Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BH6546

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
12-02-2009
Datum publicatie
19-03-2009
Zaaknummer
415634 / KG ZA 08-2444 WT/CN
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Auteursrecht, merkenrecht. Centraal staat de vraag of Dimensione - middels haar website, de catalogus en mailings - in Nederland onrechtmatig handelt jegens Cassina c.s. door inbreuk te maken op de (in Nederland beschermde) auteurs- en/of merkenrechten van de rechthebbenden.

Het internet is naar zijn aard wereldwijd toegankelijk en een website kan in beginsel door iedere gebruiker, waar ook ter wereld, worden bezocht. Het gebruik van een afbeelding van een auteursrechtelijk beschermd werk dan wel een merkenrechtelijk beschermd teken op een website levert niet reeds in ieder land waarin deze rechten beschermd zijn een onrechtmatige daad op, louter op grond van het feit dat de website vanuit dat land te raadplegen is. Daartoe dient aan nadere voorwaarden te zijn voldaan.

Uit het Lexington-arrest van de Hoge Raad (HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445) in combinatie met het Ladbrokes-arrest van de Hoge Raad (HR 18 februari 2005, NJ 2005, 404) volgt dat het handelen van Dimensione als onrechtmatig kan worden aangemerkt, indien de openbaarmakingen van de afbeeldingen van haar (inbreukmakende) meubelen en het te koop aanbieden via haar website, de catalogus en de mailing (mede) op Nederland zijn gericht.

Voorshands wordt geoordeeld dat Dimensione haar inbreukmakende meubelmodellen middels haar website, catalogus, direct mailings per post en per e-mail rechtstreeks te koop aanbiedt en verkoopt in Nederland en dus in Nederland inbreuk maakt op de auteursrechten en merkrechten van de rechthebbenden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 415634 / KG ZA 08-2444 WT/CN

Vonnis in kort geding van 12 februari 2009

in de zaak van

1. de vennootschap naar Italiaans recht,

CASSINA S.P.A.,

gevestigd te Meda, Italië,

2. de rechtspersoon naar Frans recht,

LA FONDATION LE CORBUSIER,

gevestigd te Parijs, Frankrijk,

eiseressen bij dagvaarding van 5 januari 2009,

advocaten mrs. N.D.R. Nefkens en A.S. Dogan te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar Italiaans recht,

DIMENSIONE DIRECT SALES SRL.,

gevestigd te Bologna, Italië,

gedaagde,

advocaten mrs. M.E. Wallheimer en W.Y. Lam te Amsterdam.

Eiseresen zullen hierna - gezamenlijk in enkelvoud - Cassina c.s. worden genoemd, dan wel afzonderlijk Cassina en La Fondation. Gedaagde zal verder Dimensione worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Ter terechtzitting van 2 februari 2009 heeft Cassina c.s. gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Dimensione heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting was aan de zijde van Cassina c.s. mr. A.S. Dogan aanwezig en aan de zijde van Dimensione mrs. M.E. Wallheimer en W.Y. Lam.

2. De feiten

2.1. Cassina c.s. is een meubelfabrikante die haar modellen wereldwijd verkoopt, onder meer in Nederland. Onderdeel van haar meubelcollectie vormen de meubelmodellen die aan het begin van de vorige eeuw zijn ontworpen door [Le Corbusier] (‘Le Corbusier’), [ontwerper 1], en [ontwerper 2] (gezamenlijk ook te noemen ‘Le Corbusier). Het betreft onder meer de modellen ‘LC1, LC2, LC3, poef, LC4, LC6, LC7, LC8, LC9, LC10-P, LC11-P’ en de ‘Casiers Standaard’.

LC 2 van Corbusier

2.2. De auteursrechthebbenden op de ontwerpen van Le Corbusier zijn La Fondation en de erfgenamen [erfgenaam 1] en [erfgenaam 2] (verder gezamenlijk ook te noemen de rechthebbenden).

La Fondation heeft op 29 juli 1987 onderstaand woord/beeldmerk LE CORBUSIER internationaal, waaronder voor de Benelux geregistreerd voor onder andere de klasse meubels.

2.3. Aan Cassina is bij overeenkomst van 20 december 2007 het (exclusieve) recht verstrekt de modellen te fabriceren en te verkopen, voornoemd merk te gebruiken voor de onder de licentie vallende meubels, alsmede de bevoegdheid om in eigen naam, zonder tussenkomst van de rechthebbenden in rechte op te treden.

