Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BH6234

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-12-2008
Datum publicatie
17-03-2009
Zaaknummer
415215 / KG ZA 08-2390
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Publicatie van artikel op www.telegraaf.nl over registratie van domeinnaam www.amberalert.nl door eisers onrechtmatig? Mocht de Telegraaf eisers in het artikel ‘domeinkapers’ noemen en zeggen dat eisers ‘grof geld’ wilden verdienen aan de verkoop van de domeinnaam? Botsing grondrechten. Is sprake van onrechtmatige berichtgeving? Belangenafweging.

De term ‘domeinnaamkaper’ heeft een negatieve bijklank en is strikt genomen alleen van toepassing op het onrechtmatig registreren van domeinnamen in strijd met rechten van derden. De Telegraaf heeft evenwel voldoende aangetoond dat de term bij (in elk geval een deel van) het internetpubliek bekend is als ‘het registreren van domeinnamen, waarvan men weet of vermoedt dat iemand anders daar nu of in de toekomst belang bij heeft, met het oogmerk deze te verkopen’. Domeinnaamkaping hoeft daarmee niet onrechtmatig te zijn om als zodanig in het spraakgebruik te worden aangeduid. Voldoende vast is komen te staan dat eisers deze activiteiten ontplooien en de domeinnaam www.amberalert.nl hebben laten registreren, zonder zelf serieuze plannen te hebben gehad voor het gebruik van deze domeinnaam. Gelet hierop kon de Telegraaf c.s. deze term, hoewel deze strikt genomen onjuist is, voor de omschrijving van de handelwijze van eisers gebruiken. Hierbij is tevens van belang dat de term uitsluitend is gebruikt in de kop van het artikel en dergelijke kopteksten kort en krachtig moeten zijn en zich niet lenen voor nuances. Daar komt bij dat uit de inhoud van het artikel voldoende blijkt dat van onrechtmatige registratie geen sprake is. De Telegraaf mocht ook schrijven dat eisers ‘grof geld’ wilden verdienen aan de domeinnaam. Vast staat dat zij aanvankelijk enkele duizenden euro’s hebben gevraagd voor de overdracht van de domeinnaam. Hoe men ‘enkele duizenden euro’s’ dan verder kwalificeert is subjectief en valt onder de persvrijheid van de journaliste.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 415215 / KG ZA 08-2390 P/CN

Vonnis in kort geding van 30 december 2008

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTERNET NEW BUSINESS CONCEPTS B.V.,

gevestigd te Utrecht,

2. [eiser 2],

wonende te [woonplaats],

eisers bij dagvaarding van 18 december 2008,

advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE TELEGRAAF B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. [gedaagde 2],

volgens de dagvaarding woonplaats gekozen hebbende te [woonplaats],

gedaagden,

advocaat mr. M.A. de Kemp te Amsterdam.

Eisers zullen hierna gezamenlijk - in enkelvoud - INBC c.s. worden genoemd, dan wel afzonderlijk INBC en [eiser 2]. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk - in enkelvoud - de Telegraaf c.s. worden genoemd, dan wel afzonderlijk de Telegraaf en [gedaagde 2].

1. De procedure

1.1. Ter terechtzitting van 30 december 2008 heeft INBC c.s. gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. INBC c.s. heeft ter zitting verzocht de eis te mogen vermeerderen met een vordering tot rectificatie van een op 20 december 2008 op de website van de Telegraaf verschenen artikel. De Telegraaf c.s. heeft zich verzet tegen de vermeerdering van eis en verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht.

1.2. Ter zitting was aan de zijde van INBC c.s. aanwezig [eiser 2], bijgestaan door mrs. M.R.F. Gerrits en E.J.C. van Gelderen te Utrecht, en aan de zijde van de Telegraaf c.s. [lid hoofdredactie] (lid hoofdredactie) en [gedaagde 2], bijgestaan door mr. M.A. de Kemp.

1.3. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is heden, zowel mondeling ter zitting als schriftelijk, de beslissing gegeven en is ter zitting meegedeeld dat de uitwerking daarvan op 15 januari 2008 zou volgen. Het onderstaande is die nadere uitwerking.

