Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BH6208

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-12-2008
Datum publicatie
17-03-2009
Zaaknummer
CV 08-4433
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

"Vervolg op LJN BF1830. Ontruimingsdatum gehuurde. Kantonrechter volgt gespecificeerde bouwplanning voor nieuwbouw op plaats van gehuurde nu deze onvoldoende is weersproken. Veroordeling tot ontruiming op termijn van een jaar."

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

SECTOR KANTON - LOCATIE AMSTERDAM

Kenmerk : CV 08-4433

Datum : 18 december 2008

113

Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in de zaak van:

de vereniging '[naam]' SOCIALE EN KULTURELE VERENIGING AMSTERDAM-WEST

statutair gevestigd te Amsterdam

eiseres in conventie

verweerster in reconventie

nader te noemen Ayasofya

gemachtigde: mr. A. Köker

t e g e n:

de vereniging WONINGBOUWVERENIGING HET OOSTEN

statutair gevestigd te Amsterdam

gedaagde in conventie

eiseres in reconventie

nader te noemen Stadgenoot

gemachtigde: mr. T.H.G. Steenmetser

VERDERE VERLOOP VAN DE PROCEDURE

In deze zaak is op 4 september 2008 een tussenvonnis gewezen. Ter uitvoering van dat tussenvonnis is op 1 december 2008 een comparitie gehouden. Partijen en hun gemachtigden verschenen. Zij hebben inlichtingen verschaft en een schikking beproefd. Beide partijen hebben schriftelijke aantekeningen overgelegd. Stadgenoot heeft bij brief van 28 november 2008

2 producties in het geding gebracht. Ayasofya heeft bij brief van 17 oktober 2008 nog bepleit om hoger beroep van het vonnis van 4 september 2008 mogelijk te maken.

De zaak staat thans weer voor vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

in conventie en in reconventie

1. De vorderingen in conventie en in reconventie lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

2. In onderdeel 13 van het voormelde vonnis is overwogen dat de vorderingen in conventie van Ayasofya niet kunnen slagen. In onderdeel 19 van het vonnis is overwogen dat de primaire vordering in reconventie van Stadgenoot in beginsel gerechtvaardigd is.

3. Als overwogen in onderdeel 20 hebben partijen tijdens de comparitie de gelegenheid gekregen om zich uit te laten over het belang van Stadgenoot bij directe ontruiming van het gehuurde. Ayasofya heeft bij die gelegenheid ook bepleit dat de afwijzing van haar conventionele vorderingen heroverwogen wordt.

Anders dan Ayasofya kennelijk stelt is het vonnis van 4 september 2008 geen deelvonnis als bedoeld in art. 232 Rv., nu het dictum geen bindende beslissingen bevat. Analogisch aan de rechtspraak op dit punt acht de kantonrechter zich echter aan onderdeel 13 e.v. van het vonnis gebonden. Ayasofya heeft onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat zich een uitzonderlijk geval voordoet, bijvoorbeeld in de zin van een kennelijke misslag of het buiten beoordeling blijven van essentiële feiten en omstandigheden. Ayasofya wenst het debat over de beëindiging van de huurovereenkomst te heropenen, maar daarvoor is in deze procedure geen plaats meer.

4. Bij het pleidooi van Ayasofya bij brief van 17 oktober 2008 heeft zij geen belang meer, nu zij desgewenst beroep kan instellen van het tussenvonnis en het onderhavige eindvonnis.

5. Stadgenoot heeft de planning van het project Augustinuspoort naar de stand van zaken van november 2008 in het geding gebracht. Voorts heeft zij de email van 26 november 2008 van de heer [naam] van het gemeentelijk Stadsdeel De Baarsjes overlegd, volgens welke bevestigd wordt dat de planning in overleg met het stadsdeel is opgesteld. De planning bevat een gedetailleerd tijdpad, dat start met het stedenbouwkundig ontwerp in augustus 2006 en eindigt met de oplevering van de bouw en de verhuizing in augustus 2012. Onderdeel van de planning is de sloop van het gehuurde in juli 2010. De planning is in lijn met de considerans van de huurovereenkomst (onderdeel 1.8. van het vonnis van 4 september 2008), waarin staat vermeld dat het gehuurde binnen afzienbare tijd gesloopt zal worden in het kader van de stedelijke vernieuwingsaanpak. Ook in lijn daarmee is de brief van 7 februari 2007 van Het Oosten, waarin is aangekondigd dat in december 2009 met de sloop van het gehuurde zal worden begonnen.

6. Ayasofya heeft de gespecificeerde planning onvoldoende weersproken. De omstandigheid dat de nieuwbouw in 2012 wordt opgeleverd, is niet in strijd met de in 2010 geplande sloop. Dat de planning slechts een voorlopige is, is niet komen vast te staan. In de mogelijkheid dat bezwaren worden ingediend, is in de planning voorzien. Onvoldoende weersproken is tenslotte dat Stadgenoot belang heeft bij enige marge in de tijd en dat zij het gehuurde dus enkele maanden voor de sloop opgeleverd wil hebben. Tijdens de comparitie heeft Stadgenoot laten weten in te stemmen met een ontruimingsverplichting van Ayasofya per 1 december 2009.

7. Op grond van het bovenstaande wordt de primaire vordering in reconventie toegewezen als in het dictum bepaald. De (meer) subsidiaire vorderingen in reconventie kunnen buiten behandeling blijven. De vorderingen in conventie van Ayasofya worden afgewezen.

8. Ayasofya is de in het ongelijk gesteld partij in conventie en de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij in reconventie. Zij wordt daarom veroordeeld in de proceskosten in conventie en in reconventie.

BESLISSING

De kantonrechter:

in conventie:

I. wijst de vorderingen af;

II. veroordeelt Ayasofya in de kosten van de procedure aan de zijde van Stadgenoot tot op heden begroot op € 1.500,00, voor zover verschuldigd inclusief BTW, aan salaris van haar gemachtigde

in reconventie

III. veroordeelt Ayasofya het gehuurde aan de [adres] te Amsterdam op 1 december 2009 te ontruimen en met het hare en de haren aan Stadgenoot op te leveren;

IV. machtigt Stadgenoot om de ontruiming zelf te bewerkstelligen op kosten van Ayasofya, zonodig met behulp van de sterke arm;

V. wijst af het in reconventie meer of anders gevorderde;

VI. veroordeelt Ayasofya in de kosten in reconventie aan de zijde van Stadgenoot, tot op heden begroot op € 750,00, voor zover verschuldigd inclusief BTW, aan salaris van haar gemachtigde;

In conventie en reconventie

VII. verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. F. van der Hoek, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 december 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter