Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BH5866

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
21-01-2009
Datum publicatie
12-03-2009
Zaaknummer
415375
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste en enige aanleg
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Artikel 1, lid 2 Faillissmentswet, faillietverklaring rechtspersoon, om redenen van openbaar belang, op verzoek van het Openbaar Ministerie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Faillissementsnummer: 09/45 F

Uitspraakdatum: 21 januari 2009

RECHTBANK AMSTERDAM

SECTOR CIVIEL RECHT

VONNIS

Ter griffie van deze rechtbank is op 17 december 2008 een verzoekschrift met rekestnummer

415375/FT-RK 08.2015 ingekomen van:

DE OFFICIER VAN JUSTITIE BIJ HET FUNCTIONEEL PARKET,

optredend in het arrondissement Amsterdam,

verzoeker,

vertegenwoordigt door mr. E.C. Visser, officier van justitie bij het Functioneel Parket.

Het verzoek strekt tot faillietverklaring van:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOOGHUYS & VERSTEEGHE B.V.

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 11049927,

statutair gevestigd Amsterdam,

vestigingsadres: 1013 AA Amsterdam, De Ruyterkade 5 kelder kvk.

Verzoeker is gehoord ter terechtzitting van 20 januari 2009.

Gerekestreerde is, hoewel op de bij de wet voorgeschreven wijze opgeroepen, niet verschenen.

Het Openbaar Ministerie heeft, ter uitwerking van de redenen van openbaar belang die faillietverklaring rechtvaardigen, het volgende aangevoerd. De verdenking bestaat dat gerekestreerde in de periode van 27 november 2006 tot en met 11 september 2007 van beleggers in totaal een bedrag van meer dan negentien miljoen euro heeft ontvangen, onder de toezegging dat dit geld ten behoeve van die beleggers zou worden geïnvesteerd in vastgoed in Turkije. Met de 275 beleggers was een rente overeengekomen en aan hen was een bepaald rendement en hypothecaire zekerheid voorgespiegeld. De ingelegde bedragen zijn echter niet geïnvesteerd in onroerend goed ten behoeve van de beleggers maar door gerekestreerde grotendeels contant uitbetaald aan onbekende derden in Turkije. Vanaf september 2007 zijn geen rentebetalingen meer door gerekestreerde gedaan, noch zijn de ingelegde bedragen aan de beleggers geretourneerd. Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam van 11 december 2008 blijkt dat de activiteiten van gerekestreerde per 3 oktober 2007 zijn gestaakt en dat zij staat ingeschreven in de kelder van de Kamer van Koophandel.

Bij de behandeling is summierlijk gebleken van feiten en omstandigheden, die aantonen dat gerekestreerde in de toestand verkeert, dat zij heeft opgehouden te betalen. De redenen van openbaar belang die de faillietverklaring rechtvaardigen zijn onder meer dat naar de gang van zaken bij gerekestreerde een strafrechtelijk onderzoek loopt, dat de enig aandeelhouder/bestuurder [A] blijkens een uittreksel uit de GBA sedert 18 augustus 2008 zonder vaste of verblijfplaats is, dat er een groot aantal gedupeerden is en dat door die gedupeerden aanzienlijke bedragen zijn ingelegd. Het is in het algemeen belang dat de curator met de hem ingevolge de faillissementswet toekomende bevoegdheden en optredend namens de gezamenlijke crediteuren - hetgeen niet noodzakelijkerwijs in het belang van een individuele crediteur is - de verificatie van de vorderingen en de zoektocht naar en liquidatie van mogelijk nog aanwezige vermogensbestanddelen coördineert.

De rechtbank heeft acht geslagen op de artikelen 1, 2, 4, 6 en 14 van de Faillissementswet.

De rechtbank is gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid van Verordening 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie bevoegd deze hoofdprocedure te openen nu naar haar oordeel het centrum van de voornaamste belangen van gerekestreerde in Nederland ligt.

Dit leidt tot de volgende beslissing:

B E S L I S S I N G:

de rechtbank:

- verklaart:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOOGHUYS & VERSTEEGHE B.V.

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 11049927,

statutair gevestigd Amsterdam,

vestigingsadres: 1013 AA Amsterdam, De Ruyterkade 5 kelder kvk,

in staat van faillissement;

- benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. M.L.D. Akkaya,

en tot curator mr. A.J. Tekstra, 1070 AV Amsterdam, Postbus 75840;

- geeft last aan de curator tot het openen van de aan schuldenares gerichte brieven en telegrammen.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.M. Patijn en in het openbaar uitgesproken op 21 januari 2009 te 11:00 uur.