Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BI1539

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
02-04-2009
Datum publicatie
17-04-2009
Zaaknummer
AWB 08-3433 WW44
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bouwvergunning Haarlemmerplein. Niet tijdig nemen besluit op bezwaar na vernietiging rechtbank. Geen bijzondere omstandigheden die het uitstellen van een nieuw besluit op bezwaar rechtvaardigen. Beroep gegrond en dwangsom.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 08/3433 WW44

uitspraak van de enkelvoudige kamer

in de zaak tussen:

[eisers],

beiden wonende te Amsterdam,

eisers,

en

het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum van de gemeente Amsterdam,

verweerder,

gemachtigde mr. T. Ruhnke.

Tevens heeft als partij aan het dit geding deelgenomen:

Heijmans Vastgoed B.V., gevestigd te Almere,

vergunninghouder,

vertegenwoordigd door mr. D.S.P. Fransen.

1. Procesverloop

Eisers hebben op 1 september 2008 beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een nieuw besluit op bezwaar door verweerder.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

De rechtbank heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 maart 2009. Eisers zijn in persoon verschenen. Verweerder is verschenen bij voornoemde gemachtigde. Vergunninghouder is verschenen bij voornoemde gemachtigde.

2. Overwegingen

2.1 Feiten en standpunten

2.1.1. Verweerder heeft bij besluit van 9 mei 2006 aan vergunninghouder een bouwvergunning verleend voor het oprichten van een gebouw op de openbare weg Haarlemmerplein tegenover Tussen de Bogen [nummers], met bestemming daarvan tot 91 woningen, commerciële ruimten en 203 parkeerplaatsen.

2.1.2. Bij besluit van 29 augustus 2006 heeft verweerder het daartegen door eisers gemaakte bezwaar ongegrond verklaard (hierna: het bestreden besluit). Eisers hebben tegen dit besluit beroep ingesteld.

2.1.3. Bij uitspraak van 9 oktober 2007 heeft de rechtbank het bestreden besluit vernietigd en verweerder opgedragen een nieuw besluit op bezwaar te nemen. Verweerder heeft hiertegen hoger beroep ingesteld.

2.1.4. Bij uitspraak van 2 juli 2008 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) het hoger beroep van verweerder ongegrond verklaard en de aangevallen uitspraak van de rechtbank bevestigd.

2.1.5. Bij brief van 1 september 2008 hebben eisers beroep ingesteld tegen het niet (tijdig) nemen van een nieuw besluit op bezwaar door verweerder. Eisers hebben daarbij tevens om een voorlopige voorziening verzocht die ertoe zou moeten strekken dat verweerder alsnog binnen twee weken een nieuw besluit op bezwaar neemt onder oplegging van een dwangsom van vijfhonderd euro voor elke dag dat verweerder in gebreke blijft. De Voorzieningenrechter heeft bij uitspraak van 1 oktober 2008 eisers verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang.

2.1.6. Bij verweerschrift van 22 oktober 2008 heeft verweerder het volgende aangevoerd. Verweerder erkent dat een nieuw besluit op bezwaar genomen moet worden en dat de wettelijke termijn daarvoor is verstreken. Er is echter sprake van bijzondere omstandigheden die het nog niet nemen van een nieuw besluit rechtvaardigen, aldus verweerder. Momenteel is er geen geldend beschermend bestemmingsplan waaraan de bouwaanvraag getoetst kan worden aangezien het goedkeuringsbesluit met betrekking tot het bestemmingsplan Haarlemmerplein 2005 door de ABRvS is vernietigd.

2.2. Overwegingen van de rechtbank

2.2.1. De rechtbank heeft bij uitspraak van 9 oktober 2007 vastgesteld dat de verleende bouwvergunning ten onrechte door verweerder is verleend en heeft het bestreden besluit vernietigd. Tevens heeft de rechtbank bepaald dat verweerder een nieuw besluit diende te nemen op de bezwaren van eisers. Deze uitspraak is bevestigd door de ABRvS.

2.2.2. De rechtbank heeft in de onderhavige procedure geconstateerd dat de wettelijke termijn waarbinnen verweerder gehouden was een nieuw besluit op bezwaar te nemen verstreken is. Ter zitting is de rechtbank gebleken dat verweerder met het nemen van het nieuwe besluit wil wachten tot het nieuwe bestemmingsplan Haarlemmerplein 2008 goedgekeurd is.

2.2.3. Gelet op de ingediende stukken en hetgeen ter zitting door partijen naar voren is gebracht is de rechtbank, anders dan verweerder, van oordeel dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die het uitstellen van een nieuw besluit op bezwaar rechtvaardigen.

2.2.4. Gelet op het vorenstaande is het beroep gegrond en zal verweerder worden opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaar van eisers. De rechtbank ziet aanleiding om aan verweerder op grond van artikel 8:72, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een termijn te stellen voor het nemen van een nieuw besluit.

2.2.5. De rechtbank ziet voorts aanleiding om op grond van artikel 8:72, zevende lid, van de Awb een dwangsom vast te stellen, welke het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum van de gemeente Amsterdam verbeurt indien verweerder aan de uitspraak geen of niet volledig gevolg geeft.

2.2.6. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling nu niet is gebleken dat eisers proceskosten hebben gemaakt. Wel dient het door eisers betaalde griffierecht te worden vergoed.

3. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- bepaalt dat verweerder binnen zes weken na deze uitspraak een nieuw besluit op bezwaar dient te nemen;

- bepaalt dat het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum van de gemeente Amsterdam aan eisers een dwangsom verbeurt van € [bedrag]

(zegge: [bedrag] euro) voor elke dag dat de hiervoor bepaalde termijn wordt overschreden tot en met de dag van bekendmaking van het besluit;

- bepaalt dat het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum van de gemeente Amsterdam aan eisers het door hen betaalde griffierecht ten bedrage van € [bedrag] (zegge: [bedrag] euro) vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M. de Rooij, rechter, in tegenwoordigheid van

M. Vogel-Frishert, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 april 2009.

De griffier, De rechter,

Tegen deze uitspraak kunnen een belanghebbende en het bestuursorgaan gedurende zes weken na toezending van deze uitspraak hoger beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Afschrift verzonden op:

DOC: B