2. De feiten

2.1. De Telegraaf geeft het dagblad de Telegraaf uit en exploiteert de nieuwswebsite www.telegraaf.nl, die - volgens aanduiding van de Telegraaf op haar website - wordt bezocht door ongeveer 900.000 bezoekers per dag. [gedaagde 2] is journaliste en schrijft onder meer artikelen voor het dagblad en de website van de Telegraaf.

2.2. Op 30 november 2008 stond op de homepage van de Telegraaf een (hyper)link (met inleidende tekst) naar een artikel op een achterliggende pagina van de website van de Telegraaf. Dit artikel luidde als volgt:

“Utrechts bedrijf wil grof verdienen aan alarmsysteem

Website Amber Alert gekaapt

Door [gedaagde 2]

UTRECHT - Amber Alert Nederland, het landelijke alarmsysteem bij kinderontvoeringen, kan op internet geen gebruik maken van de meest voor de hand liggende website en loopt daardoor aanmeldingen mis.

Het domein amberalert.nl blijkt eerder geregistreerd door het Utrechtse bedrijf Internet New Business Concepts van ene [eiser 2]. Deze wil het juridische eigendom van de site alleen tegen grof geld overdragen. Amber Alert Nederland, een initiatief van het Korps landelijke politiediensten en Netpresenter dat géén overheidssteun krijgt, heeft daar geen financiële middelen voor en kan nu alleen de site amberalertnederland.nl gebruiken.

Onderhandeld

Volgens directeur [directeur Netpresenter] van Netpresenter is al in vroegtijdig stadium met [eiser 2] onderhandeld. “Aanvankelijk werden enkele duizenden euro’s gevraagd, gaandeweg noemde [eiser 2] niet eens bedragen meer. We kunnen, maar willen ook uit principe niet betalen. Amber Alert Nederland draait met medewerking van goedwillende sponsors die vinden dat vermiste kinderen snel door de politie moeten worden opgespoord. Doordat de domeinnaam amberalert.nl niet kan worden gebruikt, loopt Amber Alert Nederland aanmeldingen mis; simpelweg omdat mensen de juiste site niet kunnen vinden. Ik vind het uitermate verwerpelijk dat deze man over de rug van vermiste en gekidnapte kinderen geld wil verdienen.”

Vergoeding

[eiser 2] ontkent dat. “Tegenover het afnemen van mijn produkten dient, net als bij elk ander bedrijf, een vergoeding te staan.” Op de site van zijn bedrijf gaat de [eiser 2] er prat op dat hij ‘KRO’s TVFlat’ voor kinderen tussen tien en zestien jaar heeft ontwikkeld. Maar aan het doel van het nationale opsporingssysteem Amber Alert Nederland heeft de ‘domeinkaper’ kennelijk geen boodschap. “Ik krijg wel vaker zielige verhalen van mensen die mijn domeinen voor een appel en een ei willen hebben. Ik doe er niet aan mee.” Wie het domein van [eiser 2] koopt, kan daar volgens [directeur Netpresenter] commercieel gezien niets mee. “Omdat de naam Amber Alert is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau zal daar onmiddellijk een stokje voor worden gestoken.”

Voorlopig blijven mensen die een sms-je of bijvoorbeeld email willen ontvangen als een jongen of meisje is ontvoerd, aangewezen op de enige en juiste site: amberalertnederland.nl”

Dit artikel zal verder ‘het artikel’ worden genoemd.

2.3. De in het artikel genoemde domeinnaam www.amberalert.nl is op 2 februari 2004 geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN door [holding] (verder [holding]), een onderneming van [eiser 2] en moedervennootschap van INBC. Blijkens de registratie staat als ‘Administratieve contactpersoon’ [eiser 2] vermeld en als ‘deelnemer’ staat vermeld INBC. Blijkens een uittreksel uit het handelsregister luidt de bedrijfsomschrijving van INBC ‘Het ontwikkelen en exploiteren van al dan niet projectmatige concepten op het gebied van internet en e-commerce, alsmede de consultancy en het verlenen van diensten op het gebied van internet’.

2.4. In 2007 was INBC c.s. benaderd door Netpresenter B.V. (verder Netpresenter) met de vraag of zij de domeinnaam www.amberalert.nl kon overnemen. INBC c.s. heef per e-mail van 17 juli 2007 geantwoord:

“Dank voor uw belangstelling voor het domein www.amberalert.nl. Wij van Internet New Business Concepts BV hebben het domein geregistreerd voor toekomstig gebruik. Wij zijn bereid het domein te huur aan te bieden voor het bedrag van 6,50 euro per dag (ex btw).