2.4. Ook tot de collectie van Cassina behoort een aantal ontwerpen van Gerrit Th. Rietveld, die eveneens aan het begin van de vorige eeuw zijn ontworpen, waaronder de ‘635 Red & Blue’, de ‘Schroeder 1’ de ‘Utrecht’ en de ‘Zig-Zag’.

Red & Blue van Rietveld

2.5. De auteursrechthebbende op de meubelmodellen van Rietveld is de Stichting Auteursrechten G. Th. Rietveld. Cassina heeft op 24 december 2007 een ‘Copyright license contract’ gesloten met deze stichting en daarbij een licentie verkregen om wereldwijd exclusief de ‘Red & Blue’ te verkopen alsmede de bevoegdheid om in eigen naam, zonder tussenkomst van de rechthebbende in rechte op te treden. De aanduiding GERRIT Th. RIETVELD is door Cassina geregistreerd als internationaal woordmerk op 5 december 1988 voor onder andere de klasse meubels.

2.6. Dimensione biedt via haar website www.dimensione-bauhaus.com

meubelen te koop aan. Op de website kan gekozen worden uit de talen Italiaans, Duits, Engels en Frans. Op de website staat onder meer de volgende tekst:

“The most beautiful classics and the contemporary design furniture – direct from the manufacturer”

(…)

The following conditions apply to all our furniture:

• Up to 70% cheaper than retailers

• Directly originating from renowned design studios

• Same conditions as when purchasing from the factory

And without any risks to you, our customers:

• No advance payment

• Payment only when picking up the goods

• 5 full years of warranty

Op de website staan onder meer modellen (met foto) die te koop worden aangeboden met de aanduidingen ‘LC4 Liege, LC2 Sessel, LC 2 2-Sitzer, LC 2 3-Sitzer, LC 3 Sessel, LC 3 2-Sitzer, LC 3 3-Sitzer, LC6 Tisch en Basculante’ alsmede een model dat wordt aangeduid met ‘Rietveld Wood’ voor € 599,-.

afbeeldingen afkomstig van website Dimensione

2.7. Via de website, na keuze voor de Engelse taal, kom je door middel van het aanklikken van de link ‘rapid orders’ bij het volgende online-bestelformulier:

Company name

International VAT no. (if any)

Title

First Name

Last Name

Street address

Floor

Elevator

Yes No

Zip Code

Town

Country

Home phone

Work phone

Cell phone

Fax

E-mail

Please note that the goods delivery will be as follows:

I charge Möbellogistik [K] GmbH, Saarbrücken to collect the goods, the costs will be €

I charge Autotrasporti F.lli [R] to collect the goods, the costs will be €

I charge ...

I will personally pick up the goods

Onder het kopje ‘Country’ kan men niet zelf een land intypen, maar dient men te kiezen uit een (alfabetische) landenlijst. In die lijst staat ook ‘Netherlands’. In tegenstelling tot de overige landen staat ‘Netherlands’ niet op alfabetische volgorde.

Bij de bestelling kan je via de website aangeven of je de meubelen wilt ophalen of opdracht wilt geven om de meubelen te laten transporteren. Dimensione beveelt op de website twee transporteurs aan. Op de website is verder een link naar de algemene voorwaarden te vinden. In de algemene voorwaarden staat (onder meer):

“3.3. Ownership of the goods is transferred to the purchaser on Italian territory. The purchaser undertakes to personally pick up the goods or have them picked up in Italy.(…)”

2.8. Via de website kan een catalogus van de door Dimensione aangeboden meubelen besteld worden. Als de catalogus wordt besteld, ontvangt men een korting bij de eerste aankoop. In de catalogus van Dimensione zijn kopieën opgenomen van de LC1, LC2 (1-,2-, 3-zits), LC3 (1-,2-,3-zits), LC4, LC6, LC7 en LC8 (in de catalogus de LC7 Hocker genoemd) en de Red & Blue van Rietveld.

2.9. In september 2008 heeft Dimensione in Nederland een ‘direct mailing’- naar onder meer advocatenkantoren - verstuurd met de titel:

“European Court of Justice deregulates Market for Bauhaus Furniture!”

Volgens deze mailing geeft het Europese Hof van Justitie toestemming om kopieën van meubelmodellen die direct in Italië gekocht zijn, te gebruiken in privé en publieke ruimtes. Verwezen wordt naar de Peek & Cloppenburg-uitspraak (tegen Cassina) van 17 april 2008. In de mailing verwijst Dimensione naar haar website, biedt zij een korting aan van 15% op haar hele collectie en meldt zij dat haar goederen kunnen worden verscheept naar de klant met een vrachtvervoerder.

