Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BI0258

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
09-03-2009
Datum publicatie
07-04-2009
Zaaknummer
13/529162-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Tussenuitspraak Passage met betrekking tot gevoerde preliminaire (niet-ontvankelijkheids-) verweren, onderzoekswensen en/of voorlopige hechtenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Tussenbeslissing inzake [SS] d.d. 9 maart 2009

Ter terechtzitting van 9 december 2008 heeft de rechtbank, op verzoek van de verdediging en zonder dat de officier van justitie zich daartegen verzette, de toevoeging aan het onderhavige (Cobra/Passage-)dossier gelast van het totale ‘Utrechtse dossier’.

Door de officier van justitie is eerst bij brief van 27 januari 2009, en vervolgens ter terechtzitting van 9 februari 2009 en verder, aan de rechtbank verzocht deze beslissing van 9 december 2008 te herroepen. De officier van justitie heeft daartoe aangevoerd, kort gezegd, dat is gebleken dat door het hele ‘Utrechtse dossier’ onrechtmatig verkregen tapgesprekken, alsook de verklaringen van personen die met deze gesprekken zijn geconfronteerd (uit het zogeheten [P]-dossier), verspreid zitten, terwijl het niet mogelijk is deze onderdelen uit het dossier te verwijderen zonder de samenhang van het dossier geweld aan te doen.

De raadsman heeft ter terechtzitting van 9 februari 2009 en verder verklaard inzage te hebben gehad in het ‘Utrechtse dossier’en heeft volhard in zijn eerder gedane verzoek tot toevoeging, nu het ‘Utrechtse dossier’ een goed overzichtelijk relaas geeft van de start van het onderhavige Cobra-onderzoek.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting in repliek aangegeven dat het onderhavige dossier eveneens voldoende inzicht biedt in de start van het onderzoek, en dat het proces-verbaal van relaas in het ‘Utrechtse dossier’ eveneens doorspekt is met genoemde onrechtmatige onderdelen.

Nadien is bij brief van 23 februari 2009 door de officier van justitie medegedeeld dat – zo begrijpt de rechtbank – gebleken is dat, anders dan de bedoeling was en anders dan zij ter terechtzitting had bericht, het proces-verbaal van relaas uit het ‘Utrechtse dossier’ reeds deel uitmaakt van de stukken van het onderhavige dossier.

De rechtbank overweegt als volgt.

De rechtbank constateert dat tegen de toevoeging van het totale ‘Utrechtse dossier’ bij de stukken van het onderhavige dossier zwaarwegende bezwaren zijn aangevoerd, terwijl het verzoek van de raadsman tot toevoeging niet omwille van de waarheidsvinding is gedaan. Het proces-verbaal van relaas is kennelijk abusievelijk toch toegevoegd.

Al het voorgaande overwegende oordeelt de rechtbank, haar beslissing heroverwegende, dat het verzoek van de raadsman tot toevoeging van het totale ‘Utrechtse dossier’ alsnog moet worden afgewezen.

Resumerend:

De rechtbank:

• wijst af het verzoek van de raadsman tot toevoeging bij de stukken van het totale ‘Utrechtse dossier’;

• verwijst de zaak open terug naar de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, teneinde het reeds lopende onderzoek te voltooien en voorts al datgene te verrichten wat hij/zij in het belang van het onderzoek nodig acht. De rechtbank merkt hierbij op dat, hoewel wettelijk niet is voorzien in een verwijzing naar de rechter-commissaris in geval van een onderbreking gedurende de behandeling ter terechtzitting, om proceseconomische redenen de wettelijke bepalingen aangaande verwijzing bij schorsing van het onderzoek ter terechtzitting hier analoog zullen worden toegepast;

• onderbreekt de behandeling van de zaak tot dinsdag 10 maart 2009 te 9.30 uur wegens de uitgebreidheid ervan.