U krijgt het volledige gebruikersrecht van het domein zolang u aan uw betalingsverplichting voldoet.

Jaarlijks zal het bedrag met 5% worden verhoogd.

Vooralsnog willen wij het domein niet ter koop aanbieden, daar wij graag ook in de toekomst opbrengsten willen blijven genereren uit onze investeringen uit het verleden. Indien koop uitdrukkelijk op prijs gesteld wordt zal de verkoopprijs 4 maal de jaarhuuropbrengst bedragen.

Indien u interesse heeft dan vernemen wij dat graag van u.

(…)

Met vriendelijke groet,

[eiser 2]

Internet New Business Concepts B.V. “

2.5. Op 3 oktober 2007 is de domeinnaam www.amberalertnederland.nl geregistreerd bij de SIDN door Netpresenter B.V. (verder Netpresenter), met vermelding dat [directeur Netpresenter] de ‘Administratieve contactpersoon is’. [eiser 2] heeft naar aanleiding van het artikel op 11 december 2008 een telefoongesprek gevoerd met [directeur Netpresenter]. Door INBC c.s. is een transcriptie van dit telefoongesprek overgelegd alsmede een CD-rom met de opname van dit gesprek. Volgens de transcriptie is door [directeur Netpresenter] onder meer gezegd:

“(…) Nee, mijn probleem is die journalisten, die hebben hun eigen wil en schrijven ook bijvoorbeeld “website gekaapt”. Daar was ik ook absoluut niet gelukkig mee, want die is helemaal niet gekaapt. Dat is flauwekul. Maar wat een journalist schrijft, daar heb ik geen controle over, helaas. (…) ik heb het hele verhaal gecommuniceerd. Ik heb daar ook bij gezegd inderdaad dat de website om niet beschikbaar zou worden gesteld, maar dat u juridisch eigendom wilde behouden (…) En dat dat niet acceptabel was voor de Overheid (…)”

2.7. Per e-mail van 15 december 2008 van het mailadres van INBC heeft [eiser 2] namens [holding] aan Netpresenter geschreven:

“(…) [holding] blijft bereid om de domeinnaam om niet ter beschikking te stellen aan het project. De voorkeur van [holding] blijft om het eigendom van de domeinnaam te behouden. U gaf aan dat Amberalert Nederland een privé-initiatief is, waarbij sponsoren om niet bepaalde zaken ter beschikking stellen. Ik zie om die reden niet in waarom [holding] de domeinnaam niet ook enkel gratis ter beschikking kan stellen, zonder de eigendom daarvan over te dragen. Daarbij speelt ook mee, dat ik heb vastgelegd dat de domeinnaam amberalertnederland.nl en de merken Amberalert op naam van uw vennootschappen staan. (…) Indien Justitie (opnieuw) niet akkoord kan gaan, dan overweegt [holding] om de domeinnaam toch in eigendom over te dragen aan het project, waarbij zij wenst overeen te komen dat de domeinnaam aan [holding] wordt teruggegeven als het project ooit stopt. (…)”

2.8. Bij brief van 11 december 2008 van de advocaten van INBC c.s. is de Telegraaf c.s. aangeschreven in verband met het volgens INBC c.s. onrechtmatige artikel en hiervoor aansprakelijk gesteld. Verder is de Telegraaf c.s. verzocht te laten weten of zij vrijwillig gehoor zouden geven aan de bij de brief gevoegde concept-dagvaarding.

2.9. Bij brief van 17 december 2008 heeft de Telegraaf c.s. de beschuldigingen van de hand gewezen. In deze brief staat verder:

“(…) Niettemin is De Telegraaf, enkel en alleen ter voorkoming van een procedure, bereid op korte termijn nogmaals redactionele aandacht aan dit onderwerp te besteden op haar internetsite (www.telegraaf.nl), waarbij uw cliënt (nogmaals) in de gelegenheid wordt gesteld zijn beweegredenen om niet tot overdracht van de juridische eigendom van de domeinnaam over te gaan toe te lichten, uiteraard in ruil voor finale kwijting. (…)”

2.10. Op 20 december 2008 heeft een link (met inleidende tekst) naar onderstaand artikel op de website van de Telegraaf gestaan:

“Conflict over site Amber Alert mogelijk opgelost

door [gedaagde 2]

AMSTERDAM – Een [woonplaats] domeinhandelaar heeft het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en het Limburgse softwarebedrijf Netpresenter aangeboden het internetdomein amberalert.nl gratis ter beschikking te stellen aan het vorige maand in gebruik genomen landelijke opsporingssysteem bij kinderontvoeringen.