Verder staat in deze mailing:

“Up to 50% cheaper than in Nederland – and now allowed to be used on business premises: the most legendary furniture in design history!”

In de mailing staan onder andere afbeeldingen van (kopieën) van de meubelmodellen van Le Corbusier (de LC4 en de LC2 1-,2- en 3-zits).

2.10. Op 31 oktober 2008 is Dimensione samengevat gesommeerd om haar volgens Cassina c.s. inbreukmakende en onrechtmatige handelen te staken en gestaakt te (doen) houden en daartoe een onthoudingsverklaring te tekenen, alsmede om een opgave te doen van de verkochte en/of geleverde verveelvoudigingen, de namen en adressen van afnemers, de fabrikanten en de door haar genoten bruto en netto winst.

2.11. Op 23 december 2008 heeft mr. Claassen, verbonden aan het kantoor van mrs. Dogan en Nefkens, twee e-mails van Dimensione ontvangen, waarin zij - kort gezegd - reclame maakt voor haar meubelen en naar haar website verwijst.

Op 22 oktober 2008 had hij bij Dimensione op haar website een bestelling geplaatst voor een Basculante (LC1), in leren/chromen uitvoering, welke order schriftelijk bevestigd werd op 27 oktober 2008 door Dimensione, waarna In. Sp.Em. Transporti op 4 november 2008 de transportopdracht bevestigde en het meubelstuk begin januari 2009 tegen contante betaling bij het kantoor van mr. Claassen afleverde.

3. Het geschil

3.1. Cassina c.s. vordert - kort samengevat - veroordeling van Dimensione om (A t/m G op straffe van een dwangsom):

A. iedere inbreuk op de auteursrechten van Cassina c.s. dan wel ieder onrechtmatig handelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door haar te verbieden de in de dagvaarding genoemde meubelmodellen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen:

in het bijzonder door deze in of voor Nederland aan te (doen) bieden via een direct mailing, een catalogus en/of een website die vrij toegangkelijk is voor het Nederlandse publiek;

B. iedere inbreuk op de auteursrechten van Cassina c.s. dan wel ieder onrechtmatig handelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door haar te verbieden de in de dagvaarding genoemde meubelmodellen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen:

en in het bijzonder deze meubelmodellen in of voor Nederland in voorraad te (doen): houden, verkopen, leveren, in Nederland te importeren, verhuren, uitlenen, in Nederland te verhandelen en/of in het verkeer te brengen;

C. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkrechten van Cassina, La Fondation en/of de door Stichting Auteursrechten G.Th. Rietveld in licentie gegeven merkrechten te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder de aanduidingen ‘LE CORBUSIER’ en/of ‘GERRIT TH. RIETVELD’ en/of hiermee overeenstemmende aanduidingen;

D. binnen zeven dagen na dit vonnis de website www.dimensione-bauhaus.com of daaraan gelijkende websites ontoegankelijk te maken voor de Nederlandse ingezetenen, dan wel de website zodanig te wijzigen dat de website niet toegankelijk is voor IP-adressen die in Nederland zijn gelokaliseerd én voor bezoeker(s) met een NL-domeinnaam, als ook voor bezoeker(s) van wie de domeinnaam van de internet service provider eindigt op ‘.nl’;

E. binnen veertien dagen na dit vonnis aan mr. Nefkens te Amsterdam de in de dagvaarding genoemde stukken en gegevens te verstrekken;

F. binnen veertien dagen na dit vonnis alle inbreukmakende meubelmodellen terug te halen bij de afnemers in Nederland, niet zijnde particulieren, en deze binnen dezelfde termijn aan Cassina c.s. af te staan, ter vernietiging op kosten van Dimensione, zonder dat Cassina c.s. daarvoor een vergoeding verschuldigd is;

G. binnen veertien dagen na dit vonnis afgifte te doen van de in Nederland aanwezige voorraad van mailings, catalogi, brochures en kortingsbonnen en daarvan afgifte te doen ter vernietiging op kosten van Dimensione;

H. binnen veertien dagen na datum van opgave haar winst aan Cassina af te dragen dan wel de schade van Cassina te vergoeden indien en voor zover deze hoger uitkomt dan de afdracht van winst van Dimensione;

J. in de kosten van deze procedure in de zin van arikel 1019h Rv.

Een en ander met bepaling van de termijn voor het instellen van de eis in hoofdzaak op zes maanden na dit vonnis (I).

