Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BK1816

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-09-2009
Datum publicatie
03-11-2009
Zaaknummer
424734 / FA RK 09-2687
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2010:BM7596, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het verzoek tot voornaamswijziging, in dit geval de wijziging van Jeanne in Jeanne d'Arc, is afgewezen omdat de toevoeging d'Arc een buitenlandse geslachtsnaam betreft en ook geen gebruikelijke voornaam is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2009, 500
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2009/4501
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector Civiel

zaaknummer / rekestnummer: 424734 / FA RK 09-2687

Beschikking van 30 september 2009 betreffende wijziging van de voornamen

in de zaak van:

Jeanne Maria [geslachtsnaam],

wonende te [plaatsnaam],

verzoekende partij,

advocaat mr. B.E.M. van Kessel te Amsterdam.

Als belanghebbende is aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaatsnaam],

zetelende te [plaatsnaam],

hierna te noemen: de ambtenaar.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken.

De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren van 19 augustus 2009.

Gehoord zijn: verzoekster en haar advocaat.

De ambtenaar heeft meegedeeld niet ter zitting te zullen verschijnen.

Het verzoek en de beoordeling:

Het verzoek strekt ertoe dat de rechtbank de wijziging van één of meer voornamen zal gelasten als bedoeld in artikel 1: 4 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Verzoekster wenst dat haar eerste voornaam “Jeanne” wordt gewijzigd in “Jeanne d’Arc” zodat haar voornamen zullen zijn “Jeanne d'Arc Maria.” Zij heeft aangevoerd dat haar ouders haar bewust de voornaam “Jeanne d'Arc” hebben willen geven omdat deze historische persoon voor vrijheid en tegen vreemde overheersing heeft gevochten. Verzoekster heeft van haar vader vernomen dat de ambtenaar ter gelegenheid van de aangifte van haar geboorte in januari 1945 heeft geweigerd deze voornamen op te nemen, uit angst voor de bezettende Duitse macht, die dit als provocatie zou kunnen opvatten. Verzoekster heeft het steeds als een onrecht ervaren dat zij in de registers van de burgerlijke stand anders staat vermeld dan dat zij in het dagelijks leven wordt genoemd. Zij sluit zich aan bij de inhoud van de brief van de ambtenaar van 13 augustus 2009.

De ambtenaar heeft bij faxbericht van 13 augustus 2009 aan de rechtbank onder meer het volgende meegedeeld: “In het bijzonder heb ik onderzocht of de voornaam d'Arc mogelijk een bestaande geslachtsnaam is. Voorzover ik heb kunnen nagaan is dat niet het geval. In ieder geval komt de geslachtsnaam in [plaatsnaam] niet voor.

In het verleden golden strikte regels voor het geven van voornamen. Vóór 1970 werden afwijkende voornamen veelal niet geaccepteerd. Dat de voornaam d’Arc destijds niet werd aanvaard is alleen al daarom heel geloofwaardig. Sinds een aantal jaren is er echter een grote mate van vrijheid bij het toekennen van voornamen. Zou nu een kind geboren worden dat de voornamen Jeanne d’Arc Maria zou krijgen, dan zou ik daartegen geen bezwaar hebben.” In verband hiermee heeft de ambtenaar de rechtbank laten weten geen bezwaar te hebben tegen toewijzing van het onderhavige verzoek.

Beoordeling

Voor toewijzing van een verzoek tot voornaamswijziging is allereerst vereist dat de door verzoekster aangevoerde gronden voor voornaamswijziging voldoende zwaarwichtig zijn om haar verzoek toe te wijzen. (Hof Amsterdam 11 maart 2002, LJN: AE7126). De rechtbank is van oordeel dat de gronden in het onderhavige geval voldoende zwaarwichtig zijn.

Voorts dient de rechtbank te toetsen aan de criteria genoemd in het tweede lid van artikel 1:4 BW: De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert in de geboorteakte voornamen op te nemen die ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn. De rechtbank verstaat onder ‘geslachtsnamen’ in dit wetsartikel een Nederlandse of een in Nederland als zodanig bekende buitenlandse geslachtsnaam (Rechtbank 's-Gravenhage 24 april 1970, LJN: AC5022).

De rechtbank is van oordeel dat het verzoek dient te worden afgewezen en overweegt daartoe als volgt. Uitgangspunt van de rechtbank is dat d’Arc een in Nederland als zodanig bekende buitenlandse geslachtsnaam is, reeds omdat de historische persoon Jeanne d’Arc, naar wie betrokkene is vernoemd, deze naam als geslachtsnaam heeft. De rechtbank kan de ambtenaar niet volgen waar deze schrijft dat d’Arc geen bestaande geslachtsnaam is omdat hij in [plaatsnaam] niet voorkomt. Dat de geslachtsnaam in [plaatsnaam] niet voorkomt is naar het oordeel van de rechtbank niet doorslaggevend, dit temeer nu de historische persoon Jeanne d’Arc - ook in Nederland - zeer algemene bekendheid geniet.

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of de buitenlandse geslachtsnaam d’Arc tevens een gebruikelijke voornaam is, in welk geval het verzoek zou kunnen worden toegewezen. Door verzoekster is echter niet gesteld dat d’Arc als voornaam in Nederland gebruikelijke is terwijl de rechtbank daarvan evenmin is gebleken.

Het verzoek zal op grond van bovenstaande worden afgewezen.

De beslissing:

De rechtbank:

- wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.E.V. Lenos, rechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van H. Hendriks, griffier, op 30 september 2009..