Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BH7529

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
12-03-2009
Datum publicatie
24-03-2009
Zaaknummer
420336 / KG ZA 09-379 P/PvV
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Op website met de naam internetoplichting.nl worden anoniem beschuldigingen geuit tegen een webwinkel. Eigenaar webwinkel vordert verwijdering van de topic op de website waarin de beschuldigingen worden geuit. Voorzieningenrechter oordeelt dat artikel 6:196c, vierde lid, BW niet van toepassing is op de desbetreffende website en dat de websitehouder ten volle aansprakelijk is voor de daarop geuite beschuldigingen. Vordering tot verwijdering van de topic wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 420336 / KG ZA 09-379 P/PvV

Vonnis in kort geding van 12 maart 2009

in de zaak van

[eiser],handelend onder de naam [T],

wonende te [woonplaats],

eiser bij dagvaarding van 20 februari 2009,

advocaat mr. J. Stikkelbroeck te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2DEHANDS.NL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. V.A. Zwaan te Amsterdam.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 25 februari 2009 heeft eiser, verder te noemen [T], gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat [T] zijn eis heeft gewijzigd als blijkt uit de eveneens aan dit vonnis gehechte akte. Voor zover in de akte van wijziging eis onder IV is gevorderd om gedaagde te voorzien van alle NAW-gegevens, wordt dit zo begrepen dat daar wordt bedoeld [T] van die gegevens te voorzien. Gedaagde, verder te noemen 2dehands.nl, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Aan de zijde van [T] waren ter terechtzitting, voor zover van belang, aanwezig: [eiser], [vertegenwoordiger eiser] en mr. Stikkelbroeck. Aan de zijde van 2dehands.nl waren aanwezig: [vertegenwoordiger gedaagde1], [vertegenwoordiger gedaagde2] en mr. Swaan. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De beoordeling

2.1. [T] verkoopt via een zogenoemde webwinkel op de website [website] verschillende artikelen, waaronder laarzen van het merk Uggs.

2.2. www.internetoplichting.nl is een website waarop consumenten hun verhaal, vragen en antwoorden kwijt kunnen inzake oplichting op het internet. Internetoplichting.nl wil op deze manier fraude op het internet proberen terug te dringen en mensen behoeden voor oplichting. Bij het beheer van internetoplichting.nl wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers, zogenoemde moderators. Op de openingspagina van de website www.internetoplichting.nl staat vermeld dat de website is opgezet door 2dehands.nl.

2.3. Bij de Stichting Internet Domeinregistraties Nederland (hierna: SIDN) staat de domeinnaam internetoplichting.nl op naam van TTY Internet solutions B.V. (hierna: TTY) geregistreerd. Daarnaast is de naam internetoplichting.nl in het handelsregister van de Kamers van Koophandel geregistreerd als handelsnaam van TTY. De bestuurder van TTY is Million Monkeys B.V. Million Monkeys B.V. is tevens bestuurder van 2dehands.nl.

2.4. Op 15 december 2008, om 12.45 uur, is op www.internetoplichting.nl, door een bezoeker met de naam “[bezoeker1]”, de topic “Opgelicht door: [website T]” gestart.

2.5. Bij e-mail van 15 december 2008, om 13.48 uur, heeft internetoplichting.nl aan [T] gemeld dat de naam [T] op haar website wordt genoemd en is verzocht daar aandacht aan te schenken.

2.6. Bij e-mail van 15 december 2008, om 14.24 uur, heeft [T] aan internetoplichting.nl meegedeeld dat hij al enige maanden met dit soort acties wordt bestookt en is internetoplichting.nl verzocht contact op te nemen met de advocaat van [T].