3.2. Cassina c.s. stelt daartoe dat Dimensione via haar website, mailings en catalogus in Nederland meubelmodellen openbaart en ter verkoop aanbiedt die (nagenoeg) identiek zijn, dan wel in overwegende mate lijken op diverse meubelmodellen van Le Corbusier en Rietveld. Deze zijn in Nederland auteursrechtelijk beschermd. Bovendien gebruikt Dimensione daarbij aanduidingen die merkenrechtelijk beschermd zijn. Dimensione heeft hiervoor geen toestemming van de rechthebbenden.

Dat Dimensione in Italië is gevestigd en haar meubelen verkoopt via haar website doet er niet aan af dat zij in Nederland onrechtmatig handelt. Een koper kan op eenvoudige wijze vanuit Nederland de meubelen bestellen en hier laten afleveren. De advocaten van Cassina hebben de proef op de som genomen en een meubelmodel besteld via de website. Zij hebben op de website gekozen voor aflevering in Nederland door een van de twee op de website genoemde transporteurs. Zonder dat er verder contact is geweest met de transporteur is van deze een bevestigingsmail ontvangen, waarop stond dat de kosten van het vervoerde product en de transportkosten bij aflevering dienen te worden voldaan. De transporteur betaalde Dimensione namens de afnemer, terwijl hiervoor geen opdracht was gegeven. Dat de algemene voorwaarden van de website bepalen dat de koop in Italië plaatsvindt doet hier niet aan af. Deze zijn niet van toepassing, dan wel nietig, nu zij niet voor of bij de bestelling via de website ter hand worden gesteld en er bovendien verschillende versies in omloop zijn. Er is dus geen sprake van een eigendomsoverdracht in Italië. Ook als de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn, is er geen sprake van een eigendomsoverdracht in Italië, aldus Dimensione.

Verder maakt Dimensione inbreuk op de merkenrechten door de nagemaakte meubelen aan te bieden onder de aanduiding ‘Le Corbusier’ dan wel ‘Rietveld’ ex artikel 2:20 lid 1 onder a en b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en ten slotte handelt zij onrechtmatig jegens Cassina door het Nederlandse publiek te misleiden.

Cassina c.s. leidt schade door het handelen van Dimensione en heeft daarom spoedeisend belang bij de door haar gevorderde voorzieningen.

3.3. Dimensione voert verweer, stellende dat de website de informatiebrief uit september 2008 en haar catalogus allen pre-verkoop uitingen betreffen die niet exclusief zijn voorbehouden aan Cassina en dus geen inbreuk maken op het auteursrecht. Er is geen sprake van een vorm van aanbieden die inbreuk maakt op het auteursrecht.

De bescherming van het auteursrecht uit hoofde van Richtlijn 2001/29, de Auteursrechtrichtlijn, (op grond waarvan een beperking in het vrij verkeer van goederen kan worden gerechtvaardigd) omvat het uitsluitende recht zeggenschap over de distributie van het werk uit te oefenen wanneer dit in een tastbare zaak is belichaamd en geeft de rechthebbende niet meer rechten dan dat.

Dimensione maakt zich niet schuldig aan ‘distributie’ in de zin van deze richtlijn, nu er geen sprake is van eigendomsoverdracht (anders dan de eigendomsoverdracht die rechtmatig plaatsvindt in Italië). Zij verwijst daarvoor naar de uitspraak van het Hof van Justitie EG in de Peek & Cloppenburg / Cassina zaak van 17 april 2008. Dat het simpele aanbieden geen distributie (en daarmee een aan de rechthebbende voorbehouden handeling) betreft is hierna ook uitgemaakt door het Bundesgerichtshof in haar uitspraak van 22 januari 2009, aldus Dimensione.

De artikelen 28 tot en met 30 van het EG-verdrag staan derhalve aan toewijzing van de vorderingen van Cassina c.s. in de weg. Er is geen sprake van in het verkeer brengen van inbreukmakende meubelmodellen door Dimensione in Nederland.

Voor het geval hierover anders geoordeeld wordt, betoogt Dimensione dat Le Corbusier niet de enige rechthebbende is op diverse meubelmodellen die in deze zaak een rol spelen, zodat de licentie van Cassina niet rechtsgeldig is. Cassina is dus niet gerechtigd tot het instellen van deze procedure.

