Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BH3584

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
11-02-2008
Datum publicatie
20-02-2009
Zaaknummer
410962 / KG ZA 08-2021 WT/RV
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Eiseres (handelend onder de naam Projectfabriek.com) vordert staken van het voeren van de handelsnaam DeProjectfabriek en afgifte van geregistreerde domeinnamen. Grote gelijkenis van de handelsnamen, voor twee ondernemingen die gericht zijn op (de communicatie over) vastgoed projecten, maakt voorshands aannemelijk dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen zal ontstaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 410962 / KG ZA 08-2021 WT/RV

Vonnis in kort geding van 11 december 2008

in de zaak van

[EISERES], handelend onder de naam PROJECTFABRIEK.COM,

wonende te Rijnsburg,

eiseres bij dagvaarding van 21 november 2008,

advocaat mr. R.A.J. Span te Leiden,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE PROJECTENFABRIEK B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. S.S.L. Matthiessen von Thun - Haime te Amsterdam.

Partijen zullen hierna eiseres en De Projectenfabriek B.V. worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 2 december 2008 heeft eiseres gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. De Projectenfabriek B.V. heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Eiseres was ter zitting aanwezig met haar raadsman, aan de zijde van De Projectenfabriek B.V. waren naast de raadsvrouw ook [medewerker_1] en [medewerker_2] aanwezig.

2. De feiten

2.1. Eiseres drijft sinds 2006 een onderneming onder de naam PROJECTFABRIEK.COM. Op 1 november 2006 heeft eiseres deze onderneming in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam ‘Projectfabriek’. Bij die inschrijving heeft eiseres ook de domeinnaam van de onderneming, projectfabriek.com, geregistreerd. Op 1 januari 2007 heeft zij de handelsnaam ‘PROJECTFABRIEK.COM’ en de domeinnaam projectfabriek.eu aan de inschrijving laten toevoegen.

2.2. PROJECTFABRIEK.COM is gevestigd te Rijnsburg, Zuid Holland, en biedt haar diensten in heel Nederland aan via het internet. De bedrijfsomschrijving in het handelsregister luidt: “Projectadviesbureau voor marketing, communicatie en evenementenorganisatie”.

2.3. In april 2007 heeft het Projectbureau Cultureel en Haven Kwartier te Gouda in samenwerking met Stichting Marketing Gouda een brochure gepubliceerd. PROJECTFABRIEK.COM is vermeld als mede-auteur van de brochure.

2.4. De Projectenfabriek B.V. is vanaf 25 april 2008 tot 9 juli 2008 in oprichting geweest. Zij heeft in die periode de volgende domeinnamen op haar naam geregistreerd:

op 10 juni 2008: deprojectenfabriek.com, deprojectenfabriek.eu, deprojectenfabriek.nl, deprojectenfabriek.info;

op 12 juni 2008: deprojectfabriek.net, deprojectfabriek.info, deprojectfabriek.eu.

2.5. De Projectenfabriek B.V. is statutair opgericht op 9 juli 2008 en ingeschreven in het handelsregister op 18 juli 2008. Zij heeft op 24 juli 2008 de domeinnaam deprojectenfabriek.net geregistreerd. Als één van de bestuurders van De Projectenfabriek B.V. is Savannah Holding B.V., gevestigd te Eemnes, ingeschreven. De bestuurder van Savannah Holding B.V. is [betrokkene].

2.6. Volgens de bedrijfsomschrijving van De Projectenfabriek B.V. richt zij zich op “het initiëren, commercialiseren en exploiteren van projectmatige activiteiten en projecten in het algemeen en op het gebied van entertainment en vastgoed in het bijzonder”. Verder blijkt uit de inschrijving in het handelsregister dat De Projectenfabriek B.V. over de domeinnaam deprojectfabriek.com beschikt. De Projectenfabriek B.V. biedt haar diensten in heel Nederland aan via het internet.

Uit andere door De Projectenfabriek B.V. in het geding gebrachte stukken blijkt dat zij gebruik maakt van de volgende handelsnamen: DeProjectfabriek, DeNachtfabriek en DeSterrenfabriek.

2.7. Bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom is sinds 7 juli 2008 het woordmerk ‘De Projectfabriek’ geregistreerd. Het woordmerk komt toe aan [betrokkene], indirect bestuurder van De Projectenfabriek B.V.

2.8. Bij e-mail van 7 augustus 2008 heeft [een medewerkster] van Westplant Interieurbeplanting aan eiseres geschreven: “Op vrijdag 18 juli 2008 nam ik (...) telefonisch contact op met Projectfabriek.com. Het telefoonnummer heb ik verkregen via internet. Ik was in de veronderstelling dat dit het bedrijf zou zijn, dat zich vestigt in het WTC in Amsterdam. Ik kreeg echter [eiseres] aan de telefoon, van het bedrijf Projectfabriek.com in Rijnsburg. Zij blijkt helemaal niets te maken te hebben met het bedrijf Projectfabriek in Amsterdam en het ook niet te kennen. Voor zowel mij als [eiseres] was de verwarring groot, omdat het bedrijf Projectfabriek in Amsterdam op internet alleen leidt naar het bedrijf Projectfabriek.com in Rijnsburg (...)”

