Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ7580

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
15-07-2009
Datum publicatie
14-09-2009
Zaaknummer
407452 / HA ZA 08.2533
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2011:BU7601, Meerdere afhandelingswijzen
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

concurrentiegevoelige informatie

artikelen 28 en 29 lid 1 Rv

Bij akte dient concurrentiegevoelige informatie in het geding te worden gebracht. De rechtbank bepaalt dat het de wederpartijen verboden zal zijn om mededelingen te doen aan derden omtrent en/of afschriften te verspreiden van de gegevens zoals vervat in de te nemen conclusie van repliek en de daarbij behorende bewijsstukken, voor zover deze zijn aangemerkt als vertrouwelijk.

Omdat de rechtbank de vertrouwelijkheid van de gegevens inzake prijsopbouw erkent, zal een te wijzen vonnis daarover geen gegevens bevatten, dan wel zullen die gegevens met toepassing van artikel 28 Rv in een aan derden te verstrekken uittreksel dan wel bij publicatie van het vonnis op rechtspraak.nl of in vaktijdschriften worden weggelaten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2009, 430
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 407452 / HA ZA 08-2533

vonnis van 15 juli 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V.,

gevestigd te Baarn,

2. de vennootschap naar buitenlands recht

UNIVERSAL MUSIC GROUP DISTRIBUTION, CORP,

gevestigd te Universal City, Verenigde Staten van Amerika,

verzoeksters,

advocaat mr. T. Cohen Jehoram,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

TUFF GONG DISTRIBUTORS L.P.,

gevestigd te Miami, Verenigde Staten van Amerika,

verweerster,

advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer.

Partijen worden hierna Universal c.s en Tuff Gong genoemd.

1. De procedure

1.1. Bij de op 14 april 2009 gehouden comparitie van partijen is de zaak naar de rol van 13 juni 2009 voor conclusie van repliek.

De rechtbank heeft partijen verzocht in hun conclusies onder andere in te gaan op de prijsopbouw van de kostprijs van Tuff Gong onder het oude contract (1998) en onder het nieuwe contract (2003).

1.2. Bij de rechtbank zijn ingekomen:

- de brief van Universal c.s. van 18 juni 2009 houdende een verzoek als bedoeld in artikel 29 lid 1 onder b Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv),

- de brief van Tuff Gong van 30 juni 2009 houdende verweer tegen het genoemde verzoek,

- de brief van Universal c.s. van 2 juli 2009 met een reactie op het standpunt van Tuff Gong.

1.3. De zaak is op de rol van 1 juli 2009 aangehouden tot heden voor het nemen van een beslissing op het bovengenoemde verzoek.

2. De beoordeling

2.1. Universal c.s. heeft de rechtbank het verzoek gedaan op grond van artikel 29 lid 1 onder b Rv te bepalen dat het de advocaten van Tuff Gong verboden zal zijn om mededelingen te doen omtrent en/of afschriften te verspreiden van de gegevens zoals vervat in de bij akte over te leggen stukken (waaronder begrepen de betreffende passages in de conclusie van repliek), uitgezonderd aan Tuff Gongs financieel directeur [A] (aanwezig bij de zitting op 14 april 2009), ten aanzien van wie Universal c.s. ook om een verbod verzoekt om verdere mededelingen te doen omtrent en/of afschriften te verspreiden van de gegevens zoals vervat in de bij akte over te leggen stukken en de betreffende passages in de conclusie van repliek. Dit alles voor zover in de akte en de conclusie van repliek uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het betreffende document of informatie confidentieel is.

2.2. Tevens heeft Universal c.s. kort samengevat de rechtbank verzocht zodanige maatregelen te nemen dat geen vertrouwelijke informatie in het vonnis wordt opgenomen dan wel als dit gebeurt op de voet van art. 28 lid 2 Rv daarvan slechts uittreksels zonder die gevoelige informatie te verschaffen.

2.3. Universal c.s. heeft aan beide verzoeken ten grondslag gelegd dat de gegevens die door de rechtbank aan haar zijn verzocht inzake de prijsopbouw van haar producten buitengewoon concurrentiegevoelig zijn en om die reden geheim gehouden behoren te worden.