Onlangs berichtte De Telegraaf over het feit dat de KLPD en Netpresenter de meest voor de hand liggende website amberalert.nl niet kunnen gebruiken, omdat het bedrijf [holding] van [eiser 2] die domeinnaam in 2004 al heeft geregistreerd en het eigendom in 2007 alleen tegen duizenden euro’s wilde verkopen.

Omdat Amber Alert Nederland vooralsnog een burgerinitiatief is dat geen overheidssteun krijgt, zijn daar geen financiële middelen voor. Volgens Netpresenter loopt het project door de actie van [eiser 2] bovendien aanmeldingen voor Amber Alert Nederland mis, omdat sommige mensen de juiste site (amberalertnederland.nl) niet kunnen vinden.

GEEN BRUIKLEEN

In een mail aan Netpresenter heeft [eiser 2] zijn eerdere aanbod uit 2007 herhaald. Zo schrijft de handelaar onder meer: ‘De domeinnaamhouder, [holding], blijft bereid om de domeinnaam om niet ter beschikking te stellen aan het project. De voorkeur van [holding] is om het eigendom van de domeinnaam te behouden. U gaf aan dat Amber Alert Nederland een privé-initiatief is waarbij sponsoren om niet bepaalde zaken ter beschikking stellen. Ik zie om die reden niet in waarom [holding] de domeinnaam niet ook enkel gratis ter beschikking kan stellen, zonder het eigendom daarvan over te dragen.’

Net als vorig jaar is het aanbod voor Netpresenter en de politie ook nu onbespreekbaar. ,, Je bouwt je huis niet op een moeras. Wij bouwen het Amber Alert Nederland-project dan ook niet op een in bruikleen gekregen domein. Het niet in eigendom hebben van amberalert.nl brengt te veel onzekerheid mee. Er wordt veel geïnvesteerd in bekendheid geven aan de domeinnaam bij het grote publiek. Omdat het opsporingssysteem alleen goed functioneert als zoveel mogelijk mensen zich via de website aanmelden, valt of staat het hele Amber Alert Nederland-project daarmee,” aldus directeur [directeur Netpresenter] van Netpresenter.

[directeur Netpresenter] doelt op het feit dat Netpresenter en de politie bij “bruikleen’ van het domein geen enkele controle hebben. (…) ,,(…) Het is een onaanvaardbaar risico om Amber Alert Nederland op die manier afhankelijk te maken van een dergelijke partij. Een partij waarvan ik mij trouwens nog steeds afvraag waarom hij überhaupt deze domeinnaam heeft geclaimd.”

Voor het eerst zegt domeinhandelaar [eiser 2] nu “te overwegen” om het eigendom van het domein over te dragen. ‘Indien justitie niet akkoord kan gaan, overweegt [holding] om de domeinnaam toch in eigendom over te dragen aan het project, waarbij zij overeen wenst te komen dat de domeinnaam aan [holding] wordt teruggegeven als het project ooit stopt,’ zo staat in het meest recente aanbod. [directeur Netpresenter] van Netpresenter wilde daar gisteren niet op ingaan. (…)”

2.11. Op de website van www.amberalert.nl staat (thans) de mededeling:

“Het domein www.amberalert.nl is sinds 2 februari 2004 geregistreerd en heeft niets met de in oktober 2008 gelanceerde website www.ambertalertnederland.nl te maken.”