2.9. Op 25 juli 2008 is eiseres gebeld door Viking Direct/Office Depot International B.V. met de vragen waar de bestelling bestemd voor De Projectfabriek kon worden afgeleverd en naar welk adres de factuur moest worden verzonden.

2.10. Eiseres heeft de inschrijving van de PROJECTFABRIEK.COM in het handelsregister op 28 juli 2008 aangepast met opneming van een aantal andere handelsnamen: de Projectfabriek, De Projectfabriek, de Projectfabriek.com en De Projectfabriek.com.

2.11. Bij brief van 28 juli 2008 heeft eiseres De Projectenfabriek B.V. gesommeerd het gebruik van de bedrijfsnaam en handelsnaam DeProjectfabriek of welke combinatie van ‘project’ en ‘fabriek’ dan ook per 1 september 2008 te staken.

2.12. De toenmalige advocaat van De Projectenfabriek B.V. heeft op 29 augustus 2008 gereageerd op de sommatie van 28 juli 2008 van eiseres. De brief is geadresseerd aan: “De Projectfabriek T.a.v. [eiseres] (...)”. Verder stelt de toenmalige raadsman in de brief dat De Projectenfabriek B.V. geen inbreuk maakt op de handelsnaam van PROJECTFABRIEK.COM.

2.13. In de producties van De Projectenfabriek B.V. bevindt zich een artikel over de opening van DeProjectFabriek. In dit artikel is, voor zover van belang,[persoon 1]“(...) [persoon 1] opende het nieuwe kantoor officieel. [persoon 1] heeft ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. (...) Gedeputeerde [persoon 1] werkte tijdens diverse projecten met [betrokkene] samen, bijvoorbeeld tijdens de ontwikkeling van de prestigieuze Marina Kaap Hoorn aan het Markermeer. Deze luxe drijvende jachthaven is een initiatief van [betrokkene] Investment Development. Zij stelde het plan van aanpak op en benaderde de investeerders en architecten om een mondaine jachthaven te bouwen (...)”

2.14. Op het briefpapier van De ProjectenFabriek B.V. staat onder het logo van de handelsnaam DeProjectFabriek vermeld: ‘investment development’.

3. Het geschil

3.1. Eiseres vordert samengevat - De Projectenfabriek B.V. te bevelen onmiddellijk na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnamen De Projectfabriek en De Projectenfabriek te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het gebruik van de door haar geregistreerde domeinnamen van deprojectfabriek dan wel deprojectenfabriek, alsmede enige andere handelsnaam die in geringe mate afwijkt van de handelsnaam PROJECTFABRIEK.COM. Verder vordert eiseres De Projectenfabriek B.V. te bevelen de door haar geregistreerde domeinnamen van deprojectfabriek en deprojectenfabriek op naam van eiseres te laten zetten, dan wel aan haar over te dragen. Dit alles op straffe van een dwangsom. Tot slot vordert eiseres veroordeling van De Projectenfabriek B.V. in de volledige proceskosten en te bepalen dat de termijn om de hoofdzaak in te stellen wordt gesteld op zes maanden.

3.2. Eiseres legt - samengevat - het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Zij is in 2006 begonnen met het voeren van de handelsnaam PROJECTFABRIEK.COM en heeft in 2007 onder die naam, onder andere, teksten van brochures voor projecten geschreven. Zij verzorgt de doelgroepencommunicatie van grote vastgoedprojecten, thans onder andere voor de provincie Noord Holland in het project N201+, bekend onder de werktitel: ‘Weg van Iedereen’.

Door de handelsnaam DeProjectfabriek te hanteren maakt De Projectenfabriek B.V. inbreuk op de handelsnaam PROJECTFABRIEK.COM van eiseres. De namen vertonen een zodanige gelijkenis dat de kans op verwarring bij het publiek bestaat. Die verwarring van de handelsnamen heeft zich al gemanifesteerd omdat derden eiseres hebben gebeld terwijl die derden verwachtten met De Projectenfabriek B.V. in contact te komen. Vooral het telefoontje van Viking Direct/Office Depot International B.V. was opvallend omdat eiseres niets had besteld bij dat bedrijf. De levering was bedoeld voor een bestelling van De Projectenfabriek B.V. Ook de eerste raadsman van De Projectenfabriek B.V. heeft zich vergist in de adressering van zijn brief aan eiseres door de brief te adresseren aan ‘De Projectfabriek’.