2.7. Sinds het starten van de onder 2.4. vermelde topic door "[bezoeker1]" vindt er op www.internetoplichting.nl een discussie plaats over [T]. Bezoekers van de website www.internetoplichting.nl hebben daarbij, aan de hand van een door internetoplichting.nl gehanteerd stappenplan, gemeld voor welk bedrag zij aankopen bij [T] hebben verricht en welke rekeningnummers, e-mailadressen en IP-adressen door [T] worden gebruikt. Tevens zijn degenen die op het topic klagen over [T] door de moderators van internetoplichting.nl opgroepen om aangifte (bij de politie) te doen en een kopie van de aangifte te sturen naar de bankrelaties van [T], zijnde ABN AMRO Bank en Postbank N.V. Daarnaast is er door een moderator een link geplaatst naar informatie inzake een oud faillissement van de ex-echtgenote van [T], [vertegenwoordiger T]. Verder heeft een bezoeker met de naam “[bezoeker2]” het privé-adres van [T] en een link naar een door [T] te koop aangeboden woning geplaatst. Tevens is e-mail correspondentie tussen [T] en een aantal klanten en e-mail correspondentie tussen de moderators van www.internetoplichting.nl en [T] op de website geplaatst.

2.8. Bij e-mail van 14 januari 2009 heeft moderator '"[moderator]" van internetoplichting.nl aan [T] gevraagd om te melden hoe [T] de problemen gaat oplossen.

2.9. Bij e-mail van 15 januari 2009 heeft de voormalige advocaat van [T] aan moderator [moderator] meegedeeld dat de uitlatingen op internetoplichting.nl inzake [T] onrechtmatig zijn. Internetoplichting.nl is daarbij gesommeerd om de onrechtmatige uitlatingen onmiddellijk te verwijderen en verwijderd te houden, alsmede een rectificatie te plaatsen met de mededeling dat hier sprake is van rancune.

2.10. Op 21 en 22 januari 2009 is door een aantal personen bij de politie aangifte gedaan van oplichting door [T].

2.11. Bij brief van 26 januari 2009 heeft de advocaat van [T] aan 2dehands.nl meegedeeld dat om tot een minnelijk regeling te komen de gehele topic over [T] van de website internetoplichting.nl dient te worden verwijderd, dat er een rectificatie dient te worden geplaatst en dat [T] de beschikking dient te krijgen over de IP-adresssen, dan wel contactgegevens van de personen "[bezoeker1]" en "[bezoeker2 ]".

2.12. Bij e-mail van 28 januari 2009 heeft 2dehands.nl aan de raadsman van [T] meegedeeld dat er met de moderators wordt overlegd over een mogelijke verplaatsing van de topic over [T] naar een afdeling "slechte service" in plaats van "oplichters gesignaleerd".

2.13. Bij e-mail van 29 januari 2009 heeft Paypal aan [T] meegedeeld dat zij een klacht heeft ontvangen dat een gekocht object niet is ontvangen, dat zij die klacht in onderzoek neemt, dat zolang het onderzoek naar deze kwestie niet is afgerond het bedrag dat met deze transactie is gemoeid kan worden geblokkeerd en dat als Paypal binnen 10 dagen niets van [T] heeft gehoord een terugbetaling aan de klant zal worden gedaan die van de rekening van [T] zal worden afgeboekt.

2.14. Indien op internet met de zoekmachine Google op de zoekterm "[T]" wordt gezocht, komt daar als tweede zoekresultaat uit een verwijzing naar de website www.internetoplichting.nl met de kop "Problemen met [internetadres T]"

2.15. Bij dagvaarding van 22 januari 2009 is [T] bij deze rechtbank een kort geding procedure tegen TTY gestart. Bij vonnis van 12 februari 2009 zijn de vorderingen van [T] door de voorzieningenrechter afgewezen. De voorzieningenrechter heeft daartoe het volgende, voor zover hier van belang, overwogen:

"4.2. Vastgesteld wordt dat op het in geschil zijnde onderdeel van de website www.internetoplichting.nl enerzijds informatie is geplaatst door bezoekers van de website en anderzijds informatie door vrijwilligers die met toestemming van de websitehouder de website beheren. Geoordeeld wordt dat de informatie die de moderators op de website hebben geplaatst niet als informatie van een derde, maar als informatie van de websitehouder zelf moet worden aangemerkt.

(…)

4.7.Vastgesteld wordt dat de klachten over [T] voornamelijk gaan over lange levertijden en slechte bereikbaarheid. Ter zitting is van de zijde van TTY erkend dat dit geen ernstige verwijten betreffen en niet kan worden aangemerkt als oplichting. De oproep van de moderator(s) om niet alleen aangifte te doen, maar ook om de bankrelaties van [T] en Paypal aan te schrijven gaat in de gegeven omstandigheden dan ook te ver en is, gelet op de gevolgen daarvan, onnodig beschadigend voor de eer en goede naam van [T]. Te meer nu uit het door de moderators zelf geplaatste overzicht van klagers blijkt dat de meeste daarvan hun geld (al) weer terug hebben gekregen van [T]. Ook voor de moderators had het inmiddels duidelijk moeten zijn dat de feiten de kwalificatie "oplichting" niet rechtvaardigen. Dat inmiddels een aantal personen wel aangifte heeft gedaan maakt dat niet anders. Daarvoor is van belang dat ook deze aangiften gaan over voormelde lange levertijden en slechte bereikbaarheid van [T] en een gevolg lijken te zijn van de oproep van de moderators om aangifte te doen.

4.8. Het voorgaande leidt echter niet tot toewijzing tot de vorderingen. Daarvoor is van belang dat door TTY is aangevoerd dat niet zij, maar 2dehands.nl de exploitant is van de website www.internetoplichting.nl."

2.16. Bij brief van 13 februari 2009 heeft de raadsman van [T] 2dehands.nl gesommeerd om uiterlijk 16 februari 2009 om 17.00 uur te bevestigen dat alle privé-adressen van [T] en of zijn medewerkers per ommegaande van de website worden verwijderd, dat de moderators zich zullen onthouden van oproepen tot het doen van aangifte en of het maken van melding van vermeende oplichting bij bankrelaties van [T], dat reeds op de website geplaatste opmerkingen van die aard en strekking zullen worden verwijderd en dat de NAW-gegevens van een aantal bezoekers van de website die belastende informatie en/of privé-gegevens van [T] hebben geplaatst, aan [T] wordt verstrekt. Tevens is 2dehands.nl daarbij door [T] aansprakelijk gesteld voor de door [T] geleden en te lijden schade.

2.17. Bij e-mail van 19 februari 2009 heeft 2dehands.nl aan de raadsman van [T] meegedeeld dat de redactie van 2dehands.nl is gevraagd om de in het vonnis van 12 februari 2009 als onrechtmatig geoordeelde informatie van de website te verwijderen en dat 2dehands.nl bereid is de NAW-gegevens een aantal bezoekers te verstrekken, indien [T] daartoe een gemotiveerd verzoek doet.

2.18. Bij e-mail van 22 februari 2009 heeft 2dehands.nl aan de raadsman van [T] meegedeeld dat zij met betrekking tot de NAW-gegevens nog geen specifiek verzoek heeft ontvangen, zodat het voor 2dehands.nl niet mogelijk is om de gegevens te verstrekken. Bij deze e-mail is een lijst met 24 uitlatingen op de topic "Opgelicht door: [internetadres T]" gevoegd, die door 2dehands.nl van de website zijn verwijderd. Het betreft oproepen tot het doen van aangifte bij de politie, oproepen om een kopie van de aangifte aan de bankrelatie van [T] te zenden en op de website vermelde privé-email adressen, privé-adressen en naam van de voormalige raadsman van [T].

3. Het geschil

3.1. [T] vordert samengevat en na wijziging van eis - 2dehands.nl, op straffe van verbeurte van een dwangsom, te gelasten om binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis:

1. de gehele tekst en alle commentaren over [T] te verwijderen en verwijderd te houden van de website www.internetoplichting.nl of van andere aan 2dehands.nl gerelateerde websites

2. op de website www.internetoplichting.nl een rectificatie te plaatsen en gedurende een periode van drie maanden geplaatst te houden,

3. bekend te maken te maken de IP-adressen van bezoekers van de website www.internetoplichting.nl met de namen "[bezoeker1]" en "[bezoeker2]", "[bezoeker 3]", "[bezoeker4]", "[bezoeker5]", "[bezoeker6]", "[bezoeker7]", “[bezoeker8]”, "[moderator]", "[bezoeker9]” en "[bezoeker10]",

tevens vordert [T] om 2dehands.nl:

