naakt op een jongen lag en/of een ( geheel of gedeeltelijk) naakt meisje met

kennelijk sperma in en/of rond haar mond en/of een ( geheel of gedeeltelijk)

naakt meisje die een penis in haar mond had (zijnde de afbeeldingen genoemd in

blz 62 en/of 278 tot en met 285 dossier)

waaronder en/of alsmede

- uit een afbeelding ( opgeslagen op de computer op 4 december 2007 ( blz 926

dossier) (met de naam [jpg bestand]) met daarop een meisje in de

leeftijd van 10 tot 14 jaar oud die geheel naakt was en daarbij lag of zat en

zowel haar benen als armen omhoog strekte en haar benen enigszins uit elkaar

hield waarbij haar vagina duidelijk in beeld was

en/of

- uit een afbeelding ( opgeslagen op de computer op 4 december 2007 ( blz 927

dossier) (met de naam [bestand 2]) met daarop een meisje tussen de acht en 12

jaar oud die aan het kennelijk stijve lid van een liggende man zoog

en/of

- uit een afbeelding ( opgeslagen op de computer op 4 december 2007 ( blz 927

dossier) (met de naam [bestand 3]) met daarop een Aziatisch

meisje van ongeveer 5 tot 9 jaar oud, die naakt op bed lag met gespreide

armen en benen met boven haar een volwassen man die met zijn knieen aan

weerszijden van het hoofd van het meisje zat waarbij zijn penis in de wijd

geopende mond van het meisje was ingebracht

en/of

- uit een afbeelding ( opgeslagen op de computer op 4 december 2007 ( blz 928

dossier) (met de naam [bestand 4]) waarbij een meisje van ongeveer 8 tot 12 jaar

oud een kennelijk stijve geslachtsdeel van een man in haar mond had waarbij

een andere meisje daarbij toekeek

en/of ( zie blz 1064 e.v.dossier)