3. Het geschil

3.1. INBC c.s. vordert - samengevat - :

(i) de Telegraaf c.s. te gebieden om met onmiddellijke ingang de publicatie van het artikel, dan wel een publicatie met een soortgelijke inhoud en strekking, te staken en gestaakt te houden;

(ii) de Telegraaf c.s. te gebieden een rectificatie te plaatsen, conform de in de dagvaarding geschreven tekst;

(iii) een dwangsom te verbinden aan de vorderingen onder (i) en (ii);

(iv) de Telegraaf c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een voorschot op de immateriële schade van € 10.000,-;

(v) de Telegraaf c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan INBC c.s. de advocaatkosten te vergoeden tot een bedrag van (primair) € 4.500,-‘

(vi) de Telegraaf c.s. te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. Volgens INBC c.s. is het artikel een onrechtmatige publicatie. Het bevat veel feitelijke onjuistheden, terwijl aan een serieuze journalistieke publicatie juist hoge(re) eisen moeten worden gesteld. Er is helemaal geen sprake van een misstand met betrekking tot de registratie/eigendom van domeinnaam www.amberalert.nl. INBC c.s. wordt in het artikel ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld. Het artikel heeft een zeer negatieve lading; er worden ernstige beschuldigingen geuit en de tekst is suggestief. INBC c.s. noemt onder meer de volgende onjuistheden in de kop, subkop en de tekst:

- Er is geen sprake van ‘kaping’ van de website. Amber Alert had nooit de controle over de website. Ook is de domeinnaam niet gekaapt. Deze is al sinds 2 februari 2004 in het bezit van [holding], terwijl het Amber Alert initiatief pas eind 2007 in Nederland is ontstaan;

- INBC c.s. wil niet over de rug van vermiste kinderen geld verdienen. Voor de overdracht van de domeinnaam had zij aanvankelijk een marktconforme vergoeding gevraagd. Later heeft INBC c.s. meegewerkt aan het initiatief door de domeinnaam gratis ter beschikking te stellen (waarbij zij zelf gerechtigde op de domeinnaam zou blijven). Dit wordt niet in het artikel gemeld. Overigens is Netpresenter B.V. zelf ook een commerciële onderneming;

- INBC c.s. is geen eigenaar van de domeinnaam, maar [holding]. [gedaagde 2] heeft zodoende niet aan haar onderzoeksplicht voldaan;

- INBC of [holding] zijn er nooit op uit geweest om ‘grof geld’ te verdienen met de domeinnaam;

- de huidige domeinnaam is niet onvindbaar. Op de www.amberalert.nl staat ook een link naar www.amberalertnederland.nl;

- de uitspraken van de heer [directeur Netpresenter] zijn selectief geciteerd. [directeur Netpresenter] heeft [gedaagde 2] ook verteld dat er een aanbod was gedaan om de domeinnaam gratis ter beschikking te stellen, maar dat is niet geciteerd;

Verder is volgens INBC het beginsel van hoor en wederhoor is niet volledig toegepast en is het onzorgvuldig dat [eiser 2] persoonlijk in het artikel wordt genoemd. INBC en [eiser 2] zijn door de onrechtmatige publicatie ernstig in hun belangen, hun eer en goede naam, geschaad. Klanten zijn afgehaakt en er zijn bedreigingen geuit. INBC c.s. stelt daarom spoedeisend belang te hebben bij de door haar gevorderde voorzieningen.

3.3. De Telegraaf c.s. voert verweer. Volgens de Telegraaf c.s. zijn de kop, subkop en inhoud van het artikel niet onrechtmatig. De feiten zijn juist, kunnen worden onderbouwd en er is voldoende wederhoor gepleegd.

Dat INBC c.s. haar bedrijf maakt van het te koop aanbieden van door haar geregistreerde domeinnamen blijkt onder meer uit de domeinnamen die zij aanbiedt via haar eigen website www.domeinveiling.nl. Dergelijke bedrijven worden ook wel domeinkapers genoemd. Op het moment van claimen van de domeinnaam www.amberalert.nl door INBC c.s. in 2004 stond het van oorsprong in 1996 in de Verenigde Staten gestarte project al wereldwijd in de belangstelling. Ook in Nederland. INBC c.s. heeft de domeinnaam naar aanleiding van deze belangstelling geregistreerd met het doel hier commercieel baat bij te hebben. Er is dus sprake van domeinnaamkaping. Dat INBC c.s. zelf een vergelijkbaar initiatief wilde starten is volstrekt ongeloofwaardig. De domeinnaam heeft jarenlang te koop gestaan.

INBC c.s. heeft aanvankelijk € 10.000,- gevraagd voor de overdracht van de domeinnaam www.amberalert.nl. In de omstandigheden van dit geval kan dit worden gekwalificeerd als ‘grof geld’.