Ten slotte stelt Dimensione dat er geen sprake is van een merkinbreuk of van misleidende reclame alsmede dat de zaak te complex is voor behandeling in kort geding. De vorderingen van Cassina c.s. dienen volgens Dimensione allen te worden afgewezen.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Door Cassina c.s. worden (onder meer) verboden gevorderd, geldende voor het gehele Nederlandse grondgebied, voor - volgens Cassina c.s. - inbreukmakende handelingen door Dimensione in Nederland. De Rechtbank Amsterdam is derhalve bevoegd van dit geschil kennis te nemen en Nederlands recht is van toepassing.

4.2. Voorop gesteld wordt dat bij een (beweerde) inbreuk op een IE-recht het spoedeisende belang in die zin is gegeven, dat iedere dag dat de inbreuk voortduurt tot (meer) schade aan de zijde van de rechthebbenden kan leiden.

4.3. Voor toewijzing van de vorderingen van Cassina c.s. in kort geding dient - om te beginnen - voorshands aannemelijk te zijn dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat er sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van de rechthebbenden door Dimensione in Nederland. Dimensione heeft niet betwist dat de meubelmodellen waarvan door Cassina c.s. bescherming wordt ingeroepen voldoen aan de daarvoor noodzakelijke in de Auteurswet gestelde eisen.

Door Dimensione is wel gesteld dat Cassina c.s. niet zou optreden voor alle auteursrechthebbenden en daarom niet bevoegd zou zijn deze procedure in te stellen. Met name heeft zij gewezen op de positie van een zekere [persoon 1], die volgens Dimensione enige modellen van Le Corbusier (mede) zou hebben ontworpen. Hierover lopen volgens Dimensione nog procedures in het buitenland. Cassina c.s. heeft evenwel gemotiveerd betwist dat hiervan sprake is en aangevoerd dat aan [persoon 1] in het verleden alleen een licentie is verstrekt tot exploitatie van enkele Corbusier modellen. Wat hier verder ook van zij, dit verweer kan Dimensione in deze procedure niet baten. Zij kan als vermeende inbreukmakende derde hieraan jegens (mede)rechthebbenden geen rechten ontlenen. Gesteld nog gebleken is dat Dimensione van [persoon 1] – voor zover zij al als (mede)auteursrechthebbende zou moeten worden aangemerkt, wat thans geenszins vaststaat - eigen rechten heeft verkregen. Voorshands wordt daarom uitgegaan van de bevoegdheid van Cassina c.s. om in rechte op te treden tegen vermeende inbreukmakers.

4.4. Niet betwist is verder dat Dimensione via haar website afbeeldingen van (verveelvoudigingen) van beschermde meubelmodellen openbaart en deze te koop aanbiedt. De aangeboden meubelmodellen bezitten onmiskenbaar de auteurs-rechtelijk beschermde trekken van de originelen, maken een overeenstemmende totaalindruk en worden ook met verwijzing naar de makers en met gebruik van de door de makers aan de ontwerpen gegeven ‘aanduidingen’ (LC2 etc.) aangeboden.

Tussen partijen is niet in geschil dat - zoals door Dimensione ter zitting ook is verklaard - de door Dimensione gefabriceerde meubelmodellen - (thans nog) in Italië mogen worden verkocht. Industriële modellen zoals de meubelmodellen van Le Corbusier en Rietveld genoten daar tot voor kort geen auteursrechtelijke bescherming. De Italiaanse wet is op dit punt inmiddels gewijzigd, maar bevat een overgangsregeling waardoor het auteursrecht nog niet kan worden ingeroepen tegen degene die voorafgaand aan de wijziging een inmiddels beschermd werk rechtmatig heeft geproduceerd of gedistribueerd. Cassina c.s. heeft niet betwist dat Dimensione zich op deze uitzonderingsregeling kan beroepen.

4.5. De vraag die in dit kort geding centraal staat is of Dimensione - middels haar website, de catalogus en mailings - in Nederland onrechtmatig handelt jegens Cassina c.s. door inbreuk te maken op de (in Nederland beschermde) auteurs- en/of merkenrechten van de rechthebbenden dan wel door misleiding van het publiek, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de naam en reputatie van de beschermde meubelmodellen, dan wel dat deze hierdoor worden geschaad.