Daarnaast moet bij de inschrijving van De Projectfabriek B.V. in het handelsregister zijn gebleken dat eiseres de handelsnaam PROJECTFABRIEK.COM hanteert. Door dan toch de handelsnaam DeProjectfabriek te gaan voeren handelt De Projectenfabriek B.V. onrechtmatig jegens eiseres.

3.3. De Projectenfabriek B.V. voert verweer, waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De vorderingen van eiseres strekken tot het staken van de handelsnamen De Projectfabriek en De Projectenfabriek en overdracht van de voor die handelsnamen door De Projectenfabriek B.V. geregistreerde domeinnamen. Dergelijke vorderingen zijn in kort geding slechts toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de zienswijze van eiseres zal volgen. Het voor een voorlopige voorziening vereiste spoedeisende belang van eiseres bij haar vorderingen vloeit voort uit de aard van de vorderingen.

4.2. Anders dan De Projectfabriek B.V. heeft aangevoerd, heeft eiseres aannemelijk gemaakt dat zij de handelsnaam PROJECTFABRIEK.COM sinds langere tijd daadwerkelijk heeft gevoerd. Naast de onder 2.3 aangehaalde brochure, die dateert van april 2007, heeft eiseres bij de oprichting van haar onderneming de domeinnaam www.projectfabriek.com laten registreren en heeft sindsdien die domeinnaam ook daadwerkelijk gebruikt. Het onderscheidende deel van die domeinnaam is identiek aan de handelsnaam die eiseres hanteert voor haar onderneming. Het gebruik van een domeinnaam kan ook worden beschouwd als het “voeren van een handelsnaam” in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet.

4.3. De Projectenfabriek B.V. heeft verder aangevoerd dat de handelsnaam PROJECTFABRIEK.COM beschrijvend is zonder onderscheidend vermogen. De handelsnaam is dan ook niet beschermd, aldus De Projectenfabriek B.V. Deze stelling houdt geen stand. De samenstelling van de neutrale woorden ‘project’ en ‘fabriek’ maakt niet aanstonds duidelijk wat precies wordt bedoeld en welke bedrijfsactiviteiten daaronder vallen. Dit leidt voorshands tot de conclusie dat de handelsnaam voor de activiteiten van eiseres niet beschrijvend is. Mede gelet op hetgeen onder 4.2 is overwogen, komt eiseres dan ook een beroep op de wettelijke bescherming van haar handelsnaam toe.

4.4. Daarnaast heeft De Projectenfabriek B.V. aangevoerd dat bij het relevante publiek geen verwarring te duchten is omdat de aard van de ondernemingen feitelijk verschillen en dat de ondernemingen zich richten op een ander publiek. De Projectenfabriek B.V. heeft verder betoogd dat de door eiseres gestelde voorbeelden van de zich voorgedane vergissingen in de ondernemingen een mogelijke verwarring niet staven. Dit verweer wordt niet gevolgd.

4.4.1. De activiteiten van beide ondernemingen richten zich immers op vastgoedprojecten en evenementenorganisatie. Dat De Projectenfabriek B.V., anders dan PROJECTFABRIEK.COM, ook het ontwikkelen van vastgoedprojecten tot haar activiteiten rekent, neemt niet weg dat beide ondernemingen ook vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, communicaties over vastgoedprojecten, ontplooien. De Projectenfabriek B.V. heeft voorshands niet aangetoond dat zij uitsluitend vastgoedprojecten ontwikkelt. Uit de door haar overgelegde brochure voor het project Marina Kaap Hoorn blijkt dat De Projectenfabriek B.V. de communicatie van dat vastgoedproject naar mogelijke investeerders en ontwikkelaars verzorgt, terwijl [betrokkene] wordt vermeld als projectontwikkelaar. In die zin verschillen de bedrijfsactiviteiten van De Projectenfabriek B.V. niet wezenlijk van die van PROJECTFABRIEK.COM.

4.4.2. Verder is voorshands niet uit te sluiten dat beide ondernemingen zich, in ieder geval deels, op hetzelfde publiek richten. Uit het onder 2.13 aangehaalde artikel blijkt dat De Projectenfabriek B.V., dan wel een andere onderneming van haar bestuurder [betrokkene], onder dezelfde toevoeging ‘investment development’ als DeProjectfabriek, zich ook bezig houdt met projecten met grote betrokkenheid van de overheid. Op dat gebied van haar activiteiten richt zij zich dus mede op hetzelfde publiek als PROJECTFABRIEK.COM. De gestelde buitenlandse activiteiten van De Projectenfabriek B.V. maken dat niet anders.