Alleen het gebruiksrecht op de domeinnaam is voor Netpresenter geen optie. Het was dan ook niet relevant dit in het artikel te vermelden. In het artikel is niet de suggestie gewekt dat INBC c.s. helemaal niet wilde meewerken. Het noemen van INBC in plaats van [holding] leidt er ook niet toe dat het artikel onrechtmatig is. Het is niet verwonderlijk dat dit is gebeurd. [gedaagde 2] heeft op 28 november 2008 een telefoongesprek gevoerd met [eiser 2] in het kader van hoor en wederhoor en in dat gesprek heeft [eiser 2] niet verteld dat de domeinnaam niet op naam van INBC stond. [directeur Netpresenter] betwist dat door de Telegraaf c.s. opmerkingen van hem niet zijn verwerkt in (het citaat) in het artikel. [directeur Netpresenter] heeft aan [gedaagde 2] verklaard de mededelingen in het telefoongesprek met [eiser 2] te hebben gedaan, om hem alsnog te bewegen de domeinnaam over te dragen. [gedaagde 2] hoefde ook geen afstand te nemen van de inhoud van het citaat. Als INBC c.s. door het artikel al in een negatief daglicht is gesteld, is dit door het tweede artikel weggenomen.

4. De beoordeling

4.1. Allereerst wordt geoordeeld dat de door INBC c.s. ter zitting gedane vermeerdering van eis niet wordt toegelaten, aangezien deze niet van tevoren schriftelijk is aangekondigd, slechts mondeling is gedaan en de Telegraaf c.s. terecht heeft gesteld dat zij hierdoor in haar verdediging wordt geschaad.

4.2. Het gaat in deze zaak om een botsing van twee fundamentele rechten, namelijk aan de zijde van de Telegraaf c.s. het recht op vrijheid van meningsuiting (persvrijheid) en aan de zijde van INBC c.s. het recht op bescherming van eer en goede naam en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Toewijzing van de vordering van INBC c.s. tot rectificatie zou een beperking inhouden van het in artikel 10 lid 1 EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de individuele vrijheden) neergelegde grondrecht van de Telegraaf c.s. op vrijheid van meningsuiting. Dit recht kan slechts worden beperkt, indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien, is sprake wanneer de uitlatingen van de Telegraaf c.s. onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Voor het antwoord op de vraag of dit het geval is, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen.

4.3. Het belang van INBC c.s. is erin gelegen dat zij niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan voor haar ongewenste publiciteit en beschuldigingen of dat afbreuk wordt gedaan aan haar integriteit en geloofwaardigheid. Het belang van de Telegraaf is dat zij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Het antwoord op de vraag welk van deze beide rechten in het onderhavige geval zwaarder weegt, moet worden gevonden door een afweging van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval. De mate waarin de beschuldiging steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal, is één van die omstandigheden. Verder is van belang dat het in dit geval gaat om een nieuwspublicatie op het internet, die veel lezers bereikt.

4.4. INBC c.s. klaagt over het gebruik van de term ‘kapen’ in het artikel. Volgens INBC c.s. is deze term onjuist en wordt zij hierdoor in een ongunstig daglicht gesteld. Zij verwijst naar de omschrijving van het woord “kapen” in het Van Dale online woordenboek: ‘(behendig) wegnemen’. Daarvan is volgens INBC c.s. gelet op de omstandigheid dat zij reeds jaren voor de start van het project in Nederland over de domeinnaam beschikte, geen sprake. Evenmin is sprake van kwade opzet.

4.5. De term ‘kapen’ heeft over het algemeen een negatieve bijklank. Indien deze term ten onrechte wordt gebruikt in een nieuwsmedium om een activiteit van een onderneming aan te duiden, kan dit onder omstandigheden onrechtmatig zijn. Ook de term ‘domeinkaper/domeinnaamkaper’, althans de term ‘kapen’ in relatie tot domeinnamen heeft een negatieve bijklank en is strikt genomen alleen van toepassing op het onrechtmatig registreren van domeinnamen in strijd met rechten van derden. Daar staat tegenover dat de Telegraaf c.s. voldoende heeft aangetoond dat de term bij (in elk geval een deel van) het internetpubliek bekend is als ‘het registreren van domeinnamen, waarvan men weet of vermoedt dat iemand anders daar nu of in de toekomst belang bij heeft, met het oogmerk deze te verkopen’. Domeinnaamkaping hoeft daarmee niet onrechtmatig te zijn om als zodanig in het spraakgebruik te worden aangeduid.