4. op straffe van verbeurte van een dwangom, te gelasten om op ieder eerste verzoek van [T] nieuwe posts op de website of enig andere op haar betrekking hebbende topic binnen 12 uur van de website www.internetoplichting.nl te verwijderen en verwijderd te houden, alsmede binnen diezelfde termijn de NAW-gegevens van de betrokken forumgebruik(s) aan [T] te verstrekken,

5. ter veroordelen om binnen 14 dagen na dit vonnis aan [T] te betalen een voorschot op de schadevergoeding, ter hoogte van een bedrag van EUR 25.000,00.

Een en ander met veroordeling van 2dehands.nl in de kosten van dit geding.

3.2. [T] stelt daartoe dat hij sinds augustus 2008 wordt geconfronteerd met onrechtmatige uitlatingen over zijn webwinkel. Aanvankelijk werden deze uitlatingen geventileerd op www.hyves.nl. [t] heeft zich daarop tot de beheerder van deze website gewend, die na overleg de desbetreffende uitlatingen heeft verwijderd en de IP-adressen van een aantal bezoekers aan [T] vrijgegeven. Uit het onderzoek dat [T] vervolgens naar de herkomst van de

IP-adressen heeft gedaan, bleek dat er een concurrent van [T] schuil ging achter een van de anonieme bezoekers die op www.hyves.nl negatief commentaar op [T] had geleverd. In die kwestie is inmiddels een bodemprocedure aanhanging. Kort na het verwijderen van de negatieve commentaren op www.hyves.nl is een bezoeker van de website www.internetoplichting.nl op die website onder de naam "[bezoeker1]" een topic over [T] gestart. Nadat [T] onder de naam "[naam]" rechtstreeks met deze "[bezoeker1]" had gecommuniceerd, bleek dat "[bezoeker1]" in het geheel geen klant van [T] kan zijn geweest. Omdat door internetoplichting.nl geweigerd werd de NAW-gegevens van de bezoekers te verschaffen, kan [T] niet verifiëren of dezelfde concurrent nu onder een andere naam en op een ander forum negatieve berichten post. [T] zag zich daarom genoodzaakt tegen TTY, van wie zij dacht dat het de exploitant van de website was, een kort geding procedure te starten. Omdat TTY mogelijk niet de juiste partij zou zijn, is de vordering van [T] in die procedure afgewezen. Inhoudelijk gaf de voorzieningenrechter echter enkele overwegingen die gevolgen dienen te hebben. Zo overwoog de voorzieningenrechter dat de uitlatingen van de moderators niet onder de uitsluiting van aansprakelijkheid ex artikel 6:196c BW vallen, dat de websitehouder onrechtmatig handelt door de NAW-gegevens niet prijs te geven en dat niet blijkt van oplichting door [T] en dat de oproepen om aangifte te doen en of bankrelaties aan te schrijven gelet op de gevolgen daarvan onnodig beschadigend zijn voor [T]. Na het vonnis is 2dehands.nl gesommeerd om te handelen conform de strekking van het vonnis. Pas na het uitbrengen van de (nieuwe) dagvaarding is daaraan deels uitvoering gegeven. Desondanks vertoont de website tot op heden tal van uitspraken van bezoekers, maar ook van de moderators, met eenzelfde onrechtmatig karakter. Ondanks het ingrijpen van 2dehands.nl lijkt de eenmaal ingeslagen weg door de toonzetting van de topic niet meer te stoppen. Bovendien maakt de omvang van de topic de inhoud ervan volstrekt onoverzichtelijk. Een ding is de bezoeker wel duidelijk: het moet goed mis zijn daar bij [T]. De gevolgen zijn voor [T] dan ook onverminderd schadelijk. Bestellingen worden afgeblazen en men heeft extra personeel in dienst moeten nemen om alle commentaren en e-mails die zij krijgen sinds de topic van 2dehands.nl in de lucht is, te beantwoorden. Hierdoor lijdt [T] schade, in verband waarmee zij als voorschot op de vergoeding daarvan een bedrag van

EUR 25.000,00 vordert.