4.4.3. Uit de onder 2.8 en 2.9 opgenomen voorbeelden blijkt dat eiseres is gecontacteerd door personen die dachten met De Projectenfabriek B.V. te maken te hebben of te zullen krijgen. Het verweer van De Projectenfabriek B.V. dat hier geen sprake is van verwarring, maar van “stommiteiten”, gaat niet op. Door een handelsnaam te voeren die grote gelijkenis vertoont met een al door een andere onderneming gebruikte handelsnaam vergroot De Projectenfabriek B.V. aanzienlijk de kans op verwarring bij het gemiddelde publiek. Aan de omstandigheid dat personen zich dan daadwerkelijk vergissen in de ondernemingen, kan niet worden voorbijgegaan door te stellen dat zij beter hadden moeten opletten.

4.6. De slotsom is dan ook dat voorshands voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de zienswijze van eiseres dat De Projectenfabriek B.V. inbreuk maakt op de door eiseres gevoerde handelsnaam PROJECTFABRIEK.COM zal volgen zodat haar vorderingen tot het staken van het voeren van de handelsnaam DeProjectfabriek en het overdragen van de voor die handelsnaam bestemde domeinnamen in kort geding toewijsbaar zijn. Een belangenafweging brengt daar, anders dan De Projectenfabriek B.V. heeft aangevoerd, geen verandering in. Eiseres is immers zorgvuldig omgegaan met de ontstane situatie door, onmiddellijk nadat zij bekend is geworden met het bestaan van De Projectenfabriek B.V., bezwaar te maken tegen het voeren van die bedrijfsnaam en de handelsnaam DeProjectfabriek. Dat De Projectenfabriek B.V. ondanks dit bezwaar de handelsnaam ongewijzigd is blijven gebruiken en aanzienlijke kosten heeft gemaakt voor het adverteren van de handelsnaam DeProjectfabriek, zoals zij heeft betoogd, dient dan ook voor haar rekening te komen en kan niet aan eiseres worden tegengeworpen.

4.7. Het gevorderde om De Projectenfabriek B.V. te verbieden enige andere handelsnaam die in geringe mate van de handelsnaam PROJECTFABRIEK.COM afwijkt is vanwege de algemene aard van de vordering en daardoor het risico op executiegeschillen niet toewijsbaar.

4.8. Tegen de vordering om de termijn voor het instellen van de hoofdzaak op zes maanden te bepalen heeft De Projectenfabriek B.V. geen verweer gevoerd zodat deze zal worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd als volgt.

4.9. De Projectenfabriek B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. eiseres heeft op grond van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) een volledige vergoeding van de advocaatkosten, zijnde een bedrag van € 6.824,30, gevorderd. Deze kosten komen gelet op de aard van dit kort geding redelijk voor en zijn bovendien niet betwist door De Projectenfabriek B.V., zodat deze vordering zal worden toegewezen. Met de BTW hierover wordt geen rekening gehouden, nu eiseres niet heeft gesteld dat zij deze niet kan verrekenen met de eigen BTW-aangifte. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

- dagvaarding € 71,80

- vast recht 254,00

- salaris advocaat 6.824,30

Totaal € 7.150,10

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt De Projectenfabriek B.V. om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de handelsnaam DeProjectfabriek of DeProjectenfabriek, waaronder begrepen de handelsnaam en/of domeinnamen deprojectfabriek.com, deprojectenfabriek.com, deprojectfabriek.net, de projectenfabriek.net, deprojectfabriek.info, deprojectenfabriek.info, deprojectfabriek.eu, deprojectenfabriek.eu,, te staken en gestaakt te houden,

5.2. gebiedt De Projectenfabriek B.V. om de volgende domeinnamen deprojectfabriek.com, deprojectenfabriek.com, deprojectfabriek.net, de projectenfabriek.net, deprojectfabriek.info, deprojectenfabriek.info, deprojectfabriek.eu, deprojectenfabriek.eu, deprojectenfabriek.nl, op naam van eiseres te laten zetten, dan wel aan eiseres over te dragen, meer in het bijzonder door:

- indiening via de provider(s) van De Projectenfabriek B.V. binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis zowel per telefax als per aangetekend schrijven van een mede door eiseres ondertekend verzoek daartoe;

- op eerste verzoek daartoe van de betreffende provider(s) binnen acht werkdagen aan deze eventueel verlangde (nadere) informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding van eventueel door de verzoekende organisatie gemaakte kosten; alsmede

- van alle in dit verband te voeren correspondentie binnen 24 uur na verzending dan wel na ontvangst, een afschrift aan mr. R.A.J. Span te verzenden,

5.3. bepaalt dat De Projectenfabriek B.V. voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met één of meer van de onder 5.1 of 5.2 gegeven geboden, aan eiseres telkens een dwangsom verbeurt van EUR 500,00, tot een maximum van EUR 50.000,00,

5.4. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op zes maanden,

5.5. veroordeelt De Projectenfabriek B.V. in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op € 7.150,10,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerkema, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. R. Verloo, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 11 december 2008.?