Het recht van openbaarmaking c.q. mededeling aan het publiek (genoemd in artikel 3 van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29, waaronder in beginsel ook beschikbaarstelling aan het publiek via het internet valt) en het recht van distributie (genoemd in artikel 4 van de Richtlijn) zijn op grond van de Richtlijn in Nederland immers exclusief voorbehouden aan de rechthebbenden. Deze rechten vormen een toelaatbare uitzondering op het vrij verkeer van diensten en goederen op basis van het EG-verdrag, met dien verstande dat op grond van artikel 12b van de Auteurswet het distributierecht met betrekking tot originele exemplaren of verveelvoudigingen van exemplaren van het werk is uitgeput, zodra die binnen de Gemeenschap rechtmatig in het verkeer zijn gebracht door of met toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende.

4.6. Het internet is naar zijn aard evenwel wereldwijd toegankelijk en een website kan in beginsel door iedere gebruiker, waar ook ter wereld, worden bezocht. Het gebruik van een afbeelding van een auteursrechtelijk beschermd werk dan wel een merkenrechtelijk beschermd teken op een website levert niet reeds in ieder land waarin deze rechten beschermd zijn een onrechtmatige daad op, louter op grond van het feit dat de website vanuit dat land te raadplegen is. Daartoe dient aan nadere voorwaarden te zijn voldaan.

Uit het Lexington-arrest van de Hoge Raad (HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445) in combinatie met het Ladbrokes-arrest van de Hoge Raad (HR 18 februari 2005, NJ 2005, 404) volgt dat het handelen van Dimensione als onrechtmatig kan worden aangemerkt, indien de openbaarmakingen van de afbeeldingen van haar (inbreukmakende) meubelen en het te koop aanbieden via haar website, de catalogus en de mailing (mede) op Nederland zijn gericht.

Of sprake is van een op Nederland gerichte website hangt volgens het Ladbrokes-arrest af van de omstandigheden van het geval, zoals het ‘top-level’domein van de internetadressen, de taal waarin de websites zijn gesteld dan wel de taalkeuzemogelijkheden die de websites bieden of andere verwijzingen op de website naar een bepaald land. Van een mede op Nederland gerichte website kan volgens dit arrest, waarin het overigens niet ging om een auteursrechtinbreuk maar deelname aan kansspelen via het internet, sprake zijn indien Nederland is vermeld in een op de website voorkomende lijst van landen van waaruit aan de aangeboden kansspelen kan worden deelgenomen, en aan de kansspelen kan worden deelgenomen zonder dat daartoe andere handelingen zijn vereist dan die op de computer kunnen worden verricht.

4.7. Voorshands wordt geoordeeld dat Dimensione haar inbreukmakende meubelmodellen middels haar website, catalogus, direct mailings per post en per e-mail (mede) rechtstreeks te koop aanbiedt in Nederland. Daarvoor wordt van belang geacht dat Nederland voorkomt op de landenlijst van het bestelformulier op haar website, bestellingen van meubels vanuit Nederland worden gehonoreerd en vanuit Nederland bestelde catalogi naar Nederland worden toegezonden. Er is door Dimensione zelfs direct reclame gemaakt in Nederland door middel van haar mailing waarin wordt verwezen naar haar website. Deze mailing is volgens eigen verklaring van Dimensione ter zitting verzonden naar 10.000 potentiële zakelijke klanten in Nederland. Verder wordt per e-mail reclame gestuurd naar Nederlandse e-mailadressen, waarin wederom naar haar website wordt verwezen. Indien vanuit Nederland een bestelling wordt geplaatst, wordt een en ander afgehandeld, zonder dat de koper zich verder druk hoeft te maken over het transport. Via de website kan direct een transporteur worden aangewezen en de koper betaalt bij aflevering in Nederland de koopsom aan de transporteur. De koper heeft na het invullen van het bestelformulier via het internet tot aan de aflevering en betaling in Nederland geen enkele bemoeienis meer met het traject. Het feit dat de algemene voorwaarden van Dimensione, wat er ook zij van de toepasselijkheid daarvan, bepalen dat de koop in Italië plaatsvindt doet er niet aan af dat er feitelijk sprake is van een aanbieden en in het verkeer brengen van de inbreukmakende goederen in Nederland. De algemene voorwaarden, die overigens slechts gelden tussen partijen, lijken louter te zijn opgesteld om het feitelijk handelen van Dimensione anders te kwalificeren. Dat op de website niet gekozen kan worden voor de Nederlandse taal, doet aan het voorgaande niet af, nu gekozen kan worden tussen verschillende talen (de Engelse, Duitse of Franse taal), die voor de Nederlandse doelgroep van Dimensione bruikbaar zullen zijn.

