Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BK5966

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-11-2009
Datum publicatie
09-12-2009
Zaaknummer
CV 09-18147
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst van kinderopvang. Na ondertekening van zgn. "plaatsingsvoorstel" weigeren gedaagden om de daaropvolgende "overeenkomst inzake kinderopvang" te tekenen als blijkt dat de opzeggingsregeling uit die overeenkomst afwijkt van de - in de branche verplichte - Algemene Voorwaarden. Vraag is of het kinderdagverblijf gedaagden vervolgens mag houden aan de annuleringsregeling van het plaatsingsvoorstel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

SECTOR KANTON - LOCATIE AMSTERDAM

Kenmerk : CV 09-18147

Datum : 18 november 2009

493

Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SMALL SOCIETY B.V.

gevestigd te De Bilt

eiseres

gemachtigde: [gemachtigde eiseres]

t e g e n:

1. [gedaagde sub 1]

en

2. [gedaagde sub 2]

beiden wonende te [woonplaats]

gedaagden

gemachtigde: mr. P.S. van Minnen.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De kantonrechter gaat uit van de volgende processtukken en proceshandelingen:

- dagvaarding van 4 juni 2009, met bewijsstukken;

- conclusie van antwoord, met bewijsstukken;

- instructievonnis van 19 augustus 2009, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

- comparitie van 5 oktober 2009 en de daarvan gemaakte aantekeningen;

- dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en erkend of niet (voldoende) weersproken alsmede op grond van overgelegde bewijsstukken staat vast:

1.1. Eiseres exploiteert een kinderdagverblijf in Amsterdam.

1.2. Gedaagden hebben eiseres gevraagd om met ingang van 1 mei 2008 een plaats te reserveren voor hun toen nog ongeboren zoontje [zoontje], verwachte geboortedatum [datum] 2008.

1.3. Bij brief van 20 december 2007 heeft eiseres gedaagden een kindplaats aangeboden op woensdag en vrijdag. De brief houdt onder meer in dat kindje [gedaagde sub 1] op de wachtlijst staat voor de maandag en dinsdag en vermeldt voorts:

‘Indien u van dit aanbod gebruik wenst te maken, verzoeken wij u het plaatsingsvoorstel voor akkoord te ondertekenen (…). Na ontvangst van uw bevestiging reserveren wij een plaats voor uw kind op het kinderdagverblijf en sturen wij u een contract kinderopvang. Voor het tussentijds annuleren van een geaccepteerde aanbieding wordt u 1 maand kinderopvang in rekening gebracht. Met het bevestigen van deze aanbieding accepteert u deze voorwaarde’.

1.4. Gedaagde sub 2 heeft de brief voor akkoord ondertekend op 27 december 2007. Gedaagde sub 1 heeft per e-mail van 28 december 2007 bevestigd dat gedaagden akkoord zijn met het plaatsingsvoorstel. Het ondertekende plaatsingsvoorstel is door hem per fax aan eiseres geretourneerd op 29 december 2007.

1.5. [zoontje] is op [geboortedatum] 2009 geboren.

1.6. In maart 2008 heeft eiseres gedaagden een ‘overeenkomst inzake kinderopvang’ toegezonden ter ondertekening. Artikel 9 daarvan bepaalt dat de overeenkomst vanaf twee maanden na de ingangsdatum tegen het einde van de maand kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

1.7. Gedaagden zijn niet tot ondertekening overgegaan. Per e-mail van 31 maart 2008 hebben gedaagde eiseres onder meer bericht dat zij zich niet kunnen verenigen met het bepaalde in artikel 9 van de overeenkomst, dat zij per 1 juni 2008 elders voor de gewenste vier dagen per week opvang voor hun zoontje kunnen krijgen en dat zij [zoontje] daarom vanaf 1 mei 2008 tot 1 juni 2008 bij eiseres in opvang willen geven.

1.8. Eiseres heeft daarop gereageerd met de mededeling dat zij in dat voorstel niet meegaat en dat gedaagden de keus hebben om te annuleren, waarbij zij verplicht zijn één maand te betalen, dan wel het contract te ondertekenen en hun zoon te brengen voor de dagen waarmee zij akkoord zijn gegaan, waarna zij vervolgens kunnen opzeggen na twee maanden met een opzegtermijn van twee maanden.

1.9. Per e-mail van 1 april 2008 heeft eiseres nog eens bevestigd dat er geen andere mogelijkheden zijn.

1.10. Eiseres heeft het standpunt van gedaagden aangemerkt als annulering en bij factuur van 20 april 2008 een bedrag van € 576,88 aan gedaagden in rekening gebracht voor de maand mei 2008. Gedaagden hebben de factuur onbetaald gelaten en geen gebruik gemaakt van de kinderopvang door eiseres.

Vordering

2. Eiseres vordert gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van € 755,38, waarvan

€ 576,88 als hoofdsom en € 178,50 aan incassokosten. Voorts vordert eiseres de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf 9 juli 2008. Eiseres stelt daartoe dat gedaagden de overeengekomen annuleringskosten zijn verschuldigd op grond van het voor akkoord ondertekende plaatsingsaanbod.

Verweer

3. Gedaagden verweren zich tegen de vordering en voeren aan dat eiseres lid is van de brancheorganisatie en daarom verplicht de Algemene voorwaarden voor kinderopvang te hanteren. Artikel 7 lid 4 daarvan bepaalt dat de maximale opzegtermijn twee maanden bedraagt en dat kan worden opgezegd tegen de eerste of de zestiende van de maand. In afwijking hiervan komt de contractuele opzeggingsregeling van eiseres feitelijk neer op een opzegtermijn van vijf maanden. Deze onverwacht – want niet eerder besproken – lange opzegtermijn was voor gedaagden niet aanvaardbaar. Zij achten zich daarom niet gehouden annuleringskosten te betalen.

Beoordeling

4. Het verweer slaagt. Eiseres heeft ter comparitie erkend dat zij de tekst van het contract niet met het plaatsingsaanbod heeft toegezonden. Gedaagden behoefden daarom bij aanvaarding daarvan geen rekening ermee te houden dat het later nog te ondertekenen contract een opzeggingsregeling zou bevatten die aanzienlijk afwijkt van wat blijkens de algemene voorwaarden gebruikelijk is. Onder deze omstandigheden is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar te achten om aanspraak te maken op annuleringskosten vanwege de weigering van gedaagden om tot ondertekening van het contract over te gaan.

5. Dit betekent dat de vordering van eiseres wordt afgewezen.

6. Gelet op de uitkomst van de procedure wordt eiseres veroordeeld in de proceskosten.

BESLISSING

De kantonrechter:

I. wijst de vordering af;

II. veroordeelt eiseres in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op € 200,00, voor zover verschuldigd inclusief BTW, aan salaris van hun gemachtigde;

III. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. A.W.J. Ros, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 november 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter