Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BG5727

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
01-12-2008
Datum publicatie
01-12-2008
Zaaknummer
08.0579 -F
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

omzetting noodregeling in faillissement

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Faillissementsnummer: 08.0579 -F

Uitspraakdatum: 1 december 2008

RECHTBANK AMSTERDAM

SECTOR CIVIEL RECHT

VONNIS

Op 1 december 2008 is ter griffie van de rechtbank Amsterdam ingekomen een verzoekschrift met rekestnummer FT RK 08.1879 van mr. A. van Hees en [persoon 1], tezamen bij beschikking van deze rechtbank van 6 oktober 2008 benoemd als bewindvoerders van:

de naamloze vennootschap DE INDONESISCHE OVERZEESE BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam,

onder dossiernummer: [nummer],

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Stadhouderskade [nummer],

- hierna te noemen: Indover.

Het verzoekschrift strekt tot faillietverklaring van Indover.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het verzoek is behandeld in raadkamer op 1 december 2008. Ter terechtzitting zijn verschenen mr. A. van Hees en [persoon 6] namens [persoon 1], bewindvoerders, mr. R. Abendroth, advocaat te Amsterdam, [persoon 2] en [persoon 3], namens Indover, mr. A.J. Haasjes, advocaat te Amsterdam, [persoon 4] en [persoon 5], namens De Nederlandsche Bank N.V., mr. N.J. Surber namens Bank Indonesia, de enig aandeelhouders van Indover en mr. M.L.D. Akkaya, rechter-commissaris.

Bij die gelegenheid heeft mr. Van Hees het verzoekschrift toegelicht. Geen der aanwezigen heeft daartegen verweer gevoerd.

Door de bestuurders is opgemerkt dat de in het geding gebrachte balans niet van hen maar van de bewindvoerders afkomstig is. De bestuurders verzetten zich niet tegen de door de bewindvoerders verzochte omzetting van de noodregeling in een faillissement.

Namens de aandeelhouder is desgevraagd bevestigd dat van Bank Indonesia geen kapitaalinjectie kan worden verwacht, omdat de Indonesische wetgeving dat niet toestaat.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

De bewindvoerders hebben bij hun verzoek gevoegd een balans van de kredietinstelling. Deze wijst een negatief eigen vermogen aan van EUR [...]. Zij hebben aan het verzoek ten grondslag gelegd dat Indover een negatief eigen vermogen heeft en het met de verleende machtiging te bereiken doel niet meer kan worden verwezenlijkt en er ook geen redelijk vooruitzicht meer bestaat dat het met een machtiging te bereiken doel alsnog kan worden verwezenlijkt.

De bewindvoerders hebben er hierbij op gewezen dat het Indover niet is gelukt nieuw kapitaal aan te trekken. Ook een overname door een andere bank is niet mogelijk gebleken. De beleggingen en leningen betreffen voor een groot deel obligaties en leningen in Oost Europa en Indonesië. Op verschillende van deze beleggingen en leningen moesten grote bedragen worden afgeschreven. Een belang in een dochtervennootschap in Hong Kong blijkt veel minder waard dan in de boeken staat, waarbij wordt opgemerkt dat dit belang inmiddels nog verder in waarde is gedaald dan uit de balans blijkt, omdat in Hong Kong de bankvergunning is ingetrokken.

De directie van Indover, De Nederlandsche Bank N.V. en de aandeelhouders zijn op het verzoek gehoord en hebben daartegen geen verweer gevoerd.

De rechter-commissaris is bij de behandeling van het verzoek aanwezig geweest. Hij heeft het gezien de eensluidende standpunten van partijen niet noodzakelijk gevonden de rechtbank advies te geven.

De rechtbank is van oordeel dat nu de balans van Indover een negatief eigen vermogen aanwijst en het met de verleende machtiging te bereiken doel niet kan worden verwezenlijkt, het faillissement van Indover dient te worden uitgesproken als verzocht.

De rechtbank heeft acht geslagen op de artikelen 2, 4, 14 en 212m van de Faillissementswet.

Dit leidt tot de volgende beslissing:

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart de naamloze vennootschap DE INDONESISCHE OVERZEESE BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam,

onder dossiernummer: [nummer],

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Stadhouderskade [nummer],

in staat van faillissement;

- verstaat dat hierdoor van rechtswege een einde komt aan de bij beschikking van 6 oktober 2008 uitgesproken noodregeling;

- benoemt tot rechter-commissaris mr. M.L.D. Akkaya;

- benoemt mr. A. van Hees en [persoon 1] [ ], [adres], tot curator;

- geeft last aan de curatoren tot het openen van de aan schuldenares gerichte brieven en telegrammen.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel en in het openbaar uitgesproken op 1 december 2008 te 11:10 uur.