4.8. De door Dimensione aangehaalde Peek & Cloppenburg-uitspraak kan haar niet baten. In die zaak is overwogen dat van distributie onder het publiek van het origineel van een werk of een kopie daarvan, anderszins dan door verkoop, in de zin van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2001/29, uitsluitend sprake is wanneer er een eigendomsoverdracht van deze zaak plaatsvindt. In dat geval had Peek & Cloppenburg (als eindgebruiker) de inbreukmakende meubelen ter beschikking gesteld aan haar (winkel)publiek, zonder het oogmerk te hebben de meubelen door te verkopen. De handelingen van Dimensione vinden evenwel plaats in de fase hiervoor en zijn juist wel gericht op verkoop.

4.9. Gelet op het voorgaande moet voorshands worden aangenomen dat Dimensione in Nederland inbreuk maakt op de auteursrechten van de rechthebbenden. Voorshands staat ook voldoende vast dat Dimensione middels haar website, de catalogus en de mailings per post en per e-mail in Nederland inbreuk maakt op de merkrechten van de rechthebbenden. Dimensione gebruikt gelijke dan wel sterk overeenstemmende tekens voor dezelfde waren, waardoor aannemelijk is dat er verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het publiek zou immers kunnen denken met originele exemplaren van doen te hebben. Daarnaast is aannemelijk dat Dimensione door de door haar gehanteerde aanduidingen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit, dan wel afbreuk doet aan, de merken van de rechthebbenden. De door Dimensione gebruikte aanduidingen kunnen niet als een (beschrijvend) eerlijk gebruik in het handelsverkeer worden aangemerkt.

Dit brengt met zich dat de vorderingen van Cassina c.s. die ertoe strekken (verdere) inbreuken te staken en de door haar geleden schade vast te kunnen stellen worden toegewezen zoals hierna te melden, een en ander met inachtneming van wat hierna wordt overwogen. Na te melden dwangsommen en termijnen worden daarbij passend geacht.

4.10. De toewijzing van de vorderingen zal worden beperkt tot de Nederlandse rechtssfeer, met dien verstande dat de vordering onder C, betreffende het staken van de inbreuken op de merkrechten van Cassina c.s., niet kan worden toegewezen nu deze vordering in zijn geheel te algemeen gesteld is en niet op eenvoudige wijze kan worden beperkt tot de Nederlandse rechtsfeer. Het ontoegankelijk maken van de website voor Nederland zal, hoewel bekend is dat dit niet waterdicht zal zijn, worden toegewezen. Het betreft een in de praktijk gebruikelijke voorziening, die het grootste gedeelte van de internetgebruikers in Nederland zal treffen en daarmee is te beschouwen als een adequaat middel om verdere rechtsinbreuken in Nederland te voorkomen. De vorderingen onder E en F zullen worden beperkt tot de eindgebruikers in Nederland nu rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat Dimensione, gelet op haar mailings, de meubels aan kantoren en bedrijven heeft geleverd voor eigen gebruik. Voor toewijzing van de vordering onder G en E sub d, vanaf ‘brochures’, bestaat geen aanleiding, nu Dimensione ter zitting heeft verklaard geen folders en mailings naar Nederland meer te zullen sturen en gesteld noch gebleken is dat dit materiaal in Nederland op voorraad wordt gehouden.

4.11. Cassina c.s. heeft verder afdracht van de door Dimensione gemaakte winst gevorderd, dan wel gevorderd haar schade te vergoeden voor zover deze hoger uitkomt dan de afdracht van winst door Dimensione, een en ander na opgave door Dimensione van het aantal verkochte modellen en de hoogte van de winst. Deze voorziening strekt tot betaling van een, op dit moment nog niet te bepalen, geldsom. Voor toewijzing van een vordering tot betaling van een geldsom in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in voldoende mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling bij afweging van de belangen van partijen - aan toewijzing niet in de weg staat.

De vordering van Cassina c.s. voldoet niet aan dit criterium, nu de omvang van haar schade en de door Dimensione gemaakte winst op dit moment in het geheel niet te bepalen is. Cassina c.s. heeft enkel gesteld dat haar reputatieschade doorgaans € 455,- per verkocht model bedraagt en dat zij winst heeft gederfd, nu een deel van het publiek dat originelen zou hebben aangeschaft door het handelen van Dimensione hiervan heeft afgezien. Cassina c.s. heeft in haar dagvaarding geen (voorschot) bedrag genoemd. Derhalve is haar vordering te onbepaald en zal eerst een opgave van Dimensione dienen te worden afgewacht.