3.3. 2dehands.nl voert verweer waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. In geschil is de vraag of de uitingen over [T] op www.internetoplichting.nl onrechtmatig zijn en van die website dienen te worden verwijderd.

4.2. Het verweer van 2dehands.nl komt erop neer dat zij slechts een platform aanbiedt waarop gebruikers berichten kunnen plaatsen en dat zij op grond van artikel 6:196c, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek (BW) niet aansprakelijk is voor de door die derden geplaatst berichten.

4.3. Ingevolge artikel 6:196c, vierde lid, is degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht als bedoeld in artikel 3:15d, derde lid, BW, bestaande uit het op verzoek opslaan van een ander afkomstige informatie, niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie, indien hij niet weet van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter en niet redelijkerwijs behoort te weten van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter, dan wel zodra hij dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, prompt de informatie verwijdert of de toegang daartoe mogelijk maakt.

4.4. Artikel 6:196c is een uitwerking van artikel 14 van Richtlijn 2000/31 EG (hierna: de Richtlijn) inzake "Hosting". Overweging 42 bij de Richtlijn vermeldt het volgende: De in deze richtlijn vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid gelden uitsluitend voor gevallen waarin de activiteit van de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij beperkt is tot het technische proces van werking en het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk waarop door derden verstrekte informatie wordt doorgegeven of tijdelijk wordt opgeslagen, met als enig doel de doorgifte efficiënter te maken. Die activiteit heeft een louter technisch, automatisch en passief karakter, hetgeen inhoudt dat de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij noch kennis noch controle heeft over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen."

4.5. Overwogen wordt dat de website www.internetoplichting.nl een website is waarvan de domeinnaam is geregistreerd door TTY, maar die geëxploiteerd wordt door 2dehands.nl. 2dehands.nl biedt het publiek de gelegenheid op de website anoniem klachten te uiten over aanbieders van diensten of producten op internet en daarover met elkaar te communiceren. Voor het beheer van de website wordt door 2dehands.nl gebruik gemaakt van vrijwilligers, zogenoemde moderators. Deze moderators communiceren met en reageren op uitingen van bezoekers van de website. Tevens worden bezoekers door de moderators, aan de hand van een stappenplan, opgeroepen om informatie over de vermeende oplichter op de website te plaatsen, zoals de door de vermeende oplichter gebruikte bankrekeningen,

e-mailadressen en IP-adressen. Verder worden bezoekers door de moderators aangespoord om aangifte bij de politie te doen en kopie daarvan aan de bankrelatie van de vermeende oplichter te zenden. Vervolgens wordt door de moderators een overzicht op de website geplaatst van de informatie die zij aldus over de vermeende oplichter aan de hand van het stappenplan hebben ontvangen. Dat 2dehands.nl om organisatorische redenen de benoeming van de moderators overlaat aan derden moge waar zijn, maar dat ontslaat 2dehands.nl niet van haar verantwoordelijkheid voor de uitlatingen van die, in haar opdracht door derden benoemde, moderators.

Vastgesteld wordt dat 2dehands.nl aldus door middel van de moderators de zeggenschap heeft over de inhoud van de website en dat zij kan bepalen wat daarop wel of niet wordt gepubliceerd. Van een louter technisch, automatisch en passief karakter van de door 2dehands.nl aangeboden dienst is derhalve geen sprake. Geoordeeld wordt daarom dat deze activiteiten van 2dehands.nl niet vallen onder diensten van de informatiemaatschappij in de zin van artikel 14 van Richtlijn 2000/31 EG en artikel 6:196c lid 4 BW (het op verzoek van een ander opslaan van informatie (hosting)) en artikel 3:15d, lid 3, BW (het op individueel verzoek van een ander verrichten van diensten die gewoonlijk tegen vergoeding worden verricht). Dit heeft tot gevolg dat 2dehands.nl net als iedere andere websitehouder in principe ten volle verantwoordelijk is voor wat op haar website wordt gepubliceerd.