4.6. Door de Telegraaf c.s. zijn immers diverse uitdraaien van internetsites overgelegd waarin de term domeinnaamkaping (door internetgebruikers) als hiervoor omschreven wordt gebruikt:

Er is een uitdraai van Google overgelegd met de resultaten van de zoekterm ‘domeinnaamkaping’. In die resultaten wordt de term mede gekoppeld aan het registreren van domeinnamen en de handel hierin.

Verder is een uitdraai van de SIDN overgelegd, waaruit blijkt dat een veelvuldig door het publiek aan de SIDN gestelde vraag is: “Ik vermoed dat iemand .nl-domeinnamen aan het kapen is. Deze persoon heeft een aantal .nl-domeinnamen geregistreerd en biedt deze nu te koop aan voor een aanzienlijk bedrag. Mag dit zomaar?(…)”

Op een uitdraai van www.webadres.info staat: “Domeinnaamkaping Iedereen kan zo zijn eigen redenen hebben om een domeinnaam te registreren. Er is altijd een levendige handel geweest in het registreren en verkopen van domeinnamen voor veel geld. (…)”

Ten slotte is een uitdraai overgelegd van Wikipedia (blijkens de uitdraai voor het laatst bijgewerkt op 24 augustus 2008), waar de term ‘domeinkaper’ wordt omschreven als: ‘een persoon of organisatie die populaire domeinnamen op het internet registreert, al dan niet inbreuk makend op rechten van derden, met doel om die te verkopen of extra bezoekers te trekken. (…) In tegenstelling tot wat de term doet vermoeden, is domeinkapen niet altijd illegaal (…) Een domeinkaper neemt het domein niet over omdat hij er graag zijn eigen website op wil plaatsen. Als je het gekaapte domein bezoekt krijg je vaak alleen een introductie van het bedrijf te zien en de kosten om het domein te kopen.”

INBC c.s. heeft - terecht - de betrouwbaarheid van de op Wikipedia te vinden omschrijving bestreden, omdat deze site in beginsel door iedereen kan worden bijgewerkt, maar alles bij elkaar is voldoende aangetoond dat de term domeinnaamkaping op het internet mede als hiervoor omschreven wordt gebruikt. Dat de term bij een deel van het publiek ook anders bekend kan zijn, doet daar niet aan af.

4.7. Vervolgens komt de vraag aan de orde of INBC c.s., althans [holding], de - in beginsel niet onrechtmatige - activiteiten ontplooit die vallen onder de hiervoor genoemde omschrijving van domeinnaamkaping en of de domeinnaam www.amberalert.nl is ‘gekaapt’ in voormelde zin. Voldoende vast is komen te staan dat INBC c.s., althans [holding], handelt in domeinnamen en de domeinnaam www.amberalert.nl heeft laten registreren, zonder dat zij zelf serieuze plannen had voor het gebruik van deze domeinnaam. Zij heeft haar stellingen ter weerlegging hiervan onvoldoende onderbouwd. De domeinnaam is geregistreerd nadat het Amber Alert Project in Amerika van start was gegaan en toen dit initiatief enige jaren later naar Nederland was overgewaaid, heeft INBC c.s., althans [holding], getracht de door haar geregistreerde domeinnaam te verhuren of te verkopen. Gelet hierop kon de Telegraaf c.s. deze term, hoewel deze strikt genomen onjuist, is voor de omschrijving van de handelwijze van INBC c.s. gebruiken. Hierbij is tevens van belang dat de term uitsluitend is gebruikt in de kop van het artikel en dergelijke kopteksten kort en krachtig moeten zijn en zich niet lenen voor nuances. Daar komt bij dat uit de inhoud van het artikel voldoende blijkt dat van onrechtmatige registratie geen sprake is.

4.8. Vervolgens is aan de orde of de Telegraaf c.s. ten onrechte heeft geschreven dat INBC c.s. ‘grof geld’ zou willen verdienen aan de door haar geregistreerde domeinnaam www.amberalert.nl. Volgens INBC c.s. is aanvankelijk een marktconforme prijs gevraagd voor de overdracht van de domeinnaam en zou het gebruik van de domeinnaam later ook gratis zijn aangeboden.