4.12. Dimensione zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Cassina c.s. heeft veroordeling van Dimensione in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv gevorderd. Deze kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover het gaat om kosten samenhangend met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn. Het maximale geïndiceerde tarief volgens de Indicatietarieven in IE-zaken bedraagt voor een kort geding € 15.000,-.

Cassina c.s. heeft specificaties overgelegd over de periode tot en met 28 januari 2009 en over de periode vanaf 29 januari 2009 tot en met 2 februari 2009 (deels geschat), waarbij de kosten van het honorarium respectievelijk zijn vastgesteld op € 20.027,32 en € 8.271,00 exclusief BTW, derhalve samen € 28.298,32 exclusief BTW. Dimensione heeft de hoogte van deze kosten niet betwist, zodat deze kosten, hoewel zij hoger zijn dan het indicatietarief gelet op het principiële karakter van de zaak zullen worden toegewezen, te vermeerderen met een bedrag van € 262,- aan griffiegeld en € 130,90 aan explootkosten. Gelet op de aard van de zaak worden deze kosten ook niet onredelijk geacht.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Dimensione om na betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te (doen) houden het (doen) aanbieden in Nederland via direct mailing (per post of per e-mail) en/of via een catalogus, en/of via een website die vrij toegankelijk is voor het Nederlandse publiek van de meubelmodellen van Le Corbusier, in het bijzonder de LC1, LC2 (1-,2- en 3- zits), LC3 (1-,2- en 3- zits), LC4, LC6, LC7 en de LC8 en/of de meubelmodellen van Rietveld, in het bijzonder de Red & Blue, dan wel hieraan identieke of hierop in overwegende mate gelijkende meubelmodellen, op straffe van een aan Cassina c.s. te betalen dwangsom van € 15.000,- per overtreding en per dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000,-;

5.2. veroordeelt Dimensione om na betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te (doen) houden het in Nederland: op voorraad te (doen) houden, importeren, verhuren, uitlenen, verhandelen en in het verkeer brengen van de onder 5.1. genoemde meubelmodellen, op straffe van een aan Cassina c.s. te betalen dwangsom van € 15.000,- per overtreding en per dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000,-;

5.3. beveelt Dimensione om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de website www.dimensione-bauhaus.com of daaraan gelijkende websites ontoegankelijk te maken voor internetpubliek in Nederland, danwel deze website(s) zodanig te wijzigen dat deze niet toegankelijk zijn voor IP-adressen die in Nederland zijn gelokaliseerd en voor bezoekers met een NL-domeinnaam, dan wel bezoekers van wie de domeinnaam van de internetprovider eindigt op ‘.nl’, op straffe van een dwangsom van € 15.000,- per overtreding en voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000,-;

5.4. beveelt Dimensione om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan mr. Nefkens te Amsterdam een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van:

- het aantal aan afnemers in Nederland verkochte inbreukmakende meubelmodellen;

- de kostprijs, de inkoopprijs en verkoopprijs van de inbreukmakende in Nederland verkochte meubelmodellen alsmede de hierop gemaakte bruto en netto winst;

- de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen en websites van afnemers in Nederland, niet zijnde eindgebruikers, van de inbreukmakende meubelmodellen;

- de bestaande voorraad inbreukmakende meubelmodellen in Nederland;

Een en ander op straffe van een aan Cassina c.s. te betalen dwangsom van € 1.000,- per dag dat Dimensione hiermee in gebreke is met een maximum van € 100.000,-;

5.5. beveelt Dimensione om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle aan afnemers in Nederland verkochte inbreukmakende meubelmodellen, niet zijnde eindgebruikers, aan Cassina c.s. af te staan ter vernietiging op kosten van Dimensione, zonder dat Cassina c.s. hiervoor een vergoeding aan Dimensione verschuldigd is, op straffe van een aan Cassina c.s. te betalen dwangsom van € 1.000,- per dag dat Dimensione hiermee in gebreke is met een maximum van € 100.000,-;

5.6. veroordeelt Dimensione in de proceskosten, aan de zijde van Cassina c.s. tot op heden begroot op € 28.298,32 exclusief BTW aan honorarium, € 262,- aan griffiegeld en € 130,90 aan explootkosten;

5.7. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vast op zes maanden;

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerkema, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. C. Neve, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 februari 2009.?