2.4. Tuff Gong heeft de rechtbank verzocht het verzoek af te wijzen omdat de verzochte gegevens de situatie in 2003 betreffen en deze hun commerciële waarde in de huidige – ten opzichte van 2003 - zeer gewijzigde muziekmarkt geheel verloren hebben, terwijl deze gegevens via openbare kanalen waaronder het internet beschikbaar zal worden omdat de rechtbank deze in het openbare vonnis zullen opnemen.

2.5. Universal c.s. heeft hierop gereageerd met de stelling dat de gevraagde gegevens nog wel relevant zijn in de huidige markt omdat de relatie tussen Universal c.s. en Tuff Gong nog altijd is gebaseerd op het contract van 2003.

Ook het argument dat deze gegevens in het vonnis zullen worden vermeld wordt door Universal c.s. bestreden: zij zal die gegevens slechts bekend maken als vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

2.6. Nu Tuff Gong op de laatstgenoemde brief niet meer heeft gereageerd, zal de rechtbank thans uitspraak doen.

2.7. Artikel 29 lid 1 Rv bepaalt:

“Het is aan partijen verboden aan derden mededelingen te doen omtrent:

a. (…)

b. andere gegevens uit een procedure, indien de rechter zulks heeft bepaald.”

Blijkens de toelichting die op deze bepaling is gegeven kan een partij die belang heeft bij geheimhouding aan de rechter een mededelingsverbod vragen.

2.8. Het verbod zoals door Universal c.s. verzocht gaat verder dan past in het wettelijk systeem. Uitgangspunt van een civiele procedure is dat beide partijen gelijk zijn geïnformeerd. Art. 29 bepaalt dan ook alleen dat een mededelingverbod jegens derden kan worden verzocht. Een verbod inhoudende dat niet de gedaagde partij maar slechts één van haar medewerkers bepaalde informatie zal ontvangen past niet in het stelsel van de wet. In zoverre zal het verzoek worden afgewezen.

2.9. Vervolgens is te beoordelen of de door Universal c.s. in het geding te brengen informatie zodanig vertrouwelijk is dat een mededelingsverbod gerechtvaardigd is. De rechtbank is van oordeel dat gegevens over prijsopbouw naar hun aard concurrentiegevoelig zijn, zodat de vertrouwelijkheid ervan in beginsel vast staat. Het feit dat het hier gaat om de prijsopbouw in 2003 maakt dat niet anders, nu Universal c.s. terecht heeft gesteld dat het contract waar het in deze procedure om gaat nog van kracht is. Het verbod zal dus worden gegeven, zij het met inachtneming van hetgeen in rechtsoverweging 2.8 is overwogen.

2.10. Omdat de rechtbank de vertrouwelijkheid van de gegevens inzake prijsopbouw erkent, zal een te wijzen vonnis daarover geen gegevens bevatten, dan wel zullen die gegevens met toepassing van artikel 28 in een aan derden te verstrekken uittreksel dan wel bij publicatie van het vonnis op rechtspraak.nl of in vaktijdschriften worden weggelaten.

De stelling van Tuff Gong dat deze gegevens op den duur toch wel bekend worden en dat daarom het gevraagde verbod zou moeten worden geweigerd, wordt daarom verworpen.

2.11. Indien Universal naar aanleiding van deze beslissing besluit niet de gegevens over de prijsopbouw in het geding te brengen zoals ter comparitie van partijen besproken, zal de rechtbank daaraan de gevolgen kunnen verbinden die zij geraden acht.

2.12. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3. De beslissing

De rechtbank

- bepaalt dat het Tuff Gong verboden zal zijn om mededelingen te doen aan derden omtrent en/of afschriften te verspreiden van de gegevens zoals vervat in de door Universal c.s. te nemen conclusie van repliek en de daarbij behorende bewijsstukken, voor zover deze door Universal zijn aangemerkt als vertrouwelijk,

- verwijst de zaak naar de rol van woensdag 29 juli 2009 voor repliek,

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mrs. R.H.C. Jongeneel, C.H. Rombouts en C.M. Degenaar en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2009.?