Vast staat evenwel dat INBC c.s., althans de aan haar gelieerde onderneming [holding], geld heeft willen verdienen aan de door haar geregistreerde domeinnaam. Dit is nog steeds het geval. Er is immers (voor zover bekend) niet aangeboden de domeinnaam gratis over te dragen. Het is ook niet onjuist dat - zoals in het artikel is vermeld - ‘enkele duizenden euro’s’ zijn gevraagd voor de overdracht. Immers, INBC c.s. heeft in haar e-mail van 17 juli 2007 omgerekend € 9.490,- (4 maal 365 maal € 6,50) exclusief BTW voor overdracht van de domeinnaam gevraagd. De vraag is dan of in het artikel mocht worden geschreven dat INBC c.s. ‘grof geld’ wilde verdienen aan de domeinnaam. Hoe men ‘enkele duizenden euro’s’ in dit geval kwalificeert is subjectief en valt onder de persvrijheid van de journaliste. Er is ook geen aanleiding waarom zij dit - gelet op de omstandigheid dat het hier gaat om de domeinnaam www.amberalert.nl en het Amber Alert Project beoogt vermiste kinderen te vinden - niet in het kader van vermiste kinderen mocht plaatsen.

4.9. INBC c.s. stelt verder dat de berichtgeving van de Telegraaf c.s. eenzijdig is, dat de mededelingen van [directeur Netpresenter] aan [gedaagde 2] onvolledig zijn geciteerd en dat het beginsel voor hoor en wederhoor onvolledig is toegepast, omdat in het artikel niet is vermeld dat het gebruik van de website gratis zou zijn aangeboden door [holding]. Voor zover deze klachten gelet op de persvrijheid van de Telegraaf c.s. al zouden kunnen leiden tot het oordeel dat onrechtmatig is gehandeld jegens INBC, zijn deze voldoende weggenomen door het tweede artikel dat op 20 december 2008 door de Telegraaf c.s. is gepubliceerd, waarin immers uitdrukkelijk wordt geciteerd uit het aanbod van INBC c.s., althans [holding].

De (volgens INBC c.s. tendentieuze) teneur van het citaat van [directeur Netpresenter] in het artikel kan niet aan de Telegraaf c.s. worden toegedicht en betreft een persoonlijke mening van [directeur Netpresenter]. Gesteld noch gebleken is dat [directeur Netpresenter] hier foutief is geciteerd.

4.10. Evenmin onrechtmatig is het feit dat INBC in het artikel wordt genoemd als eigenaar van de domeinnaam www.amberalert.nl. De Telegraaf c.s. heeft onbetwist gesteld dat INBC zich tegenover Netpresenter en de Telegraaf c.s. als zodanig heeft gepresenteerd. Ook de e-mail van 17 juli 2007, waarin de prijs voor gebruik of overname van de domeinnaam wordt genoemd, is afkomstig van INBC. Dat de domeinnaam feitelijk op naam van [holding] staat, maakt de publicatie niet onrechtmatig. Evenmin is onrechtmatig dat [eiser 2] zelf in het artikel wordt genoemd, nu hij de contactpersoon namens INBC en [holding] was in deze kwestie.

4.11. Ten slotte staat in het artikel niet dat de website van het Amber Alert Project onbereikbaar is, maar slechts dat mensen de juiste site niet kunnen vinden en dat het project daardoor aanmeldingen mis loopt. Dat dit onjuist was ten tijde van de publicatie van het artikel is niet gebleken. De omstandigheid dat INBC c.s. na die publicatie een link op www.amberalert.nl heeft geplaatst naar de website van het project, waardoor deze nu makkelijker te vinden is, maakt het artikel evenmin onrechtmatig jegens INBC c.s.

4.12. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, vooralsnog niet kan worden vastgesteld dat er sprake is van onrechtmatig handelen van de zijde van de Telegraaf c.s. Dit betekent dat de vorderingen van INBC c.s., inclusief de vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding, zullen worden afgewezen, met veroordeling van INBC c.s. in de kosten van dit geding tot heden, zoals na te melden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen;

5.2. veroordeelt INBC c.s. in de proceskosten, aan de zijde van de Telegraaf c.s. tot op heden begroot op begroot op:

- vast recht € 254,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.070,00

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. C. Neve, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 30 december 2008.?