- uit een afbeelding van een meisje tussen de zeven en elf jaar oud die naakt

lag met gespreide benen op een deken waarbij zij een kennelijk stijve lid van

een volwassen man in haar mond had en waarbij op het achterhoofd van het

meisje gedeeltelijk een mannenhand te zien was waarbij het leek of deze hand

het hoofd van het meisje naar de penis duwde

en/of

- uit een afbeelding van een meisje tussen de tien en veertien jaar oud die

naakt was en op haar knieen zat en daarbij een kennelijk stijve lid van een

volwassen man in haar mond had waarbij zijn rechterhand op het achterhoofd

van het meisje duwde en het erop leek alsof hij haar hoofd op zijn penis duwde

en/of

- uit een afbeelding van een meisje tussen de 10 en 14 jaar oud die naakt op

een bed zat met haar benen gespreidt en duidelijk poseerde voor de camera

en/of

- uit een afbeelding van een meisje tussen de 8 en 12 jaar oud die naakt op

haar zij lag en duidelijk poseerde voor de camera

en/of

- uit een afbeelding van een 8 tot 12 jarig meisje die naakt en met gespreide

benen op bed zat

en/of

- uit een afbeelding van een 8 tot 12 jarig meisje met een naakt onderlichaam

die met gespreide benen zat en met haar rechterhand een stijve penis van een

volwassen man vasthield waarbij de penis zich bevond tegen de lippen van het

meisje

en/of

- uit een afbeelding van een 8 tot 12 jarig meisje die naakt op de grond of

op een bed zat en een boek/tijdschrift las waarbij haar benen gespreid waren

en haar vagina duidelijk in beeld was

en/of

- uit een afbeelding van een naakt meisje tussen de 10 en 14 jaar oud die in

een woonkamer voor een stoel staat

en/of

- uit een afbeelding van een hoofd van een meisje tussen de 6 en 10 jaar oud

die tegen haar lippen een stijve penis aangedrukt had en waarbij een witte

substantie, zeer waarschijnlijk sperma, van de penis en de lippen van het

meisje droop

en/of

- uit een afbeelding van een meisje tussen de 8 en 12 jaar die tegen een stoel

of bank aanhing en een ontbloot onderlichaam had, gericht naar de camera

waarbij zij haar benen gespreid had en waarbij haar rechterhand zich bij haar

vagina bevond waarbij het leek alsof zij zichzelf bevredigde

en/of

- uit een afbeelding van een meisje tussen de 6 en 10 jaar oud die met een

ontbloot onderlichaam stond waarbij haar benen enigszins gespreid stonden

waardoor haar vagina zichtbaar was

en/of

- uit een afbeelding van een bloot onderlichaam van een meisje die duidelijk

jonger is dan 18 jaar oud waarbij zij zat met gespreide benen waarbij haar

vagina duidelijk in beeld was

en/of

- uit een afbeelding van een naakt meisje tussen de 10 en 14 jaar oud die met

gespreide benen in een bed zat waarbij het duidelijk was dat zij voor de foto

poseerde waarbij haar vagina zichtbaar was

en/of

- uit een afbeelding van een grotendeels ontblote bovenlichaam van een

meisje van ongeveer 12 tot 16 jaar oud waarbij de bh van het meisje was

weggeschoven waarbij haar beginnende borsten zichtbaar waren

en/of

- uit een afbeelding van een ontblote lichaam van een meisje van ongeveer

12 tot 16 jaar oud die met gespreide benen op een bed zat waarbij haar borsten

zichtbaar waren

en/of

- uit een afbeelding van een meisje in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die naakt

poseerde in een weide of grasveld waarbij haar geslachtsdeel zichtbaar was

en/of

-uit een virtuele afbeelding van een gezicht van een meisje in de leeftijd van

10 tot 14 jaar met naast haar het gezicht van een leeftijdsgenootje

waarbij voor de foto, ter hoogte van de mond van het meisje, een gedeelte van

een penis te zien was en een gedeelte van een hand waarbij op de kop van de

penis een witte substantie, gelijkend op sperma , zichtbaar was

en/of

- uit een virtuele afbeelding van het bovenlichaam van een meisje in de

leeftijd van 10 tot 14 jaar oud waarbij voor de foto een penis te zien

was en een gedeelte van een hand waarbij op de kop van de penis een witte

substantie , gelijkend op sperma, zichtbaar was

en/of

- uit een afbeelding van het ontblote bovenlichaam van een meisje van ongeveer

12 tot 16 jaar oud waarbij haar borsten zichtbaar waren

en/of

- uit een afbeelding van een meisje in de leeftijd van ongeveer 8 tot 12 jaar

oud die op haar sokken en schoenen na geheel naakt was en met gespreide benen

op een ronde tafel lag waarbij haar vagina duidelijk in beeld was

en/of

- (met betrekking tot C) ( in of omstreeks de periode van 28 maart 2009 tot

met 4 mei 2009) ( blz 1079 en 1080 dossier) bestonden de filmbestanden op (de

harde schijf van) voornoemde computer uit webcambeelden met daarop afgebeeld

het toen 17 jarige meisje genaamd [persoon 2] die ( telkens) geheel of

gedeeltelijk naakt voor de webcam aanwezig was waarbij in een aantal films zij

zichzelf bevredigde en voorwerpen in haar vagina inbracht

waaronder

- een film met de titel "haarborstel en klipjes", gemaakt op 16 april 2009

waarop zij met gespreide benen op bed voor de webcam lag met de camera op haar

vagina gericht waarbij zij verschillende kleine haarclips op haar schaamlippen

geklemd had waarbij zij zichzelf bevredigde door een handgreep van een

haarborstel in haar vagina heen en weer te bewegen

en/of

- een film met de titel "klipjes" gemaakt op 16 april 2009 waarbij zij naakt

met gespreide benen op bed voor de webcam lag waarbij zij haar schaamlippen

omkledem met een grote haarclip en zichzelf daarbij vingerde waarna zij een

dildo in haar vagina bracht en hiermee heen en weergaande bewegingen maakte in

haar vagina waarna zij 4 kleinere haarclips op haar schaamlippen vastzette en

zichzelf daarbij vingerde

en/of

- een film met de titel "kut nat"gemaakt op 29 april 2009 waarbij zij naakt

met ontbloot onderlichaam op bed lag en zichzelf vingerde

en/of

- een film met de titel "kutje"gemaakt op 14 april 2009 waarbij zij voor de

webcam lag en haar broek naar beneden deed en haar slip opzij deed en daarbij

haar vagina toonde

en/of

- een film met de titel "veter en bondage" gemaakt op 17 april 2008 waarbij

zij met ontbloot bovenlijf en ontbloot onderlijf in beeld was waarna zij

haarclips op haar schaamlippen zetet en zichzelf daarbij vingerde waarna zij

een halsband om haar nek vastdeed met daaraan een wit koord die zij vastmaakte

aan haar grote tenen waardoor het koord strak kwam te staan waarna zij een

grote haarclip op haar schaamlippen vastzette waarna zij het koord losmaakte

en haar bovenbenen bij elkaar bond met het koord

en/of van voornoemde feit een beroep of gewoonte heeft gemaakt;

(artikel 240b lid 1,2 Wetboek van Strafrecht)