4.6. Nu 2dehands.nl ten volle verantwoordelijk is voor de publicaties op haar website www.internetoplichting.nl gaat het in deze zaak dus eigenlijk om een botsing van twee fundamentele rechten, namelijk aan de zijde van 2dehands.nl het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM) en aan de zijde van [T] het recht op bescherming van haar eer en goede naam en op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer (artikel 8 EVRM). Het antwoord op de vraag welk van deze rechten in het onderhavige geval zwaarder weegt, moet worden gevonden door een afweging van alle terzake dienende omstandigheden van het geval.

4.7. Bij de belangenafweging gaat het onder meer om de aard van de gepubliceerde beschuldigingen, de ernst van de te verwachten gevolgen en om de mate waarin die mededelingen op het moment van de publicatie steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal. De publicerende partij moet de juistheid van de publicatie aannemelijk maken, desnoods achteraf.

4.8. [T] heeft de juistheid van de beweringen op de website bestreden. 2dehands.nl heeft daartegenover slechts anonieme bronnen gesteld. Dat laatste is in beginsel haar goed recht, maar dat betekent dat 2dehands.nl de uitlatingen over [T] op de website op geen enkele manier met feiten heeft kunnen onderbouwen. De door 2dehands.nl overgelegde aangiftes maken dat niet anders, nu ook die aangiftes zijn geanonimiseerd en derhalve voor [T] niet op hun juistheid zijn te controleren en bovendien een gevolg lijken van de oproepen van de moderators om bij de politie tegen [T] aangifte te doen.

4.9. Voorshands heeft 2dehands.nl dan ook niet aannemelijk gemaakt dat de uitlatingen over [T] op de website juist zijn. In dat verband wordt overwogen dat het hier een forum betreft waarop iedereen zijn mening kenbaar kan maken. Op zich is het goed dat het publiek gewaarschuwd kan worden voor malafide praktijken op internet. Daarbij kan in zijn algemeenheid niet van een exploitant van een website waarop een forum wordt geëxploiteerd worden gevergd dat zij alle uitlatingen daarop aan een voorafgaande controle onderwerpt. Anderzijds moet 2dehands.nl bedacht zijn op en zich ervan bewust zijn dat het ook derden de gelegenheid biedt om van de website misbruik te maken door een bedrijf zonder goede grond zwart te maken en daardoor het voortbestaan van dat bedrijf in gevaar te brengen. De naam van de website, internetoplichting.nl, brengt immers mee dat alleen al het genoemd worden op de website tot grote schade voor een bedrijf kan leiden, terwijl het desbetreffende bedrijf niet over middelen beschikt, nu de uitlatingen op de website anoniem zijn, om daartegen op te treden. In deze situatie kan een beroep van 2dehands.nl op de vrijheid van meninguiting haar daarom niet baten.

4.10. Ter terechtzitting heeft 2dehands.nl zich bereid verklaard de door [T] gewenste e-mailadressen en IP-adressen en, voor zover bij haar bekend, de NAW-gegevens van een aantal met name genoemde bezoekers van de website te verstrekken. Gelet echter op de naam van de onderhavige website en de reële mogelijkheid van misbruik van de website en de daaruit voortvloeiende schade voor bedrijven, mag in geval van misbruik, hetgeen in het onderhavige geval voorshands aannemelijk is, van 2dehands.nl meer worden verwacht dan alleen het verstrekken van de e-mail- en IP-adressen en, indien beschikbaar, de NAW-gegevens aan de benadeelde. In een geval als het onderhavige, waarbij zonder enig bewijs voor oplichting sprake is van een hetze tegen een bedrijf, had 2dehands.nl, toen haar dit duidelijk werd, de hele topic van haar website moeten verwijderen en moeten voorkomen dat er nog verder over dit bedrijf op haar website werd gepubliceerd. Dat mogelijk het merendeel van de uitlatingen niet onjuist of onrechtmatig is, doet aan het voorgaande niet af. Ook de omstandigheid dat de uitlatingen inmiddels worden gepubliceerd onder de categorie "problemen met internetbedrijven" maakt dit niet anders. 2dehands.nl kan in dit geval dan ook niet volstaan met de toezegging dat zij de gegevens van alle bezoekers van de website, waarvan [T] aantoont dat die onrechtmatige uitlatingen hebben gedaan, aan [T] zal verstrekken. Het is immers in de eerste plaats haar eigen verantwoordelijkheid dat van haar website niet door derden misbruik wordt gemaakt en zij kan de daaruit voortvloeiende controlewerkzaamheden niet op [T] afschuiven. De gevorderde verwijdering van de topic op de website zal daarom worden toegewezen voor een termijn van zes maanden, alsmede de, gelet op de lange duur dat dit item op de website heeft gestaan, gevorderde rectificatie. Met dien verstande dat de rectificatie zal worden toegewezen als na te melden en dat een termijn van 14 dagen om de rectificatie te laten staan redelijk voorkomt.

