Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ4803

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
11-03-2009
Datum publicatie
07-08-2009
Zaaknummer
13/523285-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Beschikking verlenging gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) ex art 77wd SR; ontvankelijkheid art 77wd lid 2 SR

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/523285-08

BESCHIKKING

op de op 9 maart 2009 ter griffie van deze rechtbank ingekomen vordering van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam d.d. 9 maart 2009 in de zaak tegen:

[veroordeelde],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], thans verblijvende op het adres [adres],

die bij vonnis van deze rechtbank op 8 december 2008 is veroordeeld tot de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige (verder: de gedragsbeïnvloedende maatregel / GBM), welk vonnis op 22 december 2008 onherroepelijk is geworden.

De inhoud van de vordering.

De vordering van de officier van justitie strekt tot wijziging van de invulling van de GBM, met dien verstande dat de in het voornoemde vonnis onder het vierde gedachtenstreepje genoemde aan de maatregel verbonden voorwaarde, inhoudende “plaatsing, aansluitend op de detentie, in de halfgesloten civiele afdeling voor behandeling van het Jongeren Opvangcentrum te Amsterdam (JOC) voor de duur van drie maanden”, komt te vervallen.

De procesgang.

De rechtbank heeft kennis genomen van de navolgende bij de vordering overgelegde stukken:

- een advies van de Raad voor de Kinderbescherming (verder: Raad) d.d. 9 maart 2009;

- een advies van de psycholoog dr. F.W. Schalkwijk d.d. 4 maart 2009.

De rechtbank heeft op 11 maart 2009 de officier van justitie, de veroordeelde en diens raadsvrouw mr. P.E. Stam, advocaat te Zaandam, alsmede de moeder en mevr. [moeder] namens de jeugdreclassering van het BJAA in besloten raadkamer gehoord.

De beoordeling.

Beide adviezen strekken tot wijziging van de invulling van de GBM zoals door de officier van justitie gevorderd.

De officier van justitie heeft in raadkamer de vordering nader toegelicht. Door een verschil van interpretatie van artikel 77w van het Wetboek van strafrecht (en de daarbij behorende Memorie van toelichting) tussen de rechtbank en het openbaar ministerie enerzijds en het Ministerie van Justitie anderzijds heeft bij aanvang van de GBM de plaatsing in de halfgesloten civiele afdeling van het JOC geen doorgang kunnen vinden. De rechtbank en het openbaar ministerie zien deze plaatsing als een vrijheidsbeperkende maatregel die in het kader van de GBM kan worden opgelegd en het Ministerie van Justitie stelt zich op het standpunt dat een dergelijke plaatsing vrijheidsbenemend is en niet passend bij het karakter van de GBM, aldus de officier van justitie.

De jeugdreclassering heeft in raadkamer naar voren gebracht dat door de genoemde interpretatieverschillen de begeleiding en hulpverlening die tevens in het kader van de GBM waren opgelegd stagnatie hebben opgelopen. Inmiddels is de veroordeelde wel met het Roadrunner-project gestart. De MST, die nog geen aanvang heeft genomen, zal gezien de situatie van de moeder mogelijk in een aangepaste vorm moeten gaan plaatsvinden.

De raadsvrouw heeft zich namens de veroordeelde gerefereerd aan de vordering. De veroordeelde heeft verklaard dat hij bereid is aan alles mee te werken.

Gelet op voornoemde stukken, de behandeling in raadkamer en gelet op artikel 77wb van het Wetboek van Strafrecht, is de rechtbank van oordeel dat de gevorderde wijziging van de invulling van de bij vonnis van 8 december 2008 opgelegde GBM in het belang is van de ontwikkeling van de veroordeelde. De vordering dient derhalve te worden toegewezen.

Beslissing.

De rechtbank wijst de vordering van de officier van justitie toe, wijzigt de invulling van de bij vonnis van 8 december 2008 opgelegde GBM, met dien verstande dat de in het voornoemde vonnis onder het vierde gedachtenstreepje genoemde aan de maatregel verbonden voorwaarde, inhoudende “plaatsing, aansluitend op de detentie, in de halfgesloten civiele afdeling voor behandeling van het Jongeren Opvangcentrum te Amsterdam (JOC) voor de duur van drie maanden”, komt te vervallen.

Deze beschikking is gegeven door:

mr. J. Edgar, voorzitter, tevens kinderrechter,

mrs. R.H. de Vries en A.M.F. Huigen, rechters

in tegenwoordigheid van mr. C. Bernsen, griffier,

en uitgesproken in openbare raadkamer van deze rechtbank van 11 maart 2009.