Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ3922

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24-06-2009
Datum publicatie
28-07-2009
Zaaknummer
AWB 08-1942 BESLU
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Weigering kansspelvergunning. De loterij dient mede een particulier belang, en is niet uitsluitend opengesteld om met de opbrengst daarvan een algemeen belang te dienen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 08/1942 BESLU

uitspraak van de meervoudige kamer

in de zaak tussen:

de Stichting Nederland doet mee,

gevestigd te Weesp,

eiseres,

gemachtigden [gemachtigde 1] en [gemachtigde 2],

en

de Minister van Justitie,

zetelend te ’s-Gravenhage,

verweerder,

gemachtigden mr. C.G.M. Haeck en mr. R.E.M. Hoffmann.

1. Procesverloop

Verweerder heeft bij besluit van 4 januari 2008 de aanvraag van eiseres voor een kansspelvergunning afgewezen.

Bij besluit van 7 april 2008 heeft verweerder het daartegen door eiseres gemaakte bezwaar ongegrond verklaard (het bestreden besluit).

Eiseres heeft tegen dit besluit beroep ingesteld.

De rechtbank heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 december 2008. Voor eiseres zijn verschenen [gemachtigde 2], [gemachtigde 1] en [gemachtigde 3]. Verweerder was vertegenwoordigd door zijn gemachtigden. Ter zitting heeft de rechtbank het onderzoek geschorst en het vooronderzoek heropend teneinde partijen de gelegenheid te geven nader overleg te plegen over een oplossing.

Nadat partijen vervolgens toestemming hebben gegeven om het nadere onderzoek ter zitting achterwege te laten, is het onderzoek gesloten na kennisname van de reacties van partijen.

2. Overwegingen

2.1. Wettelijk kader

2.1.1. Ingevolge artikel 1, onder a, van de Wok is het verboden gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend.

2.1.2. Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wok kan, tenzij deze wet anders bepaalt, voor een gelegenheid als in artikel 1, onder a, bedoeld vergunning worden verleend, indien deze gelegenheid wordt opengesteld uitsluitend ten einde met de opbrengst daarvan enig algemeen belang te dienen. De vergunning wordt verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanwijzing van de winnaars zal geschieden, indien de prijzen en premies gezamenlijk geen grotere waarde hebben dan € 4500 en bij een grotere waarde door Onze Minister van Justitie.

2.1.3. In artikel 2 van de Beleidsregels incidentele kansspelen en prijsvragen (hierna: Beleidsregels) is bepaald dat onder algemeen belang als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wok, niet wordt begrepen een particulier, individueel belang of een commercieel belang. In de nota van toelichting bij deze bepaling is aangegeven dat wanneer men een kansspel of prijsvraag wenst te organiseren om daarmee in algemene zin een inkomstenbron te creëren er geen sprake is van een algemeen belang, maar van een particulier of commercieel belang hetgeen op grond van de Wok niet is toegestaan.

2.2. Procesbelang

2.2.1. De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting geschorst omdat de mogelijkheid leek te bestaan dat eiseres alsnog voor een kansspelvergunning in aanmerking zou kunnen komen. Partijen zijn daartoe in overleg getreden.

2.2.2. Bij brief van 7 januari 2009 heeft eiseres aan de rechtbank meegedeeld dat zij geen loterij meer zal gaan organiseren en dus van een kansspelvergunning afziet. Eiseres heeft daarbij gevraagd om toekenning van schadevergoeding. Bij brieven van 20 en 30 januari 2009 heeft verweerder hierop gereageerd.

2.2.3. De rechtbank is van oordeel dat eiseres nog belang heeft bij de beoordeling van haar beroep. Dit belang is gelegen in het verzoek om schadevergoeding.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Eiseres heeft aangegeven dat de opbrengst van de door haar beoogde loterij zal worden afgedragen aan maximaal 500 goede doelen. Eiseres heeft daarbij als voorwaarde gesteld dat de goede doelen slechts als begunstigde van de loterij worden aangemerkt indien zij een abonnement op de kennisbank van eiseres hebben genomen. De kosten van een abonnement bedragen ten minste € 150,00 per jaar.

2.3.2. De rechtbank is met verweerder en anders dan eiseres van oordeel dat de loterij mede een particulier belang van eiseres dient, te weten het opbouwen van een ledenbestand op de kennisbank van eiseres. Dit betekent dat de loterij niet uitsluitend is opengesteld om met de opbrengst daarvan een algemeen belang te dienen.

2.3.3. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verweerder op grond van artikel 3 van de Wok in samenhang met artikel 2 van de Beleidsregels terecht heeft besloten geen kansspelvergunning te verlenen. Het beroep is ongegrond.

2.3.4. Nu de rechtbank het beroep ongegrond verklaart, kan de rechtbank het verzoek om toekenning van een schadevergoeding niet toewijzen.

2.3.5. Voor een vergoeding van het griffierecht of een veroordeling van verweerder in de proceskosten ziet de rechtbank geen aanleiding.

3. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep ongegrond;

- wijst het verzoek om schadevergoeding af.

Deze uitspraak is gedaan op 24 juni 2009 door mr. H.P. Kijlstra, voorzitter, en

mrs. L.C. Bachrach en A.E.J.M. Gielen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.E. Nicolai, griffier, en bekend gemaakt door verzending aan partijen op de hieronder vermelde datum.

De griffier, De voorzitter,

Tegen deze uitspraak kunnen een belanghebbende en het bestuursorgaan gedurende zes weken na toezending van deze uitspraak hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te ’s-Gravenhage.

Afschrift verzonden op:

DOC: B

SB