4.11. Voor zover [T] heeft gevorderd om 2dehands.nl te gelasten steeds op ieder verzoek van [T] nieuwe posts over [T] op de website www.internetoplichting.nl te verwijderen, wordt dit afgewezen nu dit reeds is begrepen in de toe te wijzen vordering de topic over [t] te verwijderen en verwijderd te houden gedurende zes maanden.

4.12. De gevorderde dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

4.13. Voor de gevorderde schadevergoeding geldt dat voor toewijzing van een geldvordering in kort geding slechts plaats is, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is. Bij de afweging van de belangen van partijen wordt mede betrokken het risico dat niet kan worden terugbetaald, in het geval de veroordeling in kort geding geen stand houdt.

4.14. 2dehands.nl heeft de door [T] gestelde schade gemotiveerd betwist. Dit vergt derhalve een nader onderzoek naar de feiten, waar dit kort geding zich niet voor leent. Het bestaan en de omvang van de vordering van [T] staat daarmee op dit moment onvoldoende vast, waarmee deze vordering niet voldoet aan de voorwaarde voor toewijzing in kort geding en daarom zal worden geweigerd.

4.15. 2dehands.nl zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [T] worden begroot op:

- dagvaarding EUR 85,98

- vast recht 550,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.451,98

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt 2dehands.nl om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de topic over de webwinkel van [T] van de website www.internetoplichting.nl, of van andere aan 2dehands.nl gerelateerde websites, te verwijderen en gedurende een termijn van zes maanden verwijderd te houden,

5.2. bepaalt dat 2dehands.nl voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.1. bepaalde, aan [T] een dwangsom verbeurt van EUR 2.500,-, tot een maximum van EUR 100.000,-,

5.3. veroordeelt 2dehands.nl om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis op de website www.internetoplichting.nl duidelijk leesbaar voor al haar bezoekers, in de plaats van de oorspronkelijke teksten en commentaren van de topic over [T], een rectificatie te plaatsen en geplaatst te houden gedurende een periode van ten minste 14 dagen, met de tekst:

"Deze topic is verwijderd op last van een vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 12 maart 2009."

5.4. bepaalt dat 2dehands.nl voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.3 bepaalde, aan [T] een dwangsom verbeurt van EUR 2.500,-, tot een maximum van EUR 50.000,-,

5.5. veroordeelt 2dehands.nl om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan

[T] bekend te maken de IP-adressen van de bezoekers/commentatoren van de website van 2dehands.nl, welke gaan onder de naam "[bezoeker1]", "[bezoeker2]", "[bezoeker3]", "[bezoeker4]", "[bezoeker5]", "[bezoeker6]", "[bezoeker7]", "[bezoeker8]", "[moderator]", "[bezoeker9]" en "[bezoeker10]",

5.6. bepaalt dat 2dehands.nl voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.5 bepaalde, aan [T] een dwangsom verbeurt van EUR 2.500,-, tot een maximum van EUR 50.000,-,

5.7. veroordeelt 2dehands.nl in de proceskosten, aan de zijde van [T] tot op heden begroot op EUR 1.451,98,

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 maart 2009.?